Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:eBIP :: Rejestr zmian :: Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Aby zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej należy:

 • zwrócić się bezpośrednio do komitetu wyborczego;

 • zgłosić samodzielnie swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem Urzędu Gminy lub Komisarzowi Wyborczemu (zgłoszenia rezerwowe). W takim przypadku należy jednak pamiętać, że Komisarz Wyborczy może powołać taką osobę do składu komisji tylko w przypadku konieczności jego uzupełnienia. Wzór zgłoszenia do pobrania na dole strony.

Wykaz komitetów wyborczych oraz ich adresy dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

URZĄD GMINY OLSZANICA NIE POŚREDNICZY W REKRUTACJI KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH PRZEZ KOMITETY WYBORCZE.

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszają pełnomocnicy komitetów wyborczych, przedkładając druki zgłoszeń kandydatów w formie papierowej.

Wzory zgłoszeń do pobrania na dole strony.

 

Zgłoszenia kandydatów przez pełnomocników komitetów wyborczych na członków komisji muszą być dokonane tj. doręczone najpóźniej do dnia 15 września 2023 r.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, Komisarz Wyborczy w Krośnie powoła składy obwodowych komisji wyborczych do dnia 25 września 2023 r.

 

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

 • jest obywatelem polskim;

 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

 • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

 • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

 • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

WażneKandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie glosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej nie może być:

1. kandydat w wyborach;

2. komisarz wyborczy;

3. pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;

4. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;

5. urzędnik wyborczy;

6. mąż zaufania;

7. obserwator społeczny;

8. osoba, będąca w stosunku do kandydata w wyborach:

 • małżonkiem,

 • wstępnym,

 • zstępnym,

 • rodzeństwem,

 • małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,

 • osobą pozostającą w stosunku przysposobienia

     - jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;

9. pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Należy zauważyć, że:

 • ta sama osoba może być zgłoszona tylko do jednej komisji;

 • samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji;

 • przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określoną listę kandydatów na posłów lub kandydata na senatora;

 • przepisy Kodeksu wyborczego nie regulują kwestii udzielania osobom zbierającym podpisy pod zgłoszeniem list kandydatów na posłów lub kandydata na senatora obietnicy zgłoszenia ich jako kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, jednakże w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej osoby te powinny być uprzednio poinformowane, że samo zgłoszenie nie gwarantuje powołania w skład komisji.

Praca w obwodowych komisjach wyborczych, to nie tylko praca w dniu wyborów 15 października 2023 r., ale również obowiązek uczestniczenia członka komisji w:

 • szkoleniu dla wszystkich członków komisji oraz pierwszym posiedzeniu członków komisji po ich powołaniu przez Komisarza Wyborczego w Krośnie w celu ukonstytuowania Komisji;

 • odebraniu materiałów wyborczych, w tym kart do głosowania a następnie spotkaniu składu komisji w lokalu wyborczym w sobotę 14 października - dzień przed wyborami, (o godzinie odbioru materiałów komisje informowane są w trakcie pierwszych posiedzeń);

 • pracy w dzień wyborów (m.in. wydawanie kart do głosowania) oraz po zamknięciu lokalu (przeliczenie głosów, wydruk protokołów, spakowanie i przekazanie materiałów wyborczych).


 

Członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w następującej wysokości:

 • dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 800 zł;

 • dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 700 zł;

 • dla członków obwodowych komisji wyborczych - 600 zł.
Rejestr zmian

Modyfikował/a: Aleksandra Dul-Romanek
Data: 2023-09-13 18:48:56

Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 29 maja 2024r. 04:23:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.