Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Olszanica: dz. nr ew.: 288 o pow. 0,5076 ha,  dz. nr ew.: 1082/5 o pow. 1,0505 ha.
- Zwierzyń: dz. nr 113/4 o pow. 0,49 ha.
- Rudenka : dz. nr 194 o pow. 1.5020 ha.
- Orelec: dz. nr 21 o pow. 0,1068 ha. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Olszanica Plik doc 13.87 KB
Orelec Plik doc 13.47 KB
Rudenka Plik doc 13.49 KB
Zwierzyń Plik doc 13.55 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-05-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-05-06 09:44
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-05-06 09:49
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Wańkowa, dz. nr ew.: 407/10, 422, 423, 212, 179, 176, 175, 173, 183/1, 237/7


 Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz Plik doc 20.04 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-03-25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-03-25 09:26
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-03-25 09:29
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Paszowa, dz. nr 284/4, 284/5, 284/6, 284/7.


 Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz Plik doc 15.53 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-03-01
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-03-01 08:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-03-01 08:04
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Olszanica: dz. nr  ew.: 1366 o pow. 1.6427 ha,
- Olszanica: cz. dz. nr  ew.: 635 o pow 0,43 ha,

- Zwierzyń: dz. nr ew. 20/2 o pow. 0,04 ha.


 Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

wkaz Zwierzyń Plik doc 14.44 KB
wykaz Olszanica Plik doc 15.09 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-02-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-23 09:32
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-23 09:33
W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Uherce Mineralne, cz. dz. nr 393/14 o pow. 160 m2.


 Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni. 

Załączniki:

Wykaz Uherce Mineralne Plik doc 14.90 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-02-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-23 09:43
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-23 09:45
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE
 
Przeznacza się do użyczenia niżej podaną nieruchomość:

-  Lokal użytkowy o pow. 30 m 2 zlokalizowany w budynku Nr 214 Uherce Mineralne, położony na  dz. nr 497 w miejscowości Uherce Mineralne.


Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni. 

Załączniki:

Wykaz Plik doc 13.39 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-02-01
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-01 08:40
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-01 08:40
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE
 
Przeznacza się do użyczenia niżej podaną nieruchomość:

-  część budynku byłego Przedszkola w Orelcu Nr 35, zlokalizowanego na dz. nr 293 w miejscowości Orelec.


Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni

Załączniki:

Wykaz Plik doc 13.88 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-01-13
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-13 08:16
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-13 08:17
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY  OLSZANICA  PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM.

Przeznacza się  do oddania w najem niżej podaną nieruchomość:

- Sala nr 4 w budynku byłego Przedszkola w Orelcu.Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz Plik doc 13.79 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-01-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-12 08:47
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-12 09:04
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY  OLSZANICA  PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM.

Przeznacza się  do oddania w najem niżej podaną nieruchomość:

- lokal użytkowy w budynku Uherce Mineralne 154 (WDK).Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz Plik doc 13.86 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-01-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-08 08:57
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-08 08:59

W y k a z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: księga wieczysta Nr KS1E/00036981/8, prowadzona   przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka   
Nr 224/4 położona w Wańkowej;

2)  powierzchnia nieruchomości: 0,2384 ha;

3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Paszowa,
po prawej stronie drogi powiatowej relacji Wańkowa – Tyrawa Wołoska. Od strony wschodniej przylega do drogi dojazdowej o nawierzchni gruntowej. Posiada foremny kształt. Położona jest w terenie uzbrojonym w energię elektryczną światła i siły, wodę
z ujęcia grupowego – 3 gosp. oraz kanalizację z odprowadzeniem ścieków do zbiorników bezodpływowych, instalację odgromową, c.o. z własnego źródła ciepła.
 
Na działce zlokalizowany jest budynek, w którym wydzielone zostały trzy lokale mieszkalne. Na sprzedaż przeznaczony jest lokal Nr 2, składający się z kuchni, łazienki, dwóch pokoi, garderoby - o powierzchni użytkowej – 88,35m2 oraz udział 8835/23888
w częściach wspólnych budynku, a także nieruchomości 284/2 związanej z własnością w/w lokalu;
 
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak opracowanego planu przestrzennego zagospodarowania gminy,
5) termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy. Nieruchomość jest już zabudowana;
6) cena nieruchomości - wynosi 54.725,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt cztery złote siedemset dwadzieścia pięć złotych 00/100), zw. z pod VAT + 2.237,00 zł. zwrot poniesionych kosztów.
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego. Przedmiotowy lokal jest zasiedlony i prawo jego nabycia przysługuje wyłącznie najemcy.

