Wiadomości http://bip.olszanica.pl pl-PL INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 12 czerwca 2020 r. Fri, 12 Jun 2020 00:00:00 +0200 http://bip.olszanica.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 ... Informacja!!!! Mon, 16 Mar 2020 00:00:00 +0100 http://bip.olszanica.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 ... I N F O R M A C J A Mon, 16 Mar 2020 00:00:00 +0100 http://bip.olszanica.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 INFORMACJA   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy informuję, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku uruchomiło telefoniczne poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców powiatu w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę...... Nowy rachunek Gminy Olszanica Wed, 11 Mar 2020 00:00:00 +0100 http://bip.olszanica.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 NOWY RACHUNEK GMINY   Urząd Gminy w Olszanicy informuję, że od dnia 16.03.2020 r. wszelkie wpłaty w formie przelewów z tytułu podatków oraz innych płatności (bez opłat za śmieci) na rzecz Gminy Olszanica należy kierować na rachunek bankowy BGK RZESZÓW  nr 61 1130 1105...... Komunikat Mon, 20 Jan 2020 00:00:00 +0100 http://bip.olszanica.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 ...