Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 12 
O G Ł O S Z E N I E
 

WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, oznaczonej ewidencyjnie nr 30 o pow. 0,1494 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS1E/00035198/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022 r. o godzinie 9:00
w Urzędzie Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 - parter, sala nr 1


Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pok. nr 27, w godz. 730 – 1530, oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.


Olszanica, dnia 28.07.2022 r.
                                                               Zastępca Wójta Gminy Olszanica

 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 498.84 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-07-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-07-28 11:00
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-07-28 11:01
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 23.06.2022 r.
zn.: RRG.6845.22.2022
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: nieruchomość rolna stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica,
w miejscowości Rudenka, oznaczona ewidencyjnie nr 11 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0,8595 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00020650/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
3.  Do przetargu dopuszczono jedną osobę/przedsiębiorstwa*, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 309,42 zł.
5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 319,42 zł. (zw. z podatku VAT).
6.  Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca
     nieruchomości: Grzegorz Opiela
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-06-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-06-23 12:21
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 23.06.2022 r.
zn.: RRG.6845.20.2022
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ  W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: część nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Olszanica, położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Zwierzyń, oznaczonej ewidencyjnie nr 132/2 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0.20 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00020601/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
3.  Do przetargu dopuszczono jedną osobę/przedsiębiorstwa*, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 72,00 zł.
5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 82,00 zł. (zw. z podatku VAT).
6.  Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca
     nieruchomości: Pani Monika Hołubowska.
 
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-06-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-06-23 12:19
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 23.06.2022 r.
zn.: RRG.6845.17.2022
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: nieruchomość rolna stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica,
w miejscowości Rudenka, oznaczona ewidencyjnie nr 6/2 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0,5096 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00020650/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
3.  Do przetargu dopuszczono jedną osobę/przedsiębiorstwa*, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 183,45 zł.
5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 193,45 zł. (zw. z podatku VAT).
6.  Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca
     nieruchomości: Grzegorz Opiela
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-06-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-06-23 12:13
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 23.06.2022 r.
zn.: RRG.6845.16.2022
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: nieruchomość rolna stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica,
w miejscowości Rudenka, oznaczona ewidencyjnie nr 2/2 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0,4315 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00020650/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
3.  Do przetargu dopuszczono jedną osobę/przedsiębiorstwa*, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 155,34 zł.
5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 165,34 zł. (zw. z podatku VAT).
6.  Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca
     nieruchomości: Grzegorz Opiela
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-06-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-06-23 12:12
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 23.06.2022 r.
zn.: RRG.6845.19.2022
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: nieruchomość rolna stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica,
w miejscowości Rudenka, oznaczona ewidencyjnie nr 17 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 1.5757 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00020650/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
3.  Do przetargu dopuszczono dwie osoby/przedsiębiorstwa*, które spełniły warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 567,25 zł.
5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 587,25 zł. (zw. z podatku VAT).
6.  Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca
     nieruchomości: Grzegorz Opiela.
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-06-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-06-23 12:17
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 23.06.2022 r.
zn.: RRG.6845.18.2022
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: nieruchomość rolna stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica,
w miejscowości Rudenka, oznaczona ewidencyjnie nr 10 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0,7022 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00020650/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
3.  Do przetargu dopuszczono jedną osobę/przedsiębiorstwa*, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 252,79 zł.
5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 262,79 zł. (zw. z podatku VAT).
6.  Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca
     nieruchomości: Grzegorz Opiela
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-06-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-06-23 12:16
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 23.06.2022 r.
zn.: RRG.6845.21.2022
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ  W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: nieruchomość rolna stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Zwierzyń, oznaczona ewidencyjnie nr 34/52 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0.03 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00020659/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
3.  Do przetargu dopuszczono jedną osobę/przedsiębiorstwa*, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 10,80 zł.
5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 20,80 zł. (zw. z podatku VAT).
6.  Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca
     nieruchomości: Pan Stanisław Wajda.
 
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-06-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-06-23 12:20
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 22.06.2022 r.
zn.: RRG.6845.13.2022
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
 1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
 2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była część nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Olszanica, położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, oznaczona ewidencyjnie nr 175 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0.11 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00035198/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
 3. Do przetargu dopuszczono jedną osobę/przedsiębiorstwa*, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
 4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 39,60 zł.
 5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 49,60 zł. (zw. z podatku VAT).
 6. Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca nieruchomości: Danuta Prajzner.
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-06-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-06-22 11:51
 
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 22.06.2022 r.
zn.: RRG.6845.12.2022
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 09:30 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: nieruchomość rolna stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica,
w miejscowości Orelec, oznaczona ewidencyjnie nr 162/2 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0.1848 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00020684/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
3.  Do przetargu dopuszczono jedną osobę/przedsiębiorstwa*, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 66,53 zł.
5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 76,53 zł. (zw. z podatku VAT).
6.  Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca
     nieruchomości: Pan Józef Sopata.
 
