Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
WÓJT GMINY OLSZANICA                    Olszanica, dnia 18.10.2021 r.
 
Sygn. akt: RRG. 6845.15.2021
 
Wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Olszanica
przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00035914/1, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 659 położona w Olszanicy.
2. Powierzchnia nieruchomości  - 2.8958 ha.

Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.


Olszanica, dnia 18.10.2021 r.                     WÓJT GMINY OLSZANICA
  


 

Załączniki:

Wykaz, Olszanica, dz. 659 Plik doc 21.12 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-10-18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-10-18 07:50
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-10-18 07:51

W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do użyczenia


Określenie nieruchomości przeznaczonej do użyczenia:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00003500/3, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, część działki nr ew.: 293 położona w Orelcu;
2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,20 ha.

                                                                                           Wójt Gminy Olszanica
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.    
                                          
Olszanica, dnia 12.10.2021 r.

Załączniki:

WYKAZ Plik doc 2.13 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-10-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-10-12 08:55
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-10-12 08:56
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY  OLSZANICA  PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM.

Przeznacza się  do oddania w najem niżej podaną nieruchomość:

- Lokal użytkowy w budynku Nr 154 w Uhercach Mineralne  - Wiejski Dom Kultury.Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz Plik doc 15.74 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-10-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-10-12 07:59
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-10-12 07:59
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY  OLSZANICA  PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Przeznacza się  do oddania w najem niżej podaną nieruchomość:

- Lokal socjalny Nr 2 w budynku Nr 65A w Olszanicy.


Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz Plik doc 15.77 KB
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2021-10-07
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2021-10-07 12:37
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2021-10-07 12:38
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY  OLSZANICA  PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM.

Przeznacza się  do oddania w najem niżej podaną nieruchomość:

- Lokal mieszklany w budynku Nr 209 w Olszanicy -Dom Strażaka.Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz Plik doc 16.08 KB
Zał. graficzny Plik doc 28.26 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-09-30
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-30 11:38
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-30 11:46
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY  OLSZANICA  PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM.

Przeznacza się  do oddania w najem niżej podaną nieruchomość:

- Lokal użytkowy w budynku Nr 209 w Olszanicy -Dom Strażaka.Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

Załączniki:

Wykaz Plik doc 15.38 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-09-29
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-29 08:44
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-29 08:45
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Wańkowa, część dz. nr ew.: 411.


 Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.


Załączniki:

Wykaz Plik doc 16.85 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-09-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-28 08:05
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-28 08:06
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanica
przeznaczonej do oddania w najem
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  na okres do 3 lat
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.1990, z późn. zm.), niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Olszanica  przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat.
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – lokal użytkowy znajdujący się na parterze budynku Wiejskiego Domu Kultury Nr 154 w Uhercach Mineralnych, położony na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, posadowiony na nieruchomości oznaczonej ewid. nr 424., uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS1E/00020687/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
2. Powierzchnia  - lokal o pow. użytkowej 45,00 m2.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
 
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Olszanica, dnia 6.07.2021 r.                                                         
                                                         WÓJT GMINY OLSZANICA
 

Załączniki:

WYKAZ Plik doc 17.13 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-06 07:42
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-06 07:43
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanica przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.1990, z późn. zm.), niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Olszanica  przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – lokal użytkowy znajdujący się na drugim piętrze w budynku Nr 210 w Olszanicy, położony na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, posadowiony na nieruchomościach oznaczonych ewid. nr 1117, 1118, uwidocznionych w księdze wieczystej nr KS1E/00027253/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
2.Powierzchnia  - lokal o pow. użytkowej 10,00m2.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.

Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Olszanica, dnia 5.07.2021 r.                      WÓJT GMINY OLSZANICA
       
                     

Załączniki:

WYKAZ Plik doc 15.99 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-05 10:06
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-05 10:07
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanica
przeznaczonej do oddania w najem
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  na okres do 3 lat
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.1990, z późn. zm.), niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Olszanica  przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat.
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – lokal użytkowy znajdujący się na parterze w budynku Nr 210 w Olszanicy, (obok Policji), położony na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, posadowiony na nieruchomościach oznaczonych ewid. nr 1117, 1118, uwidocznionych w księdze wieczystej nr KS1E/00027253/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
2.Powierzchnia
 - lokal o pow. użytkowej 41,84 m2.
 
Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Olszanica, dnia 5.07.2021 r.                            WÓJT GMINY OLSZANICA

Załączniki:

WYKAZ Plik doc 15.93 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-05 10:11
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-05 10:12
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanica
przeznaczonej w najem w trybie bezprzetargowym
na czas oznaczony do 3 lat  
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.1990, z późn. zm.), niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Olszanica – przeznaczonej w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – część nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, oznaczonej ewidencyjnie nr: 393/14 uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00020687/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
2.Powierzchnia nieruchomości  - 0,0012 ha.
3.Opis nieruchomości – utwardzony plac usytuowany po lewej stornie drogi krajowej nr 84 jadąc w kierunku Leska, przed budynkiem dawnej stacji PKP (obecnie Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe).

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Olszanica, 5.07.2021 r.                   WÓJT GMINY OLSZANICA

Załączniki:

WYKAZ Plik doc 12.39 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-05 11:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-05 11:05
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanica
przeznaczonej do oddania w najem
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  na okres do 3 lat

 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.1990, z późn. zm.), niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Olszanica  przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat.
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – lokal użytkowy znajdujący się na drugim piętrze w budynku Nr 210 w Olszanicy, pom. nr 33, położony na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, posadowiony na nieruchomościach oznaczonych ewid. nr 1117, 1118, uwidocznionych w księdze wieczystej nr KS1E/00027253/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
2. Powierzchnia  - lokal o pow. użytkowej 33,68 m2.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Olszanica, dnia 5.07.2021 r.                      WÓJT GMINY OLSZANICA

Załączniki:

WYKAZ Plik doc 15.88 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-05 10:09
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-05 10:10
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanica
przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa
w formie
darowizny na cel publiczny
 
Działając na podstawie art. 13 ust. 2 i art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.1990, z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr XXIX/254/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Olszanica – przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa w formie darowizny na cel publiczny.
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
1.
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – nieruchomość gruntowa położona na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, oznaczona ewidencyjnie nr 874/1, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00038227/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
2.Powierzchnia nieruchomości
 - 0,0026 ha.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Olszanica, dnia 1.07.2021 r.                       WÓJT GMINY OLSZANICA

 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-01
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-01 08:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-01 08:01

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanica
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Określenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – nieruchomości gruntowe położone na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Paszowa, oznaczone ewidencyjnie nr: 284/4, 284/5, 284/6, 284/7, 284/8 o pow. 0,7488 ha, uwidocznione w księdze wieczystej nr KS1E/00020686/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.


Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie podnr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
 
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Paszowa. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
 
Olszanica, dnia 21.06.2021 r.                                                        
 
                                                                      WÓJT GMINY OLSZANICA
 
  
 
 
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-06-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-21 08:29
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-21 08:36

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanica
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Określenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – nieruchomość gruntowa położona na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, oznaczona ewidencyjnie nr: 212 o pow. 0,7280 ha uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – nieruchomości gruntowe położone na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, oznaczone ewidencyjnie nr: 173, 183/1 o pow. 0,3013 ha, uwidocznione w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.

3. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – nieruchomości gruntowe położone na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, oznaczone ewidencyjnie nr: 175, 176, 179 o pow. 0,2828 ha  uwidocznione w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
 

 

Szczegółowych informacji w ww. sprawach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie podnr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
 
Wykazy, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Paszowa. Wykazy opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazów podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
 
Olszanica, dnia 21.06.2021 r.                                                        
 
                                                                      WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-06-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-21 08:34
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-21 08:38

W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020687/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 612/3 położona w Uhercach Mineralnych;
2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,0106 ha.

