Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-10-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-10-05 15:10
 
Olszanica, dnia 3 sierpnia 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy informuje, że można składać wnioski o dofinansowanie zakupu posiłków w stołówkach szkolnych na rok szkolny 2021/2022 (I semestr).
Wraz z wnioskiem należy dostarczyć do tut. Ośrodka następujące dokumenty:
  • zaświadczenie o uzyskanych dochodach netto z poprzedniego miesiąca                                (np. składając wniosek w sierpniu 2021 r. dochody za miesiąc lipiec 2021 r.),
  • zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym, 
  • zaświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego,
  • zaświadczenie/decyzja o wysokości pobieranego świadczenia rodzinnego wraz z dodatkami (dot. rodzin, które pobierają świadczenie rodzinne w innych Ośrodkach),
  • zaświadczenie/decyzja o wysokości stypendium socjalnego.
Dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego ustawowego tj. 528 zł x 150% = 792 zł. Podstawą do przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy.
Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie od 3 sierpnia 2021 r.
 
                                                                                         KIEROWNIK
                                                                Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                         w Olszanicy
                                                                                                  (;)
                                                                                       Barbara Darasz
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2021-08-03
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2021-08-03 13:44
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2021-08-03 13:45
 
Olszanica, dnia 4 stycznia 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy informuje, że można składać wnioski        o dofinansowanie zakupu posiłków w stołówkach szkolnych na rok szkolny 2020/2021           (II semestr). Dzieci, które odbywają naukę w formie zdalnej, mogą zamiast obiadów szkolnych skorzystać z pomocy finansowej na zakup posiłków lub żywności.
Wraz z wnioskiem należy dostarczyć do tut. Ośrodka następujące dokumenty:
  • zaświadczenie o uzyskanych dochodach netto z poprzedniego miesiąca                                (np. składając wniosek w styczniu 2021 r. dochody za miesiąc grudzień 2020 r.),
  • zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym, 
  • zaświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego,
  • zaświadczenie/decyzja o wysokości pobieranego świadczenia rodzinnego wraz                          z dodatkami (dot. rodzin, które pobierają świadczenie rodzinne w innych Ośrodkach),
  • zaświadczenie/decyzja o wysokości stypendium socjalnego.
Dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego ustawowego tj. 528 zł X 150% = 792 zł. Podstawą do przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy.
Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie od 4 stycznia 2021 r.

                                 

                                                                       KIEROWNIK
                                                     Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                             w Olszanicy
                                                                                   (;)
                                                                           Barbara Darasz
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2021-01-13
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2021-01-13 10:30
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2021-01-13 10:31
  

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ustrzykach Dolnych
informuje osoby, które złożyły skierowania uprawniające do otrzymania żywności o zgłaszanie się po odbiór w poniższym terminie:
 
12.11.2020
 
Godziny wydawania: 1000 - 1300,
 
Miejsce wydawania: Ustrzyki Dolne - budynek po byłej Straży Granicznej  ul. Fabryczna
 
 
Obowiązuje bezwzględnie karteczka z numerem skierowania
oraz dokument potwierdzający tożsamość.
Istnieje możliwość odebrania żywności przez inne osoby, należy przedłożyć dokument potwierdzający tożsamość  osoby dla której żywność jest odbierana i karteczkę z jej numerem.
Prosimy zaopatrzyć się w większe torby w celu spakowania żywności.
 
W sytuacjach od nas niezależnych powyższe może ulec zmianie.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-11-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-11-10 12:41

  Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej

     w Olszanicy

 

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy informuje, że od 01 września br. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Druki wniosków można odebrać w GOPS Olszanica w pok. 10-11 lub pobrać ze strony www.olszanica.pl .

TERMIN składania wniosków o stypendium szkolne upływa z dniem 15 września 2020r.

Należy spełnić kryterium dochodowe, które wynosi 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Do dochodu rodziny nie wlicza się świadczenia wychowawczego „500+”.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można składać: w GOPS   Olszanica, za pośrednictwem sekretariatu UG Olszanica, piętro I, pokój 22 lub za pośrednictwem poczty   (liczy się data stempla pocztowego).

 

                                                                             KIEROWNIK

                                                         Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                     w Olszanicy

                                                       (;)

                                                         Barbara Darasz

Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-08-26
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-08-26 10:47
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-08-26 10:50
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ustrzykach Dolnych
informuje osoby, które złożyły skierowania uprawniające do otrzymania żywności o zgłaszanie się po odbiór w poniższym terminie:
 
21.08.2020
 
Godziny wydawania: 1000 - 1400,
 
Miejsce wydawania: Ustrzyki Dolne - budynek po byłej Straży Granicznej              ul. Fabryczna
 
 
Obowiązuje bezwzględnie karteczka z numerem skierowania
oraz dokument potwierdzający tożsamość.
Istnieje możliwość odebrania żywności przez inne osoby, należy przedłożyć dokument potwierdzający tożsamość  osoby dla której żywność jest odbierana i karteczkę z jej numerem.
Prosimy zaopatrzyć się w większe torby w celu spakowania żywności.
 
W sytuacjach od nas niezależnych powyższe może ulec zmianie.
 
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-08-13
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-08-13 14:48
 
Olszanica, dnia 12 sierpnia 2020 r.
GOPS.5023.3.2020
O G Ł O S Z E N I E
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy informuje, że można składać wnioski        o dofinansowanie zakupu posiłków w stołówkach szkolnych na rok szkolny 2020/2021
 
Wraz z wnioskiem należy dostarczyć do tut. Ośrodka następujące dokumenty:
- zaświadczenie o uzyskanych dochodach netto z poprzedniego miesiąca (np. składając wniosek w sierpniu 2020r. dochody za miesiąc lipiec 2020r.),
- zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym, 
- zaświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego,
- zaświadczenie/decyzja o wysokości pobieranego świadczenia rodzinnego wraz z dodatkami (dot. rodzin, które pobierają świadczenie rodzinne w innych Ośrodkach),
- zaświadczenie/decyzja o wysokości stypendium socjalnego.
Dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego ustawowego tj. 528 zł X 150% = 792,00 zł. Podstawą do przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy.
 
 
                                                                       KIEROWNIK
                                                      Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                         w Olszanicy
                                                                                (;)
                                                                    Barbara Darasz
 
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-08-12
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-08-12 12:01