Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 35 
Zmiana Uchwały Budżetowej
Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Olszanica na rok 2020 Nr XXV/205/2020 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 29 grudnia 2020 r.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-19 13:52
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 13:54
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 13:54
Uchwała Nr XXV/204/2020
Uchwała Nr XXV/204/2020 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2021 r.

Załączniki:

Uchwała Nr XXV/204/2020 Typ pliku: pdf 249.65 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-19 13:49
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 13:51
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 13:52
Uchwała XXV/203/2020
Uchwała XXV/203/2020 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki zo.o. - Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica (PRI) z siedzibą w Olszanicy.

Załączniki:

Uchwała XXV/203/2020 Typ pliku: pdf 223.14 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-19 13:47
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 13:49
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 13:49
Uchwała XXV/202/2020
Uchwała XXV/202/2020 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na podwyższeniekapitału zakładowego spółki zo.o - Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica (PRI) z siedzibą w Olszanicy.

Załączniki:

Uchwała XXV/202/2020 Typ pliku: pdf 227.32 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-19 13:34
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 13:36
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 13:36
Uchwała Nr XXV/201/2020
Uchwała Nr XXV/201/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rady Gminy Olszanica w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica.

Załączniki:

Uchwała Nr XXV/201/2020 Typ pliku: pdf 6.08 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-19 13:31
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 13:33
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 13:33
Uchwała Budżetowa Gminy Olszan
Uchwała Budżetowa Gminy Olszanica na rok 2021 Nr XXV/200/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 grudnia 2020 r.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-19 13:27
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 13:30
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 13:30
Uchwała Nr XXIV/199/2020
Uchwała Nr XXIV/199/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Olszanica położonych na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa przez Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica ,,PRI" Sp.zo.o.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIV/199/2020 Typ pliku: pdf 987.19 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-19 13:25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 13:27
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 13:28
Zmiana Uchwały Budżetowej na r
Zmiana Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr XXXIV/194/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 18 grudnia 2020 r.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-19 12:51
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 12:53
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 12:54
Uchwała Nr XXIV/198/2020
Uchwała Nr XXIV/198/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Olszanica na okres 30 lat części działki położonej na terenie gminy Olszanicam w miejscowości Wańkowa, oznaczonej geodezyjnie ne ew. 431/1.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIV/198/2020 Typ pliku: pdf 803.55 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-19 12:49
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 12:51
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 12:51
Uchwała Nr XXIV/197/2020
Uchwała Nr XXIV/197/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Olszanica na okres 20 lat części działki położonej na terenie gminy Olszanicam w miejscowości Wańkowa, oznaczonej geodezyjnie ne ew. 408/7.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIV/197/2020 Typ pliku: pdf 794.31 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-19 12:47
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 12:47
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 12:50
Uchwała Nr XXIV/196/2020
Uchwała Nr XXIV/196/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia ,, Programu współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021."

Załączniki:

