Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7


ZMIANY:
2020-09-03 14:08:18: Dodano plik otwarcie ofert_03_09_2020.pdf

RRG.271.1.2.2020                                  Olszanica, 26.08.2020 r.
 

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:


„Odbiór i transport i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Olszanica w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r oraz prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Olszanica (PSZOK)”, przez cały okres obowiązywania  umowy.''
Data składania ofert:
2020-09-03 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłHutek Justyna 2020-08-26 14:39:00
PublikującyJustyna Hutek 2020-08-26 14:39:40
Modyfikował(a) Justyna Hutek 2020-09-03 14:08:18
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 25.79 KbPlik doc
2. SIWZ 235.55 KbPlik doc
3. Zal. Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 48.30 KbPlik doc
4. Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy 204.00 KbPlik doc
5. Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego 41.77 KbPlik doc
6. Zal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia 21.72 KbPlik doc
7. Zal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu 21.20 KbPlik doc
8. Zal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej 22.28 KbPlik doc
9. Zal. Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu usług 20.60 KbPlik doc
10. Zal. Nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 30.11 KbPlik doc
11. Informacja z otwarcia ofert 1.96 MBPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-08-21 14:57:30: Dodano plik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
2020-08-18 13:09:15: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-08-12 13:26:28: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12.08.2020 r..docx
2020-08-12 13:26:07: Dodano plik SIWZ — wersja ujednolicona po modyfikacjach z dnia 12.08.2020 r..docx
2020-08-12 13:25:42: Dodano plik Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 12.08.2020 r..pdf

RRG.271.1.1.2020                                  Olszanica, 06.08.2020 r.
 

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:


 „Odbiór i transport i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Olszanica w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r oraz prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Olszanica (PSZOK)”.


 
Data składania ofert:
2020-08-14 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłHutek Justyna 2020-08-06 12:20:00
PublikującyJustyna Hutek 2020-08-06 12:19:58
Modyfikował(a) Justyna Hutek 2020-08-21 14:57:30
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 25.61 KbPlik doc
2. SIWZ 232.08 KbPlik doc
3. Zal. Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 46.45 KbPlik doc
4. Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy 203.50 KbPlik doc
5. Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego 41.44 KbPlik doc
6. Zal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia 21.68 KbPlik doc
7. Zal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu 21.13 KbPlik doc
8. Zal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej 22.18 KbPlik doc
9. Zal. Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu usług 20.52 KbPlik doc
10. Zal. Nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 30.62 KbPlik doc
11. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 12.08.2020 r. 1.35 MBPlik pdf
12. SIWZ — wersja ujednolicona po modyfikacjach z dnia 12.08.2020 r. 275.29 KbPlik doc
13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12.08.2020 r. 12.19 KbPlik doc
14. Informacja z otwarcia ofert 2.16 MBPlik pdf
15. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 1.45 MBPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-04-02 14:25:21: Dodano plik inform. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
2020-04-02 13:42:07: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert- 02.04.2020 r..pdf
Więcej >>>
2020-03-25 14:14:42: Dodano plik Ogłoszenie nr 540053651-N-2020 z dnia 25-03-2020 r. o zmianie ogłoszenia.pdf

RF.3021.70.2020                                    Olszanica, 25.03.2020r.
 

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

 

„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie
2 000 000,00  złotych
(dwa miliony złotych)
na sfinansowanie inwestycji
Data składania ofert:
2020-04-02 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłHutek Justyna 2020-03-25 09:22:00
PublikującyJustyna Hutek 2020-03-25 09:22:40
Modyfikował(a) Justyna Hutek 2020-04-02 14:25:21
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 24.35 KbPlik doc
2. Ogłoszenie nr 540053651-N-2020 z dnia 25-03-2020 r. o zmianie ogłoszenia 78.00 KbPlik pdf
3. SIWZ-25 03 2020 r - kredyt krajowy (Gmina Olszanica) 389.90 KbPlik pdf
4. Zal Nr 1 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego 39.66 KbPlik doc
5. Kopia pliku Zal Nr 1a do SIWZ - Tabela obliczenia ceny 36.00 KbPlik xls
6. Zal Nr 2 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia 25.07 KbPlik doc
7. Zal Nr 3 do SIWZ - Wzór informacji że wykonawca nie należy-należy do grupy kapitałowej 22.95 KbPlik doc
8. Załącznik nr 4 1.01 MBPlik zip
9. Informacja z otwarcia ofert- 02.04.2020 r. 284.92 KbPlik pdf
10. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1.35 MBPlik pdf

Rejestr zmian

RRG.271.1.8.2019                                  Olszanica, 29.11.2019r.
 