                                                                                           Wójt Gminy Olszanica
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.    
                                          
Olszanica, dnia 08.06.2021 r.
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-06-07
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-07 08:00
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-07 08:01

W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020659/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 154/9 położona w Zwierzyniu;
2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,2673 ha.
 

                                                                                           Wójt Gminy Olszanica
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.    
                                          
Olszanica, dnia 08.06.2021 r.

Załączniki:

Wykaz_Zwierzyń, dz. nr ew.: 154/9 Plik doc 15.58 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-06-07
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-07 08:02
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-07 08:03
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY  OLSZANICA  PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM.

Przeznacza się  do oddania w najem niżej podaną nieruchomość:

- Lokal użytkowy w budynku Nr 209 w Olszanicy -Dom Strażaka.Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz Plik doc 13.87 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-05-20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-05-20 08:21
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-05-20 08:24
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Olszanica: dz. nr ew.: 288 o pow. 0,5076 ha,  dz. nr ew.: 1082/5 o pow. 1,0505 ha.
- Zwierzyń: dz. nr 113/4 o pow. 0,49 ha.
- Rudenka : dz. nr 194 o pow. 1.5020 ha.
- Orelec: dz. nr 21 o pow. 0,1068 ha. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Olszanica Plik doc 13.87 KB
Orelec Plik doc 13.47 KB
Rudenka Plik doc 13.49 KB
Zwierzyń Plik doc 13.55 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-05-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-05-06 09:44
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-05-06 09:49
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Wańkowa, dz. nr ew.: 407/10, 422, 423, 212, 179, 176, 175, 173, 183/1, 237/7


 Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz Plik doc 20.04 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-03-25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-03-25 09:26
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-03-25 09:29
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Paszowa, dz. nr 284/4, 284/5, 284/6, 284/7.


 Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz Plik doc 15.53 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-03-01
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-03-01 08:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-03-01 08:04
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Olszanica: dz. nr  ew.: 1366 o pow. 1.6427 ha,
- Olszanica: cz. dz. nr  ew.: 635 o pow 0,43 ha,

- Zwierzyń: dz. nr ew. 20/2 o pow. 0,04 ha.


 Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

wkaz Zwierzyń Plik doc 14.44 KB
wykaz Olszanica Plik doc 15.09 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-02-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-23 09:32
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-23 09:33
W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Uherce Mineralne, cz. dz. nr 393/14 o pow. 160 m2.


 Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni. 

Załączniki:

Wykaz Uherce Mineralne Plik doc 14.90 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-02-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-23 09:43
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-23 09:45
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE
 
Przeznacza się do użyczenia niżej podaną nieruchomość:

-  Lokal użytkowy o pow. 30 m 2 zlokalizowany w budynku Nr 214 Uherce Mineralne, położony na  dz. nr 497 w miejscowości Uherce Mineralne.


Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni. 

Załączniki:

Wykaz Plik doc 13.39 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-02-01
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-01 08:40
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-01 08:40
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE
 
Przeznacza się do użyczenia niżej podaną nieruchomość:

-  część budynku byłego Przedszkola w Orelcu Nr 35, zlokalizowanego na dz. nr 293 w miejscowości Orelec.


Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni

Załączniki:

Wykaz Plik doc 13.88 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-01-13
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-13 08:16
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-13 08:17
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY  OLSZANICA  PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM.

Przeznacza się  do oddania w najem niżej podaną nieruchomość:

- Sala nr 4 w budynku byłego Przedszkola w Orelcu.Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz Plik doc 13.79 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-01-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-12 08:47
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-12 09:04
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY  OLSZANICA  PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM.

