Wiadomości http://bip.olszanica.pl Informacja!!!! Mon, 16 Mar 2020 00:00:00 +0100 http://bip.olszanica.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 ... I N F O R M A C J A Mon, 16 Mar 2020 00:00:00 +0100 http://bip.olszanica.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 INFORMACJA   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy informuję, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku uruchomiło telefoniczne poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców powiatu w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę...... Nowy rachunek Gminy Olszanica Wed, 11 Mar 2020 00:00:00 +0100 http://bip.olszanica.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 NOWY RACHUNEK GMINY   Urząd Gminy w Olszanicy informuję, że od dnia 16.03.2020 r. wszelkie wpłaty z tytułu podatków oraz innych płatności (bez opłat za śmieci) na rzecz Gminy Olszanica należy kierować na rachunek bankowy BGK RZESZÓW  nr 61 1130 1105 0005 2121 1820...... Komunikat Mon, 20 Jan 2020 00:00:00 +0100 http://bip.olszanica.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 ... Informacja o publikacji sprawozdań finansowych. Thu, 09 May 2019 00:00:00 +0200 http://bip.olszanica.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 Informacja o publikacji sprawozdań finansowych jednostek oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Olszanica: Sprawozdania finansowe jednostek oświatowych Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych oraz Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Olszanicy zostały......