Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 14 
WÓJT GMINY OLSZANICA                                         Olszanica, dnia 15.02.2024 r.
Sygn. akt: RRG. 6840.1.2024
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Działając na postawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023.344, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. z 2021 r. Dz. U. poz. 2213),

Wójt Gminy Olszanica

ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż  zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, oznaczonej ew. nr 30 o pow. 0,1420 ha - stanowiącej własność Gminy Olszanica.
                     
 
Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2024 r. (środa) o godz. 10:00
w sali nr 1 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter


 Olszanica, dnia 15.02.2024 r.                     
                                                                      WÓJT GMINY OLSZANICA
 
                                                                              Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-15 08:27
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-15 08:27
I N F O R M A C J A
 
O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI


Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 22 listopada 2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter, sala nr 1.

Przedmiotem II przetargu ustnego nieograniczonego była: nieruchomość gruntowa położona jest na terenie gminy Olszanica w miejscowości Uherce Mineralne, oznaczona ewidencyjnie nr: 30, zabudowana budynkiem mieszkalnym, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00003891/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.

                                                                       
                                                                                WÓJT GMINY OLSZANICA

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2023-11-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-11-22 12:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-11-22 12:14
WÓJT GMINY OLSZANICA                                         Olszanica, dnia 17.10.2023 r.
Sygn. akt: RRG. 6840.2.2023
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Działając na postawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023.344, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. z 2021 r. Dz. U. Poz. 2213),Wójt Gminy Olszanica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w Uhercach Mineralnych.

                      

 Olszanica, dnia 17.10.2023 r.                       WÓJT GMINY OLSZANICA
 
                                                                              Krzysztof Zapała

 

Załączniki:

Treść ogłoszenia Plik doc 217.88 KB
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2023-10-17
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2023-10-17 11:42
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2023-10-17 11:43
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 15.09.2023 r.
zn.: RRG.6845.7.2023
 
INFORMACJA
O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI


1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 15 września 2023 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
 
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: nieruchomość zabudowana budynkiem handlowo – usługowym o pow. zabudowy 64m2, stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, oznaczona ewidencyjnie nr 419 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0.0332 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00020603/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.

3.  Do przetargu dopuszczono jedną osobę/przedsiębiorstwa*, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
Do przetargu nie dopuszczono 0 osobę/osób.
 
4. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego: 214,00 zł. netto.
     Licytowana była cena netto, która  powiększona zostanie o podatek od towarów   
    i usług w stawce wynikającej z obowiązujących przepisów prawa za każdy          
    miesiąc dzierżawy.   
 
5.  Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 224,00 zł., plus należny podatek     Vat w wysokości 23 %, co daje łącznie kwotę 275,52 zł. (słownie: dwieście  
    siedemdziesiąt  pięć złotych 52/100 groszy) brutto.

 
6.  Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca
     nieruchomości: Pani Stanisława Iwaniczko.
 
                                                                                  
                                                        WÓJT GMINY OLSZANICA

 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2023-09-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-09-15 10:02
WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dn.: 14.09.2023 r.
zn.: RRG.6845.8.2023
 
INFORMACJA
O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 14 września 2023 r. o godz. 9:30    w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
 
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego były: nieruchomości rolne niezabudowane stanowiące własność Gminy Olszanica, położone na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, oznaczone ewidencyjnie nr:
1268 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0,1111 ha,
1269 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0,6238 ha,
ujawnione w księdze wieczystej Nr KS1E/00035198/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
 
3.  Do przetargu dopuszczono dwie osoby/przedsiębiorstwa*, które spełniły warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.    
Do przetargu nie dopuszczono 0 osobę/osób.

4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 264,56 zł.
5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 274,56 zł. (zw. z podatku VAT).
6.  Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca
     nieruchomości: Pan Eugeniusz Wojtowicz i Pan Adam Wojtowicz.
 
                                                                                  
                                                 WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2023-09-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-09-14 11:39
RRG.6840.2.2023                                                         Olszanica, dn: 18.08.2023 r.
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 18 sierpnia 2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
 2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: nieruchomość gruntowa położona jest na terenie gminy Olszanica w miejscowości Uherce Mineralne, oznaczona ewidencyjnie nr: 30, zabudowana budynkiem mieszkalnym, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00003891/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
Powierzchnia nieruchomości  - 0,1420 ha.
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego: 77,00 m2
 1. Liczba osób dopuszczona do przetargu –  brak.
 2. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości: 98.000,00 zł., plus 23% VAT.
 4. Nabywcą nieruchomości został/a*:  przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów. 
 
