Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 39 
Uchwała Nr XXXVI/304/2022
Uchwała Nr XXXVI/304/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie znieniająca uchwałę nr.XXII/156/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 6 sierpnia 2020r. w sprawie uchwalenia "regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanica"

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVI/304/2022 Typ pliku: pdf 637.69 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-08 15:17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 15:17
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 15:17
Uchwała Nr XXXVI/303/2021
Uchwała Nr XXXVI/303/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu zakresu świadczenia usług w zakresia odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVI/303/2021 Typ pliku: pdf 1.30 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-08 15:16
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 15:16
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 15:16
Uchwała Nr XXXVI/302/2021
Uchwała Nr XXXVI/302/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gaspodorawonie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVI/302/2021 Typ pliku: pdf 2.04 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-08 15:15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 15:15
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 15:16
Uchwała Nr XXXVI/301/2021
Uchwała Nr XXXVI/301/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje sie domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - za rok bez względu na długośc okresu korzystania z nieruchomości

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVI/301/2021 Typ pliku: pdf 330.04 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-08 15:14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 15:14
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 15:15
Uchwała Nr XXXVI/300/2021
Uchwała Nr XXXVI/300/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia raportu monitorującego realizacje lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Olszanica na lata 2017 - 2023

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVI/300/2021 Typ pliku: pdf 5.16 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-08 15:14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 15:14
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 15:14
Uchwała Nr XXXVI/299/2021
Uchwała Nr XXXVI/299/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie zmian w uchwale nr. II/4/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Olszanicy
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-08 15:10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 15:10
Uchwała Nr XXXVI/298/2021
Uchwała Nr XXXVI/298/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ryczałtu dla przewodniczączego organu wykonowczego jednostki pomocniczej
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-08 15:07
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 15:07
Uchwała Nr XXXVI/297/2021
Uchwała Nr XXXVI/297/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym radnym
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-08 15:06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 15:06
Uchwała Nr XXXVI/296/2021
Uchwała Nr XXXVI/296/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-08 15:03
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 15:03
Uchwała Nr XXXVI/295/2021
Uchwała Nr XXXVI/295/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVI/295/2021 Typ pliku: pdf 6.29 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-08 15:02
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 15:03
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 15:03
Uchwała Nr XXXVI/294/2021
Uchwała Nr XXXVI/294/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Olszanica

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVI/294/2021 Typ pliku: pdf 6.01 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-08 15:01
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 15:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 15:01
Uchwała Nr XXXVI/293/2021
Uchwała Nr XXXVI/293/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2022 w Bieszczadzkim związku komunikacyjnym z siedzibą w Ustrzykach Dolnych

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVI/293/2021 Typ pliku: pdf 283.83 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-08 14:59
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 14:59
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 15:01
Uchwała Nr XXXVI/292/2021
Uchwała Nr XXXVI/292/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej z towarzyszeniu "Nasz Dom" w Stefkowej

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVI/292/2021 Typ pliku: pdf 333.83 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-08 14:58
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 14:58
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 14:59
Uchwała Nr XXXVI/291/2021
Uchwała Nr XXXVI/291/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVI/291/2021 Typ pliku: pdf 6.92 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-08 14:57
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 14:57
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 14:57
Uchwała Nr XXXVI/290/2021
Uchwała Nr XXXVI/290/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Olszanica na rok 2022

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVI/290/2021 Typ pliku: pdf 16.84 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-08 14:55
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 14:55
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 14:56
Uchwała Nr XXXV/289/2021
Uchwała Nr XXXV/289/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Olszanica

Załączniki:

Uchwała Nr XXXV/289/2021 Typ pliku: pdf 968.91 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-08 14:54
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 14:54
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 14:55
Uchwała Nr XXXIV/288/2021
Uchwała Nr XXXIV/288/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIV/288/2021 Typ pliku: pdf 391.52 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-08 14:53
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 14:53
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 14:54
Uchwała Nr XXXIV/287/2021
Uchwała Nr XXXIV/287/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-08 14:51
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 14:51
Uchwała Nr XXXIV/286/2021
Uchwała Nr XXXIV/286/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. - przedsiębiorstwo rozwoju infrestruktury Gminy Olszanica (PRI) z siedzibą w Olszanicy

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIV/286/2021 Typ pliku: pdf 214.73 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-07 13:46
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-07 13:46
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-07 13:47
Uchwała Nr XXXIV/285/2021
Uchwała Nr XXXIV/285/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIV/285/2021 Typ pliku: pdf 6.31 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-07 13:44
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-07 13:44
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-07 13:45
Uchwała Nr XXXIV/284/2021
Uchwała Nr XXXIV/284/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Olszanica

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIV/284/2021 Typ pliku: pdf 3.31 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-07 13:40
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-07 13:40
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-07 13:44
Uchwała Nr XXXIII/283/2021
Uchwała Nr XXXIII/283/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 15 października 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIII/283/2021 Typ pliku: pdf 244.46 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-07 13:39
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-07 13:39
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-07 13:40
Uchwała Nr XXXIII/282/2021
Uchwała Nr XXXIII/282/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 15 października 2021 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków na terenie Gminy Oszanica w miejscowości Orelec

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIII/282/2021 Typ pliku: pdf 554.25 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-07 13:38
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-07 13:38
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-07 13:38
Uchwała Nr XXXIII/281/2021
Uchwała Nr XXXIII/281/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Olszanica

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIII/281/2021 Typ pliku: pdf 424.88 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-07 13:37
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-07 13:37
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-07 13:37
Uchwała Nr XXXIII/280/2021
Uchwała Nr XXXIII/280/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 15 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIII/280/2021 Typ pliku: pdf 707.97 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-10-24 14:59
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-10-24 15:00
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-10-24 15:00
Uchwała Nr XXXII/278/2021
Uchwała Nr XXXII/278/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 8 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości  położonych w miejscowości Wańkowa

Załączniki:

Uchwała Nr XXXII/278/2021 Typ pliku: pdf 237.27 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-10-24 14:58
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-10-24 14:58
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-10-24 14:58
Uchwała Nr XXXII/279/2021
Uchwała Nr XXXII/279/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 8 października 2021 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 r."

Załączniki:

Uchwała Nr XXXII/279/2021 Typ pliku: pdf 3.23 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-10-24 14:58
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-10-24 14:59
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-10-24 14:59
Uchwała Nr XXXII/277/2021
Uchwała Nr XXXII/277/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 8 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego

Załączniki:

Uchwała Nr XXXII/277/2021 Typ pliku: pdf 211.26 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-10-24 14:57
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-10-24 14:57
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-10-24 14:57
Uchwała Nr XXXII/276/2021
Uchwała Nr XXXII/276/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 8 października 2021 r. w sprawie Określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Olszanica

Załączniki:

Uchwała Nr XXXII/276/2021 Typ pliku: pdf 238.25 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-10-24 14:56
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-10-24 14:56
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-10-24 14:56
Uchwała Nr XXXII/275/2021
Uchwała Nr XXXII/275/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 8 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Olszanica

Załączniki:

Uchwała Nr XXXII/275/2021 Typ pliku: pdf 214.48 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-10-24 14:55
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-10-24 14:55
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-10-24 14:56
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2023-01-18
data dodania: 2023-01-18
data dodania: 2023-01-18
data dodania: 2023-01-17
data dodania: 2023-01-17
data dodania: 2023-01-13
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 31 stycznia 2023r. 11:31:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.