 
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-06-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-06-22 09:57
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 22.06.2022 r.
zn.: RRG.6845.14.2022
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
 1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
 2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była nieruchomość rolna stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica,
  w miejscowości Olszanica, oznaczona ewidencyjnie nr 660 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 2.5920 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00035914/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
 3. Do przetargu dopuszczono dwie osoby/przedsiębiorstwa*, które spełniły warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
 4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 933,12 zł.
 5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 963,12 zł. (zw. z podatku VAT).
 6. Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca nieruchomości: Jan Szczęsny.
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-06-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-06-22 11:52
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 22.06.2022 r.
zn.: RRG.6845.15.2022
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
 1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
 2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była nieruchomość rolna stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica,
  w miejscowości Olszanica, oznaczona ewidencyjnie nr 661 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 2.1375 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00035914/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku
 3. Do przetargu dopuszczono dwie osoby/przedsiębiorstwa*, która spełniły warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
 4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 769,50 zł.
 5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 799,50 zł. (zw. z podatku VAT).
 6. Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca nieruchomości: Jan Szczęsny.
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-06-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-06-22 11:53
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 22.06.2022 r.
zn.: RRG.6845.11.2022
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: nieruchomość rolna stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica,
w miejscowości Orelec, oznaczona ewidencyjnie nr 164/3 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0.1246 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00020684/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
3.  Do przetargu dopuszczono jedną osobę/przedsiębiorstwa*, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 44,85 zł.
5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 54,85 zł. (zw. z podatku VAT).
6.  Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca
     nieruchomości: Pan Józef Sopata.
 
 
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-06-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-06-22 09:55
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony


 
na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowościach Rudenka i Zwierzyń:

- dz. nr ew.:2/2 - Rudenka.
- dz. nr ew.:6/2 - Rudenka.
- dz. nr ew.:10 - Rudenka.
- dz. nr ew.:11 - Rudenka.
- dz. nr ew.:17- Rudenka.
- część dz. nr ew.:132/2 - Zwierzyń.
- dz. nr ew.:34/52 - Zwierzyń.Przetargi odbędą się w dniu 23.06.2022 r. (czwartek) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2021.1899, ze zm.).

Olszanica, 19.05.2022 r.

Załączniki:

Rudenka dz. 10 Plik doc 339.24 KB
Rudenka dz. 11 Plik doc 365.33 KB
Rudenka dz. 17 Plik doc 352.03 KB
Rudenka dz. 2(2 Plik doc 312.80 KB
Rudenka dz. 6(2 Plik doc 239.73 KB
Zwierzyn dz. 132(2 Plik doc 376.86 KB
Zwierzyn dz. 34(52 Plik doc 344.57 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-05-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-05-19 10:15
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-05-19 10:19
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony


 
na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowościach Orelec i Olszanica:

- dz. nr ew.:164/3 - Orelec.
- dz. nr ew.:162/2- Orelec.
-  część dz. nr ew.: 175 - Olszanica.
-  dz. nr ew.: 660 - Olszanica.
-  dz. nr ew.: 661 - Olszanica.


Przetargi odbędą się w dniu 22.06.2022 r. (środa) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2021.1899, ze zm.).

Olszanica, 19.05.2022 r.

Załączniki:

Olszanica, dz. 175 Plik doc 355.63 KB
Olszanica, dz. 660 Plik doc 720.25 KB
Olszanica, dz. 661 Plik doc 283.30 KB
Orelec, dz. 162(2 Plik doc 317.89 KB
Orelec, dz. 164(3 Plik doc 386.10 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-05-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-05-19 10:07
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-05-19 10:10
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 12.05.2022 r.
zn.: RRG.6845.9.2022
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12 maja 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie   
    Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: nieruchomość rolna stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica,
w miejscowości Olszanica, oznaczona ewidencyjnie nr 1438 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0,3278 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00035198/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
3.  Do przetargu dopuszczono jedną osobę/przedsiębiorstwa*, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 118,00 zł.
5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 128,00 zł. (zw. z podatku VAT).
6.  Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca
     nieruchomości: Jolanta Bałos.
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-05-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-05-12 10:54
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 12.05.2022 r.
zn.: RRG.6845.6.2022
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ  W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12 maja 2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie   
    Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: nieruchomość rolna stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica,
w miejscowości Zwierzyń, oznaczona ewidencyjnie nr 113/4 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0.4882 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00027405/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
3.  Do przetargu dopuszczono jedną osobę/przedsiębiorstwa*, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 175,75 zł.
5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 185,75 zł. (zw. z podatku VAT).
6.  Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca
     nieruchomości: Pan Andrzej Bochnak.
 