                                                           WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-08-18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-18 10:00
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony


 
na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Uherce Mineralne:

-  dz. nr ew.:  419 zabudowana budynkiem handlowo – usługowym położona w Uhercach Mineralnych o  pow. 0,0332 ha.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.09.2023 r. (piątek) o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2023.344, ze zm.).

Olszanica, 08.08.2023 r.

                                                                        Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Obmiar Plik pdf 8.90 MB
Wzór umowy Plik pdf 130.28 KB
Ogłoszenie o przetargu Plik doc 21.71 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-08-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-08 08:16
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony


 
na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości Olszanica:

-  dz. nr ew.:  1268, 1269 o łącznej pow. 0,7349 ha.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.09.2023 r. (czwartek) o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2023.344, ze zm.).

Olszanica, 04.08.2023 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik doc 559.48 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-08-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-04 08:00
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 02.08.2023 r.
zn.: RRG.6845.4.2023
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 2 sierpnia 2023 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: nieruchomość rolna stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica,
w miejscowości Zwierzyń, oznaczona ewidencyjnie nr 34/88 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0.0734 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00020601/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
3.  Do przetargu dopuszczono jedną osobę/przedsiębiorstwa*, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 26,42 zł.
5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 36,42 zł. (zw. z podatku VAT).
6.  Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca
     nieruchomości: Dominik Majchrzak.
 
                                                                                  
                                                                              WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-08-02
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-02 09:54
RRG.6841.2.2023                                                          Olszanica, dn.: 20.07.2023 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU Z PIERWSZEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO W SPRAWIE ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA, W MIEJSCOWOŚCI WAŃKOWA
 
 1. Przetarg odbył się w dniu 19 lipca 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy   Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter, sala nr 1.
 2. Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego była: nieruchomość gruntowa położona na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, oznaczona ewidencyjnie nr: 495/2 o pow. 0,2668 ha,  uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
 3. Liczba złożonych ofert: 1
 4. Część niejawna przetargu odbyła się w dniu 20 lipca 2023 r.
 5. Liczba ofert dopuszczonych do części jawnej przetagu:1
 6. Liczba ofert niedopuszczonych do części niejawnej przetargu: 0
 7. Cena wywoławcza nieruchomości: 110. 400,00 zł (netto)
 8. W wyniku przeprowadzonego przetargu ustalono cenę nieruchomości w wysokości 125.000,00 zł. + 23% podatku Vat, co daje cenę brutto w kwocie 153.750,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).
 9. Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste wynosi 25 % wartości, to jest 38.437,50 zł., wraz z podatkiem VAT. Opłata roczna wynosi 2% wartości działki.
 10. Wynik przetargu: pozytywny.
 11. Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako nabywca nieruchomości: Przemyska Grupa Apartamentów i Turystyki Sp.zo.o.
 
                                                                                  
 
 
                                                             ZASTĘPCA WÓJTA GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-07-20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-07-20 09:55
RRG.6841.1.2023                                                               Olszanica, dn.: 20.07.2023 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU Z PIERWSZEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO W SPRAWIE ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA OKRES 99 LAT NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA, W MIEJSCOWOŚCI WAŃKOWA
 
 1. Przetarg odbył się w dniu 19 lipca 2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy   Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter, sala nr 1.
 2. Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego była: nieruchomość gruntowa położona na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, oznaczona ewidencyjnie nr: 495/1 o pow.0,2667 ha,  uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
 3. Liczba złożonych ofert: 1
 4. Część niejawna przetargu odbyła się w dniu 20 lipca 2023 r.
 5. Liczba ofert dopuszczonych do części jawnej przetagu:1
 6. Liczba ofert niedopuszczonych do części niejawnej przetargu: 0
 7. Cena wywoławcza nieruchomości: 110. 400,00 zł (netto)
 8. W wyniku przeprowadzonego przetargu ustalono cenę nieruchomości w wysokości 125.000,00 zł. + 23% podatku Vat, co daje cenę brutto w kwocie 153.750,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).
 9. Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste wynosi 25 % wartości, to jest 38.437,50 zł., wraz z podatkiem VAT. Opłata roczna wynosi 2% wartości działki.
 10. Wynik przetargu: pozytywny.
 11. Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako nabywca nieruchomości: Przemyska Grupa Apartamentów i Turystyki Sp.zo.o.
 
