Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 3 ... 43 
Uchwała Nr LII/395/2022
Uchwała Nr LII/395/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2023 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr LII/395/2022 Typ pliku: pdf 3.84 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-14 13:32
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-14 13:32
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-14 13:32
Uchwała Nr LI/394/2022
Uchwała Nr LI/394/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr L/389/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszanica na lata 2023-2027

Załączniki:

Uchwała Nr LI/394/2022 Typ pliku: pdf 38.95 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-14 13:31
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-14 13:31
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-14 13:31
Uchwała
Uchwała Nr LI/393/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr L/388/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektroniccznej.

Załączniki:

Uchwała Typ pliku: pdf 42.82 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-14 13:14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-14 13:14
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-14 13:14
Uchwała
Uchwała Nr XLV/355/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dla pedagogow, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów edagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach (...)

Załączniki:

Uchwała Typ pliku: pdf 61.38 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-14 13:02
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-14 13:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-14 13:02
Zmiana uchwały nr LX/456/2023
Zmiana Uchwały budżetowej Gminy Olszanica na rok 2023 Nr LX/456/2023 Rady Gminy Olszanica z dnia 26 pażdziernik 2023 r.
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2023-10-27 12:13
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-10-27 12:13
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-11-08 12:15
Uchwała Nr LX/455/2023
Uchwała nr lX/455/2023 zz dnia 26 października 2023 r. Rady Gminy Olszanica w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica

Załączniki:

Uchwała nr LX_455_2023 Typ pliku: pdf 1.04 MB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2023-10-27 12:11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-10-27 12:11
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-11-08 12:13
Uchwała Nr LI/392/2022
Uchwała Nr LI/392/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty.

Załączniki:

Uchwała Nr LI/392/2022 Typ pliku: pdf 83.83 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-26 12:14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 12:16
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 12:17
Uchwała Nr LI/391/2022
Uchwała Nr LI/391/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 14 grudnia 20222 r w sprawie zmiany Uchwały  Nr L/385/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023".

Załączniki:

Uchwała Nr LI/391/2022 Typ pliku: pdf 44.58 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-26 12:13
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 12:15
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 12:16
Uchwała Nr L/390/2022
Uchwała Nr L/390/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej

Załączniki:

Uchwała Nr L/390/2022 Typ pliku: pdf 37.13 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-26 12:12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 12:14
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 12:15
Uchwała Nr L/389/2022
Uchwała Nr L/389/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawieprzyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszanica na lata 2023-2027.

Załączniki:

Uchwała Nr L/389/2022 Typ pliku: pdf 296.20 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-26 12:11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 12:13
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 12:14
Uchwała Nr L/388/2022
Uchwała Nr L/388/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Załączniki:

Uchwała Nr L/388/2022 Typ pliku: pdf 432.98 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-26 12:10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 12:12
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 12:13
Uchwała Nr L/387/2022
Uchwała Nr L/387/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty.

Załączniki:

Uchwała Nr L/387/2022 Typ pliku: pdf 80.58 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-26 12:09
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 12:11
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 12:12
Uchwała Nr L/386/2022
Uchwała Nr L/386/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

Załączniki:

Uchwała Nr L/386/2022 Typ pliku: pdf 55.00 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-26 12:07
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 12:09
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 12:09
Uchwała Nr L/385/2022
Uchwała Nr L/385/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023".

Załączniki:

Uchwała Nr L/385/2022 Typ pliku: pdf 599.51 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-26 12:06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 12:08
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 12:09
Uchwała Nr L/384/2022
Uchwała Nr L/384/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadeznia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy

Załączniki:

Uchwała Nr L/384/2022 Typ pliku: pdf 73.47 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-26 12:05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 12:07
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 12:08
Uchwała Nr XLIX/383/2022
Uchwała Nr XLIX/383/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załączniki:

Uchwała Nr XLIX/383/2022 Typ pliku: pdf 96.17 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-26 11:59
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 12:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 12:02
Uchwała Nr XLIX/382/2022
 Uchwała Nr XLIX/382/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023".

