Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-12-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-12-22 11:56
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-12-22 11:57
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-12-03
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-12-03 13:31
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-10-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-10-05 15:10
 
Olszanica, dnia 3 sierpnia 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy informuje, że można składać wnioski o dofinansowanie zakupu posiłków w stołówkach szkolnych na rok szkolny 2021/2022 (I semestr).
Wraz z wnioskiem należy dostarczyć do tut. Ośrodka następujące dokumenty:
  • zaświadczenie o uzyskanych dochodach netto z poprzedniego miesiąca                                (np. składając wniosek w sierpniu 2021 r. dochody za miesiąc lipiec 2021 r.),
  • zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym, 
  • zaświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego,
  • zaświadczenie/decyzja o wysokości pobieranego świadczenia rodzinnego wraz z dodatkami (dot. rodzin, które pobierają świadczenie rodzinne w innych Ośrodkach),
  • zaświadczenie/decyzja o wysokości stypendium socjalnego.
Dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego ustawowego tj. 528 zł x 150% = 792 zł. Podstawą do przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy.
Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie od 3 sierpnia 2021 r.
 
                                                                                         KIEROWNIK
                                                                Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                         w Olszanicy
                                                                                                  (;)
                                                                                       Barbara Darasz
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2021-08-03
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2021-08-03 13:44
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2021-08-03 13:45
 
Olszanica, dnia 4 stycznia 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy informuje, że można składać wnioski        o dofinansowanie zakupu posiłków w stołówkach szkolnych na rok szkolny 2020/2021           (II semestr). Dzieci, które odbywają naukę w formie zdalnej, mogą zamiast obiadów szkolnych skorzystać z pomocy finansowej na zakup posiłków lub żywności.
Wraz z wnioskiem należy dostarczyć do tut. Ośrodka następujące dokumenty:
  • zaświadczenie o uzyskanych dochodach netto z poprzedniego miesiąca                                (np. składając wniosek w styczniu 2021 r. dochody za miesiąc grudzień 2020 r.),
  • zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym, 
  • zaświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego,
  • zaświadczenie/decyzja o wysokości pobieranego świadczenia rodzinnego wraz                          z dodatkami (dot. rodzin, które pobierają świadczenie rodzinne w innych Ośrodkach),
  • zaświadczenie/decyzja o wysokości stypendium socjalnego.
Dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego ustawowego tj. 528 zł X 150% = 792 zł. Podstawą do przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy.
Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie od 4 stycznia 2021 r.

                                 

                                                                       KIEROWNIK
                                                     Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                             w Olszanicy
                                                                                   (;)
                                                                           Barbara Darasz
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2021-01-13
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2021-01-13 10:30
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2021-01-13 10:31