Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
RRG.271.2.16.2022                                                                      17.05.2022 r.ZAPYTANIE OFERTOWE
 
"NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
ORAZ BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ
 W RAMACH INWESTYCJI PN.
 Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych w bieszczadzkiej Gminie Olszanica poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków. ETAP I+II"
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2022-05-17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-05-17 10:48
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-06-08 11:24
RRG.271.2.15.2022                                                                      06.05.2022 r.ZAPYTANIE OFERTOWE

"Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2022-05-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-05-06 15:33
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-05-24 15:50
RRG.271.2.14.2022                                                                      13.04.2022 r.ZAPYTANIE OFERTOWE

"Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów Gminy Olszanica na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2032 r."
 
 
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2022-04-13
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-13 14:20
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-05-04 14:23
RRG.271.2.6.2022                                                                      10.02.2022 r.ZAPYTANIE OFERTOWE

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Gminie Olszanica w 2022 r."
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-02-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-02-10 13:33
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-02-22 14:25
RRG.271.2.5.2022                                                                      20.01.2022 r.ZAPYTANIE OFERTOWE

"Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Olszanica w roku 2022"
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2022-01-20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-01-20 13:55
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-01-28 13:38
RRG.271.2.4.2022                                                                      10.01.2022 r.ZAPYTANIE OFERTOWE

"Przygotowanie zaplecza budowy - część II dla Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu "Bieszczad-ski" na działkach nr ewid. 418/4 i 419/1  w Wańkowej"
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-01-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-01-10 15:08
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-01-13 12:29
RRG.271.2.2.2022                                                                05.01.2022 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

"Dostawa sprzętu narciarskiego i snowboardowego"
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-01-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-01-05 15:20
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-01-05 15:34

RRG.271.2.30.2021                                                  16.12.2021 r.
 


ZAPYTANIE OFERTOWE


Zaproszenie do złożenia oferty w ramach Laboratorium przyszłości w SP Olszanica


Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-12-16
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-12-16 15:13
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-12-23 12:42

RRG.271.2.29.2021                                                  16.12.2021 r.
 


ZAPYTANIE OFERTOWE


Zaproszenie do złożenia oferty w ramach Laboratorium przyszłości w SP Uherce Mineralne


Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-12-16
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-12-16 14:09
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-12-23 11:11
RRG.271.2.28.2021                                                        01.12.2021 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

"Zimowe utrzymanie dróg i chodników poprzez odśnieżanie oraz doraźne zwalczanie śliskości w miejscowości Stefkowa"
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2021-12-01
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-12-01 15:16
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-12-13 14:01
RRG.271.2.27.2021                                                        08.11.2021 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

"Przebudowa części gminnej drogi Nr 118328R dz. w km 0+796 ÷ 1+051 –  (działka nr ewid. 268) w miejscowości Orelec."
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2021-11-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-11-08 10:23
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-11-08 10:25
RRG.271.2.18.2021                                                                 15.09.2021 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

"Przebudowa dróg o nawierzchni tłuczniowej na asfaltowe"
 
 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-09-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-15 15:26
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-15 15:28
RRG.271.2.17.2021                                                               Olszanica, 14.09.2021 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

"Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-09-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-14 12:29
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-14 12:31

RRG.271.2.15.2021                                                            23.08.2021r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olszanica w roku 2021”
 

Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-08-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-08-23 14:09
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-01 15:31

RRG.271.2.12.2021                                                            25.05.2021r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku gminnym w miejscowości Wańkowa”


Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2021-05-25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-05-25 14:22
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-05-25 14:27
RRG.271.2.11.2021                                                                          14.05.2021 r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Usługa koszenia trawy na działkach gminnych Gminy Olszanica na rok 2021”

Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2021-05-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-05-14 14:38
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-05-24 13:11
RRG.271.2.10.2021                                                                          12.05.2021 r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawy i montażu dwóch trybun sportowych na stadion LKS „Szarotka” w Uhercach Mineralnych”

Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2021-05-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-05-12 14:04
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-05-25 15:15
RRG.271.2.6.2021                                                                          12.02.2021 r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

”Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pn. „Budowa oraz przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne i Olszanica”

 

Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-02-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-12 13:25
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-12 13:27
RRG.271.2.5.2021                                                                          01.02.2021 r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

"Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pn. „Budowa oraz przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne i Olszanica"


Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-02-01
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-01 13:47
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-01 13:49
RRG.271.2.3.2021                                                                                 18.01.2021 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa oleju opałowego do kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszanicy, Olszanica nr 20, oraz do kotłowni budynku Gminy Olszanica, Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne”

 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-01-18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-18 14:42
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-26 15:29
RRG.271.2.2.2021                                         Olszanica, 15.01.2021 r.


Zapytanie ofertowe

"Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Olszanica w roku 2021"

 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-01-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-15 15:10
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-01 13:41
RRG.271.2.1.2021                                                             Olszanica, 11.01.2021 r.

Zapytanie ofertowe

"Przebudowa drogi wewnetrznej na działce nr ewid. 34/34
w Zwierzyniu w km od 0+000 do 0+122"
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2021-01-11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-11 15:08
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-19 15:16
     RF.3021.85.2020                                                     Olszanica, 22.12.2020 r.


Zapytanie ofertowe

,, Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu  wewnętrznego w Gminie Olszanica oraz w jednostkach organizacyjnych gminy  w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r." 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-12-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-12-22 13:06
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-11 14:07
   RF.3052.4.2020                                                     Olszanica, 22.12.2020 r.


Zapytanie ofertowe

,,kompleksowa obsługa budżetu Gminy Olszanica  i jednostek organizacyjnych Gminy Olszanica"
 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-12-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-12-22 13:15
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-22 08:36
RSOiA.2601.2.2020                                                             Olszanica,17.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe

,,Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy
w Olszanicy"

Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-12-17
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-12-17 13:55
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-12-31 11:08
RRG.271.2.32.2020                                                 Olszanica, 10.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe
 

Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych  Gmina Olszanica.

 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-12-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-12-10 07:59
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-12-10 08:03
RRG.271.2.31.2020                                                 Olszanica, 25.11.2020 r.

Zapytanie ofertowe

„Zimowe utrzymanie dróg i chodników poprzez odśnieżanie oraz doraźne zwalczanie śliskości w miejscowości Olszanica


 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-11-25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-11-25 10:17
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-11-25 10:24
 
RRG.271.2.30.2020                                                     Olszanica dn. 17.11.2020 r.                                                                                   
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
  W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843) oraz regulaminu udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych podległych Gminie Olszanica zapraszamy do złożenia oferty cenowej na „Dostawa i montaż pracowni komputerowej – terminalowej na 24 stanowiska uczniowskie plus stanowisko dla nauczyciela”.


Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-11-17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-11-17 11:43
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-11-30 13:14
RRG.271.2.29.2020                                               Olszanica, 04.11.2020 r.


Zapytanie ofertowe„Przebudowa i remont drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 173 w Rudence w km 0+000 ÷ 0+139” 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-11-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-11-04 10:21
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-11-04 10:25
RRG.271.2.27.2020                                                              Olszanica,28.10.2020 r.

Zapytanie ofertowe
 
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2019.1843) oraz regulaminu udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro
w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych podległych Gminie Olszanica zapraszamy do złożenia oferty cenowej na „Dostawa i montaż pracowni komputerowej – terminalowej na 24 stanowiska uczniowskie plus stanowisko dla nauczyciela”.
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-10-28
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-10-28 11:55
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-11-13 09:05
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 25 czerwca 2022r. 13:42:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.