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.65, ze zm.) – do dnia 11
.12.2020 r. włącznie.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XXII/165/2020 Rady Gminy Olszanicy  z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica  a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Paszowa, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej  „ Nowiny”.

 Olszanica, dnia 30.10.2020 r.                                                               Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-10-30
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-10-30 07:57

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 

 Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: księga wieczysta Nr KS1E/00036981/8, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka Nr 284/2 położona w Paszowej;

2)  powierzchnia nieruchomości   0,2384 ha;

3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Paszowa,
po prawej stronie drogi powiatowej relacji Wańkowa – Tyrawa Wołoska. Od strony wschodniej przylega do drogi dojazdowej o nawierzchni gruntowej. Posiada foremny kształt. Położona jest w terenie uzbrojonym w energię elektryczną światła i siły, wodę
z ujęcia grupowego – 3 gosp. oraz kanalizację z odprowadzeniem ścieków do zbiorników bezodpływowych, instalację odgromową, c.o. z własnego źródła ciepła.

Na działce zlokalizowany jest budynek, w którym wydzielone zostały trzy lokale mieszkalne. Na sprzedaż przeznaczony jest lokal Nr 3, składający się z pokoju, kuchni, łazienki, garderoby o powierzchni użytkowej – 79,43 m2 oraz udział 7943/23888
w częściach wspólnych budynku, a także nieruchomości 284/2 związanej z własnością w/w lokalu;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5) termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy. Nieruchomość jest już zabudowana;

6) cena nieruchomości wynosi: 52.237,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 00/100 groszy), zw. z pod VAT.

7),8),9) i 10) – nie dotyczy,

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.65, ze zm.) – do dnia 11.12.2020 r. włącznie.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XXI/153/2020 Rady Gminy Olszanicy  z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica  a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Paszowa, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

 Olszanica, dnia 30.10.2020 r.                                                               Wójt Gminy Olszanica   

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-10-30
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-10-30 07:59
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE
 
Przeznacza się do użyczenia niżej podaną nieruchomość:

-lokal użytkowy zlokalizowany w budynku Nr 210 Olszanica, położony na działce nr ew. 1118 w miejscowości Olszanica.
 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.Załączniki:

Wykaz Plik doc 13.61 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-10-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-10-28 07:42
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-10-28 07:43
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Zwierzyń: cz. dz. nr  ew.: 100/21 o pow. 8.1120 ha.


 Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.


                                                    WÓJT GMINY OLSZANICA


Załączniki:

Wykaz, Zwierzyń, dz. 100/21 Plik doc 34.00 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-09-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-09-21 12:32
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-09-18 12:33
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Olszanica: cz. dz. nr  ew.: 1116 o pow. 0,0115ha,
- Olszanica: cz. dz. nr  ew.: 1117 o pow 0,0685. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.


                                                                                         WÓJT GMINY OLSZANICA

 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-09-09
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-09-09 07:56
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-09-09 07:57
Wykaz
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
1) oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:
- Uherce Mineralne: dz. nr ew.: 695/4


Niniejszy wykaz wywiesza sie na okres 21 dni.

 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2020-07-02
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-07-02 15:00
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-07-02 15:02
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00039429/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 133/62 położona w Zwierzyniu;
2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,2494 ha;
3) opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej gminy, atrakcyjna.
Teren działki w części płaski, z niewielkimi obniżeniami terenu w części na łagodnym zboczu. Kształt granic to regularny wielokąt.
Nieruchomość leży w terenie o przeciętnych warunkach geotechnicznych.
Uzbrojenie: niepełne – na działce brak, w terenach bliskich tylko linia energetyczna.
Dojazd: działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej dz. nr 133/6, droga żwirowa.
Na dzień wyceny nieruchomość zagospodarowana jako teren zielony (porośnięty trawą), na części zakrzaczenia z samosiewów o bardzo małej wartości rynkowej – mieszczą się w wartości gruntu.
Dla powyższej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy,
znak: RRG.6730.19.2018.WZ z dnia 9.04.2018 r.;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: 63.850,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt  złotych 00/100 groszy)  + 23 % podatku VAT;
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.65) – do dnia 21.07.2020 r. włącznie.
 
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zwierzyń, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica
Nr XX/137/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
Olszanica, dnia 08.06.2020 r. 
 