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Olszanica w okresie od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. oraz prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla terenu Gminy Olszanica (PSZOK)".
Data składania ofert:
2019-12-11 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłHutek Justyna 2019-11-29 12:50:00
PublikującyJustyna Hutek 2019-11-29 12:50:00
Modyfikował(a) Justyna Hutek 2019-12-19 13:09:49
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 27.15 KbPlik doc
2. SIWZ 886.80 KbPlik pdf
3. Zał. Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 46.40 KbPlik doc
4. Zał. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy 746.63 KbPlik pdf
5. Zał. Nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy 45.32 KbPlik doc
6. Zał. Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 21.71 KbPlik doc
7. Zał. Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 21.06 KbPlik doc
8. Zał. Nr 6 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 22.28 KbPlik doc
9. Zał. Nr 7 do SIWZ - Wykaz usług 20.59 KbPlik doc
10. Zał. Nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 30.45 KbPlik doc
11. Informacja z otwarcia ofert 677.34 KbPlik pdf
12. Informacja o wyniku postępowania 708.56 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-11-15 13:17:25: Dodano plik Informacja o ponownym wyborze oferty.pdf
2019-11-13 13:43:59: Dodano plik rrg.271.1.7.2019.pdf
Więcej >>>
2019-11-13 10:09:30: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf
2019-10-25 12:33:25: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf

RRG.271.1.7.2019                                  Olszanica, 16.10.2019r.
 
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:
 

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Olszanica w okresie zimowym 2019/2020”

Data składania ofert:
2019-10-25 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłHutek Justyna 2019-10-16 11:48:00
PublikującyJustyna Hutek 2019-10-16 11:49:04
Modyfikował(a) Justyna Hutek 2019-11-15 13:17:25
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 610601-N-2019 29.77 KbPlik doc
2. SIWZ - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników 946.98 KbPlik pdf
3. Zal. Nr 1 do SIWZ Wzór formularza ofertowego 47.00 KbPlik doc
4. Zal. Nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 19.34 KbPlik doc
5. Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 23.05 KbPlik doc
6. Zal. Nr 4 do SIWZ - Wzór informacji, że wykonawca nie należy-należy do grupy kapitałowej 21.68 KbPlik doc
7. Zal. Nr 5 do SIWZ wykaz narzędzi i sprzętu 39.50 KbPlik doc
8. Zał. Nr 6 do SIWZ Wzór umowy 509.56 KbPlik pdf
9. Informacja z otwarcia ofert 915.20 KbPlik pdf
10. Informacja z otwarcia ofert dodatkowych 297.43 KbPlik pdf
11. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 1.36 MBPlik pdf
12. Informacja o ponownym wyborze oferty 3.56 MBPlik pdf

Rejestr zmian

RRG.271.1.6.2019                                  Olszanica, 21.08.2019r.
 
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

„Przebudowa dróg tłuczniowych na terenie Gminy Olszanica”

Data składania ofert:
2019-09-05 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłHutek Justyna 2019-08-21 10:13:00
PublikującyJustyna Hutek 2019-08-21 10:13:00
Modyfikował(a) Ewelina Kabaj 2019-09-13 14:10:25
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 34.69 KbPlik doc
2. SIWZ 741.00 KbPlik pdf
3. Załącznik nr 1.1 do SIWZ (Przedmiar robót i mapka dla 1 części zamówienia) 904.93 KbPlik pdf
4. Załącznik nr 1.2 do SIWZ (Przedmiar robót i mapka dla 2 części zamówienia) 460.17 KbPlik pdf
5. Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy 778.65 KbPlik pdf
6. Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego 43.27 KbPlik doc
7. Zal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia 25.16 KbPlik doc
8. Zal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu 25.69 KbPlik doc
9. Zal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej 24.54 KbPlik doc
10. Zal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych 25.04 KbPlik doc
11. Informacja z otwarcia ofert 546.80 KbPlik pdf
12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2.22 MBPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-08-30 11:11:46: Dodano plik Informacja o wyniku postępowania.pdf
2019-08-26 14:33:49: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2019-08-19 12:03:21: Dodano plik Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór informacji, że wykonawca nie należy-należy do grupy kapitałowej.docx
2019-08-19 12:02:54: Dodano plik Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.pdf
2019-08-19 12:02:14: Dodano plik Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
2019-08-19 12:01:52: Dodano plik Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
2019-08-19 12:01:35: Dodano plik Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx
2019-08-19 12:01:14: Dodano plik Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf
2019-08-19 12:00:47: Dodano plik SIWZ.pdf
2019-08-19 12:00:04: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
RRG.271.1.5.2019                                                         Olszanica, dnia 19.08.2019 r.
 
