Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 31 
Uchwała XV/95/2019
Uchwała XV/95/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie skorzystania z przysługującego Gminie Olszanica prawa pierwokupu.

Załączniki:

Uchwała XV/95/2019 Typ pliku: pdf 242.91 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-16 15:15
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 15:14
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 15:14
uchwała Nr XV/94/2019
Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Olszanica na rok 2019 Nr XV/94/2019 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 03 grudnia 2019 r.

Załączniki:

uchwała Nr XV/94/2019 Typ pliku: pdf 1.43 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-16 15:13
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 15:12
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 15:13
Uchwała Nr XIV/93/2019
Uchwała Nr XIV/93/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.

Załączniki:

Uchwała Nr XIV/93/2019 Typ pliku: pdf 243.23 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-16 15:11
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 15:09
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 15:10
Uchwała Nr XIV/92/2019
Uchwała Nr XIV/92/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Zwierzyń 1".

Załączniki:

Uchwała Nr XIV/92/2019 Typ pliku: pdf 1.09 MB
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2019-12-16 15:09
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 15:08
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 15:09
Uchwała Nr XIV/91/2019
Uchwała Nr XIV/91/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olszanica.

Załączniki:

Uchwała Nr XIV/91/2019 Typ pliku: pdf 1.03 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-16 15:08
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 15:07
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 15:07
Uchwała Nr XIV/90/2019
Uchwała Nr XIV/90/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Cezarego Łakomy z dnia 22 sierpnia 2019 r. w przedmiocie wdrożenia "Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów"

Załączniki:

Uchwała Nr XIV/90/2019 Typ pliku: pdf 788.40 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-16 15:06
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 15:05
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 15:06
Uchwała Nr XIV/89/2019
Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Olszanica na rok 2019 Nr XIV/89/2019 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 21 listopada 2019 r.

Załączniki:

Uchwała Nr XIV/89/2019 Typ pliku: pdf 2.61 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-16 15:04
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 15:03
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 15:04
Uchwała Nr XIV/88/2019
Uchwała Nr XIV/88/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie: udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków.

Załączniki:

Uchwała Nr XIV/88/2019 Typ pliku: pdf 385.74 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-16 15:03
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 15:02
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 15:02
Uchwała Nr XIII/87/2019
Uchwała Nr XIII/87/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 października 2019 r. w sparwie sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Załączniki:

Uchwała Nr XIII/87/2019 Typ pliku: pdf 216.48 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-16 15:02
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 15:00
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 15:01
Uchwała Nr XIII/86/2019
Uchwała Nr XIII/86/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 października 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Załączniki:

Uchwała Nr XIII/86/2019 Typ pliku: pdf 206.70 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-16 15:00
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 14:59
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 14:59
Uchwała Nr XIII/85/2019
Uchwała Nr XIII/85/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na lata 2020-2021, związanego z zawarciem umowy na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanica oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Zwierzyń w gminie Olszanica.

Załączniki:

Uchwała Nr XIII/85/2019 Typ pliku: pdf 247.65 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-16 14:59
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 14:58
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 14:58
Uchwała Nr XIII/84/2019
Uchwała Nr XIII/84/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Załączniki:

Uchwała Nr XIII/84/2019 Typ pliku: pdf 681.67 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-16 14:58
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 14:56
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 14:57
Uchwała Nr XIII/83/2019
Uchwała Nr XIII/83/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020".

Załączniki:

Uchwała Nr XIII/83/2019 Typ pliku: pdf 3.34 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-16 14:56
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 14:54
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 14:55
Uchwała Nr XIII/82/2019
Uchwała Nr XIII/82/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród.

Załączniki:

Uchwała Nr XIII/82/2019 Typ pliku: pdf 1.54 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-16 14:53
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 14:52
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 14:54
Uchwała Nr XIII/81/2019
Uchwała Nr XIII/81/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Załączniki:

Uchwała Nr XIII/81/2019 Typ pliku: pdf 697.80 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-16 14:52
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 14:51
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 14:51
Uchwała Nr XII/80/2019
Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 14 października 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały własnej NR X/72/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.

Załączniki:

Uchwała Nr XII/80/2019 Typ pliku: pdf 325.18 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-16 12:32
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 12:31
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 12:31
Uchwała Nr XII/79/2019
Uchwała Nr XII/79/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 14 października 2019 r. w sprawie nabycia działki gruntowej.

