Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:eBIP :: Rejestr zmian :: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna tartacznego

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna tartacznego

RRG.6164.2.2018                                                                                  Olszanica 10.07.2018 r.

 

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna tartacznego

 


Wójt Gminy Olszanica

                     Olszanica 81, 38-722 Olszanica

 

 

Ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego JODŁA, SOSNA, MODRZEW

 

  1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości STEFKOWA : tj.

-  W Jodła   299,26 m3 – skład drewna w m. Stefkowa przy dz. nr ewid. 93( za wiaduktem)

- W Sosna – 77,07 m3 – skład drewna w m. Stefkowa przy dz. nr ewid. 93( za wiaduktem)

       - W Modrzew – 24,26 m3 – skład drewna w m. Stefkowa przy dz. nr ewid. 93( za wiaduktem)

  1. Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:

- Jodła – 220,00 zł netto/ 1 m3 – dwieście dwadzieścia złotych

- Sosna – 180,00 zł netto/ 1 m3 – sto osiemdziesiąt złotych

- Modrzew – 200,00 zł netto/1m3 –dwieście złotych

  1. Wysokość wadium wynosi 3 000 zł ( trzy tysiące złotych)
  2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 20.07.2018 roku o godz. 10:05  w Urzędzie Gminy Olszanica ( sala konferencyjna na parterze)

Warunki przetargu:

I.                 W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.

II.               Warunkiem udziału w przetargu jest:

a)      Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w gminie Olszanica nie otwierać przed 20.07.2018 do godz. 10:05 „ z podaniem oferowanej ceny netto za 1 m3 rodzaju drewna, złożenie oferty najpóźniej do godziny 10:00 dnia 20 lipiec 2018  roku

b)      Wpłata wadium w wysokości 3 000,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku o/ Lesko nr konta  52 8642 1012 2003 1200 0882 0010  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej na dzień 20.07.2018 r. do godziny 10.00

c)      Okazanie komisji przetargowej dowodu spłaty wadium

III.              Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 20 lipiec 2018 roku o godz. 10:05 w siedzibie Gminy Olszanica

IV.              Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zwrócone dopiero po podpisaniu umowy. W pozostałych przypadkach zostanie wadium zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta.

V.               Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

VI.              Drewno można oglądać na składzie w miejscowości Stefkowa.

VII.            Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.

VIII.           Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna danego rodzaju (gatunku)  tj. W Jodła   299,26  m3,  W Sosna – 77,07  m3, W Modrzew – 24,26  m3 . Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn wylicytowanej  ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m3 powiększonej o należny podatek VAT.

IX.              Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.56

X.                Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl

 

Wójt Gminy Olszanica

Krzysztof Zapała
Rejestr zmian

Modyfikował/a: Justyna Hutek
Data: 2018-07-10 13:31:33

Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-05-23
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 27 maja 2024r. 14:57:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.