Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 14 
WÓJT GMINY OLSZANICA                                         Olszanica, 21.05.2024 r.
Sygn. akt: RRG.6845.11.2024.JM                                                                             
  
OGŁOSZENIE

Działając na postawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023.344, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. z 2021 r. Dz. U. poz. 2213),
 
Wójt Gminy Olszanica
 
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ  CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ  NA TERENIE GMINY OLSZANICA W MIEJSCOWOŚCI OLSZANICA, OZNACZONEJ EW. NR 635 O POW. 0,4300 ha
                     
 
Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 10:00
w sali nr 1 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter


 Olszanica, dnia 21.05.2024 r.                     
                                                                     WÓJT GMINY OLSZANICA
 
                                                                     mgr inż.   Krzysztof Zapała

 

Załączniki:

11. Ogłoszenie_Olszanic, dz. 635 Plik doc 603.24 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-05-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-05-21 10:27
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-05-21 10:27
 WÓJT GMINY OLSZANICA                             Olszanica, dn.: 20.05.2024 r.
Sygn. akt.: RRG.6845.1.2024.JM
 
I N F O R M A C J A
 
O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZWIERZYNIU - NA OKRES DO 3 LAT .

1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 10 maja 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie  Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, sala nr 1 - parter.

2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była:
część niezabudowanej nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Olszanica, położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Zwierzyń, oznaczonej ewidencyjnie nr 100/21 o powierzchni przeznaczonej do dzierżawy 8.1120 ha, ujawnionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00020601/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
 
3. Liczba osób/ przedsiębiorstw* dopuszczonych do przetargu: do przetargu dopuszczono 5 osób/przedsiębiorstwa*, które spełniły warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
 
4. Liczba osób/przedsiębiorstw* niedopuszczonych do przetargu – brak.

5. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 2.920,32 zł., zw. z podatku VAT.
 
6. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 10.000,00 zł., zw. z podatku VAT.
 
7. Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca nieruchomości: Bartłomiej Wojtanowski.
 
Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na okres 7 dni.
 
                                                                                                   
     WÓJT GMINY OLSZANICA
 
     
      mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2024-05-20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-05-20 10:00
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-05-20 10:01
WÓJT GMINY OLSZANICA                                         Olszanica, dn.: 17.05.2024 r.
Sygn. akt.: RRG.6845.2.2024.JM
 
O G Ł O S Z E N I E
O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ
W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ 
W ZWIERZYNIU - NA OKRES DO 3 LAT .
 
 1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 17 maja 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie  Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, sala nr 1 - parter.
 2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była:     niezabudowana nieruchomość rolna, stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Zwierzyń, oznaczona ewidencyjnie nr 128/32 o powierzchni 0,7228 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00020659/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
 3. Liczba osób/ przedsiębiorstw* dopuszczonych do przetargu: do przetargu dopuszczono 2 osoby/przedsiębiorstwa*, które spełniły warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
 4. Liczba osób/przedsiębiorstw* niedopuszczonych do przetargu – brak.
 5. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 260,21 zł., zw. z podatku VAT.
 6. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 1.610,00 zł., zw. z podatku VAT.
 7. Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca nieruchomości: Bartłomiej Wojtanowski.
 
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 7 dni.
 
                                                 ZASTĘPCA WÓJTA GMINY OLSZANICA
                                                                            Robert Petka
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-05-17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-05-17 10:34
WÓJT GMINY OLSZANICA                                Olszanica, dn.: 10.05.2024 r.
Sygn. akt.: RRG.6845.1.2024.JM
 

O G Ł O S Z E N I E
O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZWIERZYNIU - NA OKRES DO 3 LAT .
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 10 maja 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie  Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, sala nr 1 - parter.

2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była:
część niezabudowanej nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Olszanica, położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Zwierzyń, oznaczonej ewidencyjnie nr 100/21 o powierzchni przeznaczonej do dzierżawy 8.1120 ha, ujawnionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00020601/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
 
3. Liczba osób/ przedsiębiorstw* dopuszczonych do przetargu: do przetargu dopuszczono 5 osób/przedsiębiorstwa*, które spełniły warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
 
4. Liczba osób/przedsiębiorstw* niedopuszczonych do przetargu – brak.

5. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 2.920,32 zł., zw. z podatku VAT.

6. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 10.000,00 zł., zw. z podatku VAT.

7. Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca nieruchomości: Bartłomiej Wojtanowski.
 
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 7 dni.

 
WÓJT GMINY OLSZANICA
                       
mgr inż. Krzysztof Zapała

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2024-05-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-05-10 10:58
WÓJT GMINY OLSZANICA                       Olszanica, 22.04.2024 r.

Sygn. akt: RRG.6845.7,8.2024.JM                                                                             
  
OGŁOSZENIE

Działając na postawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023.344, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. z 2021 r. Dz. U. poz. 2213),
 
Wójt Gminy Olszanica
 
OGŁASZA I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA DZIERŻAWĘ  NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH  NA TERENIE GMINY OLSZANICA, W MIEJSCOWOŚCI RUDENKA, OZNACZONYCH EW. NR: 193/1, 188/8.
                     
 
Przetargi odbędą się w dniu  29 maja 2024 r. (środa)
od godz. 10:00 - 10:30

w sali nr 1 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parterOlszanica, dnia 22.04.2024 r. 

                   

WÓJT GMINY OLSZANICA
mgr inż.   Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2024-04-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-04-22 10:48
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-04-22 10:49
WÓJT GMINY OLSZANICA                       Olszanica, 22.04.2024 r.

Sygn. akt: RRG.6845.3,4,5,6.2024.JM                                                                             
  
OGŁOSZENIE

Działając na postawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023.344, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. z 2021 r. Dz. U. poz. 2213),
 
Wójt Gminy Olszanica
 
OGŁASZA I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA DZIERŻAWĘ  NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH  NA TERENIE GMINY OLSZANICA, W MIEJSCOWOŚCI RUDENKA, OZNACZONYCH EW. NR: 188/4, 188/2, 188/5, 188/7.
                     
 
Przetargi odbędą się w dniu  28 maja 2024 r. (wtorek)
od godz. 10:00 - 11:30

w sali nr 1 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parterOlszanica, dnia 22.04.2024 r. 

                   

WÓJT GMINY OLSZANICA
mgr inż.   Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2024-04-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-04-22 10:41
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-04-22 10:45
WÓJT GMINY OLSZANICA                                         Olszanica, 15.04.2024 r.
Sygn. akt: RRG.6845.2.2024.JM                                                                             
  
OGŁOSZENIE

Działając na postawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023.344, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. z 2021 r. Dz. U. poz. 2213),
 
Wójt Gminy Olszanica
 
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ  NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ  NA TERENIE GMINY OLSZANICA W MIEJSCOWOŚCI ZWIERZYŃ, OZNACZONEJ EW. NR 128/32 O POW. 0,7228 ha.
                     
 
Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2024 r. (piątek) o godz. 10:00
w sali nr 1 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter


 Olszanica, dnia 15.04.2024 r.                     
                                                                     WÓJT GMINY OLSZANICA
 
                                                                     mgr inż.   Krzysztof Zapała

Załączniki:

OGŁOSZENIE Plik doc 1.41 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-04-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-04-15 09:51
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-04-12 11:51
WÓJT GMINY OLSZANICA                                         Olszanica, 05.04.2024 r.
Sygn. akt: RRG.6845.1.2024.JM                                                                             
  
OGŁOSZENIE

Działając na postawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023.344, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. z 2021 r. Dz. U. poz. 2213),
 
Wójt Gminy Olszanica
 
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ CZĘŚĆI NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ  NA TERENIE GMINY OLSZANICA W MIEJSCOWOŚCI ZWIERZYŃ, OZNACZONEJ EW. NR 100/21 O POW. 8.1120 ha.
                     
 
Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2024 r. (piątek) o godz. 10:00
w sali nr 1 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter


 Olszanica, dnia 05.04.2024 r.                     
                                                                     WÓJT GMINY OLSZANICA
 
                                                                     mgr inż.   Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-04-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-04-05 08:11
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-05-20 10:02
WÓJT GMINY OLSZANICA                              Olszanica, dn.: 4.04.2024 r.
 
Sygn. akt: RRG.6840.1.2024                                                          
 
I N F O R M A C J A
 O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA

 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 27 marca 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter, sala nr 1.
 
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: nieruchomość gruntowa położona jest na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, oznaczona ewidencyjnie nr: 30, zabudowana budynkiem mieszkalnym, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00003891/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Powierzchnia nieruchomości  - 0,1420 ha.
 
