Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna tartacznego
RRG.6164.1.2..2020                                                                                                Olszanica 02.06.2020 r.
 
 
Ogłoszenie o przetargu
    na sprzedaż drewna tartacznego
                                                                                
 
Wójt Gminy Olszanica
Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego
 
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości Olszanica : tj.
-  W Jodła  –  55,57 m3  –  skład drewna w m. Orelec, dz. nr ewid. 22 w Orelec
                - W  Sosna  –  68,42 m3  –  skład drewna w m. Orelec, dz. nr ewid. 22 w Orelec 
               - W  Brzoza  –  54,21 m3  –   skład drewna w m. Orelec, dz. nr ewid. 22 w Orelec (17,53 m3
skład drewna w m. Orelec ( wierchy)dz. nr ewid. 346/5 Myczkowce (36,68 m3)
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- W Jodła   – 198,00 zł netto/ 1 m³ – sto dziewięćdziesiąt osiem złotych
- W Sosna  – 180,00 zł netto/ 1 m³ – sto osiemdziesiąt  złotych
- W Brzoza – 171,00 zł netto/ 1 m³ – sto siedemdziesiąt jeden złotych
 
 1. Wysokość wadium wynosi 2000,00 zł ( dwa tysiące złotych)
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 10 czerwca 2020 roku o godz. 10:05  w Urzędzie Gminy Olszanica    ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 10.06.2020 przed godz. 10:05„ z podaniem oferowanej ceny netto za     1 m³  drewna,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 10:00 dnia 10.06.2020  roku
 2. Wpłata wadium w wysokości 2000,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku o/ Lesko nr konta  61 1130 1105 0005 2121 1820 0013 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 10.00 dnia 10.06.2020 r.
 3. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 10.06.2020 roku o godz. 10:05
 2. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno  można  oglądać  na  składach  w  miejscowości  Orelec dz. nr ewid. 22, Myczkowce                  dz. nr ewid. 346/5( dojazd od Orelca).
 3. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 4.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna danego rodzaju (gatunku) tj:
              -  W Jodła  –  55,57 m3  
                              - W  Sosna  –  68,42 m3  
               - W  Brzoza  –  54,21 m3      
Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn wylicytowanej  ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m³ powiększonej o należny podatek VAT.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.56 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 
 
Wójt Gminy Olszanica
Krzysztof Zapała
powrot
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-06-02
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-06-02 11:52
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2023-04-21
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-02-21
data dodania: 2024-02-20
data dodania: 2024-02-20
data dodania: 2024-02-20
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 22 lutego 2024r. 08:42:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.