Uchwała Nr XXIV/196/2020 Typ pliku: pdf 3.34 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-19 12:44
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 12:46
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 12:46
Uchwała Nr XXIV/195/2020
Uchwała Nr XXIV/195/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu dotyczącego Porozumienia Międzygminnego Nr.GK.033.2.3.2018.H z dnia 16 marca 2018 r., pomiędzy Gminą Miasta Krosno a Gminą Olszanica.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIV/195/2020 Typ pliku: pdf 922.01 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-19 12:40
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 12:43
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 12:43
Uchwała Nr XXIII193/2020
Uchwała Nr XXIII193/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na prawie własności odpłatnej za jednorazowym wynagrodzeniem i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIII193/2020 Typ pliku: pdf 725.25 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-19 12:36
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 12:38
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 12:39
Uchwała Nr XXIII192/2020
Uchwała Nr XXIII192/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/163/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług zbiorowego odporowadzania ścieków.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIII192/2020 Typ pliku: pdf 166.15 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-19 12:31
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 12:33
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 12:33
Uchwała Nr XXIII191/2020
Uchwała Nr XXIII191/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Olszanica.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIII191/2020 Typ pliku: pdf 1.74 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-19 12:27
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 12:29
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 12:30
Uchwała Nr XXIII190/2020
Uchwała Nr XXIII190/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wyłonienia członka do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku jako przedstawiciela Gminy Olszanica.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIII190/2020 Typ pliku: pdf 190.54 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-19 12:18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 12:20
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 12:21
Uchwała Nr XXIII189/2020
Uchwała Nr XXIII189/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr II/4/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Olszanicy.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIII189/2020 Typ pliku: pdf 232.63 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-19 12:15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 12:17
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 12:18
Uchwała Nr XXIII188/2020
Uchwała Nr XXIII188/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 października 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIII188/2020 Typ pliku: pdf 5.99 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-19 12:12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 12:14
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 12:15
Uchwała Nr XXIII187/2020
Uchwała Nr XXIII187/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przyjęcia raportu monitorującego realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Olszanica na lata 2017 - 2023.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIII187/2020 Typ pliku: pdf 7.85 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-19 12:11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 12:13
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 12:13
Uchwała Nr XXIII186/2020
Uchwała Nr XXIII186/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Olszanica od Polskich Kolei Państwoweych S.A. z siedzibą w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności położonych na niej obiektów budowlanych oraz obciążenie nieruchomości służebnościami przesyłowymi.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIII186/2020 Typ pliku: pdf 390.57 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-19 12:08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 12:10
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 12:10
Uchwała Nr XXIII185/2020
Uchwała Nr XXIII185/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Olszanica od Polskich Kolei Państwoweych S.A. z siedzibą w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności położonych na niej obiektów budowlanych.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIII185/2020 Typ pliku: pdf 385.03 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-19 12:06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 12:08
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 12:08
Uchwała Nr XXIII184/2020
Uchwała Nr XXIII184/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 października 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIII184/2020 Typ pliku: pdf 241.79 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-19 11:58
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 11:58
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 12:01
Uchwała Nr XXIII183/2020
Uchwała Nr XXIII183/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 października 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIII183/2020 Typ pliku: pdf 262.28 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-19 11:57
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 11:59
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 11:59
Uchwała Nr XXIII182/2020
Uchwała Nr XXIII182/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 października 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIII182/2020 Typ pliku: pdf 240.27 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-19 11:55
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 11:55
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 11:58
Uchwała Nr XXIII181/2020
Uchwała Nr XXIII181/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 października 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIII181/2020 Typ pliku: pdf 248.94 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-19 11:53
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 11:56
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-19 11:56
Uchwała Nr XVIII/180/2020
Uchwała Nr XVIII/180/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Gminy na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lesku.

Załączniki:

Uchwała Nr XVIII/180/2020 Typ pliku: pdf 173.46 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:54
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:56
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:56
Uchwała Nr XVIII/179/2020
Uchwała Nr XVIII/179/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na prawie użytkowania wieczystego odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej.

Załączniki:

Uchwała Nr XVIII/179/2020 Typ pliku: pdf 771.21 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:52
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:53
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:54
Uchwała Nr XVIII/178/2020
Uchwała Nr XVIII/178/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji.

Załączniki:

Uchwała Nr XVIII/178/2020 Typ pliku: pdf 909.83 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:49
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:50
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:51
Uchwała Nr XVIII/177/2020
Uchwała Nr XVIII/177/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki zo.o - Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica (PRI) z siedzibą w Olszanicy.

Załączniki:

Uchwała Nr XVIII/177/2020 Typ pliku: pdf 231.84 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:45
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:47
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:48
Uchwała Nr XXIII/176/2020
Uchwała Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIII/176/2020 Typ pliku: pdf 721.86 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:43
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:44
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:45
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2022-05-18
data dodania: 2022-05-17
data dodania: 2022-05-12
data dodania: 2022-05-12
data dodania: 2022-05-12
data dodania: 2022-05-12
data dodania: 2022-05-12
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 25 maja 2022r. 03:03:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.