Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

W y k a z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: księga wieczysta Nr KS1E/00036981/8, prowadzona   przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka   
Nr 224/4 położona w Wańkowej;

2)  powierzchnia nieruchomości: 0,2384 ha;

3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Paszowa,
po prawej stronie drogi powiatowej relacji Wańkowa – Tyrawa Wołoska. Od strony wschodniej przylega do drogi dojazdowej o nawierzchni gruntowej. Posiada foremny kształt. Położona jest w terenie uzbrojonym w energię elektryczną światła i siły, wodę
z ujęcia grupowego – 3 gosp. oraz kanalizację z odprowadzeniem ścieków do zbiorników bezodpływowych, instalację odgromową, c.o. z własnego źródła ciepła.
 
Na działce zlokalizowany jest budynek, w którym wydzielone zostały trzy lokale mieszkalne. Na sprzedaż przeznaczony jest lokal Nr 2, składający się z kuchni, łazienki, dwóch pokoi, garderoby - o powierzchni użytkowej – 88,35m2 oraz udział 8835/23888
w częściach wspólnych budynku, a także nieruchomości 284/2 związanej z własnością w/w lokalu;
 
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak opracowanego planu przestrzennego zagospodarowania gminy,
5) termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy. Nieruchomość jest już zabudowana;
6) cena nieruchomości - wynosi 54.725,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt cztery złote siedemset dwadzieścia pięć złotych 00/100), zw. z pod VAT + 2.237,00 zł. zwrot poniesionych kosztów.
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego. Przedmiotowy lokal jest zasiedlony i prawo jego nabycia przysługuje wyłącznie najemcy.

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.65, ze zm.) – do dnia 11
.12.2020 r. włącznie.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XXII/165/2020 Rady Gminy Olszanicy  z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica  a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Paszowa, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej  „ Nowiny”.

 Olszanica, dnia 30.10.2020 r.                                                               Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-10-30
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-10-30 07:57

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 

 Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: księga wieczysta Nr KS1E/00036981/8, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka Nr 284/2 położona w Paszowej;

2)  powierzchnia nieruchomości   0,2384 ha;

3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Paszowa,
po prawej stronie drogi powiatowej relacji Wańkowa – Tyrawa Wołoska. Od strony wschodniej przylega do drogi dojazdowej o nawierzchni gruntowej. Posiada foremny kształt. Położona jest w terenie uzbrojonym w energię elektryczną światła i siły, wodę
z ujęcia grupowego – 3 gosp. oraz kanalizację z odprowadzeniem ścieków do zbiorników bezodpływowych, instalację odgromową, c.o. z własnego źródła ciepła.

Na działce zlokalizowany jest budynek, w którym wydzielone zostały trzy lokale mieszkalne. Na sprzedaż przeznaczony jest lokal Nr 3, składający się z pokoju, kuchni, łazienki, garderoby o powierzchni użytkowej – 79,43 m2 oraz udział 7943/23888
w częściach wspólnych budynku, a także nieruchomości 284/2 związanej z własnością w/w lokalu;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5) termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy. Nieruchomość jest już zabudowana;

6) cena nieruchomości wynosi: 52.237,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 00/100 groszy), zw. z pod VAT.

7),8),9) i 10) – nie dotyczy,

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.65, ze zm.) – do dnia 11.12.2020 r. włącznie.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XXI/153/2020 Rady Gminy Olszanicy  z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica  a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Paszowa, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

 Olszanica, dnia 30.10.2020 r.                                                               Wójt Gminy Olszanica   

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-10-30
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-10-30 07:59
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE
 
Przeznacza się do użyczenia niżej podaną nieruchomość:

-lokal użytkowy zlokalizowany w budynku Nr 210 Olszanica, położony na działce nr ew. 1118 w miejscowości Olszanica.
 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.Załączniki:

Wykaz Plik doc 13.61 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-10-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-10-28 07:42
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-10-28 07:43
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Zwierzyń: cz. dz. nr  ew.: 100/21 o pow. 8.1120 ha.


 Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.


                                                    WÓJT GMINY OLSZANICA


Załączniki:

Wykaz, Zwierzyń, dz. 100/21 Plik doc 34.00 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-09-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-09-21 12:32
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-09-18 12:33
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Olszanica: cz. dz. nr  ew.: 1116 o pow. 0,0115ha,
- Olszanica: cz. dz. nr  ew.: 1117 o pow 0,0685. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.