                                                                                 WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-06-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-06-08 07:56
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:
- Olszanica :  dz. nr  ew.: 1366. 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz, dz. nr 1366 Olszanica Plik doc 14.21 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-06-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-06-08 07:51
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-06-08 07:52
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:
- Rudenka :
  1. lokal usługowy nr 25/4 o powierzchni użytkowej 112,06 m2 razem z pomieszczeniem przynależnym o pow. 56,41 m2 wraz z udziałem w działce o nr ew. 207/5.
  2. działka nr ew. 207/4 o pow. 0,4210 ha, zabudowana budynkiem oświaty, nauki, kultury i sportu o pow. zabudowy  331 m2.
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

                                                                                      Wójt Gminy Olszanica 

Załączniki:

Wykaz, Rudenka Plik doc 16.48 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-05-13
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-05-13 11:35
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-05-13 11:37
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:
- Zwierzyń :  dz. nr  ew.: 34/55, 34/88. 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz, dz. nr 34/55 i 34/88 Plik doc 14.60 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-04-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-04-23 12:20
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-04-23 12:21
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:
- Olszanica: cz. dz. nr  ew.: 660,
- Rudenka:
dz. nr ew.: 188/5.


 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-02-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-02-04 09:16
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-02-04 09:18
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00037444/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka
Nr 1586  położona w Olszanicy;
2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,1207 ha;
3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka leży w centrum zarówno wsi jak i gminy Olszanica, po prawej stronie drogi krajowej jadąc w kierunku Leska. Teren działki jest niezabudowany, płaski,
o kształcie nieregularnego wielokąta. Dla działki została opracowana koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu. Otoczenie: budynek byłej stacji PKP, zabudowa mieszkalna oraz budynek Szkoły Podstawowej.  Uzbrojenie: niepełne – na działce oraz w terenach bliskich (energia elektryczna, wodociąg). Dojazd – drogą wewnętrzną gminną nr ew.: 1585.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższej nieruchomości została wydana decyzja Nr 2/2018 o ustaleniu warunków zabudowy, znak: RRG.6730.2.2018.WZ z dnia
12.02.2018 r.;
5) termin zagospodarowania nieruchomości zabudowa zgodnie z koncepcją, w terminie 3 lat od daty podpisania aktu notarialnego, w którym zostaną zawarte szczegóły;
6) cena nieruchomości – cena wywoławcza wynosi 53.308,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem złotych), w tym poniesione koszty + 23% pod VAT;
7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego –  pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego działki wynosi 25% ceny osiągniętej w przetargu, opłata roczna wynosi 3% ceny wartość działki;
8) wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego - opłaty zostaną ustalone od ceny osiągniętej w przetargu;
9) terminy wnoszenia opłat – pierwszą opłatę roczną należy uiścić jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy w oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok;
10) zasady aktualizacji opłat – wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – oddanie w użytkowanie wieczyste;
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 21.02.2020 r. włącznie.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr III/18/2018 Rady Gminy Olszanica
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.

 
 
 
 
Olszanica, dnia 9.01.2020 r.                                                      
                                                                           WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-01-09
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-01-09 08:41
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-01-09 08:41
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00021440/6, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
działka nr ew.: 121/4 o  pow. 0,0443 ha, położona w m.  Rudenka.

2) powierzchnia nieruchomości  - 0,0443 ha;
3) opis nieruchomości – działka niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej gminy, w sąsiedztwie rozproszonego budownictwa mieszkaniowego oraz zagrodowego. Teren działki prawie płaski, powyżej korony drogi, z niewielkimi obniżeniami terenu, kształt granic to regularny wielokąt. Działka leży w terenie o przeciętnych warunkach geotechnicznych.
Uzbrojenie: niepełne – na działce brak, w terenach bliskich tylko linia energetyczna. Droga dojazdowa: działka przylega do drogi publicznej.
Aktualne wykorzystanie gruntu: teren zielony (porośnięty trawą), na części zachodniej rosnie świerk (około 20-letni).
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: 6 320,00 zł. (słownie: sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złoty 00/100 groszy) zw. z VAT;
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 24.01.2020 r. włącznie.
 
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Rudenka, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica Nr XIII/86/2019 z dnia 29 październik 2019 roku, w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
Olszanica, dnia 12.12.2019 r. 
 
 
                                                                              WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-12
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-12 09:03
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00035198/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
działki nr ew.: 1107 o  pow. 0,2264 ha, 1108 o pow. 0,1323 ha, położone w m.  Olszanica.

