Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 10 
RRG.6840.2.2020                                                                Olszanica, dn.: 14.04.2021 r.
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 14.04.2021 r.
2. Przetarg dotyczył sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Olszanica, położonego na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Paszowa,
w budynku byłego „Przedszkola” oraz udziału 7943/23888 w częściach wspólnych budynku, a także nieruchomości 284/2 związanej z własnością w/w lokalu
, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KS1E/00036981/8.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 52.237,00 zł zw. z pod. VAT.
6.Cena osiągnięta w przetargu :  52.767,00 zł zw. z pod VAT
7.Nabywcą nieruchomości został/a*: Pan Adam Stawarz.
 
 
 
 
                                                                                  WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-14 10:39
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 26.03.2021 r.
zn.: RRG.6845.13.2020
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 26.03.2021 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Zwierzyniu, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako część działki nr ew.: 100/21 o pow. 8.1120 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020601/6.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – 2.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 2 920,32 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 4.100 zł.
7.Nabywcą nieruchomości został/a* - Pan Bartłomiej Andrzej Wojtanowski.
 
 
 
 
                                                                                  WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-03-26
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-03-26 09:49
 O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
I publiczne przetargi nieograniczone
na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości:
 
- Zwierzyń,  dz. nr 20/2,
- Olszanica, dz. nr 1366, cz. dz. nr 635.

Przetargi odbędą się w dniu 26.04.2021 r. (poniedziałek) od godz. 9:00 w  Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.


Warunki przetargu:

 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
 
1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek na rachunek BGK O/Rzeszów Nr konta 07 1130 1105 0005 2121 1820 0015 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 22.04.2021 r. (czwartek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.
2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.


Olszanica, dnia 23.03.2021 r.
                                                                       Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-03-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-03-23 11:28
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-03-23 11:32

O G Ł O S Z E N I E

 WÓJT GMINY OLSZANICA

ogłaszaprzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Olszanica, położonego na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Paszowa, w budynku byłego „Przedszkola” oraz udziału 7943/23888 w częściach wspólnych budynku, a także nieruchomości 284/2 związanej z własnością w/w lokalu


Przetarg odbędzie się 14 kwietnia  2021 r.   ( środa )  o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2020.1990, ze zm.).


Olszanica, 8 marzec 2021 r.            Wójt Gminy Olszanica

 
 

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-03-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-03-08 07:55
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-03-08 07:55
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-02-26
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-26 10:07
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-02-26
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-26 10:07