Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
O G Ł O S Z E N I E
 
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZANICY INFORMUJE, ŻE
W DNIACH 25 - 26 KWIETNIA 2022 r. tj. PONIEDZIAŁEK
 i WTOREK W GODZ. 900 – 1500
W BUDYNKU URZĘDU GMINY OLSZANICA, pok. nr 10,11

BĘDZIE WYDAWAŁ SKIEROWANIA UPRAWNIAJĄCE DO POBIERANIA ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZEJ LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH UNIJNEGO PROGAMU POPŻ – Podprogram 2021.
 
Kryterium uprawniającym do korzystania z pomocy żywnościowej jest kwota:
- dla osoby w rodzinie – 1 320,00 zł                              
- dla osoby samotnej – 1 707,20 zł
 
Pod uwagę brane są dochody netto z miesiąca MARCA 2022 r. (zaświadczenia, oświadczenia).
 
 
Wydawaniem żywności zajmuje się organizacja pozarządowa:
Polski Czerwony Krzyż.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-25 10:25WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM  „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
NA LATA 2019-2023
edycja 2022
 
Gmina Olszanica podpisała umowę z Wojewodą Podkarpackim o udzielenie dotacji celowej w ramach: Modułu 1 i Modułu 2 wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022r.                                  Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.            W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
  1. posiłek;
  2. świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
  3. świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
MODUŁ 1 – DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:
  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, obecnie jest to kwota:  
- na gospodarstwo jednoosobowe - 1.164,00 zł
- na gospodarstwo wieloosobowe - 900,00 zł na osobę. 
 
MODUŁ 2 – DLA OSÓB DOROSŁYCH
Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8  ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych  w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, obecnie jest to kwota:
- na gospodarstwo jednoosobowe - 1.164,00 zł
- na gospodarstwo wieloosobowe - 900,00 zł na osobę. 
                                                                           KIEROWNIK
                                                                           Gminnego Ośrodka Pomocy
                                                                Społecznej

                                                                           w Olszanicy
                                                                   (;)
                                                                Barbara Darasz
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-03-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-03-15 15:16
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-03-15 15:17
Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-12-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-12-22 11:56
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-12-22 11:57