Załączniki:

Uchwała Nr XII/79/2019 Typ pliku: pdf 199.29 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-16 12:31
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 12:30
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 12:30
Uchwała Nr XI/78/2019
Zmiana uchwały budżtowej na rok 2019 Nr XI/78/2019 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 30 września 2019 r.

Załączniki:

Uchwała Nr XI/78/2019 Typ pliku: pdf 2.08 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-16 12:29
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 12:28
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 12:29
Uchwała Nr XI/77/2019
Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgoda na wydzierżawienie na okres 7 lat w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 284/4, 284/5, 284/6, 284/7 oraz 284/8 położonych w miejscowości Paszowa.

Załączniki:

Uchwała Nr XI/77/2019 Typ pliku: pdf 481.13 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-16 12:28
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 12:27
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 12:27
Uchwała Nr X/76/2019
Zmiana uchwały budżetowej Gminy Olszanica na rok 2019 Nr X/76/2019 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 06 września 2019 r.

Załączniki:

Uchwała Nr X/76/2019 Typ pliku: pdf 1.51 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-16 12:26
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 12:25
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 12:26
Uchwała Nr X/75/2019
Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe użyczenie części nieruchomości gruntowej o nr ew. 210/1 położonej w Orelcu, stanowiącej mienie gminne.

Załączniki:

Uchwała Nr X/75/2019 Typ pliku: pdf 432.62 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-16 12:25
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 12:24
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 12:24
Uchwała Nr X/74/2019
Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 6 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objetych wychowaniem przedszkolnych do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olszanica.

Załączniki:

Uchwała Nr X/74/2019 Typ pliku: pdf 322.09 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-16 12:21
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 12:20
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 12:21
Uchwała Nr X/73/2019
Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 6 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej NR IX/66/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olsanica

Załączniki:

Uchwała Nr X/73/2019 Typ pliku: pdf 240.73 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-16 12:20
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 12:19
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 12:19
Uchwała Nr X/72/2019
Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.

Załączniki:

Uchwała Nr X/72/2019 Typ pliku: pdf 3.03 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-16 12:16
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 12:15
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 12:17
Uchwała Nr X/71/2019
Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadonych przez Gminę Olszanica.

Załączniki:

Uchwała Nr X/71/2019 Typ pliku: pdf 210.89 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-16 12:14
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 12:13
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 12:14
Uchwała Nr IX/70/2019
Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Olszanica.

Załączniki:

Uchwała Nr IX/70/2019 Typ pliku: pdf 594.25 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-16 12:12
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 12:11
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-16 12:12
Uchwała Nr IX/69/2019
Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w uzyczenie gruntów stanowiących własność Parafii Rzymskokatolickiej w Myczkowcach.

Załączniki:

Uchwała Nr IX/69/2019 Typ pliku: pdf 480.13 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-11 09:44
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-11 09:43
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-11 09:54
Uchwała Nr IX/68/2019
Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce nr 116 położonej w miejscowości Olszanica, stanowiącej własność Gminy Olszanica.

Załączniki:

Uchwała Nr IX/68/2019 Typ pliku: pdf 1.62 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-11 09:37
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-11 09:36
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-11 09:40
Uchwała Nr IX/67/2019
Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązku przedszkolnego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Załączniki:

Uchwała Nr IX/67/2019 Typ pliku: pdf 234.38 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-11 09:35
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-11 09:34
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-11 09:35
Uchwała Nr IX/66/2019
Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olszanica.

Załączniki:

Uchwała Nr IX/66/2019 Typ pliku: pdf 411.38 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-11 09:33
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-11 09:32
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-11 09:33
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2020-03-16
data dodania: 2020-03-16
data dodania: 2020-03-11
data dodania: 2020-01-20
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-03-27
data dodania: 2020-03-27
data dodania: 2020-03-27
data dodania: 2020-03-27
data dodania: 2020-03-27
data dodania: 2019-12-16
data dodania: 2019-12-16
data dodania: 2019-12-16
data dodania: 2019-12-16
data dodania: 2019-12-16
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2020-03-27
data dodania: 2020-03-24
data dodania: 2020-03-24
data dodania: 2020-03-24
data dodania: 2020-03-24
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 30 marca 2020r. 08:44:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.