Przeznacza się  do oddania w najem niżej podaną nieruchomość:

- lokal użytkowy w budynku Uherce Mineralne 154 (WDK).Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz Plik doc 13.86 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-01-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-08 08:57
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-08 08:59

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 

 Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: księga wieczysta Nr KS1E/00036981/8, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka Nr 284/2 położona w Paszowej;

2)  powierzchnia nieruchomości   0,2384 ha;

3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Paszowa,
po prawej stronie drogi powiatowej relacji Wańkowa – Tyrawa Wołoska. Od strony wschodniej przylega do drogi dojazdowej o nawierzchni gruntowej. Posiada foremny kształt. Położona jest w terenie uzbrojonym w energię elektryczną światła i siły, wodę
z ujęcia grupowego – 3 gosp. oraz kanalizację z odprowadzeniem ścieków do zbiorników bezodpływowych, instalację odgromową, c.o. z własnego źródła ciepła.

Na działce zlokalizowany jest budynek, w którym wydzielone zostały trzy lokale mieszkalne. Na sprzedaż przeznaczony jest lokal Nr 3, składający się z pokoju, kuchni, łazienki, garderoby o powierzchni użytkowej – 79,43 m2 oraz udział 7943/23888
w częściach wspólnych budynku, a także nieruchomości 284/2 związanej z własnością w/w lokalu;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5) termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy. Nieruchomość jest już zabudowana;

6) cena nieruchomości wynosi: 52.237,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 00/100 groszy), zw. z pod VAT.

7),8),9) i 10) – nie dotyczy,

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.65, ze zm.) – do dnia 11.12.2020 r. włącznie.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XXI/153/2020 Rady Gminy Olszanicy  z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica  a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Paszowa, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

 Olszanica, dnia 30.10.2020 r.                                                               Wójt Gminy Olszanica   

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-10-30
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-10-30 07:59

W y k a z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: księga wieczysta Nr KS1E/00036981/8, prowadzona   przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka   
Nr 224/4 położona w Wańkowej;

2)  powierzchnia nieruchomości: 0,2384 ha;

3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Paszowa,
po prawej stronie drogi powiatowej relacji Wańkowa – Tyrawa Wołoska. Od strony wschodniej przylega do drogi dojazdowej o nawierzchni gruntowej. Posiada foremny kształt. Położona jest w terenie uzbrojonym w energię elektryczną światła i siły, wodę
z ujęcia grupowego – 3 gosp. oraz kanalizację z odprowadzeniem ścieków do zbiorników bezodpływowych, instalację odgromową, c.o. z własnego źródła ciepła.
 
Na działce zlokalizowany jest budynek, w którym wydzielone zostały trzy lokale mieszkalne. Na sprzedaż przeznaczony jest lokal Nr 2, składający się z kuchni, łazienki, dwóch pokoi, garderoby - o powierzchni użytkowej – 88,35m2 oraz udział 8835/23888
w częściach wspólnych budynku, a także nieruchomości 284/2 związanej z własnością w/w lokalu;
 
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak opracowanego planu przestrzennego zagospodarowania gminy,
5) termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy. Nieruchomość jest już zabudowana;
6) cena nieruchomości - wynosi 54.725,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt cztery złote siedemset dwadzieścia pięć złotych 00/100), zw. z pod VAT + 2.237,00 zł. zwrot poniesionych kosztów.
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego. Przedmiotowy lokal jest zasiedlony i prawo jego nabycia przysługuje wyłącznie najemcy.

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.65, ze zm.) – do dnia 11
.12.2020 r. włącznie.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XXII/165/2020 Rady Gminy Olszanicy  z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica  a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Paszowa, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej  „ Nowiny”.

 Olszanica, dnia 30.10.2020 r.                                                               Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-10-30
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-10-30 07:57
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE
 
Przeznacza się do użyczenia niżej podaną nieruchomość:

-lokal użytkowy zlokalizowany w budynku Nr 210 Olszanica, położony na działce nr ew. 1118 w miejscowości Olszanica.
 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.Załączniki:

Wykaz Plik doc 13.61 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-10-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-10-28 07:42
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-10-28 07:43
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2022-01-21
data dodania: 2022-01-20
data dodania: 2022-01-17
data dodania: 2022-01-10
data dodania: 2022-01-05
data dodania: 2021-12-31
data dodania: 2021-12-31
data dodania: 2021-12-31
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 24 stycznia 2022r. 15:43:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.