3. Liczba osób/ przedsiębiorstw* dopuszczonych do przetargu –  7.

4. Liczba osób/przedsiębiorstw* niedopuszczonych do przetargu – 1.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 75.400,00 zł., zw. z podatku VAT.

6. Cena osiągnięta w przetargu :  146.000,00 zł., zw. z podatku VAT.

7. Nabywcą nieruchomości został:  Pan Maciej Belczyk. 


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na okres 7 dni.

 
 WÓJT GMINY OLSZANICA
                       
mgr inż. Krzysztof Zapała

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2024-04-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-04-04 11:13
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-04-04 11:19

WÓJT GMINY OLSZANICA                            Olszanica, dn.: 27.03.2024 r.
 
Sygn. akt: RRG.6840.1.2024                                                          
 
O G Ł O S Z E N I E
O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA
 

1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 27 marca 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter, sala nr 1.

2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: nieruchomość gruntowa położona jest na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, oznaczona ewidencyjnie nr: 30, zabudowana budynkiem mieszkalnym, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00003891/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Powierzchnia nieruchomości  - 0,1420 ha.

3. Liczba osób/ przedsiębiorstw* dopuszczonych do przetargu –  7.

4. Liczba osób/przedsiębiorstw* niedopuszczonych do przetargu – 1.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 75.400,00 zł., zw. z podatku VAT.

6. Cena osiągnięta w przetargu :  146.000,00 zł., zw. z podatku VAT.

7. Nabywcą nieruchomości został:  Pan Maciej Belczyk. 


Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 7 dni.

 
WÓJT GMINY OLSZANICA
                       
mgr inż. Krzysztof Zapała

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2024-03-27
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-03-27 14:47
WÓJT GMINY OLSZANICA                                         Olszanica, dnia 22.02.2024 r.
Sygn. akt: RRG. 6840.1.2024.JM
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Działając na postawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023.344, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. z 2021 r. Dz. U. poz. 2213),
 
Wójt Gminy Olszanica
 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż  zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, oznaczonej ew. nr 30 o pow. 0,1420 ha - stanowiącej własność Gminy Olszanica.
                     
 
Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2024 r. (środa) o godz. 10:00
w sali nr 1 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter


 Olszanica, dnia 22.02.2024 r.                     
                                                                 WÓJT GMINY OLSZANICA
 
                                                                     mgr inż.   Krzysztof Zapała

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2024-02-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-22 08:00
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-04-04 11:17
WÓJT GMINY OLSZANICA                               Olszanica, 22.02.2024 r.
Sygn. akt: RRG.6840.1.2024                                                                             
  
W ÓJT  GMINY  OLSZANICA
 
 o g ł a s z a
 
unieważnienie ogłoszonego na dzień 20 marca 2024 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Olszanica, stanowiącej własność Gminy Olszanica
 
 
Wójt Gminy Olszanica ogłasza   u n i e w a ż  n i e n i e   ogłoszonego na dzień 20 marca 2024 r. o godz. 10:00 przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, oznaczonej ew. nr 30 o pow. 0,1420 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00003891/0, z następującej przyczyny:
 
w ogłoszeniu o przetargu błędnie określono podatek VAT, dotyczący ceny wywoławczej.
 
W związku z powyższym podjęte zostaną dalsze czynności polegające na określeniu prawidłowego podatku VAT. 
 
W ogłoszeniu o przetargu zastrzeżono sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania lub unieważnienia do publicznej wiadomości. Na tej podstawie unieważnia się przetarg.
 
 
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne, oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu ogłoszenia podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie www.monitorurzedowy.pl.
 
 
Olszanica, dnia 22.02.2024 r.
                                               
                                               WÓJT GMINY OLSZANICA

                                            mgr inż.   Krzysztof Zapała

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2024-02-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-22 07:30
WÓJT GMINY OLSZANICA                                         Olszanica, dnia 15.02.2024 r.
Sygn. akt: RRG. 6840.1.2024
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Działając na postawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023.344, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. z 2021 r. Dz. U. poz. 2213),

Wójt Gminy Olszanica

ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż  zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, oznaczonej ew. nr 30 o pow. 0,1420 ha - stanowiącej własność Gminy Olszanica.
                     
