Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 6 7 8 ... 14 
WÓJT GMINY OLSZANICA                                     Olszanica, dn.: 10.05.2019 r.
zn.: RRG.6845.21.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 10.05.2019 r.
2. Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanicy, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka o nr ew.: 1406 o pow. 0,067 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035198/5.
3. Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 24,12 zł. 
6. Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 34,12zł.
7. Nabywcą nieruchomości został: Pan Robert Zieliński.
 
 
 
                                                                        WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-05-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-10 11:32
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłaszapubliczne przetargi nieograniczone

 
na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych:
- m. Stefkowa, dz. nr ew.: 243/3, 243/4, 975, 976.
 
Przetargi odbędą się w dniu 31.05.2019 r. ( piątek) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Warunki przetargu:
W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, dniu 28.05.2019 r. (wtorek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
       Przetargi mogą być odwołane zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018.2204, ze zm.).

Olszanica, dnia 29.04.2019 r.

                                                    WÓJT GMINY OLSZAINCA

Załączniki:

Ogłoszenia Stefkowa Plik doc 3.20 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-29
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-29 08:03
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-29 08:15

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczne przetargi nieograniczone
 

na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości: 

- Paszowa, dz. nr ew.: 95/2, 100 .

 

Przetargi odbędą się w dniu  3  czerwca 2019 r.  ( poniedziałek)  od godz. 9:00  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 

Warunki przetargu:

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:

1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 30.05.2019 r. (czwartek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.

       Przetargi mogą być odwołane zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018.2204, ze zm.).

 

Olszanica, dnia 29.04.2019 r.

Załączniki:

Paszowa dz. nr 100 Plik doc 82.77 KB
Paszowa. dz. nr 95/2 Plik doc 16.18 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-29
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-29 08:13
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-29 08:15
WÓJT GMINY OLSZANICA                                     Olszanica, dn.: 12.04.2019 r.
zn.: RRG.6845.18.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.04.2019 r.
2. Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanica, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 1081/1 o pow. 0,1127 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035198/5.
3. Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 40,58 zł. 
6. Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 50,58 zł.
7. Nabywcą nieruchomości została: Pani Wiesława Chilońska.
 
 
 
                                                                           WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-12 13:27

WÓJT GMINY OLSZANICA                                      Olszanica, dn.: 12.04.2019 r.

zn.: RRG.6845.9.2019

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

 

1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.04.2019 r.
2. Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 2/2 o pow. 0,4315 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4.
3. Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 155,34 zł.
6. Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 165,34 zł.
7. Nabywcą nieruchomości został: Pan Grzegorz Opiela.

 

 

                                                               WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-12 13:17
WÓJT GMINY OLSZANICA                                      Olszanica, dn.: 12.04.2019 r.
zn.: RRG.6845.10.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.04.2019 r.
2. Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 6/2 o pow. 0,5096 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4.
3. Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 183,46 zł. 
6. Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 193,46 zł.
7. Nabywcą nieruchomości został: Pan Grzegorz Opiela.
 
 
 
                                                                         WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-12 13:18
WÓJT GMINY OLSZANICA                                     Olszanica, dn.: 12.04.2019 r.
zn.: RRG.6845.11.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.04.2019 r.
2. Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 10 o pow. 0,7022 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4.
3. Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 252,80 zł. 
6. Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 262,80 zł.
7. Nabywcą nieruchomości został: Pan Grzegorz Opiela.
 
 
 
                                                                          WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-12 13:19
WÓJT GMINY OLSZANICA                                   Olszanica, dn.: 12.04.2019 r.
zn.: RRG.6845.12.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.04.2019 r.
2. Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 11 o pow. 0,8595 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4.
3. Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 309,42 zł. 
6. Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 319,42 zł.
7. Nabywcą nieruchomości został: Pan Grzegorz Opiela.
 
 
 
                                                                           WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-12 13:20

WÓJT GMINY OLSZANICA                                   Olszanica, dn.: 12.04.2019 r.

zn.: RRG.6845.13.2019

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

 

 

1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.04.2019 r.

2. Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 17 o pow. 1,5757 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4.

3. Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.

4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 567,26 zł. 

6. Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 587,26 zł.

7. Nabywcą nieruchomości został: Pan Grzegorz Opiela.

 

 

 

                                                                     WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-12 13:21
WÓJT GMINY OLSZANICA                                      Olszanica, dn.: 12.04.2019 r.
zn.: RRG.6845.14.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.04.2019 r.
2. Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanica, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako część działki nr ew.: 175 o pow. 0,11 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035198/5.
3. Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 39,60 zł. 
6. Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 49,60 zł.
7. Nabywcą nieruchomości została: Pani Danuta Prajzner.
 
