Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
RRG.271.2.5.2021                                                                          01.02.2021 r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

"Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pn. „Budowa oraz przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne i Olszanica"


Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-02-01
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-01 13:47
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-01 13:49
RRG.271.2.3.2021                                                                                 18.01.2021 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa oleju opałowego do kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszanicy, Olszanica nr 20, oraz do kotłowni budynku Gminy Olszanica, Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne”

 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-01-18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-18 14:42
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-26 15:29
RRG.271.2.2.2021                                         Olszanica, 15.01.2021 r.


Zapytanie ofertowe

"Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Olszanica w roku 2021"

 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-01-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-15 15:10
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-01 13:41
RRG.271.2.1.2021                                                             Olszanica, 11.01.2021 r.

Zapytanie ofertowe

"Przebudowa drogi wewnetrznej na działce nr ewid. 34/34
w Zwierzyniu w km od 0+000 do 0+122"
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2021-01-11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-11 15:08
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-19 15:16
   RF.3052.4.2020                                                     Olszanica, 22.12.2020 r.


Zapytanie ofertowe

,,kompleksowa obsługa budżetu Gminy Olszanica  i jednostek organizacyjnych Gminy Olszanica"
 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-12-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-12-22 13:15
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-22 08:36
     RF.3021.85.2020                                                     Olszanica, 22.12.2020 r.


Zapytanie ofertowe

,, Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu  wewnętrznego w Gminie Olszanica oraz w jednostkach organizacyjnych gminy  w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r." 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-12-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-12-22 13:06
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-11 14:07
RSOiA.2601.2.2020                                                             Olszanica,17.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe

,,Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy
w Olszanicy"

Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-12-17
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-12-17 13:55
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-12-31 11:08
RRG.271.2.32.2020                                                 Olszanica, 10.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe
 

Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych  Gmina Olszanica.

 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-12-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-12-10 07:59
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-12-10 08:03
RRG.271.2.31.2020                                                 Olszanica, 25.11.2020 r.

Zapytanie ofertowe

„Zimowe utrzymanie dróg i chodników poprzez odśnieżanie oraz doraźne zwalczanie śliskości w miejscowości Olszanica


 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-11-25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-11-25 10:17
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-11-25 10:24
 
RRG.271.2.30.2020                                                     Olszanica dn. 17.11.2020 r.                                                                                   
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
  W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843) oraz regulaminu udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych podległych Gminie Olszanica zapraszamy do złożenia oferty cenowej na „Dostawa i montaż pracowni komputerowej – terminalowej na 24 stanowiska uczniowskie plus stanowisko dla nauczyciela”.


Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-11-17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-11-17 11:43
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-11-30 13:14
RRG.271.2.29.2020                                               Olszanica, 04.11.2020 r.


Zapytanie ofertowe„Przebudowa i remont drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 173 w Rudence w km 0+000 ÷ 0+139” 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-11-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-11-04 10:21
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-11-04 10:25
RRG.271.2.27.2020                                                              Olszanica,28.10.2020 r.

Zapytanie ofertowe
 
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2019.1843) oraz regulaminu udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro
w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych podległych Gminie Olszanica zapraszamy do złożenia oferty cenowej na „Dostawa i montaż pracowni komputerowej – terminalowej na 24 stanowiska uczniowskie plus stanowisko dla nauczyciela”.
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-10-28
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-10-28 11:55
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-11-13 09:05
RRG.271.2.25.2020                                                            Olszanica, 08.10.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Gmina Olszanica zaprasza do złożenia oferty cenowej Wykonawców gotowych wykonać usługę dla zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG Bag”
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-10-08
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-10-08 14:38
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-10-19 11:47

  RRG.2.22.2020                                                              Olszanica, 29.09.2020 r.   
 

Zapytanie ofertowe

Gmina Olszanica zaprasza do złożenia oferty cenowej Wykonawców gotowych wykonać usługę dla zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG Bag”.
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-09-29
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-09-29 13:08
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-10-08 14:31
RRG.271.2.21.2020                                                         Olszanica, 24.09.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa węgla kamiennego orzech, węgla eko-groszku do budynków administrowanych przez Urząd Gminy Olszanica na okres od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

Załączniki:

1a Zał. - Oferta Plik doc 20.79 KB
Zapytanie ofertowe Plik pdf 1.01 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-09-24
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-09-24 14:19
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-09-24 14:23
RRG.271.2.20.2020                                                       Olszanica, 26.08.2020 r.