                                                                                         WÓJT GMINY OLSZANICA

 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-09-09
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-09-09 07:56
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-09-09 07:57
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY  OLSZANICA  PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM:

- Sale w budynku byłej szkoły w Orelcu, znajdujące się na dz. nr 293 - Obręb 0002, Orelec.


Załączniki:

Wykaz Plik doc 13.70 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-08-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-08-06 10:32
Wykaz
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
1) oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:
- Uherce Mineralne: dz. nr ew.: 695/4


Niniejszy wykaz wywiesza sie na okres 21 dni.

 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2020-07-02
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-07-02 15:00
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-07-02 15:02
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00039429/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 133/62 położona w Zwierzyniu;
2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,2494 ha;
3) opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej gminy, atrakcyjna.
Teren działki w części płaski, z niewielkimi obniżeniami terenu w części na łagodnym zboczu. Kształt granic to regularny wielokąt.
Nieruchomość leży w terenie o przeciętnych warunkach geotechnicznych.
Uzbrojenie: niepełne – na działce brak, w terenach bliskich tylko linia energetyczna.
Dojazd: działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej dz. nr 133/6, droga żwirowa.
Na dzień wyceny nieruchomość zagospodarowana jako teren zielony (porośnięty trawą), na części zakrzaczenia z samosiewów o bardzo małej wartości rynkowej – mieszczą się w wartości gruntu.
Dla powyższej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy,
znak: RRG.6730.19.2018.WZ z dnia 9.04.2018 r.;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: 63.850,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt  złotych 00/100 groszy)  + 23 % podatku VAT;
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.65) – do dnia 21.07.2020 r. włącznie.
 
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zwierzyń, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica
Nr XX/137/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
Olszanica, dnia 08.06.2020 r. 
 
                                                                                 WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-06-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-06-08 07:56
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:
- Olszanica :  dz. nr  ew.: 1366. 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz, dz. nr 1366 Olszanica Plik doc 14.21 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-06-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-06-08 07:51
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-06-08 07:52
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:
- Rudenka :
  1. lokal usługowy nr 25/4 o powierzchni użytkowej 112,06 m2 razem z pomieszczeniem przynależnym o pow. 56,41 m2 wraz z udziałem w działce o nr ew. 207/5.
  2. działka nr ew. 207/4 o pow. 0,4210 ha, zabudowana budynkiem oświaty, nauki, kultury i sportu o pow. zabudowy  331 m2.
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

                                                                                      Wójt Gminy Olszanica 

Załączniki:

Wykaz, Rudenka Plik doc 16.48 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-05-13
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-05-13 11:35
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-05-13 11:37
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:
- Zwierzyń :  dz. nr  ew.: 34/55, 34/88. 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz, dz. nr 34/55 i 34/88 Plik doc 14.60 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-04-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-04-23 12:20
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-04-23 12:21
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:
- Olszanica: cz. dz. nr  ew.: 660,
- Rudenka:
dz. nr ew.: 188/5.


 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-02-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-02-04 09:16
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-02-04 09:18
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00037444/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka
Nr 1586  położona w Olszanicy;
2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,1207 ha;
3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka leży w centrum zarówno wsi jak i gminy Olszanica, po prawej stronie drogi krajowej jadąc w kierunku Leska. Teren działki jest niezabudowany, płaski,
o kształcie nieregularnego wielokąta. Dla działki została opracowana koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu. Otoczenie: budynek byłej stacji PKP, zabudowa mieszkalna oraz budynek Szkoły Podstawowej.  Uzbrojenie: niepełne – na działce oraz w terenach bliskich (energia elektryczna, wodociąg). Dojazd – drogą wewnętrzną gminną nr ew.: 1585.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższej nieruchomości została wydana decyzja Nr 2/2018 o ustaleniu warunków zabudowy, znak: RRG.6730.2.2018.WZ z dnia
12.02.2018 r.;
5) termin zagospodarowania nieruchomości zabudowa zgodnie z koncepcją, w terminie 3 lat od daty podpisania aktu notarialnego, w którym zostaną zawarte szczegóły;
6) cena nieruchomości – cena wywoławcza wynosi 53.308,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem złotych), w tym poniesione koszty + 23% pod VAT;
7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego –  pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego działki wynosi 25% ceny osiągniętej w przetargu, opłata roczna wynosi 3% ceny wartość działki;
8) wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego - opłaty zostaną ustalone od ceny osiągniętej w przetargu;
9) terminy wnoszenia opłat – pierwszą opłatę roczną należy uiścić jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy w oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok;
10) zasady aktualizacji opłat – wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – oddanie w użytkowanie wieczyste;
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 21.02.2020 r. włącznie.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr III/18/2018 Rady Gminy Olszanica
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.