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-05-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-05-12 10:53
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 12.05.2022 r.
zn.: RRG.6845.8.2022
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12 maja 2022 r. o godz. 9:30 w siedzibie   
    Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: nieruchomość rolna stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica,
w miejscowości Rudenka, oznaczona ewidencyjnie nr 194 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 1.5020 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00020650/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
3.  Do przetargu dopuszczono jedną osobę/przedsiębiorstwa*, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 540,72 zł.
5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 560,70 zł. (zw. z podatku VAT).
6.  Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca
     nieruchomości: Mariusz Sędzimir.
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-05-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-05-12 10:54
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 12.05.2022 r.
zn.: RRG.6845.10.2022
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12 maja 2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie   
    Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: nieruchomość rolna stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica,
w miejscowości Olszanica, oznaczona ewidencyjnie nr 1366 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 1.6427 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00027413/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
3.  Do przetargu dopuszczono jedną osobę/przedsiębiorstwa*, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 591,37 zł.
5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 611,37 zł. (zw. z podatku VAT).
6.  Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca
     nieruchomości: Pan Jacek Ustjanowski.
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-05-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-05-12 10:55
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 06.05.2022 r.
zn.: RRG.6845.4.2022
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 06 maja 2021 r. o godz. 9:30 w siedzibie   
    Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: nieruchomość rolna stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica,
w miejscowości Rudenka, oznaczona ewidencyjnie nr 12 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0,4470 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00020650/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
3.  Do przetargu dopuszczono jedną osobę/przedsiębiorstwa*, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 160,92 zł.
5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 170,92 zł. (zw. z podatku VAT).
6.  Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca
     nieruchomości: Dorota Sawczyn.
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-05-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-05-06 11:02
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 06.05.2022 r.
zn.: RRG.6845.5.2022
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 06 maja 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie   
    Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: nieruchomość rolna stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica,
w miejscowości Rudenka, oznaczona ewidencyjnie nr 14 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0,9157 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00020650/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
3.  Do przetargu dopuszczono jedną osobę/przedsiębiorstwa*, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 329,66 zł.
5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 339,66 zł. (zw. z podatku VAT).
6.  Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca
     nieruchomości: Andrzej Adamczyk.
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-05-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-05-06 11:03
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 06.05.2022 r.
zn.: RRG.6845.3.2022
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 06 maja 2022 r. o godz. 09:00 w siedzibie   
    Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: nieruchomość rolna stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica,
w miejscowości Orelec, oznaczona ewidencyjnie nr 21 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0.1068 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00040116/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
3.  Do przetargu dopuszczono jedną osobę/przedsiębiorstwa*, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 38,45 zł.
5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 48,45 zł. (zw. z podatku VAT).
6.  Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca
     nieruchomości: Pan Eugeniusz Jakiel.
 
 
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-05-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-05-06 11:02
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony


 
na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowościach Zwierzyń, Rudenka i Olszanica:

-  dz. nr ew.: 113/4 - Zwierzyń.
-  dz. nr ew.: 194 - Rudenka.

-  dz. nr ew.: 1438 - Olszanica.
-  dz. nr ew.: 1366 - Olszanica.


Przetargi odbędą się w dniu 12.05.2022 r. (czwartek) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2021.1899, ze zm.).

Olszanica, 08.04.2022 r.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-08 11:00
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-08 11:03
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony


 
na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowościach Orelec i Rudenka:

-  dz. nr ew.: 21 - Orelec.
-  dz. nr ew.: 12 - Rudenka.

-  dz. nr ew.: 14 - Rudenka.


Przetargi odbędą się w dniu 06.05.2022 r. (piątek) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2021.1899, ze zm.).

Olszanica, 30.03.2022 r.