                                                                                  
 
 
                                                             ZASTĘPCA WÓJTA GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-07-20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-07-20 09:53
O G Ł O S Z E N I E
 

WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
 
zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, oznaczonej ewidencyjnie nr 30 o pow. 0,1420 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS1E/00003891/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2023 r. (piątek) o godzinie 9:00
w Urzędzie Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 - parter, sala nr 1


Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pok. nr 27, w godz. 730 – 1530, oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.


Olszanica, dnia 12.07.2023 r.
                                                                Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik doc 306.95 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-07-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-07-12 08:00
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-07-11 13:53
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony


 
na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Zwierzyń:

-  dz. nr ew.:  34/88 o pow. 0,0734 ha.

Przetarg odbędzie się w dniu 2.08.2023 r. (środa) o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2023.344, ze zm.).

Olszanica, 28.06.2023 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik doc 255.84 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-28 10:19
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-28 10:20
O G Ł O S Z E N I E
 

WÓJT GMINY OLSZANICA OGŁASZA
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA OKRES 99 LAT
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA

 
oznaczonej ewidencyjnie nr: 495/1 o pow. 0,2667 ha, położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olszanicy pok. nr 1 w Sali Narad w dniu 19 lipca 2023 r. o godz. 09.00

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pok. nr 27, w godz. 730 – 1530, oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.
 
Olszanica, dnia 14.06.2023 r.
                                                           

                                                                           Zastępca Wójta Gminy Olszanica

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik doc 234.08 KB
Oferta Plik doc 15.58 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-14 14:00
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-14 10:30
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA OGŁASZA
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA OKRES 99 LAT
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA

 
oznaczonej ewidencyjnie nr: 495/2 o pow. 0,2668 ha, położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olszanicy pok. nr 1 w Sali Narad w dniu 19 lipca 2023 r. o godz. 10.00

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pok. nr 27, w godz. 730 – 1530, oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.
 
Olszanica, dnia 14.06.2023 r.
                                                           

                                                                      Zastępca Wójta Gminy Olszanica

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik doc 147.74 KB
Oferta Plik doc 15.59 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-14 14:02
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-14 10:33
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 10.05.2023 r.
zn.: RRG.6845.3.2023
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 10 maja 2023 r. o godz. 9:30 w siedzibie  Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: część nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Olszanica, położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, oznaczonej ewidencyjnie nr 1376 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0.20 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00035198/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
3.  Do przetargu dopuszczono jedną osobę/przedsiębiorstwa*, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 72,00 zł.
5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 82,00 zł. (zw. z podatku VAT).
6.  Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca
     nieruchomości: Krystyna Ligocka.
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-05-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-05-10 09:55
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony


 
na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Olszanica:

- część dz. nr ew.:  1376 o pow. 0,20 ha.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.05.2023 r. (środa) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2023.344, ze zm.).

Olszanica, 06.04.2023 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik doc 512.73 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-04-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-04-06 09:48
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-04-06 09:48
RRG.6841.6.2022                                                   Olszanica, dn.: 20.03.2023 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU Z PIERWSZEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO W SPRAWIE ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA, W MIEJSCOWOŚCI WAŃKOWA
 
 1. Przetarg odbył się w dniu 17 marca 2023 r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy   Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter, sala nr 1.
 2. Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego była: nieruchomość gruntowa położona na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, oznaczona ewidencyjnie nr: 212/1 o pow. 0,2712 ha, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
 3. Liczba złożonych ofert: 1.
 4. Część niejawna odbyła się w dniu 20 marca 2023 r. o godz. 9:00.
 5. Liczba ofert dopuszczonych do części niejawnej przetargu: 1.
 6. Liczba ofert niedopuszczonych do części niejawnej przetargu: 0.
 7. Cena wywoławcza nieruchomości: 94.676,50 zł (netto)
 8. W wyniku przeprowadzonego przetargu ustalono cenę nieruchomości w wysokości 105.200,00 zł. + 23% podatku Vat, co daje cenę brutto w kwocie 129.396,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100).
 9. Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste wynosi 25 % wartości, to jest 32.349,00 zł., wraz z podatkiem VAT. Opłata roczna wynosi 2% wartości działki.
 10. Wynik przetargu: pozytywny.
 11. Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako nabywca nieruchomości: Firma SUNSETHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 
                                                                                  
