Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Polityka Cookies
[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
  
21-07-2018, Sobota, 21:08


Jesteś tutaj :: Ogłoszenia :: Gospodarka leśna
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna tartacznego

RRG.6164.2.2018                                                                                  Olszanica 10.07.2018 r.

 

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna tartacznego

 


Wójt Gminy Olszanica

                     Olszanica 81, 38-722 Olszanica

 

 

Ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego JODŁA, SOSNA, MODRZEW

 

  1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości STEFKOWA : tj.

-  W Jodła   299,26 m3 – skład drewna w m. Stefkowa przy dz. nr ewid. 93( za wiaduktem)

- W Sosna – 77,07 m3 – skład drewna w m. Stefkowa przy dz. nr ewid. 93( za wiaduktem)

       - W Modrzew – 24,26 m3 – skład drewna w m. Stefkowa przy dz. nr ewid. 93( za wiaduktem)

  1. Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:

- Jodła – 220,00 zł netto/ 1 m3 – dwieście dwadzieścia złotych

- Sosna – 180,00 zł netto/ 1 m3 – sto osiemdziesiąt złotych

- Modrzew – 200,00 zł netto/1m3 –dwieście złotych

  1. Wysokość wadium wynosi 3 000 zł ( trzy tysiące złotych)
  2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 20.07.2018 roku o godz. 10:05  w Urzędzie Gminy Olszanica ( sala konferencyjna na parterze)

Warunki przetargu:

I.                 W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.

II.               Warunkiem udziału w przetargu jest:

a)      Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w gminie Olszanica nie otwierać przed 20.07.2018 do godz. 10:05 „ z podaniem oferowanej ceny netto za 1 m3 rodzaju drewna, złożenie oferty najpóźniej do godziny 10:00 dnia 20 lipiec 2018  roku

b)      Wpłata wadium w wysokości 3 000,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku o/ Lesko nr konta  52 8642 1012 2003 1200 0882 0010  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej na dzień 20.07.2018 r. do godziny 10.00

c)      Okazanie komisji przetargowej dowodu spłaty wadium

III.              Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 20 lipiec 2018 roku o godz. 10:05 w siedzibie Gminy Olszanica

IV.              Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zwrócone dopiero po podpisaniu umowy. W pozostałych przypadkach zostanie wadium zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta.

V.               Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

VI.              Drewno można oglądać na składzie w miejscowości Stefkowa.

VII.            Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.

VIII.           Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna danego rodzaju (gatunku)  tj. W Jodła   299,26  m3,  W Sosna – 77,07  m3, W Modrzew – 24,26  m3 . Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn wylicytowanej  ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m3 powiększonej o należny podatek VAT.

IX.              Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.56

X.                Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl

 

Wójt Gminy Olszanica

Krzysztof Zapała


Autor: Justyna Hutek
Data: 2018-07-10 12:51:37
Udostępnił: Justyna Hutek
Data: 2018-07-10 12:52:30
Modyfikował(a): Justyna Hutek
Data: 2018-07-10 13:31:33

Rejestr zmian

Sprostowanie do ogłoszenia o przetargu na drewno tartaczne.

RRG 6164.1.2018.                                                                         Olszanica 18.04.2018 r.

Sprostowanie do ogłoszenia o przetargu na drewno tartaczne nr.  RRG.6164.2018 z dnia 13.04.2018

     

    

W pozycji VIII napisano Jesion - 65,10 m³, powinno być Buk – 65,10 m³

 


Autor: Justyna Hutek
Data: 2018-04-18 13:14:40
Udostępnił: Justyna Hutek
Data: 2018-04-18 13:16:15
Modyfikował(a): Justyna Hutek
Data: 2018-04-18 13:16:28

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica - I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego BUK, DĄB,SOSNA

RRG.6164.1.2018                                                                              Olszanica, 13.04.2018 r.

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna tartacznego

Wójt Gminy Olszanica

                     Olszanica 81, 38-722 Olszanica

Ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego BUK, DĄB, SOSNA


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie na sprzedaż drewnaPlik DOC 32.00 Kb
Autor: Justyna Hutek
Data: 2018-04-13 11:36:26
Udostępnił: Justyna Hutek
Data: 2018-04-13 11:40:27
Modyfikował(a): Justyna Hutek
Data: 2018-04-13 11:40:44

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica - II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego Brzoza, Sosna, Świerk.

