Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:eBIP :: Rejestr zmian :: Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy

WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dnia 27.10.2023 r.
znak sprawy:
RRG.6220-10.3.2023.dś       
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
            Stosownie do art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).
 
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
o wydaniu w dniu 27.10.2023 r. postanowienia znak: RRG.6220-9.3.2023.dś podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa: kolei krzesełkowej czteroosobowej, budowa dwóch budynków sterówek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. oświetleniem i systemem dośnieżania stoku”, planowanego do realizacji na działkach oznaczonych ewid. nr: 422, 423, 417, 415/1, 409, 398/1, 418/4, 410 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb 0007, gm. Olszanica.
            Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Olszanica w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
            Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Postanowienie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – Obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Olszanicy www.bip.olszanica.pl.
 
 
 
                                                                                    Wójt Gminy Olszanica 
                                                                               mgr inż. Krzysztof Zapała
 
 Otrzymują:
  1. Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
  2. Strony postepowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszanicy, zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.).
  3. RRG - a/a.Rejestr zmian

Modyfikował/a: Justyna Hutek
Data: 2023-10-27 09:35:41

Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2023-04-21
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-04-10
data dodania: 2024-04-05
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 17 kwietnia 2024r. 02:48:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.