 
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Olszanica
Ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn:
 
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Olszanica  od 1 września 2019 roku  do 30 czerwca 2020 roku w ramach kursów  linii regularnych”
Data składania ofert:
2019-08-26 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłHutek Justyna 2019-08-19 11:57:00
PublikującyJustyna Hutek 2019-08-19 11:56:26
Modyfikował(a) Justyna Hutek 2019-08-30 11:11:46
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 4.54 MBPlik pdf
2. SIWZ 677.19 KbPlik pdf
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia 366.81 KbPlik pdf
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 43.17 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 20.95 KbPlik doc
6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 22.48 KbPlik doc
7. Załącznik nr 5 do SIWZ- Wzór umowy 305.07 KbPlik pdf
8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór informacji, że wykonawca nie należy-należy do grupy kapitałowej 23.85 KbPlik doc
9. Informacja z otwarcia ofert 417.41 KbPlik pdf
10. Informacja o wyniku postępowania 494.65 KbPlik pdf

Rejestr zmian

RRG.271.1.3.2019                                  Olszanica, 24.07.2019r.
 
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

„Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanica”
 

Data składania ofert:
2019-08-08 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłHutek Justyna 2019-07-24 12:54:00
PublikującyJustyna Hutek 2019-07-24 12:54:00
Modyfikował(a) Justyna Hutek 2019-08-20 10:33:31
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 577103 37.79 KbPlik doc
2. SIWZ 751.65 KbPlik pdf
3. Załącznik nr 1.1 do SIWZ (Przedmiar robót i mapka dla 1 części zamówienia) 621.18 KbPlik pdf
4. Załącznik nr 1.2 do SIWZ (Przedmiar robót i mapka dla 2 części zamówienia) 598.40 KbPlik pdf
5. Załącznik nr 1.3 do SIWZ (Przedmiar robót i mapka dla 3 części zamówienia) 506.13 KbPlik pdf
6. Załącznik nr 1.4 do SIWZ (Przedmiar robót i mapka dla 4 części zamówienia) 736.62 KbPlik pdf
7. Załącznik nr 1.5 do SIWZ (Przedmiar robót i mapka dla 5 części zamówienia) 538.17 KbPlik pdf
8. Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy 778.81 KbPlik pdf
9. Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego 44.82 KbPlik doc
10. Zal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia 25.09 KbPlik doc
11. Zal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu 25.81 KbPlik doc
12. Zal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej 24.16 KbPlik doc
13. Zal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych 25.03 KbPlik doc
14. Zal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob 24.66 KbPlik doc
15. Informacja z otwarcia ofert 554.16 KbPlik pdf
16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 863.44 KbPlik pdf

Rejestr zmian

RRG.271.1.4.2019                                  Olszanica, 24.07.2019r.
 
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

„Przebudowa dróg tłuczniowych na terenie Gminy Olszanica”

Data składania ofert:
2019-08-08 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłHutek Justyna 2019-07-24 13:04:00
PublikującyJustyna Hutek 2019-07-24 13:05:00
Modyfikował(a) Justyna Hutek 2019-08-12 13:06:37
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 577105 34.29 KbPlik doc
2. SIWZ 740.66 KbPlik pdf
3. Załącznik nr 1.1 do SIWZ (Przedmiar robót i mapka dla 1 części zamówienia) 1.17 MBPlik pdf
4. Załącznik nr 1.2 do SIWZ (Przedmiar robót i mapka dla 2 części zamówienia) 629.12 KbPlik pdf
5. Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy 778.67 KbPlik pdf
6. Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego 43.26 KbPlik doc
7. Zal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia 25.09 KbPlik doc
8. Zal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu 25.81 KbPlik doc
9. Zal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej 24.52 KbPlik doc
10. Zal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych 25.16 KbPlik doc
11. Informacja z otwarcia ofert 533.25 KbPlik pdf
12. Informacja o unieważnieniu postępowania 397.15 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-05-07 15:06:12: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
2019-04-23 14:44:13: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2019-04-16 11:07:58: Dodano plik (przekazane dnia 16.04.2019) Sprostowanie - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego wypłacanego w transzach do kwoty 4 000 000,00 złotych ( cztery miliony).pdf
2019-04-16 11:07:26: Dodano plik Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 16.04.2019 r.docx
2019-04-03 09:47:37: Dodano plik Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach oraz zmiana SIWZ i terminu z dnia 03.04.2019 r.-1.docx
2019-04-03 09:47:15: Dodano plik Zal. Nr 1 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 03.04.2019 r.-1.docx
2019-04-03 09:46:15: Dodano plik SIWZ - Olszanica (kredyt) - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 03.04.2019 r.-1.docx
2019-04-03 09:45:32: Dodano plik Zal. Nr 2a do SIWZ - JEDZ.xml
2019-04-03 09:45:07: Dodano plik Zal. Nr 2 do SIWZ - Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) .pdf
2019-04-03 09:44:41: Dodano plik Zal. Nr 1a do SIWZ - Tabela obliczenia ceny - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 03.04.2019 r.xls
2019-04-03 09:43:50: Dodano plik Sprostowanie - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego wypłacanego w transzach do kwoty 4 000 000,00 złotych ( cztery miliony)-1.pdf