Znak sprawy : Referat Rozwoju Gospodarczego                                   Olszanica 2017-11-03

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna tartacznego

Wójt Gminy Olszanica

Olszanica 81, 38-722 Olszanica

Ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego: Brzoza, Sosna, Świerk.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie na sprzedaż drewnaPlik DOC 30.00 Kb
Autor:
Data: 2017-11-03 10:13:15
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-11-03 10:16:07
Modyfikował(a): Tomasz Lasyk
Data: 2017-11-03 10:18:36

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica - I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego Brzoza, Dąb, Sosna, Świerk, Jodła.

Znak sprawy : Referat Rozwoju Gospodarczego                                   Olszanica 2017-10-25

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna tartacznego

Wójt Gminy Olszanica

Olszanica 81, 38-722 Olszanica

Ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego Brzoza, Dąb, Sosna, Świerk, Jodła.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie na sprzedaz drewnaPlik DOC 29.50 Kb
Autor:
Data: 2017-10-25 14:57:49
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-10-25 15:01:48
Modyfikował(a): Tomasz Lasyk
Data: 2017-10-25 15:04:11

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica - I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego JODŁA, SOSNA

RRG.6164.3.2017                                                                         Olszanica 26.07.2017

 

Ogłoszenie o przetargu

   na sprzedaż drewna tartacznego

 

Wójt Gminy Olszanica

              Olszanica 81, 38-722 Olszanica

 

Ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego JODŁA, SOSNA


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie - sprzedaz drewnaPlik DOC 32.50 Kb
Autor:
Data: 2017-07-26 14:25:39
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-26 14:27:37
Modyfikował(a): Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-26 14:34:38

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica

      Ogłoszenie o przetargu

              na sprzedaż drewna tartacznego

 

Wójt Gminy Olszanica

                Olszanica 81, 38-722 Olszanica

 

Ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego BRZOZA, DĄB, JESION


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie - sprzedaż drewnaPlik DOC 33.00 Kb
Autor:
Data: 2017-07-14 09:47:21
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-14 09:53:40
Modyfikował(a): Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-14 09:56:35

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica

Ogłoszenie o przetargu
        na sprzedaż drewna tartacznego

Wójt Gminy Olszanica Olszanica 81, 38-722 Olszanica:

Ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego Jodła

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego JODŁA różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości :
- Olszanica skład na działce o nr ewid. 463 w ilości 150,80 m3
- Olszanica skład na działce o nr ewid. 449 przy działce o nr ewid. 468 w ilości 85,47 m3
2. Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi 220,00 zł netto ( dwieście dwadzieścia złotych  zł netto)
3. Oferty należy złożyć oddzielnie na każdy skład.
4. Wysokość wadium wynosi : dla ilości 150,80 m3  – 3 000 zł ( trzy  tysiące  złotych)
       dla ilości 85,47 m3 – 1 800,00 zł ( jeden tysiąc osiemset złotych)
5. Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwiecień 2017 rok  godz. 9:00  w Urzędzie Gminy Olszanica ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
I. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
II. Warunkiem udziału w przetargu jest:
a) Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno jodłowe w ilości 150,80 m3  w gminie Olszanica nie otwierać do 10.04.2017 do godz. 9:00 „  lub / i Przetarg na drewno jodłowe w ilości 85,47 m3  w gminie Olszanica nie otwierać do 10.04.2017 do godz. 9:00 z podaniem oferowanej ceny netto za 1 m3 drewna, złożenie oferty najpóźniej do godziny 8:55 dnia 10.04.2017 roku
b) Wpłata wadium w wysokości 3 000,00 zł i 1 800,00.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku o/ Lesko nr konta  52 8642 1012 2003 1200 0882 0010  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej na dzień przed przetargiem
c) Okazanie komisji przetargowej dowodu spłaty wadium
III. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 10 kwietnia 2017 roku  o godz. 9:00
IV. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zwrócone dopiero po podpisaniu umowy. W pozostałych przypadkach zostanie wadium zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta.
V. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
VI. Drewno można oglądać na składach  w miejscowości Olszanica .
VII. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
VIII.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna tj. ze składu I – 150,80 m3 i/ lub  ze składu II w ilości 85,47 m3 . Wartość sprzedanego drewna  osiągnięta w wyniku złożonej oferty  stanowić będzie iloczyn   ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m3 powiększonej o należny podatek VAT.
IX. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.56
X. Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 