 
Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2024 r. (środa) o godz. 10:00
w sali nr 1 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter


 Olszanica, dnia 15.02.2024 r.                     
                                                                      WÓJT GMINY OLSZANICA
 
                                                                              Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-15 08:27
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-22 07:30
I N F O R M A C J A
 
O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI


Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 22 listopada 2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter, sala nr 1.

Przedmiotem II przetargu ustnego nieograniczonego była: nieruchomość gruntowa położona jest na terenie gminy Olszanica w miejscowości Uherce Mineralne, oznaczona ewidencyjnie nr: 30, zabudowana budynkiem mieszkalnym, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00003891/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.

                                                                       
                                                                                WÓJT GMINY OLSZANICA

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2023-11-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-11-22 12:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-11-22 12:14
WÓJT GMINY OLSZANICA                                         Olszanica, dnia 17.10.2023 r.
Sygn. akt: RRG. 6840.2.2023
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Działając na postawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023.344, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. z 2021 r. Dz. U. Poz. 2213),Wójt Gminy Olszanica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w Uhercach Mineralnych.

                      

 Olszanica, dnia 17.10.2023 r.                       WÓJT GMINY OLSZANICA
 
                                                                              Krzysztof Zapała

 

Załączniki:

Treść ogłoszenia Plik doc 217.88 KB
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2023-10-17
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2023-10-17 11:42
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2023-10-17 11:43
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 15.09.2023 r.
zn.: RRG.6845.7.2023
 
INFORMACJA
O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI


1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 15 września 2023 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
 
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: nieruchomość zabudowana budynkiem handlowo – usługowym o pow. zabudowy 64m2, stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, oznaczona ewidencyjnie nr 419 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0.0332 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00020603/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.

3.  Do przetargu dopuszczono jedną osobę/przedsiębiorstwa*, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
Do przetargu nie dopuszczono 0 osobę/osób.
 
4. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego: 214,00 zł. netto.
     Licytowana była cena netto, która  powiększona zostanie o podatek od towarów   
    i usług w stawce wynikającej z obowiązujących przepisów prawa za każdy          
    miesiąc dzierżawy.   
 
5.  Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 224,00 zł., plus należny podatek     Vat w wysokości 23 %, co daje łącznie kwotę 275,52 zł. (słownie: dwieście  
    siedemdziesiąt  pięć złotych 52/100 groszy) brutto.

 
6.  Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca
     nieruchomości: Pani Stanisława Iwaniczko.
 
                                                                                  
                                                        WÓJT GMINY OLSZANICA

 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2023-09-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-09-15 10:02
WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dn.: 14.09.2023 r.
zn.: RRG.6845.8.2023
 
INFORMACJA
O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 14 września 2023 r. o godz. 9:30    w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
 
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego były: nieruchomości rolne niezabudowane stanowiące własność Gminy Olszanica, położone na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, oznaczone ewidencyjnie nr:
1268 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0,1111 ha,
1269 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0,6238 ha,
ujawnione w księdze wieczystej Nr KS1E/00035198/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
 
3.  Do przetargu dopuszczono dwie osoby/przedsiębiorstwa*, które spełniły warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.    
Do przetargu nie dopuszczono 0 osobę/osób.

4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 264,56 zł.
5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 274,56 zł. (zw. z podatku VAT).
6.  Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca
     nieruchomości: Pan Eugeniusz Wojtowicz i Pan Adam Wojtowicz.
 
                                                                                  
                                                 WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2023-09-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-09-14 11:39
RRG.6840.2.2023                                                         Olszanica, dn: 18.08.2023 r.
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 18 sierpnia 2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
 2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: nieruchomość gruntowa położona jest na terenie gminy Olszanica w miejscowości Uherce Mineralne, oznaczona ewidencyjnie nr: 30, zabudowana budynkiem mieszkalnym, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00003891/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
Powierzchnia nieruchomości  - 0,1420 ha.
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego: 77,00 m2
 1. Liczba osób dopuszczona do przetargu –  brak.
 2. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości: 98.000,00 zł., plus 23% VAT.
 4. Nabywcą nieruchomości został/a*:  przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów. 
 
                                                           WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-08-18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-18 10:00
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony


 
na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Uherce Mineralne:

-  dz. nr ew.:  419 zabudowana budynkiem handlowo – usługowym położona w Uhercach Mineralnych o  pow. 0,0332 ha.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.09.2023 r. (piątek) o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2023.344, ze zm.).