RF.3021.10.2019                             Olszanica, 08.03.2019r.
 
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego wypłacanego w transzach do kwoty 4 000 000,00  złotych (cztery miliony)"

Data składania ofert:
2019-04-15 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-04-15 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłHutek Justyna 2019-03-08 10:52:00
PublikującyJustyna Hutek 2019-03-08 10:52:00
Modyfikował(a) Justyna Hutek 2019-05-07 15:06:12
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 165.95 KbPlik pdf
2. SIWZ 323.69 KbPlik doc
3. Zal. Nr 1 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 40.86 KbPlik doc
4. Zal. Nr 1a do SIWZ - Tabela obliczenia ceny 32.50 KbPlik xls
5. Zal. Nr 2 do SIWZ - JEDZ 192.00 KbPlik doc
6. Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzór informacji, że Wykonawca nie należy/ należy do grupy kapitałowej 25.62 KbPlik doc
7. Zal. Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ 19.83 KbPlik doc
8. Klucz Publiczny 700.00 BPlik txt
9. Sprostowanie - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego wypłacanego w transzach do kwoty 4 000 000,00 złotych ( cztery miliony) 107.66 KbPlik pdf
10. Zal. Nr 1a do SIWZ - Tabela obliczenia ceny - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 03.04.2019 r. 39.00 KbPlik xls
11. Zal. Nr 2 do SIWZ - Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) 77.85 KbPlik pdf
12. Zal. Nr 2a do SIWZ - JEDZ. 126.75 KbPlik txt
13. SIWZ - Olszanica (kredyt) - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 03.04.2019 r. 290.36 KbPlik doc
14. Zal. Nr 1 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 03.04.2019 r. 41.38 KbPlik doc
15. Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach oraz zmiana SIWZ i terminu z dnia 03.04.2019 r. 47.15 KbPlik doc
16. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 16.04.2019 r. 27.83 KbPlik doc
17. (przekazane dnia 16.04.2019) Sprostowanie - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego wypłacanego w transzach do kwoty 4 000 000,00 złotych ( cztery miliony) 70.82 KbPlik pdf
18. Informacja z otwarcia ofert 396.76 KbPlik pdf
19. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 445.87 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-02-21 11:58:09: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
2019-01-31 13:05:55: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2019-01-24 10:39:41: Dodano plik Informacja o pytaniach do SIWZ i udzielonych odpowiedziach - 24.01.2019r..pdf

RRG.271.1.2.2019                                  Olszanica, 16.01.2019r.
 
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

„Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności w skład których wchodzą: plac zabaw o charakterze sprawnościowym, siłownie plenerowe i strefy relaksu w miejscowościach Olszanica, Uherce Mineralne i Stefkowa”

 