 
 
 
 
Olszanica, dnia 9.01.2020 r.                                                      
                                                                           WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-01-09
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-01-09 08:41
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-01-09 08:41
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00035198/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
działki nr ew.: 1107 o  pow. 0,2264 ha, 1108 o pow. 0,1323 ha, położone w m.  Olszanica.

2)  łączna powierzchnia nieruchomości  - 0,3587 ha;
3) opis nieruchomości – działki niezabudowane, położone po prawej stronie drogi krajowej Lesko – Krościenko. Lokalizacja i sąsiedztwo pośrednie. Nieruchomości położone w większości na terenie podmokłym, w ponad połowie obszaru zadrzewione dzikimi samosiewkami, bez wartości użytkowej, głównie wierzba i olcha.
Działki wykorzystywane rolniczo jako teren zielony, pozostałe części są zakrzaczone i zachwaszczone.
Otoczenie: zakrzaczenia lub zadrzewienia na terenie podmokłym, lokalny potok, rozproszone budownictwo mieszkaniowe.
Dojazd: bezpośredni dojazd urządzony, łączący się z drogą krajową.
Przydatność gruntu do wykorzystania mała z uwagi na zadrzewienia.
Aktualne wykorzystanie gruntu: odłóg (duże zachwaszczenia ) oraz teren zadrzewiony.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: dz. nr 1107 - 5.616,00 zł. (słownie: pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych 00/100 groszy) zw. z VAT, dz. nr 1108  - 3.386,00 zł ( słownie: trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 00/100 grosze) zw. Z VAT.
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 24.01.2020 r. włącznie.
 
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica Nr  XIII/87/2019 z dnia 29 październik 2019 roku, w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
Olszanica, dnia 12.12.2019 r. 
                                                                              
                                                                               WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-12
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-12 09:01
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00021440/6, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
działka nr ew.: 121/4 o  pow. 0,0443 ha, położona w m.  Rudenka.

2) powierzchnia nieruchomości  - 0,0443 ha;
3) opis nieruchomości – działka niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej gminy, w sąsiedztwie rozproszonego budownictwa mieszkaniowego oraz zagrodowego. Teren działki prawie płaski, powyżej korony drogi, z niewielkimi obniżeniami terenu, kształt granic to regularny wielokąt. Działka leży w terenie o przeciętnych warunkach geotechnicznych.
Uzbrojenie: niepełne – na działce brak, w terenach bliskich tylko linia energetyczna. Droga dojazdowa: działka przylega do drogi publicznej.
Aktualne wykorzystanie gruntu: teren zielony (porośnięty trawą), na części zachodniej rosnie świerk (około 20-letni).
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: 6 320,00 zł. (słownie: sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złoty 00/100 groszy) zw. z VAT;
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 24.01.2020 r. włącznie.
 
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Rudenka, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica Nr XIII/86/2019 z dnia 29 październik 2019 roku, w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
Olszanica, dnia 12.12.2019 r. 
 
 
                                                                              WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-12
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-12 09:03
W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:
- Olszanica: cz. dz. nr  ew.: 116.

 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz cz. dz. nr 116 Plik doc 13.60 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-11-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-11-05 08:03
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-11-05 08:04
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2019-10-23
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-10-23 15:14
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE
 
Przeznacza się do użyczenia niżej podaną nieruchomość:

- część działki nr ew.: 210/1 położoną w miejscowości Orelec.


Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni

 
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-09-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-09-10 08:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-09-10 08:05
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY  OLSZANICA  PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE.

Przeznacza się  do użyczenia  niżej podaną nieruchomość:

- lokal użytkowy w budynku Uherce Mineralne 154.Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz - lokal użytkowy Plik pdf 230.08 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-08-30
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-08-30 15:18
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-08-30 15:19
W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:
- Olszanica: cz. dz. nr  ew.: 118.

