Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 46 
Uchwała Nr LXIII/492/2023
Uchwała Nr LXIII/492/2023 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/82/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród

Załączniki:

Uchwała Nr LXIII/492/2023 Typ pliku: pdf 53.49 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 13:35
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:35
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:35
Uchwała Nr LXIII/491/2023
Uchwała Nr LXIII/491/2023 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie nabycia działki gruntowej

Załączniki:

Uchwała Nr LXIII/491/2023 Typ pliku: pdf 41.97 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 13:34
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:34
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:34
Uchwała Nr LXIII/490/2023
Uchwała Nr LXIII/490/2023 Rady Gminy Olszanic z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia raportu monitorującego realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Olszanica na lata 2017-2023

Załączniki:

Uchwała Nr LXIII/490/2023 Typ pliku: pdf 1,001.43 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 13:33
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:33
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:33
Uchwałą Nr LXIII/489/2023
Zmiana Uchwały budżetowej Gminy Olszanica na rok 2023 Nr LXIII/489/2023 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 28 grudnia 2023 r.

Załączniki:

Nr LXIII/489/2023 Typ pliku: pdf 1.06 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 13:32
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:32
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:32
Uchwała Nr LXIII/488/2023
Uchwała Nr LXIII/488/2023 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Załączniki:

Uchwała Nr LXIII/488/2023 Typ pliku: pdf 999.76 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 13:28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:28
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:28
Uchwała Nr LXIII/487/2023
Uchwała Nr LXIII/487/2023 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie nie wygasania niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2023 rok

Załączniki:

Uchwała Nr LXIII/487/2023 Typ pliku: pdf 49.32 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 13:22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:22
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:23
Uchwała Nr LXIII/486/2023
Uchwała Nr LXIII/486/2023 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego społki zo.o. -Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica (PRI) z siedzibą w Olszanicy

Załączniki:

Uchwała Nr LXIII/486/2023 Typ pliku: pdf 36.52 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 13:22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:21
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:22
Uchwała Nr LXIII/485/2023
Uchwała Nr LXIII/485/2023 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego społki zo.o. -Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica (PRI) z siedzibą w Olszanicy

Załączniki:

Uchwała Nr LXIII/485/2023 Typ pliku: pdf 37.09 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 13:21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:21
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:21
Uchwała Nr LXIII/484/2023
Uchwała Nr LXIII/484/2023 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 28 grudnia 2023 r. zminiająca uchwałe Nr XLVII/365/2022 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków

Załączniki:

Uchwała Nr LXIII/484/2023 Typ pliku: pdf 31.90 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 13:18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:18
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:20
Uchwała Nr LXIII/483/2023
Uchwała Nr LXIII/483/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r Rady Gminy w Olszanicy w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica

Załączniki:

Uchwała Nr LXIII/483/2023 Typ pliku: pdf 646.35 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 13:16
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:16
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:17
Uchwała Nr LXIII/482/2023
Uchwała budżetowa Gminy Olszanica na rok 2024 Nr LXIII/482/2023 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 28 grudnia 2023 r.

Załączniki:

Nr LXIII/482/2023 Typ pliku: pdf 4.64 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 13:14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:14
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:14
Uchwała Nr LXII/481/2023
Uchwała Nr LXII/481/2023 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

Załączniki:

Uchwała Nr LXII/481/2023 Typ pliku: pdf 32.87 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 13:13
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:12
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:13
Uchwała Nr LXII/480/2023
Uchwała Nr LXII/480/2023 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie nabycia działki gruntowej

Załączniki:

Uchwała Nr LXII/480/2023 Typ pliku: pdf 38.57 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 13:12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:11
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:12
Uchwała Nr LXII/479/2023
Uchwała Nr LXII/479/2023 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu

Załączniki:

Uchwała Nr LXII/479/2023 Typ pliku: pdf 268.29 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 13:10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:10
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:10
Uchwała Nr LXI/478/2023
Uchwała Nr LXI/478/2023 Rady Gminy Olszanica z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenie udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024- 2028"

Załączniki:

Uchwała Nr LXI/478/2023 Typ pliku: pdf 68.09 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 13:09
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:09
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:09
Uchwała Nr LXI/477/2023
Uchwała Nr LXI/477/2023 Rady Gminy Olszanica z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Olszanica

Załączniki:

