Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 11 
WÓJT GMINY OLSZANICA                           Olszanica, dnia  13.08.2021 r.
 
sygn. akt: RRG.6831.9.2021                           
 
O G Ł O S Z E N I E
 
   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021.735, ze zm.), art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020. 1990, ze zm.),
 
Wójt Gminy Olszanica
 
1. Informuje  o wydaniu z urzędu decyzji z dnia 13.08.2021 r. znak: RRG.6831.9.2021 zatwierdzającej podział nieruchomości  położonej na terenie Gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 902, obręb 0001, dla której nie ma założonej księgi wieczystej ( AWZ 12/73).
2. W związku z powyższym, strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
3. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectwa Olszanica, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.olszanica.pl.
4.Zawiadomienie przez Ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.olszanica.pl. (art. 49 k.p.a).
   W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.    

                                           Zastępca Wójta Gminy
   
                                                  Robert Petka
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-08-13
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-08-13 09:27
WÓJT GMINY OLSZANICA                       Olszanica, dnia  13.08.2021 r.
 
sygn. akt: RRG.6831.8.2021                           
 
O G Ł O S Z E N I E
 
   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego   (tj. Dz. U. 2021.735, ze zm.), art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020. 1990, ze zm.),

Wójt Gminy Olszanica
 
1. Informuje  o wydaniu z urzędu decyzji z dnia 13.08.2021 r. znak: RRG.6831.8.2021 zatwierdzającej podział nieruchomości  położonej na terenie Gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 379, obręb 0001, dla której Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr KS1E/00009433/4.
2. W związku z powyższym, strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
3. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectwa Olszanica, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.olszanica.pl.
4.Zawiadomienie przez Ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.olszanica.pl. (art. 49 k.p.a).
   W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.    

                                                 Zastępca Wójta Gminy
   
                                                        Robert Petka
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-08-13
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-08-13 09:16
WÓJT GMINY OLSZANICA                                     Olszanica, dnia  3.08.2021 r.
 
sygn. akt: RRG.6831.7.2021                           
 
O G Ł O S Z E N I E
 
   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. 2021.735, ze zm.), art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020. 1990,ze zm.),
 
Wójt Gminy Olszanica

 
1. Informuje  o wydaniu z urzędu decyzji z dnia 3.08.2021 r. znak: RRG.6831.7.2021 zatwierdzającej podział nieruchomości  położonej na terenie Gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 131, obręb 0001, dla której Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr KS1E/00010037/8.
2. W związku z powyższym, strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
3. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectwa Uherce Mineralne, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.olszanica.pl.
4.Zawiadomienie przez Ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.olszanica.pl. (art. 49 k.p.a).
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.   

                                                              WÓJT GMINY OLSZANICA
                                                                     Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-08-03
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-08-03 09:12
         
O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłsza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem

 
lokalu użytkowego o pow. użytkowej 41,84 m2 znajdującego się na parterze w budynku Nr 210 w Olszanicy (obok Policji), położonego na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, posadowionego na nieruchomościach oznaczonych ewid. nr 1117, 1118, uwidocznionych w księdze wieczystej nr KS1E/00027253/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.

 
Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2021 r. o godzinie 13:00
w Urzędzie Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 - parter, sala nr 1

 
Dodatkowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pok. nr 27, w godz. 730 – 1530, oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
                                                                                                                 
       WÓJT GMINY OLSZANICA
        mgr inż. Krzysztof Zapała
 
Olszanica, dnia 27 lipca 2021 r.
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-27
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-27 13:17
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-08-30 13:26
         
O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłsza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem

 
lokalu użytkowego o pow. użytkowej 33,68 m2 znajdującego się na drugim piętrze w budynku Nr 210 w Olszanicy, pom. nr 33, położonego na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, posadowionego na nieruchomościach oznaczonych ewid. nr 1117, 1118, uwidocznionych w księdze wieczystej nr KS1E/00027253/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.

 
Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2021 r. o godzinie 11:00
w Urzędzie Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 - parter, sala nr 1

 
Dodatkowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pok. nr 27, w godz. 730 – 1530, oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
                                                                                                                 
       WÓJT GMINY OLSZANICA
        mgr inż. Krzysztof Zapała
 
Olszanica, dnia 27 lipca 2021 r.