 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz, cz. dz. nr 118 Plik doc 13.77 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-08-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-08-21 07:49
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-08-21 07:50
WÓJT GMINY OLSZANICA
działając na podstawie art. 35 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2018.2204 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości.
przeznaczonej do oddania w najem na okres do trzech lat
 
 
  Nieruchomość będąca przedmiotem oddania w  najem stanowi własność Gminy Olszanica położona jest w miejscowości Uherce Mineralne
 
1. Przedmiotem oddania w najem jest plac utwardzony przed budynkiem dworca PKP  w Uhercach  Mineralnych  na działce Nr 393/14 księga wieczysta KW  Nr KSIE00003703/6.  
2. opis placu – plac utwardzony, powierzchnia placu 12,00 m2
3. przeznaczenie nieruchomości - brak obowiązującego Planu Przestrzennego 
     Zagospodarowania.
4. przeznaczenie placu –  handlowa,
5. wysokość czynszu miesięcznie  3,00 zł. (netto) za 1m2 powierzchni placu      
6. termin wnoszenia czynszu za najem  - z góry do 10-go dnia każdego miesiąca ,             
7.Forma oddania w najem – bezprzetargowa.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Olszanicy oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.olszanica.pl .
 
 
                                                                Wójt Gminy Olszanica
 
                                                          
                
Olszanica, dnia  02.08.2019 r.                                                                
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-08-02
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-08-02 10:00
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00029203/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
działka nr ew.: 1211 położona w miejscowości Olszanica;
2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,0999 ha;
3) opis nieruchomości – działka niezabudowana, położona w zakolu rzeki, w obniżeniu terenowym. Teren działki prawie płaski z niewielkimi obniżeniami terenu, kształt granic przypomina nieregularny wielokąt.
Otoczenie: tereny przyrzeczne niezagospodarowane, powyżej poziomu przedmiotowej działki budownictwo mieszkaniowe i zagrodowe. Nieruchomość leży w złych warunkach geotechnicznych ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, możliwość okresowego zalewania. Uzbrojenie działki niepełne – na działce brak, w terenach bliskich tylko linia energetyczna. Działka przylega do drogi wewnętrznej (gruntowej nieurządzonej), kolejno do drogi żwirowej mającej połączenie z drogą krajową Lesko –  Krościenko.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: 10. 750,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy),  zw. z VAT;
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 23.08.2019 r. włącznie.
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica
Nr VI/47/2019 z dnia 29 maja 2019 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
Olszanica, dnia 12.07.2019 r. 
 
 
                                                                                         WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-12 07:50
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00035198/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku dla
działek nr ew.: 861/3, 861/8 położonych w Olszanicy;

2)  łączna powierzchnia nieruchomości: 0,0909 ha ( 861/3 – 435 m2, 861/8 – 474 m2);
3) opis nieruchomości – Przedmiotowe nieruchomości położone są  blisko centrum wsi  Olszanica, w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz parku i pałacu w Olszanicy, strefa pośrednia korzystna. Działki stanowią jeden zwarty kompleks, należą do przeciętnie atrakcyjnych z uwagi na otoczenie i położenie oraz inne cechy. Teren działek płaski. Kształt granicy – nieregularny wielokąt. Przedmiotowe nieruchomości leżą w terenie o przeciętnych warunkach geotechnicznych.
Uzbrojenie: niepełne – na działce oraz terenach bliskich (energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja).
Dojazd: działka przylega do drogi wewnętrznej mającej połączenie z drogą krajową Lesko – Krościenko. Dojazd bezpośredni drogą urządzoną.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: 29 710,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziesięć złotych 00/100 groszy),  zw. z VAT;
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 16.07.2019 r. włącznie.
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica
Nr XIII/71/2011 z dnia 29 listopada 2011 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
Olszanica, dnia 04.06.2019 r. 
                                                                         WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-06-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-04 07:51
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-04 07:52
W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:
- Zwierzyń: cz. dz. nr  ew.: 34/1.