2)  łączna powierzchnia nieruchomości  - 0,3587 ha;
3) opis nieruchomości – działki niezabudowane, położone po prawej stronie drogi krajowej Lesko – Krościenko. Lokalizacja i sąsiedztwo pośrednie. Nieruchomości położone w większości na terenie podmokłym, w ponad połowie obszaru zadrzewione dzikimi samosiewkami, bez wartości użytkowej, głównie wierzba i olcha.
Działki wykorzystywane rolniczo jako teren zielony, pozostałe części są zakrzaczone i zachwaszczone.
Otoczenie: zakrzaczenia lub zadrzewienia na terenie podmokłym, lokalny potok, rozproszone budownictwo mieszkaniowe.
Dojazd: bezpośredni dojazd urządzony, łączący się z drogą krajową.
Przydatność gruntu do wykorzystania mała z uwagi na zadrzewienia.
Aktualne wykorzystanie gruntu: odłóg (duże zachwaszczenia ) oraz teren zadrzewiony.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: dz. nr 1107 - 5.616,00 zł. (słownie: pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych 00/100 groszy) zw. z VAT, dz. nr 1108  - 3.386,00 zł ( słownie: trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 00/100 grosze) zw. Z VAT.
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 24.01.2020 r. włącznie.
 
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica Nr  XIII/87/2019 z dnia 29 październik 2019 roku, w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
Olszanica, dnia 12.12.2019 r. 
                                                                              
                                                                               WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-12
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-12 09:01
W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:
- Olszanica: cz. dz. nr  ew.: 116.

 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz cz. dz. nr 116 Plik doc 13.60 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-11-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-11-05 08:03
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-11-05 08:04
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2019-10-23
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-10-23 15:14
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE
 
Przeznacza się do użyczenia niżej podaną nieruchomość:

- część działki nr ew.: 210/1 położoną w miejscowości Orelec.


Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni

 
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-09-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-09-10 08:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-09-10 08:05
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY  OLSZANICA  PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE.

Przeznacza się  do użyczenia  niżej podaną nieruchomość:

- lokal użytkowy w budynku Uherce Mineralne 154.Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz - lokal użytkowy Plik pdf 230.08 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-08-30
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-08-30 15:18
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-08-30 15:19
W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:
- Olszanica: cz. dz. nr  ew.: 118.

 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz, cz. dz. nr 118 Plik doc 13.77 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-08-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-08-21 07:49
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-08-21 07:50
WÓJT GMINY OLSZANICA
działając na podstawie art. 35 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2018.2204 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości.
przeznaczonej do oddania w najem na okres do trzech lat
 
 
  Nieruchomość będąca przedmiotem oddania w  najem stanowi własność Gminy Olszanica położona jest w miejscowości Uherce Mineralne
 
1. Przedmiotem oddania w najem jest plac utwardzony przed budynkiem dworca PKP  w Uhercach  Mineralnych  na działce Nr 393/14 księga wieczysta KW  Nr KSIE00003703/6.  
2. opis placu – plac utwardzony, powierzchnia placu 12,00 m2
3. przeznaczenie nieruchomości - brak obowiązującego Planu Przestrzennego 
     Zagospodarowania.
4. przeznaczenie placu –  handlowa,
5. wysokość czynszu miesięcznie  3,00 zł. (netto) za 1m2 powierzchni placu      
6. termin wnoszenia czynszu za najem  - z góry do 10-go dnia każdego miesiąca ,             
7.Forma oddania w najem – bezprzetargowa.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Olszanicy oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.olszanica.pl .
 
 
                                                                Wójt Gminy Olszanica
 
                                                          
                
Olszanica, dnia  02.08.2019 r.                                                                
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-08-02
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-08-02 10:00
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00029203/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
działka nr ew.: 1211 położona w miejscowości Olszanica;
2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,0999 ha;
3) opis nieruchomości – działka niezabudowana, położona w zakolu rzeki, w obniżeniu terenowym. Teren działki prawie płaski z niewielkimi obniżeniami terenu, kształt granic przypomina nieregularny wielokąt.
Otoczenie: tereny przyrzeczne niezagospodarowane, powyżej poziomu przedmiotowej działki budownictwo mieszkaniowe i zagrodowe. Nieruchomość leży w złych warunkach geotechnicznych ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, możliwość okresowego zalewania. Uzbrojenie działki niepełne – na działce brak, w terenach bliskich tylko linia energetyczna. Działka przylega do drogi wewnętrznej (gruntowej nieurządzonej), kolejno do drogi żwirowej mającej połączenie z drogą krajową Lesko –  Krościenko.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: 10. 750,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy),  zw. z VAT;
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 23.08.2019 r. włącznie.
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica
Nr VI/47/2019 z dnia 29 maja 2019 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
Olszanica, dnia 12.07.2019 r. 
 
 
                                                                                         WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-12 07:50
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2021-04-29
data dodania: 2021-04-29
data dodania: 2021-04-28
data dodania: 2021-04-26
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 08 maja 2021r. 19:20:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.