 
 
                                                                            WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-12 13:23
WÓJT GMINY OLSZANICA                                        Olszanica, dn.: 12.04.2019 r.
zn.: RRG.6845.15.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.04.2019 r.
2. Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanica, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako część działki nr ew.: 660(1) o pow. 1 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035914/1.
3. Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 360,00 zł. 
6. Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 380,00 zł.
7. Nabywcą nieruchomości został: Pan Jan Szczęsny.
 
 
 
                                                                         WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-12 13:24
WÓJT GMINY OLSZANICA                                         Olszanica, dn.: 12.04.2019 r.
zn.: RRG.6845.16.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.04.2019 r.
2. Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanica, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako część działki nr ew.: 660(2) o pow. 1 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035914/1.
3. Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak.
4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny:  360,00 zł.
6. Nabywcą nieruchomości został: przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.
 
 
 
                                                                            WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-12 13:25
WÓJT GMINY OLSZANICA                               Olszanica, dn.: 12.04.2019 r.
zn.: RRG.6845.17.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.04.2019 r.
2. Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanica, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako część działki nr ew.: 660(3) o pow. 0,592 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035914/1.
3. Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak.
4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny:  213,12 zł.
6. Nabywcą nieruchomości został: przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.
 
 

                                                                          WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-12 13:26
WÓJT GMINY OLSZANICA                                      Olszanica, dn.: 12.04.2019 r.
zn.: RRG.6845.19.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.04.2019 r.
2. Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanica, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako część działki nr ew.: 661 o pow. 1 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035914/1.
3. Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 360,00zł. 
6. Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 380,00 zł.
7. Nabywcą nieruchomości został: Pan Jan Szczęsny.
 
 
 
                                                                        WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-12 13:30
WÓJT GMINY OLSZANICA                                          Olszanica, dn.: 12.04.2019 r.
zn.: RRG.6845.20.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.04.2019 r.
2. Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanica, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako część działki nr ew.: 1376 o pow. 0,10 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035198/5.
3. Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 36,00. 
6. Nabywcą nieruchomości został: przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.
 
 
 
                                                                          WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-12 13:31
WÓJT GMINY OLSZANICA                                      Olszanica, dn.: 11.04.2019 r.
zn.: RRG.6845.8.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 11.04.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Orelcu, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 162/2 o pow. 0,1848 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020684/1.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 66,53 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 76,53 zł.
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Józef Sopata.
 
 
 
                                                                                  WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-11 12:53
WÓJT GMINY OLSZANICA                                     Olszanica, dn.: 11.04.2019 r.
zn.: RRG.6845.5.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 11.04.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Wańkowej, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 212 o pow. 0,7280 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020682/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 262,08 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 272,08 zł.
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Henryk Dul.
 
 
 
                                                                                  WÓJT GMINY OLSZANICA
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-11 12:52
WÓJT GMINY OLSZANICA                                        Olszanica, dn.: 11.04.2019 r.
zn.: RRG.6845.4.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 11.04.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Wańkowej, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako cz. działki nr ew.: 183/1 o pow. 0,20 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020682/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 72,00 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 82,00 zł.
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Henryk Dul.
 
 
 
                                                                             WÓJT GMINY OLSZANICA
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-11 12:48
WÓJT GMINY OLSZANICA                                      Olszanica, dn.: 11.04.2019 r.
zn.: RRG.6845.3.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 11.04.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Uhercach Mineralnych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako cz. działki nr ew.: 63/2 o pow. 0,20 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020687/2.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 72,00 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 82,00 zł.
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Grzegorz Turkawski.
 
 
 
                                                                           WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-11 12:46
WÓJT GMINY OLSZANICA                                  Olszanica, dn.: 11.04.2019 r.
zn.: RRG.6845.2.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 11.04.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Zwierzyniu, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako cz. działki nr ew.: 132/2 o pow. 0,20 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020601/6.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 72,00 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 82,00 zł.
7.Nabywcą nieruchomości została: Pani Monika Hołubowska.
 
 
 
                                                                     WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-11 12:45
WÓJT GMINY OLSZANICA                                       Olszanica, dn.: 11.04.2019 r.
zn.: RRG.6845.7.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 11.04.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Orelcu, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 164/3 o pow. 0,1246 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020684/1.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 44,86 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 54,86 zł.
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Józef Sopata.
 