Zapytanie ofertowe

Dostawę 2 kotłów z podajnikiem ślimakowym na eko-groszek o mocy 38÷40 kW każdy do kotłowni budynków komunalnych położonych w miejscowości Olszanica
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2020-08-26
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-08-26 12:09
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-08-26 12:11
RRG.271.2.19.2020                                                                  Olszanica, 12.08.2020 r


Zapytanie ofertowe

"Wykonanie części elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Paszowej wraz z dociepleniem ścian"

 
 
 
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2020-08-12
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-08-12 13:21
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-08-12 13:22
RRG.271.2.14.2020                                        Olszanica, 30.07.2020 r.                                           

Zapytanie ofertowe na
 
„Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Paszowej wraz z dociepleniem ścian”

Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2020-07-30
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-07-30 14:08
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-07-30 14:10
RRG.271.2.18.2020                                        Olszanica, 30.07.2020 r.                                           

 
Zapytanie ofertowe na
 
„Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”

Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2020-07-30
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-07-30 14:20
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-07-30 14:20
RRG.271.2.17.2020                                        Olszanica, 30.07.2020 r.                                           

Zapytanie ofertowe na
 
„Wykonanie progu zwalniającego z przejściem dla pieszych na drodze gminnej Nr 118318R w km 0+347 na działce nr ewid 609 w Uhercach Mineralnych”
 
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2020-07-30
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-07-30 14:17
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-07-30 14:18
RRG.271.2.16.2020                                        Olszanica, 30.07.2020 r.                                           

Zapytanie ofertowe na
 
„Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku przedszkola w Uhercach Mineralnych"
 
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2020-07-30
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-07-30 14:15
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-08-03 07:44
RRG.271.2.15.2020                                        Olszanica, 30.07.2020 r.                                           

Zapytanie ofertowe na
 
„Przebudowa drogi wewnetrznej na działce nr ewid. 65 w Wańkowej w km 0+093 - 0+193”


Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2020-07-30
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-07-30 14:12
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-07-30 14:13
RRG.271.2.12.2020                                        Olszanica, 27.07.2020 r.                                           

Zapytanie ofertowe na

„Budowa alejki spacerowej nad Sanem w Zwierzyniu”

 

Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-07-27
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-07-27 13:55
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-07-27 13:57
RRG.271.2.12.2020                                                         Olszanica, 22.07.2020 r.                                           

Zapytanie ofertowe na

„Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Uhercach Mineralnych 

Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-07-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-07-22 12:22
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-07-22 12:24
RRG.271.2.11.2020                                                         Olszanica, 17.07.2020 r.                                           

Zapytanie ofertowe na

„Wykonanie remontu wejść do budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Olszanicy”

Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-07-17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-07-17 13:48
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-07-17 13:50
                                                                                               Olszanica, 10.07.2020 r.


,,Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro''

Przedmiot zamówienia : usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olszanica.
 
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-07-10
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-07-10 14:41
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-07-10 14:48
Nr FK.3231.27.2020                                                                       dnia 24.02.2020 r.ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA „KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY OLSZANICA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-02-24
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-02-24 11:49
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-03-06 07:38
RRG.271.2.4.2020                                                               Olszanica,14.02.2020 r.


Zapytanie ofertowe na
,,Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Gminie Olszanica w 2020 r. "
 
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-02-14
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-02-14 14:15
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-03-13 14:52
 RRG.271.2.2.2020                                     Olszanica, 13.01.2020 r.                                              
   

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotem  zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 42 000 litrów w przewidywanym podziale:

a)       do 32 000 litrów do kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszanicy, Olszanica nr 20

b)      do 10 000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych, Oddział w Orelcu 35

Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-01-13
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-01-13 15:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-01-21 14:11
RSOiA.2601.1.2020                                                        Olszanica, 10.01.2020 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ,, ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH I EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA URZĘDU GMINY W OLSZANICY" 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Sukcewyna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Olszanicy w okresie od 01 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-01-10
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-01-10 14:49
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-01-23 07:56
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2022-12-01
data dodania: 2022-12-01
data dodania: 2022-11-15
data dodania: 2022-11-14
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 04 grudnia 2022r. 20:26:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.