Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Obwieszczenie Wójta Gminy
WÓJT GMINY OLSZANICA                                              Olszanica, dnia  16-03-2022 r.
 znak sprawy:
RRG.6220-12.1.2021.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2021.247.) oraz art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.2021.735), w związku z wnioskiem Eneoz invest sp. zo.o, ul. Gdyńska 8, 80- 209 Chwaszczyno  z dnia 19.11.2021 r., uzupełnionym w dniu 13.12.2021 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW”, planowanego do realizacji na działce nr ew.: 396/25 położonej w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
  1. O wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie opinii z dnia 07 marca 2022 r., znak: WOOŚ.4220.25.6.2021.IM.13, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
  2. O wydaniu przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie opinii z dnia 11 marca 2022 r. oraz z dnia 27 stycznia 2022 r., znak: RZ.ZZŚ.3.435.176.2021.UK, w której  stwierdzono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.
  3. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania decyzji.
 
W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Olszanicy, 38-722 Olszanica 81 w pokoju nr 27– Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – Obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Olszanicy www.bip.olszanica.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.                   
 
                                                                                Wójt Gminy Olszanica 
                                                                              mgr inż. Krzysztof Zapała


powrot
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-03-16
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-03-16 14:30
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2022-12-01
data dodania: 2022-12-01
data dodania: 2022-11-15
data dodania: 2022-11-14
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 04 grudnia 2022r. 19:33:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.