Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna tartacznego
RRG.6164.1.5.2023                                                     Olszanica 19.10.2023  r.                                                                                                                                                
 
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna tartacznego
                                                                                
Wójt Gminy Olszanica
                       Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego IGLASTEGO
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego iglastego różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia Gminy Olszanica położonego w miejscowości Olszanica: tj.
 - I W jodła –    54,25 m3 – ŚLPD 143/2023 skład Orelec od nr. 94740 do 94767
                - II W jodła –    58,27 m3 – ŚLPD 143/2023 skład Orelec od nr. 94768 do 94798
                - III W jodła –   84,44 m3 – ŚLPD 145/2023 skład Olszanica od nr. 94837 do 94893
                - IV W jodła – 187,39 m3 – ŚLPD 145/2023 skład Olszanica od nr. 94896 do 95007
 
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- W Jodła   – 295,00 zł netto/ 1 m³ – dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych
 1. Wysokość wadium wynosi:
Mygła I - 1500,00 zł. – tysiąc pięćset złotych
Mygła II - 1500,00 zł. – tysiąc pięćset złotych
Mygła III - 2000,00 zł. – dwa tysiące złotych
Mygła IV - 4000,00 zł. – cztery tysiące złotych
 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 października 2023 roku o godz. 12:05 w Urzędzie Gminy Olszanica (sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci, którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 27.10.2023 r. przed godz. 12:05„z podaniem oferowanej ceny netto za     1 m³ drewna wielkowymiarowego, w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 12:00 dnia 27.10.2023 roku
Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81
„Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 27.10.2023 r. przed godz. 12:05”
                                                    RRG.6164.1.5.2023                                                           
 
 1.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BGK Rzeszów nr konta 07 1130 1105 0005 2121 1820 0015 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 12.00 dnia 27.10.2023 r.
 2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. O wyborze oferty, oferenci zostaną poinformowani telefonicznie w ciągu 2 dni od dnia otwarcia ofert.
 2. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno można oglądać na składzie drewna:
  w miejscowości:
Orelec dz. nr 21 – 54,25 m3, przy dz. nr ewid.21 – 58,27 m3
Olszanica dz. Nr 1432 lewa strona drogi – 84,44 m3, prawa strona drogi – 187,39 m3
 1. Po zakończeniu przetargu Oferent, który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 2.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupu całej partii drewna (pojedynczej mygły) tj:
- I W jodła –    54,25 m3 – ŚLPD 143/2023 z dnia 13.09.2023 r.
- II W jodła –   58,27 m3 – ŚLPD 143/2023 z dnia 13.09.2023 r.
- III W jodła –    84,44 m3 – ŚLPD 145/2023 z dnia 13.09.2023 r.
- IV W jodła –    187,39 m3 – ŚLPD 145/2023 z dnia 13.09.2023 r.
Wartość sprzedanego drewna (wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn zaoferowanej   ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m³ powiększonej o należny podatek VAT. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w UG Olszanica pok. 28 tel. 13 461 70 45 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 3. Załącznikami do ogłoszenia są; formularz ofertowy, wzór umowy, klauzula informacyjna RODO, ŚLPD.

                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                            Krzysztof Zapała
Podmiot publikujący
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-10-19 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-10-19 12:33
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2023-04-21
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-04-10
data dodania: 2024-04-05
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 17 kwietnia 2024r. 01:44:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.