Olszanica, 08.08.2023 r.

                                                                        Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Obmiar Plik pdf 8.90 MB
Wzór umowy Plik pdf 130.28 KB
Ogłoszenie o przetargu Plik doc 21.71 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-08-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-08 08:16
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony


 
na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości Olszanica:

-  dz. nr ew.:  1268, 1269 o łącznej pow. 0,7349 ha.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.09.2023 r. (czwartek) o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2023.344, ze zm.).

Olszanica, 04.08.2023 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik doc 559.48 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-08-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-04 08:00
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 02.08.2023 r.
zn.: RRG.6845.4.2023
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 2 sierpnia 2023 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: nieruchomość rolna stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica,
w miejscowości Zwierzyń, oznaczona ewidencyjnie nr 34/88 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0.0734 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00020601/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
3.  Do przetargu dopuszczono jedną osobę/przedsiębiorstwa*, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 26,42 zł.
5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 36,42 zł. (zw. z podatku VAT).
6.  Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca
     nieruchomości: Dominik Majchrzak.
 
                                                                                  
                                                                              WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-08-02
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-02 09:54
RRG.6841.1.2023                                                               Olszanica, dn.: 20.07.2023 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU Z PIERWSZEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO W SPRAWIE ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA OKRES 99 LAT NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA, W MIEJSCOWOŚCI WAŃKOWA
 
 1. Przetarg odbył się w dniu 19 lipca 2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy   Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter, sala nr 1.
 2. Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego była: nieruchomość gruntowa położona na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, oznaczona ewidencyjnie nr: 495/1 o pow.0,2667 ha,  uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
 3. Liczba złożonych ofert: 1
 4. Część niejawna przetargu odbyła się w dniu 20 lipca 2023 r.
 5. Liczba ofert dopuszczonych do części jawnej przetagu:1
 6. Liczba ofert niedopuszczonych do części niejawnej przetargu: 0
 7. Cena wywoławcza nieruchomości: 110. 400,00 zł (netto)
 8. W wyniku przeprowadzonego przetargu ustalono cenę nieruchomości w wysokości 125.000,00 zł. + 23% podatku Vat, co daje cenę brutto w kwocie 153.750,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).
 9. Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste wynosi 25 % wartości, to jest 38.437,50 zł., wraz z podatkiem VAT. Opłata roczna wynosi 2% wartości działki.
 10. Wynik przetargu: pozytywny.
 11. Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako nabywca nieruchomości: Przemyska Grupa Apartamentów i Turystyki Sp.zo.o.
 
                                                                                  
 
 
                                                             ZASTĘPCA WÓJTA GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-07-20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-07-20 09:53
RRG.6841.2.2023                                                          Olszanica, dn.: 20.07.2023 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU Z PIERWSZEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO W SPRAWIE ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA, W MIEJSCOWOŚCI WAŃKOWA
 
 1. Przetarg odbył się w dniu 19 lipca 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy   Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter, sala nr 1.
 2. Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego była: nieruchomość gruntowa położona na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, oznaczona ewidencyjnie nr: 495/2 o pow. 0,2668 ha,  uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
 3. Liczba złożonych ofert: 1
 4. Część niejawna przetargu odbyła się w dniu 20 lipca 2023 r.
 5. Liczba ofert dopuszczonych do części jawnej przetagu:1
 6. Liczba ofert niedopuszczonych do części niejawnej przetargu: 0
 7. Cena wywoławcza nieruchomości: 110. 400,00 zł (netto)
 8. W wyniku przeprowadzonego przetargu ustalono cenę nieruchomości w wysokości 125.000,00 zł. + 23% podatku Vat, co daje cenę brutto w kwocie 153.750,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).
 9. Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste wynosi 25 % wartości, to jest 38.437,50 zł., wraz z podatkiem VAT. Opłata roczna wynosi 2% wartości działki.
 10. Wynik przetargu: pozytywny.
 11. Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako nabywca nieruchomości: Przemyska Grupa Apartamentów i Turystyki Sp.zo.o.
 
                                                                                  
 
 
                                                             ZASTĘPCA WÓJTA GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-07-20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-07-20 09:55
O G Ł O S Z E N I E
 

WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
 
zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, oznaczonej ewidencyjnie nr 30 o pow. 0,1420 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS1E/00003891/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2023 r. (piątek) o godzinie 9:00
w Urzędzie Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 - parter, sala nr 1


Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pok. nr 27, w godz. 730 – 1530, oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.