Uchwała Nr LXI/477/2023 Typ pliku: pdf 35.76 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 13:07
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:07
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:08
Uchwała Nr LXI/476/2023
Uchwała Nr LXI/476/2023 Rady Gminy Olszanica z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres 20 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy, nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Olszanica

Załączniki:

Uchwała Nr LXI/476/2023 Typ pliku: pdf 43.75 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 13:06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:05
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:06
Uchwała Nr LXI/475/2023
Uchwała Nr LXI/475/2023 Rady Gminy Olszanica z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie nabycia działki gruntowej oraz wyrażanie zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu

Załączniki:

Uchwała Nr LXI/475/2023 Typ pliku: pdf 72.10 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 13:05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:05
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 13:05
Uchwała Nr LXI/474/2023
Uchwała Nr LXI/474/2023 Rady Gminy Olszanica z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wstępnek lokalizacji przystanku na terenie Gminy Olszanica w miejscowości Wańkowa

Załączniki:

Uchwała Nr LXI/474/2023 Typ pliku: pdf 438.51 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 12:47
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 12:47
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 12:47
Uchwała Nr LXI/473/2023
Uchwała Nr LXI/473/2023 Rady Gminy Olszanica z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024''.

Załączniki:

Uchwała Nr LXI/473/2023 Typ pliku: pdf 538.86 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 12:46
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 12:46
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 12:46
Uchwała Nr LXI/472/2023
Uchwała Nr LXI/472/2023 Rady Gminy  Olszanica z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie wyrażania zgody na wysokość składki człoonkowskiej płatnej na rzecz związku stowarzyszeń pod nazwą ,, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna"

Załączniki:

Uchwała Nr LXI/472/2023 Typ pliku: pdf 36.88 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 12:08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 12:08
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 12:08
Uchwała Nr LXI/471/2023
Uchwała Nr LXI/471/2023 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załączniki:

Uchwała Nr LXI/471/2023 Typ pliku: pdf 92.68 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 12:05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 12:05
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 12:05
Uchwała Nr LXI/470/2023
Uchwała Nr LXI/470/2023 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków lub roboty budowlene przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Załączniki:

Uchwała Nr LXI/470/2023 Typ pliku: pdf 64.66 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 11:54
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 11:54
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 11:54
Uchwała Nr LXI/469/2023
Uchwała Nr LXI/469/2023 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków lub roboty budowlene przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Załączniki:

Uchwała Nr LXI/469/2023 Typ pliku: pdf 72.95 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 11:54
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 11:53
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 11:54
Uchwała Nr LXI/468/2023
Uchwała Nr LXI/468/2023 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków lub roboty budowlene przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Załączniki:

Uchwała Nr LXI/468/2023 Typ pliku: pdf 69.05 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 11:53
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 11:52
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 11:53
Uchwała Nr LXI/467/2023
Uchwała Nr LXI/467/2023 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2024 rok przekraczającego kwotę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok

Załączniki:

Uchwała Nr LXI/467/2023 Typ pliku: pdf 36.23 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 11:52
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 11:52
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 11:52
Uchwała Nr LXI/466/2023
Uchwała Nr LXI/466/2023 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2024 rok przekraczającego kwotę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok

Załączniki:

Uchwała Nr LXI/466/2023 Typ pliku: pdf 36.88 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 11:51
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 11:51
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 11:51
Uchwała Nr LXI/465/2023
Uchwała Nr LXI/465/2023 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2024 rok przekraczającego kwotę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok

Załączniki:

Uchwała Nr LXI/465/2023 Typ pliku: pdf 37.69 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 11:50
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 11:49
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 11:50
Uchwała Nr LXI/463/2023
Zmiana Uchwały budżetowej Gminy Olszanica Nr LXI/463/2023 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 23 listopada 2023 r.

Załączniki:

Uchwała Nr LXI/463/2023 Typ pliku: pdf 783.12 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 11:45
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 11:45
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 11:46
Uchwała Nr LXI/462/2023
Uchwała Nr LXI/462/2023 Rady Gminy Olszanica z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/419/2023 Rady Gminy Olszanica z dnia 23 luty 2023 r. sprawie zasad i trybu udzielania dotacji  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz sposobu kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Załączniki:

Uchwała Nr LXI/462/2023 Typ pliku: pdf 45.76 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-26 11:44
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 11:44
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-26 11:44
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 29 maja 2024r. 04:51:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.