Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Obwieszczenie Wójta Gminy
WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dnia 17.09.2021 r.
sygn. akt:
RRG.6733.8.2021.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanicaz dnia 17 września 2021 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2021.741, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2021.735, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 
zawiadamia

 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek PGE Energia Odnawialna S.A. z/s.
w Warszawie, ul. Ogrodowa 589A, 00-876 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Panią Anitę Banaś została wydana decyzja Nr 8/2021, znak: RRG.6733.8.2021.CP z dnia 16.08.2021 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa 7 pryzm kamiennych w korycie rzeki – tarlisk, odbudowa zniszczonej skarpy brzegowej prawego brzegu rzeki poprzez wykonanie opaski kamiennej oraz wykonanie nasypu z wybranego z koryta urobku. Powyższy zakres zamierzenia budowlanego będzie realizowany w ramach przedsięwzięcia Udrożnienie koryta rzeki San na odcinku od zapory Myczkowce do wylotu wody spracowanej przy Elektrowni Wodnej Myczkowce, polegającego na wykonaniu prac utrzymaniowych koryta, w celu umożliwienia przeprowadzenia bezpiecznego zrzutu jałowego przelewami zapory Myczkowce. Prace utrzymaniowe polegać będą na usunięciu roślinności oraz naniesionych mas ziemnych z koryta rzeki, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 81/3, 81/1 i 100/21  położonych w miejscowości Zwierzyń, obręb 0008, gm. Olszanica.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Zwierzyń, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
 
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).

W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.                   
                    
                                                         Zastępca Wójta Gminy Olszanica      
                                                                     
Robert Petka
powrot
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-09-17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-17 11:29
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2021-10-22
data dodania: 2021-10-21
data dodania: 2021-10-21
data dodania: 2021-10-21
data dodania: 2021-10-15
data dodania: 2021-10-15
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 25 października 2021r. 13:15:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.