Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-06-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-06-28 11:24

Wspieramy potrzebujących

W ramach współpracy z GOPS w Olszanicy uczniowie naszej szkoły przeprowadzali zbiórki żywności i produktów chemii gospodarstwa domowego. Wszelka okazja by wspierać potrzebujących naszej gminy to najlepsza lekcja formowania solidarnościowych postaw pośród naszych uczniów.

Na progu wakacji przekazaliśmy kolejne produkty na ręce pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy.

Należy podkreślić że nasza współpraca z GOPS w Olszanicy układa się bardzo dobrze, co tylko daje nadzieję na kolejne prospołeczne akcje. Serdecznie dziękujemy uczniom i ich rodzicom za okazane serce.

Załączniki:

Współpraca z GOPS Plik zip 16.49 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-06-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-06-28 09:13
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-06-28 09:14
O G Ł O S Z E N I E
 
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZANICY INFORMUJE, ŻE
W DNIACH 25 - 26 KWIETNIA 2022 r. tj. PONIEDZIAŁEK
 i WTOREK W GODZ. 900 – 1500
W BUDYNKU URZĘDU GMINY OLSZANICA, pok. nr 10,11

BĘDZIE WYDAWAŁ SKIEROWANIA UPRAWNIAJĄCE DO POBIERANIA ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZEJ LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH UNIJNEGO PROGAMU POPŻ – Podprogram 2021.
 
Kryterium uprawniającym do korzystania z pomocy żywnościowej jest kwota:
- dla osoby w rodzinie – 1 320,00 zł                              
- dla osoby samotnej – 1 707,20 zł
 
Pod uwagę brane są dochody netto z miesiąca MARCA 2022 r. (zaświadczenia, oświadczenia).
 
 
Wydawaniem żywności zajmuje się organizacja pozarządowa:
Polski Czerwony Krzyż.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-25 10:25WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM  „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
NA LATA 2019-2023
edycja 2022
 
Gmina Olszanica podpisała umowę z Wojewodą Podkarpackim o udzielenie dotacji celowej w ramach: Modułu 1 i Modułu 2 wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022r.                                  Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.            W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
  1. posiłek;
  2. świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
  3. świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
MODUŁ 1 – DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:
  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, obecnie jest to kwota:  
- na gospodarstwo jednoosobowe - 1.164,00 zł
- na gospodarstwo wieloosobowe - 900,00 zł na osobę. 
 
MODUŁ 2 – DLA OSÓB DOROSŁYCH
Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8  ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych  w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, obecnie jest to kwota:
- na gospodarstwo jednoosobowe - 1.164,00 zł
- na gospodarstwo wieloosobowe - 900,00 zł na osobę. 
                                                                           KIEROWNIK
                                                                           Gminnego Ośrodka Pomocy
                                                                Społecznej

                                                                           w Olszanicy
                                                                   (;)
                                                                Barbara Darasz