 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-27
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-27 13:13
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-08-30 11:57
         
O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłsza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem

 
lokalu użytkowego o pow. użytkowej 45,00 m2 znajdującego się na parterze budynku Wiejskiego Domu Kultury Nr 154 w Uhercach Mineralnych, położonego na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, posadowionego na nieruchomości oznaczonej ewid. nr 424, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS1E/00020687/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2021 r. o godzinie 9:00
w Urzędzie Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 - parter, sala nr 1

 
 
Dodatkowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pok. nr 27, w godz. 730 – 1530, oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
                                                                                                                 
         ZASTĘPCA WÓJTA GMINY OLSZANICA
Robert Petka
 
Olszanica, dnia 27 lipca 2021 r.

 
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-27
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-27 13:05
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-08-30 11:56
O G Ł O S Z E N I E
 

WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Zwierzyń, oznaczonej ewidencyjnie nr 154/9 o pow. 0,2673 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS1E/00020659/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r. o godzinie 10:00
w Urzędzie Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 - parter, sala nr 1


Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pok. nr 27, w godz. 730 – 1530, oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.


Olszanica, dnia 26.07.2021 r.
                                                                Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-26
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-26 07:53
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-08-31 11:10
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony


 
na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości:

- Zwierzyń, dz. nr ew.: 20/2.

Przetarg odbędzie się w dniu 4.08.2021 r. (środa) o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2020.1990, ze zm.).

Olszanica, 29.06.2021 r.
                                     
                                                                   Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-06-29
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-29 07:42
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-22 08:09
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczne przetargi nieograniczone


 
na dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położone w miejscowościach:

 
- Zwierzyń, dz. nr ew.: 113/4;
- Rudenka, dz. nr ew.: 194;
- Olszanica, dz. nr ew.: 288;
- Orelec, dz. nr ew.: 21;
- Olszanica, dz. nr ew.: 1366.


 
Przetargi odbędą się w dniu 19 lipca 2021 r.  ( poniedziałek )  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

Przetargi mogą być odwołane zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2020.1990, ze zm.).

Olszanica, 14.06.2020 r.
                                     
                                                                   Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-06-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-14 10:59
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-19 12:02
WÓJT GMINY OLSZANICA
RRG.6840.7.2020                                                Olszanica, dn.: 02.06.2021 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 02.06.2021 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Uherce Mineralne oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 413/6 o pow. 0,0206 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020687/2.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 4.738 zł., zw. z  pod. VAT.
6.Cena osiągnięta w przetargu :  4.788 zł. zw. z podatku VAT.
7.Nabywcą nieruchomości został/a*: Pan Wojciech Wójciak.
 
 
                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-06-02
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-02 10:32
O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Olszanica, o g ł a s z a
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości
będącej w gminnym zasobie nieruchomości
 
1)  oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - działka położona  na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, oznaczona geodezyjnie nr ew.: 413/6 o pow. 0,0206 ha (użytek „B”), dla której  Sąd Rejonowy w Lesku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr KS1E/00020687/2;
2)  bez zobowiązań;
3)  powierzchnia nieruchomości -0.0206 ha;
4) opis nieruchomości - - przedmiotowa działka położona jest w centrum wsi, nieopodal Zakładu Karnego. Działka graniczy z:  barem „Spichlerz”, sklepem spożywczym, oraz blokami mieszkalnymi wielorodzinnymi.
W otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (bloki), wraz z przynależnymi do nich garażami oraz Zakład Karny.
Teren działki płaski, o kształcie nieregularnego wielokąta, z dostępem do drogi publicznej gminnej.
Uzbrojenie – na działce krzyżuje się szereg sieci (kanalizacyjne i odgałęzienia oraz energetyczna), oraz przebiega przez nią napowietrzna linia energetyczna nn.
Nabywca w/w nieruchomości, zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej, nieograniczonej
w czasie służebności przesyłu, polegającej na prawie korzystania z części działki nr ew.: 413/6,
w celu rozbudowy, przebudowy, eksploatacji, modernizacji, konserwacji i napraw kanalizacji sanitarnej służącej do przesyłu ścieków z prawem dojazdu i dojścia do wybudowanych urządzeń umiejscowionych na ww. działce – na rzecz Przedsiębiorstwa Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica PRI Sp. z o.o. (lub jej następców prawnych).
 
