Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Obwieszczenie Wójta Gminy
WÓJT GMINY OLSZANICA                                        Olszanica, dnia 04-12-2023 r.
znak sprawy:
RRG.6220-6.4.2023.dś
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 z dnia 14.11.2023 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „ Prace budowlane dotyczące kształtowania koryta potoku bez nazwy”, planowanego do realizacji na działkach oznaczonych ewid. nr: 133/2, 132/2, 131/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006, gm. Olszanica.
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
  1. W dniu 22.11.2023 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Przemyślu, pismem znak: RZ.ZZŚ.3.4901.160.2023.UK wezwało Inwestora do uzupełnienie przedłożonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia dla w/w zadania.
  2. O wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie opinii z dnia 27 listopada 2023 r., znak: WOOŚ.4220.25.17.2023.PW.4, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
  3. W dniu 04.12.2023 r. Inwestor przedłożył uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, zgodnie z zaleceniami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, Zarząd Zlewni w Przemyślu.
  4. W dniu 04.12.2023 r. Wójt Gminy Olszanica pismem znak: RRG.6220-5.4.2023.dś przedłożył do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, Zarząd Zlewni w Przemyślu uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.
  5. W dniu 04.12.2023 r. Wójt Gminy Olszanica wystąpił z pismem znak: RRG.6220-5.4.2023.dś do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych o ponowne wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji, z uwagi na uzupełninia KIP.
 
Z treścią ww. pism oraz kartą informacyjną przedsięwzięcia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – Obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Olszanicy www.bip.olszanica.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
                       
                                                                               Wójt Gminy Olszanica 
                                                                              mgr inż. Krzysztof Zapała
Otrzymują:
  1. Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
  2. Strony postepowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszanicy, zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 1094).
  3. RRG - A/a.
powrot
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-12-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-12-04 14:01
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2023-04-21
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-02-20
data dodania: 2024-02-20
data dodania: 2024-02-20
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 21 lutego 2024r. 12:27:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.