 
 
                                                                         WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-03-20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-03-20 10:36
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-03-20 10:36
RRG.6840.4.2022                                                           Olszanica, dn: 28.02.2023 r.
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 28 lutego 2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
 2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, oznaczona ewidencyjnie nr 1081/1 o pow. 0,1127 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS1E/00035198/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
 3. Do przetargu dopuszczono 1 osobę/przedsiębiorstwa, która spełniła warunki określone w  ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
 4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu - brak.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości: 61.676,50 zł. zw. z VAT.
 6. Cena osiągnięta w przetargu: 62.296,5zł zw. z VAT.
 7. Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako nabywca nieruchomości: Pan Zbigniew Gawęcki.

                                                                               Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-02-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-02-28 09:18
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-02-28 09:19
O G Ł O S Z E N I E
 

WÓJT GMINY OLSZANICA OGŁASZA
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA OKRES 99 LAT
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA
 
 
oznaczonej ewidencyjnie nr: 212/1 o pow. 0,2712 ha, położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
Ofertę należy złożyć do dnia 14 marca 2023 roku do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Olszanicy.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olszanicy pok. nr 1 w Sali Narad w dniu 17 marca 2023 r. o godz. 10.15.
 
Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pok. nr 27, w godz. 730 – 1530, oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.
 
Olszanica, dnia 08.02.2023 r.
                                                           
                                                                           Zastępca Wójta Gminy Olszanica

Załączniki:

212(1- Ogłoszenie o przetargu . Plik doc 429.17 KB
Oferta Plik doc 15.56 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-02-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-02-08 09:41
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-02-08 09:48
O G Ł O S Z E N I E
 

WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, oznaczonej ewidencyjnie nr 1081/1 o pow. 0,1127 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS1E/00035198/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 luty 2023 r. (wtorek) o godzinie 9:00
w Urzędzie Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 - parter, sala nr 1


Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pok. nr 27, w godz. 730 – 1530, oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.


Olszanica, dnia 24.01.2023 r.
                                                                Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik doc 201.04 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-01-24
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-01-24 10:45
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-01-24 10:46
RRG.6841.5.2022                                                   Olszanica, dn.: 18.01.2023 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU Z PIERWSZEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO W SPRAWIE ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA, W MIEJSCOWOŚCI WAŃKOWA
 
 1. Przetarg odbył się w dniu 17 stycznia 2023 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy   Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter, sala nr 1.
 2. Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego była: nieruchomość gruntowa położona na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, oznaczona ewidencyjnie nr: 495/3 o pow.0,2667 ha,  uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
 3. Liczba złożonych ofert: 1.
 4. Część niejawna odbyła się w dniu 18 stycznia 2023 r. o godz. 11.
 5. Liczba ofert dopuszczonych do części niejawnej przetargu: 1.
 6. Liczba ofert niedopuszczonych do części niejawnej przetargu: 0.
 7. Cena wywoławcza nieruchomości: 110. 400,00 zł (netto)
 8. W wyniku przeprowadzonego przetargu ustalono cenę nieruchomości w wysokości 125.100,00 zł. + 23% podatku Vat, co daje cenę brutto w kwocie 153.873,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote 00/100).
 9. Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste wynosi 25 % wartości, to jest 38.468,25 zł., wraz z podatkiem VAT. Opłata roczna wynosi 2% wartości działki.
 10. Wynik przetargu: pozytywny.
 11. Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako nabywca nieruchomości: Firma DG Nieruchomości Sp.zo. o.
 