Data składania ofert:
2019-01-31 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłStelmach - Klajne Aleksandra 2019-01-16 15:30:00
PublikującyAleksandra Stelmach - Klajne 2019-01-16 15:30:00
Modyfikował(a) Justyna Hutek 2019-02-21 11:58:09
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 37.89 KbPlik doc
2. SIWZ 317.29 KbPlik doc
3. Zal. Nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia 1.16 MBPlik doc
4. Zal. Nr 1.1 do SIWZ -Zadanie nr 1 - dokumentacja projektowa i przedmiar robót 3.88 MBPlik pdf
5. Zal. Nr 1.2 do SIWZ -Zadanie nr 2 - dokumentacja projektowa i przedmiar robót 3.86 MBPlik pdf
6. Zal. Nr 1.3. do SIWZ -Zadanie nr 3 - dokumentacja projektowa i przedmiar robót 4.89 MBPlik pdf
7. Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy 100.44 KbPlik doc
8. Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego 43.84 KbPlik doc
9. Zal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia 25.03 KbPlik doc
10. Zal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu 25.83 KbPlik doc
11. Zal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej 24.56 KbPlik doc
12. Zal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych 25.44 KbPlik doc
13. Zal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob 24.25 KbPlik doc
14. Informacja o pytaniach do SIWZ i udzielonych odpowiedziach - 24.01.2019r. 901.63 KbPlik pdf
15. Informacja z otwarcia ofert 847.31 KbPlik pdf
16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1.22 MBPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-02-04 15:04:05: Dodano plik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
2019-01-25 13:22:05: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2019-01-21 14:06:34: Dodano plik SIWZ wraz z załącznikami - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 21.01.2019r..doc
2019-01-21 14:06:13: Dodano plik Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach oraz zmianie terminu składania ofert z dnia 21.01.2019r..pdf
2019-01-21 14:05:37: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.01.2019r..docx

RRG.271.1.1.2019                                  Olszanica, 15.01.2019r.
 
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

„UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W OLSZANICY ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY OLSZANICA”
 

Data składania ofert:
2019-01-25 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłStelmach - Klajne Aleksandra 2019-01-15 12:43:00
PublikującyAleksandra Stelmach - Klajne 2019-01-15 12:43:00
Modyfikował(a) Aleksandra Stelmach - Klajne 2019-02-04 15:04:05
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 32.10 KbPlik doc
2. SIWZ wraz z załącznikami 1.83 MBPlik doc
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.01.2019r. 13.84 KbPlik doc
4. Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach oraz zmianie terminu składania ofert z dnia 21.01.2019r. 2.71 MBPlik pdf
5. SIWZ wraz z załącznikami - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 21.01.2019r. 1.83 MBPlik doc
6. Informacja z otwarcia ofert 300.47 KbPlik pdf
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 550.11 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-12-21 14:15:38: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
2018-12-19 12:34:42: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2018-12-12 15:13:22: Dodano plik załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 12.12.2018r..xlsx
2018-12-12 15:12:43: Dodano plik Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach, zmiana SIWZ z dnia 12.12.2018 r..PDF
2018-12-12 09:49:27: Dodano plik SIWZ — wersja ujednolicona po zmianach z dnia 12.12.2018 r..doc
2018-12-12 09:49:00: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.12.2018r..doc
2018-12-12 09:48:39: Dodano plik Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.PDF

RRG.271.1.30.2018                                  Olszanica, 06.12.2018r.
 
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

„Dostawa wyposażenia dla warsztatu technicznego CIS
Stefkowej”

Data składania ofert:
2018-12-19 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłStelmach - Klajne Aleksandra 2018-12-06 14:48:00
PublikującyAleksandra Stelmach - Klajne 2018-12-06 14:48:00
Modyfikował(a) Aleksandra Stelmach - Klajne 2018-12-21 14:15:38
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 68.50 KbPlik doc
2. SIWZ 301.50 KbPlik doc
3. załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 64.49 KbPlik xls
4. Załącznik nr 2-do-siwz-oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-pzp-warunki-udzialu 69.82 KbPlik doc
5. Załącznik nr 2a-do-siwz-oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-pzp-podstawy-wykluczenia 71.75 KbPlik doc
6. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór wykazu oferowanego asortymentu 64.50 KbPlik xls
7. Załącznik nr 4-do-siwz-form-ofertowy 163.00 KbPlik doc
8. Załącznik nr 5-do-siwz-pelnomocnictwo 127.50 KbPlik doc
9. Załącznik nr 6-do-siwz-projekt-umowy 122.50 KbPlik doc
10. Załącznik nr 7-do-siwz-oswiadczenie-grupa-kapitalowa 91.92 KbPlik doc
11. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 545.14 KbPlik pdf
12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.12.2018r. 23.50 KbPlik doc
13. SIWZ — wersja ujednolicona po zmianach z dnia 12.12.2018 r. 302.00 KbPlik doc
14. Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach, zmiana SIWZ z dnia 12.12.2018 r. 3.02 MBPlik pdf
15. załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 12.12.2018r. 64.37 KbPlik xls
16. Informacja z otwarcia ofert 458.68 KbPlik pdf
17. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 594.41 KbPlik pdf

Rejestr zmian

RRG.271.1.29.2018                                  Olszanica, 06.12.2018r.
 