 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz, Zwierzyń, dz. nr 34/1. Plik doc 13.41 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-06-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-04 07:46
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-04 07:48
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020687/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
działka nr ew.: 612/6 położona w miejscowości Uherce Mineralne;
2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,1810 ha;
3) opis nieruchomości – Działka zlokalizowana jest w centralnej części miejscowości, w pasie gruntów pomiędzy drogą wojewódzką Lesko – Solina, a gminną drogą asfaltową, wiodącą m. in. do Zakładu Karnego. Przedmiotowa nieruchomość graniczy z działkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, od wschodu z działką zabudowaną budynkiem ,, Bieszczadzkiej Szkoły Rzemiosła”, a od zachodu z obszarem boiska sportowego.
Dojazd: działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nr ew. 609, nie ma urządzonego zjazdu z drogi na teren działki.
Kształt: korzystny, w formie zbliżonej do prostokąta, granice regularne.
Topografia: korzystna, teren działki płaski.
Uzbrojenie: studnia z przyłączem do budynku posadowionego na sąsiedniej działce, projektowana kanalizacja, słup energetyczny z podwieszoną linią napowietrzną, kanalizacja sanitarna lokalna Zakładu Karnego usytuowana jest w drodze.
Dla powyższej nieruchomości (przed podziałem 612/1) i dla cz. dz. nr 612/2 została wydana decyzja o warunkach zabudowy, znak: RRG.6730.10.2019.WZ z dnia 29.03.2019 r.;
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: 57. 805,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć złotych 00/100 groszy),  + 23 % podatku VAT;
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 11.07.2019 r. włącznie.
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica
Nr VI//48/2019 z dnia 29 maja 2019 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
Olszanica, dnia 30.05.2019 r. 
                                                                           WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-05-30
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-30 08:00
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-30 08:00
W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:
- Wańkowa: dz. nr ew.: 176,173,175,183/1,121.
- Rudenka: dz. nr ew.: 193/3, 195.
- Olszanica: dz. nr ew.: 132.
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
                                                       

Załączniki:

wykaz Olszanica Plik doc 13.81 KB
wykaz Rudenka Plik doc 14.20 KB
wykaz Wankowa Plik doc 15.29 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-05-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-14 07:43
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-14 07:50

W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Stefkowa, dz. nr ew.: 243/3, 243/4, 975,976.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz Stefkowa Plik doc 14.73 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-04 08:11
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-04 08:12
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020686/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 95/2 położona w Paszowej;
2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,0197 ha;
3
) opis nieruchomości – działka niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej gminy Olszanica, lokalizacja mało atrakcyjna z uwagi na duże oddalenie od centrum Gminy. Konfiguracja granic i topografia działki niekorzystna: kształt nieregularny, teren położony na stoku (skarpa nad potokiem). Przedmiotowa nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej Według operatu ewidencji gruntów działka stanowi zakrzaczone pastwisko kl. IV. Teren działki porośnięty kilkoma drzewami: jawor i lipa;
Otoczenie: teren zabudowy zagrodowej, tereny rolne, tereny leśne i zakrzaczone;
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: 570 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100 groszy),  zw. z VAT;
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 25.04.2019 r. włącznie.
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Paszowa, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica
Nr IV/27/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
                                                                            WÓJT GMINY OLSZANICA
 
Olszanica, dnia 14.03.2019 r.
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-03-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-14 09:14
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020686/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 100 położona w miejscowości Paszowa;
2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,1841 ha;
3) opis nieruchomości – Działka niezabudowana, położona na obrzeżach wsi, strefa peryferyjna gminy. Przeciętnie atrakcyjna z uwagi na otoczenie i położenie. Teren działki płaski, kształt zbliżony do regularnego czworokąta. Przedmiotowa nieruchomość spełnia warunki do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe. Uzbrojenie niepełne, na działce przyległej. Działka położona w bardzo bliskiej odległości od drogi asfaltowej, bezpośredni dojazd na odległość ok. 20 m drogą gruntową.
Otoczenie: zabudowa zagrodowa oraz użytki rolne i leśne.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: 27. 690,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 groszy),  zw. z VAT;
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 25.04.2019 r. włącznie.
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Paszowa, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica
Nr IV/28/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
Olszanica, dnia 14.03.2019 r. 
                                                                                    WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-03-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-14 09:16

W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Olszanica, dz. nr ew.: 1406.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

wykaz Olszanica dz. nr 1406. Plik doc 13.35 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-03-01
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-01 08:39
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-01 08:43
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2020-03-16
data dodania: 2020-03-16
data dodania: 2020-03-11
data dodania: 2020-01-20
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2020-11-17
data dodania: 2020-11-16
data dodania: 2020-11-13
data dodania: 2020-11-12
data dodania: 2020-11-10
data dodania: 2020-11-10
data dodania: 2020-11-06
data dodania: 2020-11-06
data dodania: 2020-11-06
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 23 listopada 2020r. 23:56:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.