Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:eBIP :: Rejestr zmian :: Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica z dnia 24-01-2011r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica z dnia 24-01-2011r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY OLSZANICA

z dnia 24 stycznia 2011 r.

o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica

zawiadamia

wszystkich zainteresowanych, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą
w Lublinie, 20-340 Lublin , ul. Garbarska 21A, działającej przez pełnomocnika Pana Mieczysława Ciuła zam. ul. PCK 54/17, 38-700 Ustrzyki Dolne, została wydana decyzja Nr 11/2010/CP znak: RRG.7331/11/2010/CP z dnia 24-01-2011r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa sieci napowietrznej nN i słupowej stacji transformatorowej ,przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 28/1; 17/2; 91/3 - w miejscowości Zwierzyń , Gmina Olszanica.
 W związku z powyższym informuję, że zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski oraz zapoznać z aktami sprawy i zgromadzonym materiałem dowodowym, uzyskać wyjaśnienie w sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w Referacie Rozwoju Gospodarczego pokój nr 26, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia tj. od 24-01-2011r. do 07-02-2011r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Zwierzyń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 za pośrednictwem Wójta Gminy Olszanica,w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia.

 Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające  to żądanie.
 

 

                                                                                       Wójt Gminy Olszanica

                                                                                    mgr inż. Krzysztof Zapała

 
Rejestr zmian

Modyfikował/a: Tomasz Lasyk
Data: 2011-01-24 07:57:02

Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-05-23
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 27 maja 2024r. 14:34:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.