Autor:
Data: 2017-04-03 14:15:09
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-04-03 14:15:31
Modyfikował(a): Tomasz Lasyk
Data: 2017-04-03 14:16:45

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica

RRG.720.3.2017                                                                                          Olszanica 02.03.2017


Ogłoszenie o przetargu
        na sprzedaż drewna tartacznego

Wójt Gminy Olszanica Olszanica 81, 38-722 Olszanica

Ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego BUK

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości Ropienka: tj. W Bk – 152,19 m3
2. Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi 173,00 zł netto ( sto siedemdziesiąt trzy zł netto)
3. Wysokość wadium wynosi 2 000 zł ( dwa tysiące złotych)
4. Przetarg odbędzie się w dniu 10 marzec 2017 roku o godz. 12.00  w Urzędzie Gminy Olszanica ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
I. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
II. Warunkiem udziału w przetargu jest:
a) Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno bukowe w gminie Olszanica nie otwierać do 10.03.2017 do godz. 12:00 „ z podaniem oferowanej ceny netto za 1 m3 drewna, złożenie oferty najpóźniej do godziny 11:55 dnia 10.03.2017 roku
b) Wpłata wadium w wysokości 2 000,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku o/ Lesko nr konta  52 8642 1012 2003 1200 0882 0010  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej na dzień przed przetargiem
c) Okazanie komisji przetargowej dowodu spłaty wadium
III. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 10 marca 2017 roku o godz. 12:00
IV. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zwrócone dopiero po podpisaniu umowy. W pozostałych przypadkach zostanie wadium zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta.
V. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
VI. Drewno można oglądać na składzie w miejscowości Ropienka.
VII. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
VIII.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna tj. 152,19 m3. Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn wylicytowanej  ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m3 powiększonej o należny podatek VAT.
IX. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.56
X. Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl


Autor:
Data: 2017-03-02 12:02:31
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-03-02 12:03:32

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Olszanica

Olszanica, dnia 10 listopad 2016

    OGŁOSZENIE
                         Wójt Gminy Olszanica
           38-722 Olszanica 81
            Tel. 0-13-461 7045
            http://www.bip.olszanica.pl

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego .
1. Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego  różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Olszanica położonego w miejscowości:
Wańkowa – skład drewna w m. Ropienka przy drodze na Stańkową 
Jodła (wielkowymiarowe ) w ilości 59,64 m3
- cena wywoławcza wynosi 200 zł/ netto za 1 m3
Sosna (wielkowymiarowe ) w ilości  12,56 m3
– cena wywoławcza wynosi : 160,00  zł/netto za 1 m3
Jesion (wielkowymiarowe) w ilości 113,27 m3
- cena wywoławcza wynosi : 300 zł netto/1 m3
       2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
       3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
-  wpłata wadium w wysokości : 2 000,00 zł ( dwa tysiące złotych)
Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy  lub przelewem na konto gminy Olszanica na nr 04 8642 1012 2003 1200 0882 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy Olszanica najpóźniej w dniu przed rozpoczęciem przetargu.
-  zapoznanie się z przedmiotem sprzedaży
- przyjęcie zasad przeprowadzenia przetargu określonego w Regulaminie przetargu na sprzedaż drewna tartacznego
4. Wysokość  minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem do pełnych złotych.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopad    2016 roku o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy Olszanica sala narad na parterze.
6. Wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia drewna. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W pozostałych przypadkach po ogłoszeniu wyniku przetargu wadium zostanie zwrócone na podany nr konta.
7. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
8. Drewno przeznaczone do sprzedaży znajduje się na składzie  Ropienka  przy drodze na Stańkową oraz w m. Olszanica przy drodze do Wańkowej
9. Zapłata za drewno musi nastąpić przed odbiorem surowca.
10. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela:
- pracownik Urzędu Gminy Olszanica – tel. 13 461 70 45 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00.
11. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.