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

„Odbiór i transport do RIPOK-u zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Olszanica oraz prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla terenu Gminy Olszanica (PSZOK)”

Data składania ofert:
2018-12-14 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłStelmach - Klajne Aleksandra 2018-12-06 11:26:00
PublikującyAleksandra Stelmach - Klajne 2018-12-06 11:26:00
Modyfikował(a) Aleksandra Stelmach - Klajne 2018-12-28 11:34:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 89.50 KbPlik doc
2. SIWZ 230.39 KbPlik doc
3. Zal. Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 42.06 KbPlik doc
4. Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy 199.00 KbPlik doc
5. Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego 43.49 KbPlik doc
6. Zal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia 21.28 KbPlik doc
7. Zal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu 20.90 KbPlik doc
8. Zal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej 24.21 KbPlik doc
9. Zal. Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu usług 22.58 KbPlik doc
10. Zal. Nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 30.18 KbPlik doc
11. Informacja z otwarcia ofert 428.87 KbPlik pdf
12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 695.88 KbPlik pdf

Rejestr zmian

RRG.271.1.27.2018                                  Olszanica, 19.11.2018r.
 
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

„Dostawa wyposażenia dla warsztatu technicznego CIS
Stefkowej”

Data składania ofert:
2018-11-28 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłStelmach - Klajne Aleksandra 2018-11-19 11:11:00
PublikującyAleksandra Stelmach - Klajne 2018-11-19 11:11:00
Modyfikował(a) Aleksandra Stelmach - Klajne 2018-12-04 13:26:57
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 25.88 KbPlik doc
2. SIWZ 299.50 KbPlik doc
3. załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 64.67 KbPlik xls
4. Załącznik nr 2-do-siwz-oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-pzp-warunki-udzialu 69.85 KbPlik doc
5. Załącznik nr 2a-do-siwz-oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-pzp-podstawy-wykluczenia 71.94 KbPlik doc
6. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór wykazu oferowanego asortymentu 64.68 KbPlik xls
7. Załącznik nr 4-do-siwz-form-ofertowy 162.50 KbPlik doc
8. Załącznik nr 5-do-siwz-pelnomocnictwo 127.00 KbPlik doc
9. Załącznik nr 6-do-siwz-projekt-umowy 122.00 KbPlik doc
10. Załącznik nr 7-do-siwz-oswiadczenie-grupa-kapitalowa 91.15 KbPlik doc
11. Informacja z otwarcia ofert 520.65 KbPlik pdf
12. Informacja o unieważnieniu postępowania 1.08 MBPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-09-03 13:41:03: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert 28_2018.pdf
2019-09-03 13:40:12: Usunięto plik Informacja z otwarcia ofert.PDF
Więcej >>>
2018-11-28 14:00:25: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF
2018-11-27 10:59:31: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.PDF

RRG.271.1.28.2018                                  Olszanica, 19.11.2018r.
 
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowości Stefkowa w okresie zimowym 2018/2019”
 