 
 
                                                                                  WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-11 12:54
WÓJT GMINY OLSZANICA                                     Olszanica, dn.: 11.04.2019 r.
zn.: RRG.6845.6.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 11.04.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Wańkowej, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 179 o pow. 0,1017 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020682/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 36,62 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 46,62 zł.
7.Nabywcą nieruchomości została: Pani Elżbieta Śliwa.
 
 
 
                                                                      WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-11 12:50
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-11 12:58
WÓJT GMINY OLSZANICA                                        Olszanica, dn.: 11.04.2019 r.
zn.: RRG.6845.1.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 11.04.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Zwierzyniu, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 34/52 o pow. 0,03 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 10,80 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 20,80 zł.
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Stanisław Wajda.
 
 
 
                                                          WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-11 12:44
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-11 12:59
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych:

 
-  Olszanica, dz. nr ew.: 1406

 
Przetarg odbędzie się w dniu 10.05.2019 r. (piątek) od godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Warunki przetargu:
W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, 7.05.2019 r. (wtorek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
       Przetargi mogą być odwołane zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018.2204, ze zm.).

Olszanica, dnia 05.04.2019 r.

                                                  WÓJT GMINY OLSZAINCA

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 15.19 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-05 09:14
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-05 09:15
RRG.6840.25.2018                                         Olszanica, dn.: 22.03.2019 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 22.03.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stefkowa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 803 o pow. 0,024 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KS1E/00020651/1.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 2.004,00 zł,  zw. z VAT
6. Cena osiągnięta w przetargu : 2.034,00 zł,  zw. z VAT.
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Ryszard Tkacz.
 
 
 
 
 
                                                                        WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-03-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-22 10:29
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczne przetargi nieograniczone
na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych:

 
-  Zwierzyń, dz. nr ew.: 34/52, 132/2
- Uherce Mineralne, dz. nr ew.: 63/2
- Wańkowa dz. nr ew.: 183/1, 212, 179,
- Orelec, dz. nr ew.: 164/3, 162/2
 
Przetargi odbędą się w dniu 11.04.2019 r. (czwartek) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Warunki przetargu:
W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
1/ wpłacą wadium do kasy Urzędu Gminy w Olszanicy w gotówce lub na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, dniu 08.04.2019 r. (poniedziałek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
       Przetargi mogą być odwołane zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018.2204, ze zm.).

Olszanica, dnia 11.03.2019 r.

                                                  WÓJT GMINY OLSZAINCA
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-03-11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-11 08:43
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-11 08:47
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczne przetargi nieograniczone
na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych:

 
- m. Rudenka, dz. nr ew.: 2/2, 6/2, 10, 11, 17.
- m. Olszanica, dz. nr ew.: 175, 660 (1),660(2),660(3), 1081/1, 661, 1376.
 
Przetargi odbędą się w dniu 12.04.2019 r. ( piątek) od godz. 9:30 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Warunki przetargu:
W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
1/ wpłacą wadium do kasy Urzędu Gminy w Olszanicy w gotówce lub na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, dniu 09.04.2019 r. (wtorek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
       Przetargi mogą być odwołane zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018.2204, ze zm.).

Olszanica, dnia 11.03.2019 r.

                                                    WÓJT GMINY OLSZAINCA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-03-11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-11 08:54
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-11 08:57
RRG.6840.13.2018                                             Olszanica, dn.: 04.03.2019 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 04.03.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/7 o pow. 0,1299 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  brak.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 32.488,00 zł., plus 23% VAT.
6.Nabywcą nieruchomości został/a*:  przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów. 
 
 
 
                                                                      WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-03-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-04 08:51
RRG.6840.14.2018                                      Olszanica, dn.: 04.03.2019 r.
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 04.03.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/9 o pow. 0,2673 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  brak.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 50.885,00 zł., plus 23% VAT.
6.Nabywcą nieruchomości został/a*:  przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów. 
 
 
                                                                         WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-03-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-04 08:53
WÓJT GMINY OLSZANICA                                       Olszanica, dn.: 25.02.2019 r.
zn.: RRG.6845.15.2018
 
INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 25.02.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 14 o pow. 0,9157 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 330,00 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 340,00 zł.
7.Nabywcą nieruchomości została: Pan Andrzej Adamczyk.
 
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-02-25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-25 10:47
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
sprzed.dz. 20)1i20)2 Zwierzyń.doc Plik doc 36.50 KB
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-06-06
data dodania: 2024-06-05
data dodania: 2024-06-04
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 18 czerwca 2024r. 01:10:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.