Załączniki:

Orelec, dz. nr 21 Plik doc 158.00 KB
Rudenka, dz. nr 14 Plik doc 459.72 KB
Rudenka,dz nr 12 Plik doc 447.81 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-03-30
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-03-30 10:26
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-03-30 10:28
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 25.03.2022 r.
zn.: RRG.6845.2.2022
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 25 marca 2022 r. o godz. 9:30 w siedzibie  
    Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: część nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Olszanica, położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, oznaczonej ewidencyjnie nr 1376 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0.10 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00035198/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
3.  Do przetargu dopuszczono jedną osobę/przedsiębiorstwa*, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 36,00 zł.
5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 46,00 zł. (zw. z podatku VAT).
6.  Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca
     nieruchomości: Krystyna Ligocka.
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-03-25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-03-25 11:05
WÓJT GMINY OLSZANICA                                           Olszanica, dn.: 25.03.2022 r.
zn.: RRG.6845.1.2022
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 25 marca 2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie  Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: nieruchomość rolna stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica,
w miejscowości Olszanica, oznaczona ewidencyjnie nr 288 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0.5076 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00035198/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
3.  Do przetargu dopuszczono jedną osobę/przedsiębiorstwa*, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 182,74 zł.
5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 192,74 zł. (zw. z podatku VAT).
6.  Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca
     nieruchomości: Maria Sokół.

 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-03-25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-03-25 10:57
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony


 
na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości Olszanica:

-  dz. nr ew.: 288.
- część dz. nr 1376.


Przetargi odbędą się w dniu 25.03.2022 r. (piątek) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2021.1899, ze zm.).

Olszanica, 24.02.2022 r.


                                   

Załączniki:

Ogłoszenie, dz. nr 1376. Plik doc 530.63 KB
Ogłoszenie, dz. nr 288. Plik doc 414.05 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-02-24
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-02-24 09:30
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-02-24 09:31
WÓJT GMINY OLSZANICA                       Olszanica, dnia  13.08.2021 r.
 
sygn. akt: RRG.6831.8.2021                           
 
O G Ł O S Z E N I E
 
   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego   (tj. Dz. U. 2021.735, ze zm.), art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020. 1990, ze zm.),

Wójt Gminy Olszanica
 
1. Informuje  o wydaniu z urzędu decyzji z dnia 13.08.2021 r. znak: RRG.6831.8.2021 zatwierdzającej podział nieruchomości  położonej na terenie Gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 379, obręb 0001, dla której Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr KS1E/00009433/4.
2. W związku z powyższym, strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
3. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectwa Olszanica, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.olszanica.pl.
4.Zawiadomienie przez Ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.olszanica.pl. (art. 49 k.p.a).
   W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.    

                                                 Zastępca Wójta Gminy
   
                                                        Robert Petka
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-08-13
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-08-13 09:16
WÓJT GMINY OLSZANICA                           Olszanica, dnia  13.08.2021 r.
 
sygn. akt: RRG.6831.9.2021                           
 
O G Ł O S Z E N I E
 
   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021.735, ze zm.), art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020. 1990, ze zm.),
 
Wójt Gminy Olszanica
 
1. Informuje  o wydaniu z urzędu decyzji z dnia 13.08.2021 r. znak: RRG.6831.9.2021 zatwierdzającej podział nieruchomości  położonej na terenie Gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 902, obręb 0001, dla której nie ma założonej księgi wieczystej ( AWZ 12/73).
2. W związku z powyższym, strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
3. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectwa Olszanica, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.olszanica.pl.
4.Zawiadomienie przez Ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.olszanica.pl. (art. 49 k.p.a).
   W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.    

                                           Zastępca Wójta Gminy
   
                                                  Robert Petka
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-08-13
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-08-13 09:27
WÓJT GMINY OLSZANICA                                     Olszanica, dnia  3.08.2021 r.
 
sygn. akt: RRG.6831.7.2021                           
 
O G Ł O S Z E N I E
 
   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. 2021.735, ze zm.), art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020. 1990,ze zm.),
 
Wójt Gminy Olszanica

 
1. Informuje  o wydaniu z urzędu decyzji z dnia 3.08.2021 r. znak: RRG.6831.7.2021 zatwierdzającej podział nieruchomości  położonej na terenie Gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 131, obręb 0001, dla której Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr KS1E/00010037/8.
2. W związku z powyższym, strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
3. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectwa Uherce Mineralne, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.olszanica.pl.
4.Zawiadomienie przez Ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.olszanica.pl. (art. 49 k.p.a).
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.   

                                                              WÓJT GMINY OLSZANICA
                                                                     Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-08-03
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-08-03 09:12
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
sprzed.dz. 20)1i20)2 Zwierzyń.doc Plik doc 36.50 KB
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2022-08-08
data dodania: 2022-07-19
data dodania: 2022-07-12
data dodania: 2022-07-08
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 11 sierpnia 2022r. 06:51:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.