 
Data składania ofert:
Data składania ofert:
2018-11-27 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłStelmach - Klajne Aleksandra 2018-11-19 11:28:00
PublikującyAleksandra Stelmach - Klajne 2018-11-19 11:28:00
Modyfikował(a) Aleksandra Stelmach - Klajne 2019-09-03 13:41:03
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 28.43 KbPlik doc
2. SIWZ 278.81 KbPlik doc
3. Zal. Nr 1 do SIWZ Wzór formularza ofertowego 54.91 KbPlik doc
4. Zal. Nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 20.23 KbPlik doc
5. Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 23.52 KbPlik doc
6. Zal. Nr 4 do SIWZ - Wzór informacji, że wykonawca nie należy-należy do grupy kapitałowej 22.89 KbPlik doc
7. Zal. Nr 5 do SIWZ wykaz narzędzi i sprzętu 38.50 KbPlik doc
8. Zał. Nr 6 do SIWZ Wzór umowy 58.50 KbPlik doc
9. Zal. Nr 7 do SIWZ- Wzór Zobowiązania 19.73 KbPlik doc
10. Informacja z otwarcia ofert 481.13 KbPlik pdf
11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 403.61 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-12-05 11:09:15: Dodano plik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 2.PDF
2018-11-30 13:10:47: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1.PDF
Więcej >>>
2018-11-09 11:53:09: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.PDF
2018-10-30 09:06:30: Dodano plik SIWZ - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 30.10.2018 r..docx
2018-10-30 09:05:45: Dodano plik Ogłoszenie nr 500260144.doc
2018-10-30 09:04:51: Dodano plik Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach, zmiana SIWZ i terminu z dnia 30.10.2018 r..PDF
2018-10-19 10:20:38: Dodano plik Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 19.10.2018 r..docx
2018-10-19 10:20:19: Dodano plik Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 19.10.2018 r..docx
2018-10-19 10:20:01: Dodano plik SIWZ - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 19.10.2018 r..docx
2018-10-19 10:19:42: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.10.2018r..doc
2018-10-19 10:19:22: Dodano plik Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach, zmiana SIWZ i terminu z dnia 19.10.2018 r.PDF
2018-10-15 14:38:20: Dodano plik SIWZ - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 15.10.2018 r..docx
2018-10-15 14:37:27: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.10.2018r..doc
2018-10-15 14:36:14: Dodano plik Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 15.10.2018r..pdf
2018-10-11 13:41:29: Dodano plik Pytania i odpowiedzi do SIWZ 11.10.2018r..pdf

RRG.271.1.23.2018                                  Olszanica, 03.10.2018r.
 
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

„Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektami technicznymi dla aglomeracji Uherce Mineralne

Data składania ofert:
2018-11-09 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-09 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłStelmach - Klajne Aleksandra 2018-10-03 12:41:00
PublikującyAleksandra Stelmach - Klajne 2018-10-03 12:41:00
Modyfikował(a) Aleksandra Stelmach - Klajne 2018-12-05 11:09:15
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 176.00 KbPlik doc
2. SIWZ 421.49 KbPlik doc
3. Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy 209.50 KbPlik doc
4. Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego 163.02 KbPlik doc
5. Zal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia 146.85 KbPlik doc
6. Zal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu 146.23 KbPlik doc
7. Zal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej 147.10 KbPlik doc
8. Zal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych 148.76 KbPlik doc
9. Zal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob 149.99 KbPlik doc
10. Pytania i odpowiedzi do SIWZ 11.10.2018r. 1.06 MBPlik pdf
11. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 15.10.2018r. 639.07 KbPlik pdf
12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.10.2018r. 23.50 KbPlik doc
13. SIWZ - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 15.10.2018 r. 421.00 KbPlik doc
14. Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach, zmiana SIWZ i terminu z dnia 19.10.2018 r 9.82 MBPlik pdf
15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.10.2018r. 44.00 KbPlik doc
16. SIWZ - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 19.10.2018 r. 420.76 KbPlik doc
17. Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 19.10.2018 r. 210.99 KbPlik doc
18. Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 19.10.2018 r. 162.68 KbPlik doc
19. Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach, zmiana SIWZ i terminu z dnia 30.10.2018 r. 1.40 MBPlik pdf
20. Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia z dnia 30.10.2018r. 23.50 KbPlik doc
21. SIWZ - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 30.10.2018 r. 421.58 KbPlik doc
22. Informacja z otwarcia ofert 645.55 KbPlik pdf
23. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 705.61 KbPlik pdf
24. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 736.04 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-09-03 13:36:54: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2019-09-03 13:35:41: Usunięto plik Infromacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2019-09-03 13:25:54: Dodano plik Infromacja z otwarcia ofert.pdf
2019-09-03 13:23:57: Usunięto plik Informacja z otwarcia ofert.PDF
2018-11-16 11:30:56: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania w części.PDF
2018-11-08 14:28:39: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.PDF

RRG.271.1.26.2018                                  Olszanica, 31.10.2018r.
 
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Olszanica w okresie zimowym 2018/2019”
 

Data składania ofert:
2018-11-08 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłStelmach - Klajne Aleksandra 2018-10-31 12:05:00
PublikującyAleksandra Stelmach - Klajne 2018-10-31 12:05:00
Modyfikował(a) Aleksandra Stelmach - Klajne 2019-09-03 13:36:54
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 206.50 KbPlik doc
2. SIWZ 255.73 KbPlik doc
3. Zal. Nr 1 do SIWZ Wzór formularza ofertowego 46.63 KbPlik doc
4. Zal. Nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 17.64 KbPlik doc
5. Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 20.75 KbPlik doc
6. Zal. Nr 4 do SIWZ - Wzór informacji, że wykonawca nie należy-należy do grupy kapitałowej 20.31 KbPlik doc
7. Zal. Nr 5 do SIWZ wykaz narzędzi i sprzętu 39.00 KbPlik doc
8. Zał. Nr 6 do SIWZ Wzór umowy 58.50 KbPlik doc
9. Informacja z otwarcia ofert 763.22 KbPlik pdf
10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania w części 698.03 KbPlik pdf

Rejestr zmian

RRG.271.1.25.2018                                  Olszanica, 22.10.2018r.
 