                                                                                  
 
 
                                                                         WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-01-18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-01-18 13:11
RRG.6841.1.2022                                                             Olszanica, dn.: 18.01.2023 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU Z PIERWSZEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO W SPRAWIE ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY OLSZANICA, W MIEJSCOWOŚCI WAŃKOWA
 
 1. Przetarg odbył się w dniu 16 stycznia 2023 r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy   Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter, sala nr 1.
 2. Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego były: nieruchomości gruntowe położone na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, oznaczone ewidencyjnie nr: 173, 183/5 o łącznej powierzchni  - 0,2989 ha, uwidocznione w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
 3. Liczba złożonych ofert: 1.
 4. Część niejawna odbyła się w dniu 18 stycznia 2023 r. o godz. 9.
 5. Liczba ofert dopuszczonych do części niejawnej przetargu:1.
 6. Liczba ofert niedopuszczonych do części niejawnej przetargu: 0.
 7. Cena wywoławcza nieruchomości: 128. 600,00 zł (netto)
 8. W wyniku przeprowadzonego przetargu ustalono cenę nieruchomości w wysokości 129.600,00 zł. + 23% podatku Vat, co daje cenę brutto w kwocie 159.408,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiem złotych 00/100).
 9. Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste wynosi 25 % wartości, to jest 39.852,00 zł., wraz z podatkiem VAT. Opłata roczna wynosi 2% wartości działki.
 10. Wynik przetargu: pozytywny.
 11. Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako nabywca nieruchomości: Sylwester Kałka.
 
                                                                                  
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-01-18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-01-18 13:27
RRG.6841.2.2022                                                            Olszanica, dn.: 18.01.2023 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU Z PIERWSZEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO W SPRAWIE ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY OLSZANICA, W MIEJSCOWOŚCI WAŃKOWA
 
 1. Przetarg odbył się w dniu 16 stycznia 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy   Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter, sala nr 1.
 2. Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego były: nieruchomości gruntowe położone na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, oznaczone ewidencyjnie nr: 175, 176, 179 o łącznej powierzchni  - 0,2828 ha, uwidocznione w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku..
 3. Liczba złożonych ofert: 1.
 4. Część niejawna odbyła się w dniu 18 stycznia 2023 r. o godz. 10.
 5. Liczba ofert dopuszczonych do części niejawnej przetargu:1.
 6. Liczba ofert niedopuszczonych do części niejawnej przetargu: 0.
 7. Cena wywoławcza nieruchomości: 108. 600,00 zł (netto)
 8. W wyniku przeprowadzonego przetargu ustalono cenę nieruchomości w wysokości 110.000,00 zł + 23% podatku Vat, co daje cenę brutto w kwocie 135.300,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta złotych 00/100).
 9. Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste wynosi 25 % wartości, to jest 33.825,00 zł., wraz z podatkiem VAT. Opłata roczna wynosi 2% wartości działki.
 10. Wynik przetargu: pozytywny.
 11. Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako nabywca nieruchomości: Jacek Plewa.
 
                                                                                  
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-01-18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-01-18 13:31
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-01-18 13:31
RRG.6841.3.2022                                                              Olszanica, dn.: 17.01.2023 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU Z PIERWSZEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO W SPRAWIE ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA, W MIEJSCOWOŚCI WAŃKOWA
 
 1. Przetarg odbył się w dniu 17 stycznia 2023 r. o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy   Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter, sala nr 1.
 2. Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego była: nieruchomość gruntowa położona na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, oznaczona ewidencyjnie nr: 495/1 o pow.0,2667 ha,  uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
 3. Liczba złożonych ofert: 0.
 4. Liczba ofert dopuszczonych do części niejawnej przetagu:0.
 5. Liczba ofert niedopuszczonych do części niejawnej przetargu: 0.
 6. Cena wywoławcza nieruchomości: 110. 400,00 zł (netto)
 7. Wynik przetargu: negatywny.
 8. Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako nabywca nieruchomości: Przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku ofert.
 
                                                                                  
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-01-17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-01-17 11:33
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-01-17 11:34
RRG.6841.4.2022                                                    Olszanica, dn.: 17.01.2023 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU Z PIERWSZEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO W SPRAWIE ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA, W MIEJSCOWOŚCI WAŃKOWA
 
 1. Przetarg odbył się w dniu 17 stycznia 2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy   Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter, sala nr 1.
 2. Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego była: nieruchomość gruntowa położona na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, oznaczona ewidencyjnie nr: 495/2 o pow.0,2668 ha,  uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
 3. Liczba złożonych ofert: 0.
 4. Liczba ofert dopuszczonych do części niejawnej przetagu:0.
 5. Liczba ofert niedopuszczonych do części niejawnej przetargu: 0.
 6. Cena wywoławcza nieruchomości: 110. 400,00 zł (netto)
 7. Wynik przetargu: negatywny.
 8. Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako nabywca nieruchomości: Przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku ofert.
 