Olszanica, dnia 12.07.2023 r.
                                                                Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik doc 306.95 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-07-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-07-12 08:00
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-07-11 13:53
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony


 
na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Zwierzyń:

-  dz. nr ew.:  34/88 o pow. 0,0734 ha.

Przetarg odbędzie się w dniu 2.08.2023 r. (środa) o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2023.344, ze zm.).

Olszanica, 28.06.2023 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik doc 255.84 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-28 10:19
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-28 10:20
O G Ł O S Z E N I E
 

WÓJT GMINY OLSZANICA OGŁASZA
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA OKRES 99 LAT
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA

 
oznaczonej ewidencyjnie nr: 495/1 o pow. 0,2667 ha, położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olszanicy pok. nr 1 w Sali Narad w dniu 19 lipca 2023 r. o godz. 09.00

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pok. nr 27, w godz. 730 – 1530, oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.
 
Olszanica, dnia 14.06.2023 r.
                                                           

                                                                           Zastępca Wójta Gminy Olszanica

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik doc 234.08 KB
Oferta Plik doc 15.58 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-14 14:00
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-14 10:30
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA OGŁASZA
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA OKRES 99 LAT
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA

 
oznaczonej ewidencyjnie nr: 495/2 o pow. 0,2668 ha, położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olszanicy pok. nr 1 w Sali Narad w dniu 19 lipca 2023 r. o godz. 10.00

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pok. nr 27, w godz. 730 – 1530, oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.
 
Olszanica, dnia 14.06.2023 r.
                                                           

                                                                      Zastępca Wójta Gminy Olszanica

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik doc 147.74 KB
Oferta Plik doc 15.59 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-14 14:02
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-14 10:33
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 10.05.2023 r.
zn.: RRG.6845.3.2023
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 10 maja 2023 r. o godz. 9:30 w siedzibie  Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: część nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Olszanica, położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, oznaczonej ewidencyjnie nr 1376 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0.20 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00035198/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
3.  Do przetargu dopuszczono jedną osobę/przedsiębiorstwa*, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 72,00 zł.
5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 82,00 zł. (zw. z podatku VAT).
6.  Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca
     nieruchomości: Krystyna Ligocka.
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-05-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-05-10 09:55
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony


 
na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Olszanica:

- część dz. nr ew.:  1376 o pow. 0,20 ha.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.05.2023 r. (środa) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2023.344, ze zm.).

Olszanica, 06.04.2023 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik doc 512.73 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-04-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-04-06 09:48
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-04-06 09:48
RRG.6841.6.2022                                                   Olszanica, dn.: 20.03.2023 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU Z PIERWSZEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO W SPRAWIE ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA, W MIEJSCOWOŚCI WAŃKOWA
 
 1. Przetarg odbył się w dniu 17 marca 2023 r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy   Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter, sala nr 1.
 2. Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego była: nieruchomość gruntowa położona na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, oznaczona ewidencyjnie nr: 212/1 o pow. 0,2712 ha, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
 3. Liczba złożonych ofert: 1.
 4. Część niejawna odbyła się w dniu 20 marca 2023 r. o godz. 9:00.
 5. Liczba ofert dopuszczonych do części niejawnej przetargu: 1.
 6. Liczba ofert niedopuszczonych do części niejawnej przetargu: 0.
 7. Cena wywoławcza nieruchomości: 94.676,50 zł (netto)
 8. W wyniku przeprowadzonego przetargu ustalono cenę nieruchomości w wysokości 105.200,00 zł. + 23% podatku Vat, co daje cenę brutto w kwocie 129.396,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100).
 9. Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste wynosi 25 % wartości, to jest 32.349,00 zł., wraz z podatkiem VAT. Opłata roczna wynosi 2% wartości działki.
 10. Wynik przetargu: pozytywny.
 11. Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako nabywca nieruchomości: Firma SUNSETHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 
                                                                                  
 
 
                                                                         WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-03-20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-03-20 10:36
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-03-20 10:36
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
sprzed.dz. 20)1i20)2 Zwierzyń.doc Plik doc 36.50 KB
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-05-23
data dodania: 2024-05-16
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 24 maja 2024r. 17:36:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.