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

Budowa garażu dla sprzętu CIS w Stefkowej
 

Data składania ofert:
2018-11-06 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłStelmach - Klajne Aleksandra 2018-10-22 09:16:00
PublikującyAleksandra Stelmach - Klajne 2018-10-22 09:16:00
Modyfikował(a) Aleksandra Stelmach - Klajne 2018-11-09 13:22:41
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 79.50 KbPlik doc
2. SIWZ 112.17 KbPlik doc
3. Zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy 78.58 KbPlik doc
4. Zał. nr 2 do SIWZ -oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie 67.45 KbPlik doc
5. Zał. nr 3 do SIWZ - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia 69.05 KbPlik doc
6. Zał. nr 4 do SIWZ - oswiadczenie o grupie kapitalowej 63.15 KbPlik doc
7. Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy 216.50 KbPlik doc
8. Zal. nr 6 do SIWZ -Dokumentacja techniczna 477.63 KbPlik pdf
9. Zał. nr 7 do SIWZ - przedmiar robót 86.65 KbPlik pdf
10. Zał. nr 8 do SIWZ - wzor_zobowiazanie_podm_trzeciego 63.59 KbPlik doc
11. Informacja z otwarcia ofert 299.11 KbPlik pdf
12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 472.78 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-10-31 14:39:13: Dodano plik Informacja o unieważnieniu postępowania.PDF
2018-10-30 13:22:10: Dodano plik Informacja o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty - 30.10.2018r..JPG
Więcej >>>
2018-10-26 14:10:10: Dodano plik Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF
2018-10-25 15:33:05: Dodano plik Informacja o unieważnieniu czynności oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty a także powtórzeniu czynności oceny ofert.PDF
2018-10-24 12:19:17: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF
2018-10-11 13:16:36: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf

RRG.271.1.24.2018                                  Olszanica, 03.10.2018r.
 
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

„Dostawa wyposażenia dla warsztatu technicznego CIS
w
Stefkowej”

 

Data składania ofert:
2018-10-11 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłStelmach - Klajne Aleksandra 2018-10-03 15:05:00
PublikującyAleksandra Stelmach - Klajne 2018-10-03 15:05:00
Modyfikował(a) Aleksandra Stelmach - Klajne 2018-10-31 14:39:13
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 69.50 KbPlik doc
2. SIWZ 298.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 64.90 KbPlik xls
4. Załącznik nr 2a-do-siwz-oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-pzp-podstawy-wykluczenia 68.44 KbPlik doc
5. Załącznik nr 2-do-siwz-oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-pzp-warunki-udzialu 67.12 KbPlik doc
6. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór wykazu oferowanego asortymentu 64.89 KbPlik xls
7. Załącznik nr 4-do-siwz-form-ofertowy 163.00 KbPlik doc
8. Załącznik nr 5-do-siwz-pelnomocnictwo 127.50 KbPlik doc
9. Załącznik nr 6-do-siwz-projekt-umowy 123.00 KbPlik doc
10. Załącznik nr 7-do-siwz-oswiadczenie-grupa-kapitalowa 88.83 KbPlik doc
11. Informacja z otwarcia ofert 338.74 KbPlik pdf
12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 539.03 KbPlik pdf
13. Informacja o unieważnieniu czynności oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty a także powtórzeniu czynności oceny ofert 364.15 KbPlik pdf
14. Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty 879.44 KbPlik pdf
15. Informacja o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty - 30.10.2018r. 591.80 KbPlik txt
16. Informacja o unieważnieniu postępowania 987.61 KbPlik pdf

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7

Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2020-03-16
data dodania: 2020-03-16
data dodania: 2020-03-11
data dodania: 2020-01-20
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2020-09-21
data dodania: 2020-09-15
data dodania: 2020-08-31
data dodania: 2020-08-28
data dodania: 2020-08-26
data dodania: 2020-08-21
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 19 września 2020r. 20:33:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.