                                                                                  
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-01-17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-01-17 11:36
RRG.6840.2.2022                                               Olszanica, dn.: 19.12.2022 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
 1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 19 grudnia 2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
 2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, oznaczona ewidencyjnie nr 1107/2 o powierzchni 0,2094 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00039634/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
 3. Do przetargu dopuszczono 1 osobę/przedsiębiorstwa*, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
 4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości: 66.246,00 zł plus 23% VAT.
 6. Cena osiągnięta w przetargu :  66.916,00 zł plus 23%  VAT.
 7. Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako nabywca nieruchomości: Pani Anna Gontarz, prowadząca działalność gospodarczą pod Firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe CON -ANN.
 
 
                                                                                  
 
 
                                            ZASTĘPCA WÓJTA GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-12-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-12-19 09:52
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-12-19 09:53
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 14.12.2022 r.
zn.: RRG. 6845.36.2022
 
INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WAŃKOWA
 
 1. Przetarg odbył się w dniu 14 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
 2. Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego była: Część działki o nr ew.: 424/1 o powierzchni przeznaczonej do dzierżawy 1,0 ha położonej w miejscowości Wańkowa, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr KS1E/00020682/7.
 3. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu publicznym pisemnym nieograniczonym wpłynęła 1 ważna oferta, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 4. Oferta została złożona przez:
 • Firmę DG Nieruchomości Sp.zo.o.
 1.  Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14.12.2022 r.  o godz. 10:15.
 2.   Maksymalną liczbę punków uzyskała oferta złożona przez:
 • Firmę DG Nieruchomości Sp.zo.o.
 1. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 1.000,00 zł. (netto) plus 23% VAT.
 2. Oferent zaproponował  cenę rocznego czynszu dzierżawnego w kwocie: 2.460,00 zł (netto)  plus 23% VAT.
 3. Imię, nazwisko, albo nazwa firmy ustalonej jako dzierżawca nieruchomości:  Firma DG Nieruchomości Sp.zo.o.
 
 
 
                                                           ZASTĘPCA WÓJTA GMINY OLSZANICA
                                                                              Robert Petka
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-12-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-12-14 11:00
O G Ł O S Z E N I E
 

WÓJT GMINY OLSZANICA OGŁASZA
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA OKRES 99 LAT
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA
 
oznaczone ewidencyjnie nr: 175, 176, 179 o łącznej pow. 0,2828 ha, położone na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, uwidocznione w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olszanicy pok. nr 1 w Sali Narad w dniu 16 stycznia 2023 r. o godz. 12.00

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pok. nr 27, w godz. 730 – 1530, oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.
 
Olszanica, dnia 06.12.2022 r.                                                           
  
                                                                            Zastępca Wójta Gminy Olszanica

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik doc 133.68 KB
Oferta Plik doc 15.55 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-12-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-12-06 09:42
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-12-06 09:44
O G Ł O S Z E N I E
 

WÓJT GMINY OLSZANICA OGŁASZA
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA OKRES 99 LAT
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA

 
oznaczonej ewidencyjnie nr: 495/1 o pow. 0,2667 ha, położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olszanicy pok. nr 1 w Sali Narad w dniu 17 stycznia 2023 r. o godz. 09.00

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pok. nr 27, w godz. 730 – 1530, oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.
 
Olszanica, dnia 06.12.2022 r.
                                                           

                                                                           Zastępca Wójta Gminy Olszanica
 

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik doc 354.62 KB
Oferta Plik doc 15.57 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-12-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-12-06 09:46
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-12-06 09:46
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
sprzed.dz. 20)1i20)2 Zwierzyń.doc Plik doc 36.50 KB
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2023-04-21
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-02-20
data dodania: 2024-02-20
data dodania: 2024-02-20
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 21 lutego 2024r. 14:49:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.