Załączniki:

Uchwała Nr XLIX/382/2022 Typ pliku: pdf 525.34 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-26 11:58
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 12:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 12:01
Uchwała Nr XLIX/381/2022
 Uchwała Nr XLIX/381/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/82/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród.

Załączniki:

Uchwała Nr XLIX/381/2022 Typ pliku: pdf 60.74 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-26 11:55
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 11:57
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 11:58
Uchwała Nr XLIX/380/2022
Uchwała Nr XLIX/380/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ,, Turystyczne Bieszczady" na lata 2022- 2030

Załączniki:

Uchwała Nr XLIX/380/2022 Typ pliku: pdf 225.60 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-26 11:25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 11:27
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 11:28
Uchwała Nr XLIX/379/2022
Uchwała Nr XLIX/379/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Olszanica na lata 2022 -2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym tryby konsultacji

Załączniki:

Uchwała Nr XLIX/379/2022 Typ pliku: pdf 287.71 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-26 11:19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 11:21
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 11:21
Uchwała Nr XLIX/378/2022
Uchwała Nr XLIX/378/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Olszanica do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2023 rok na zadanie pn. ,, Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych".

Załączniki:

Uchwała Nr XLIX/378/2022 Typ pliku: pdf 40.09 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-26 11:18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 11:20
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 11:20
Uchwała Nr XLIX/377/2022
Uchwała Nr XLIX/377/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Olszanica na rok 2022

Załączniki:

Uchwała Nr XLIX/377/2022 Typ pliku: pdf 341.50 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-26 11:17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 11:19
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 11:19
Uchwała Nr XLVIII/376/2022
Uchwała Nr XLVIII/376/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 26 października 2022 r. w sprawie rozpoznania petycji Wójta Gminy Solina w sprawie poparcia działań w zakresie oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i Jeziora Myczkowieckiego

Załączniki:

Uchwała Nr XLVIII/376/2022 Typ pliku: pdf 36.63 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-26 11:14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 11:16
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 11:18
Uchwała Nr XLVIII/374/2022
Uchwała Nr XLVIII/374/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 26 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Olszanicy

Załączniki:

Uchwała Nr XLVIII/374/2022 Typ pliku: pdf 100.66 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-26 11:12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 11:14
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 11:14
Uchwała Nr XLVIII/375/2022
Uchwała Nr XLVIII/375/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 26 października 2022 r. w sprawie rozpoznania petycji dotyczacej utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy

Załączniki:

Uchwała Nr XLVIII/375/2022 Typ pliku: pdf 94.52 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-26 11:12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 11:15
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 11:15
Uchwała Nr XLVIII/373/2022
Uchwała Nr XLVIII/373/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 26 października 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchmości gruntowej

Załączniki:

Uchwała Nr XLVIII/373/2022 Typ pliku: pdf 35.61 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-26 11:10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 11:12
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 11:13
Uchwała Nr XLVIII/372/2022
Uchwała Nr XLVIII/372/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyrażania zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PRI z siedzibą w Olszanicy

Załączniki:

Uchwała Nr XLVIII/372/2022 Typ pliku: pdf 39.72 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-26 11:08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 11:10
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 11:10
Uchwała Nr XLVIII/371/2022
Uchwała Nr XLVIII/371/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyrażania zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PRI z siedzibą w Olszanicy.

Załączniki:

Uchwała Nr XLVIII/371/2022 Typ pliku: pdf 36.73 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-26 11:07
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 11:09
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 11:09
Uchwała Nr XLVIII/370/2022
Uchwała Nr XLVIII/370/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Olszanica na rok 2022

Załączniki:

Uchwała Nr XLVIII/370/2022 Typ pliku: pdf 2.55 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-26 10:45
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 10:47
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 10:47
Uchwała Nr XLVIII/369/2022
Uchwała Nr XLVIII/369/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 26 października 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-26 10:44
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 10:46
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2023-04-21
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-02-21
data dodania: 2024-02-20
data dodania: 2024-02-20
data dodania: 2024-02-20
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 22 lutego 2024r. 08:46:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.