5) przeznaczenie nieruchomości
- brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy;
-  brak wydanych decyzji o warunkach zabudowy;
6)  sposób zagospodarowania - niezagospodarowana,
  7) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 19.01.2021 r. włącznie.

8) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – z uwagi na powierzchnię oraz kształt,
przedmiotowa działka nie stanowi samodzielnej działki budowlanej, dlatego też przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego. Przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości przyległych, tj. dz. nr ew.:413/5, 413/4, 413/20, 413/33, 413/23.
9)  cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 4.738,00 zł. (słownie: cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych 00/100 groszy), zw. z  podatku VAT;
10)  wysokość wadium – 470,00 zł. (słownie: czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100 groszy);
11 )wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych - 10 zł. (słownie: dziesięć złotych).
 
Przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2021 r.  (środa) o godz. 1000  
w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 31 maja 2021 r. do godz. 15 00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Olszanicy, 38-722 Olszanica 81 pisemnego zgłoszenia  oraz kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium.

Listę osób zakwalifikowanych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl oraz  na tablicy ogłoszeń UG Olszanica,a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne, najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
 
Warunki przetargu:
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
 
1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek BGK O/Rzeszów Nr konta 07 1130 1105 0005 2121 1820 0015 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 28.05.2021 r. (piątek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.
2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
            Sprzedający powiadomi wygrywającego przetarg o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.      
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. 
Koszt przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty z tytułu ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej obciążają w całości kupującego.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia 
w miejscu  i  terminie  do  sporządzenia  umowy,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
            W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.
            Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.1990, ze zm.).
 
Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
 
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się dnia 28.04.2021 r. na tablicy ogłoszeń UG Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne, na tablicach ogłoszeń w budynkach wielorodzinnych znajdujących się na działkach nr 413/20, 413/23 w miejscowości Uherce Mineralne oraz informację o wywieszeniu ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.
 
 Olszanica, 28.04.2021 r.
                                                                        Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-28 09:34
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-01 14:22
O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Olszanica, o g ł a s z a
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości
będącej w gminnym zasobie nieruchomości
 
1)  oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - działka położona  na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, oznaczona geodezyjnie nr ew.: 428 o pow. 0,0210 ha (użytek „Bp”) dla której  Sąd Rejonowy w Lesku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr KS1E/00020687/2;
2)  bez zobowiązań;
3)  powierzchnia nieruchomości -0.0210 ha;
4) opis nieruchomości - - przedmiotowa działka położona jest na obrzeżach wsi, w strefie budownictwa jednorodzinnego istniejącego i potencjalnego, nieopodal Zakładu Karnego.
W otoczeniu znajduje się głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  użytki rolne oraz Zakład Karny.
Działka usytuowana na łagodnym stoku, o kształcie regularnego wieloboku, z dostępem do drogi gminnej. Uzbrojenie – bak.
Działka ogrodzona przez właściciela gruntu nr ew.: 429. W przypadku kupna działki przez właściciela gruntu nr ew.: 400/57, ogrodzenie zostanie zdemontowane przez właściciela gruntu nr ew.: 429, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
5) przeznaczenie nieruchomości
- brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy;
- brak wydanych decyzji o warunkach zabudowy;
6)  sposób zagospodarowania - niezagospodarowana,
7) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 19.01.2021 r. włącznie.

8) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – z uwagi na powierzchnię oraz kształt,
przedmiotowa działka nie stanowi samodzielnej działki budowlanej, dlatego też przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego. Przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości przyległych, tj. dz. nr ew.: 429, 400/57.
9)  cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 6.547,00 zł. (słownie: sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 00/100 groszy), zw. z  podatku VAT;
10)  wysokość wadium – 654,00 zł. (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery złote 00/100 groszy);
11 )wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych - 10 zł. (słownie: dziesięć złotych).
 
Przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2021 r.  (środa) o godz. 1100  
w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 31 maja 2021 r. do godz. 15:00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Olszanicy, 38-722 Olszanica 81 pisemnego zgłoszenia  oraz kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium.
Listę osób zakwalifikowanych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl oraz  na tablicy ogłoszeń UG Olszanica,
a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne, najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
Warunki przetargu:
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
 
1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek BGK O/Rzeszów Nr konta 07 1130 1105 0005 2121 1820 0015 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 28.05.2021 r. (piątek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.
2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
            Sprzedający powiadomi wygrywającego przetarg o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.      
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. 
Koszt przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty z tytułu ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej obciążają w całości kupującego.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu  i  terminie  do  sporządzenia  umowy,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
            W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.
            Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.1990, ze zm.).
 
Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
 
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się dnia 28.04.2021 r. na tablicy ogłoszeń UG Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne oraz informację o wywieszeniu ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.
 
Olszanica, 28.04.2021 r.
                 
                                                                                         Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-28 10:17
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-01 14:23
WÓJT GMINY OLSZANICA                                               Olszanica, dn.: 26.04.2021 r.
zn.: RRG.6845.5.2021
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 26.04.2021 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanicy, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: cz. dz. 635 o pow. 0,43 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035198/5.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 154,80 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 164,80 zł.
7.Nabywcą nieruchomości został/a* -Pan Grzegorz Sawczyn.
 
 
 
                                                                                  WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-26
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-26 10:46
WÓJT GMINY OLSZANICA                                               Olszanica, dn.: 26.04.2021 r.
zn.: RRG.6845.4.2021
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 26.04.2021 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanicy, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew:. 1366 o pow. 1.6427 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00027413/0.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  brak.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny: 591,37 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : -
7.Nabywcą nieruchomości został/a* - Przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.  
 
 
 
 
                                                                                  WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-26
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-26 10:45
 
WÓJT GMINY OLSZANICA                                               Olszanica, dn.: 26.04.2021 r.
zn.: RRG.6845.6.2021
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 26.04.2021 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Zwierzyniu, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew:. 20/2 o pow. 0,04  ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  brak.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny: 14,40 zł
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu: -
7.Nabywcą nieruchomości został/a* - Przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.  
 
 
 
 
                                                                                  WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-26
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-26 10:47
RRG.6840.2.2020                                                                Olszanica, dn.: 14.04.2021 r.
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 14.04.2021 r.
2. Przetarg dotyczył sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Olszanica, położonego na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Paszowa,
w budynku byłego „Przedszkola” oraz udziału 7943/23888 w częściach wspólnych budynku, a także nieruchomości 284/2 związanej z własnością w/w lokalu
, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KS1E/00036981/8.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 52.237,00 zł zw. z pod. VAT.
6.Cena osiągnięta w przetargu :  52.767,00 zł zw. z pod VAT
7.Nabywcą nieruchomości został/a*: Pan Adam Stawarz.
 
 
 
 
                                                                                  WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-14 10:39
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 26.03.2021 r.
zn.: RRG.6845.13.2020
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 26.03.2021 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Zwierzyniu, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako część działki nr ew.: 100/21 o pow. 8.1120 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020601/6.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – 2.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 2 920,32 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 4.100 zł.
7.Nabywcą nieruchomości został/a* - Pan Bartłomiej Andrzej Wojtanowski.
 
 
 
 
                                                                                  WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-03-26
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-03-26 09:49
 O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
I publiczne przetargi nieograniczone
na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości:
 
- Zwierzyń,  dz. nr 20/2,
- Olszanica, dz. nr 1366, cz. dz. nr 635.

Przetargi odbędą się w dniu 26.04.2021 r. (poniedziałek) od godz. 9:00 w  Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.


Warunki przetargu:

 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
 
1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek na rachunek BGK O/Rzeszów Nr konta 07 1130 1105 0005 2121 1820 0015 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 22.04.2021 r. (czwartek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.
2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.


Olszanica, dnia 23.03.2021 r.
                                                                       Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-03-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-03-23 11:28
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-03-23 11:32

O G Ł O S Z E N I E

 WÓJT GMINY OLSZANICA

ogłaszaprzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Olszanica, położonego na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Paszowa, w budynku byłego „Przedszkola” oraz udziału 7943/23888 w częściach wspólnych budynku, a także nieruchomości 284/2 związanej z własnością w/w lokalu


Przetarg odbędzie się 14 kwietnia  2021 r.   ( środa )  o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2020.1990, ze zm.).


Olszanica, 8 marzec 2021 r.            Wójt Gminy Olszanica

 
 

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-03-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-03-08 07:55
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-03-08 07:55
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-02-26
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-26 10:07
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-02-26
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-26 10:05