 


Autor:
Data: 2016-11-10 14:55:40
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2016-11-10 14:56:12

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Olszanica

OGŁOSZENIE  Wójt Gminy Olszanica
           38-722 Olszanica 81
            Tel. 0-13-461 7045
            http://www.bip.olszanica.pl

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego .
1. Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego  różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Olszanica położonego w miejscowości:
Olszanica i Orelec
Jodła  ( wielkowymiarowe) – w ilości 123,76 m3
– cena wywoławcza wynosi : 200,00 zł/netto za 1 m3
Dąb ( wielkowymiarowe) -  w ilości 32,25  m3
- cena wywoławcza wynosi: 600,00 zł/netto za 1 m3
Wiąz ( wielkowymiarowe ) – w ilości 0,74 m3
- cena wywoławcza wynosi: 250,00 / netto za 1 m3
Czereśnia (wielkowymiarowe) – w ilości 2,72 m3
- cena wywoławcza wynosi; 250,00 zł/ netto za 1 m3
       2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
       3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
-  wpłata wadium w wysokości :
           Jodła   w ilości 123,76  m3 –  1 200,00 zł
           Dąb w ilości 32,25 m3 – 900,00  zł
           Wiąz i czereśnia w ilości 0,74 m3 +2,72 m3 –  45,00 zł
Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy  lub przelewem na konto gminy Olszanica na nr 04 8642 1012 2003 1200 0882 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy Olszanica najpóźniej na jedną godzinę przed przetargiem.
-  zapoznanie się z przedmiotem sprzedaży
- przyjęcie zasad przeprowadzenia przetargu określonego w Regulaminie przetargu na sprzedaż drewna tartacznego
4. Wysokość  minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem do pełnych złotych.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwiec  2016 roku o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy Olszanica sala narad na parterze.
6. Wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia drewna. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W pozostałych przypadkach po ogłoszeniu wyniku przetargu wadium zostanie zwrócone na podany nr konta.
7. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
8. Drewno przeznaczone do sprzedaży znajduje się na składzie „sinica” w m. Orelec
9. Zapłata za drewno musi nastąpić przed odbiorem surowca.
10. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela:
- pracownik Urzędu Gminy Olszanica – tel. 13 461 70 45 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00.
11. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.
 


Autor:
Data: 2016-06-01 15:16:23
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2016-06-01 15:16:56

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica

 Ogłoszenie
Wójt Gminy Olszanica
ogłasza

 


publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego jodła będącego własnością Gminy Olszanica.
Przedmiot przetargu
1.Drewno tartaczne jodła w ilości 269,26 m3 znajduje się na składzie przejściowym w miejscowości Olszanica
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 227 zł. netto / dwieście dwadzieścia siedem złotych netto/
3.Wysokość wadium wynosi – 6.100 zł /sześć tysięcy sto złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem do pełnych złotych – 7 zł
/ siedem złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2015 r. o godz. 930 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
Wadium przepada jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .

Olszanica, 6 lipca 2015 r.

Wójt Gminy Olszanica


Autor:
Data: 2015-07-06 09:17:56
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2015-07-06 09:18:47

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica

 Ogłoszenie
Wójt Gminy Olszanica
ogłasza


publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego jodła będącego własnością Gminy Olszanica.
Przedmiot przetargu
1.Drewno tartaczne jodła w ilości 317,55 m3 znajduje się na składzie przejściowym w miejscowości Olszanica
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 227 zł. netto / dwieście dwadzieścia siedem złotych netto/
3.Wysokość wadium wynosi – 7.200 zł /sześć tysięcy złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem do pełnych złotych – 7 zł
/ siedem złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2015 r. o godz. 930 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
Wadium przepada jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .

Olszanica, 20 maja 2015 r.

Wójt Gminy Olszanica


Autor:
Data: 2015-05-20 09:23:20
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2015-05-20 09:24:21

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica

 Ogłoszenie
Wójt Gminy Olszanica
ogłasza

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego jodła będącego własnością Gminy Olszanica.
Przedmiot przetargu
1.Drewno tartaczne jodła w ilości 265,93 m3 znajduje się na składzie przejściowym w miejscowości Olszanica
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 227 zł. netto / dwieście dwadzieścia siedem złotych netto/
3.Wysokość wadium wynosi – 6.000 zł /sześć tysięcy złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem do pełnych złotych – 7 zł
/ siedem złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2015 r. o godz. 930 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
Wadium przepada jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .

Olszanica, 16 marca 2015 r.

Wójt Gminy Olszanica


Autor:
Data: 2015-03-16 09:29:35
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2015-03-16 09:30:56

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica

 Ogłoszenie
Wójt Gminy Olszanica
ogłasza


publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego jodła będącego własnością Gminy Olszanica.
Przedmiot przetargu
1.Drewno tartaczne jodła w ilości 164,34 m3 znajduje się na składzie przejściowym w miejscowości Olszanica.
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 227 zł. netto / dwieście dwadzieścia siedem złotych netto/
3.Wysokość wadium wynosi – 3.700 zł /trzy tysiące siedemset złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem do pełnych złotych – 7 zł
/ siedem złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2014 r. o godz. 930 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
Wadium przepada jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .

Olszanica, 12 listopada 2014 r.

Wójt Gminy Olszanica


Autor:
Data: 2014-11-12 12:39:08
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2014-11-12 12:39:57

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica

Ogłoszenie
Wójt Gminy Olszanica
ogłasza


publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego jodła będącego własnością Gminy Olszanica.
Przedmiot przetargu
1.Drewno tartaczne jodła w ilości 326,60 m3 znajduje się na składzie przejściowym w miejscowości Stefkowa.
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 220 zł. netto / dwieście dwadzieścia złotych netto/
3.Wysokość wadium wynosi – 7.200 zł /siedem tysięcy dwieście złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem do pełnych złotych – 7 zł
/ siedem złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2014 r. o godz. 930 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
Wadium przepada jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .

Olszanica, 4 lipca 2014 r.

Wójt Gminy Olszanica
 


Autor:
Data: 2014-07-04 09:13:22
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2014-07-04 09:13:48

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica

Ogłoszenie
Wójt Gminy Olszanica
ogłasza


publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego jodła będącego własnością Gminy Olszanica.
Przedmiot przetargu
1.Drewno tartaczne jodła w ilości 282,11 m3 znajduje się na składzie przejściowym w miejscowości Stefkowa.
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 220 zł. netto / dwieście dwadzieścia złotych netto/
3.Wysokość wadium wynosi – 6.200 zł /sześć tysięcy dwieście złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem do pełnych złotych – 7 zł
/ siedem złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 6 czerwca 2014 r. o godz. 930 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
Wadium przepada jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .

Olszanica, 29 maja 2014 r.

Wójt Gminy Olszanica
 


Autor:
Data: 2014-05-29 13:18:54
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2014-05-29 13:19:37

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica

Ogłoszenie
Wójt Gminy Olszanica
ogłasza


publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego jodła będącego własnością Gminy Olszanica.
Przedmiot przetargu
1.Drewno tartaczne jodła w ilości 218,02 m3 znajduje się na składzie przejściowym w miejscowości Stefkowa.
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 220 zł. netto / dwieście dwadzieścia złotych netto/
3.Wysokość wadium wynosi – 4.800 zł /cztery tysiące osiemset złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem do pełnych złotych – 7 zł
/ siedem złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2014 r. o godz. 930 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
Wadium przepada jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .

Olszanica, 10 kwietnia 2014 r.

Wójt Gminy Olszanica
 


Autor:
Data: 2014-04-10 10:40:08
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2014-04-10 10:40:51

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica

Ogłoszenie
Wójt Gminy Olszanica
ogłasza


publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego jodła będącego własnością Gminy Olszanica.
Przedmiot przetargu
1.Drewno tartaczne jodła w ilości 197,17 m3 znajduje się na składzie przejściowym w miejscowości Stefkowa.
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 220 zł. netto / dwieście dwadzieścia złotych netto/
3.Wysokość wadium wynosi – 4.300 zł /cztery tysiące trzysta złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem do pełnych złotych – 7 zł
/ siedem złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 11 marca 2014 r. o godz. 930 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
Wadium przepada jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .

Olszanica, 3 marca 2014 r.

Wójt Gminy Olszanica
 


Autor:
Data: 2014-03-03 08:43:21
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2014-03-03 08:43:55

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica

 

Ogłoszenie
Wójt Gminy Olszanica
ogłasza


publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego jodła będącego własnością Gminy Olszanica.
Przedmiot przetargu
1.Drewno tartaczne jodła w ilości 178,36 m3 znajduje się na składzie przejściowym w miejscowości Stefkowa.
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 220 zł. netto / dwieście dwadzieścia złotych netto/
3.Wysokość wadium wynosi – 3.900 zł /trzy tysiące dziewięćset złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem do pełnych złotych – 7 zł
/ siedem złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2013 r. o godz. 930 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
Wadium przepada jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .

Olszanica, 4 grudnia 2013 r.

Wójt Gminy Olszanica
 


Autor:
Data: 2013-12-04 09:20:39
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2013-12-04 09:21:53

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica

Ogłoszenie
Wójt Gminy Olszanica
ogłasza


publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego jodła będącego własnością Gminy Olszanica.
Przedmiot przetargu
1.Drewno tartaczne jodła w ilości 241,20 m3 znajduje się na składzie przejściowym w miejscowości Olszanica.
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 220 zł. netto / dwieście dwadzieścia złotych netto/
3.Wysokość wadium wynosi – 5.300 zł /dwa tysiące sto złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem do pełnych złotych – 7 zł
/ siedem złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 5 grudnia 2013 r. o godz. 930 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
Wadium przepada jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .

Olszanica, 27 listopada 2013 r.

Wójt Gminy Olszanica
 


Autor:
Data: 2013-11-27 13:13:04
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2013-11-27 13:14:25

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica

Ogłoszenie
Wójt Gminy Olszanica
ogłasza


publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego jodła będącego własnością Gminy Olszanica.
Przedmiot przetargu
1.Drewno tartaczne jodła w ilości 96,84 m3 znajduje się na składzie przejściowym w miejscowości Olszanica.
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 220 zł. netto / dwieście dwadzieścia złotych netto/
3.Wysokość wadium wynosi – 2.100 zł /dwa tysiące sto złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem do pełnych złotych – 7 zł
/ siedem złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 13 listopada 2013 r. o godz. 930 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
Wadium przepada jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .

Olszanica, 5 listopada 2013 r.

                                                                                                   Wójt Gminy Olszanica
 


Autor:
Data: 2013-11-05 14:10:28
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2013-11-05 14:12:24

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica

Ogłoszenie
Wójt Gminy Olszanica
ogłasza


publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego jodła będącego własnością Gminy Olszanica.
Przedmiot przetargu
1.Drewno tartaczne jodła w ilości 338,50 m3 znajduje się na składzie przejściowym w miejscowości Olszanica.
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 220 zł. netto / dwieście dwadzieścia złotych netto/
3.Wysokość wadium wynosi – 7.400 zł /siedem tysięcy czterysta złotych złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem do pełnych złotych – 7 zł
/ siedem złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 05 września 2013 r. o godz. 930 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
Wadium przepada jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .

Olszanica, 28 sierpnia 2013 r.

Wójt Gminy Olszanica


 


Autor:
Data: 2013-08-28 13:23:51
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2013-08-28 13:25:06

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica z dn. 31.01.2013r.

 

Ogłoszenie
Wójt Gminy Olszanica
ogłasza
 
publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Olszanica.
Przedmiot przetargu
1.Drewno tartaczne jodła w ilości 37,74 m3znajduje się na składzie przejściowym w miejscowości Orelec.
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 262 zł. / dwieście sześćdziesiąt dwa złote brutto/
3.Wysokość wadium wynosi – 1.000 zł /tysiąc złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3z zaokrągleniem do pełnych złotych – 8 zł
/osiem złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 08 lutego 2013 r. o godz. 9:45w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
        Wadium przepada jeżeli:
-         żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
-         osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .
 
Olszanica, 31 stycznia 2013 r.
                                                                     
 
                                                                 Wójt Gminy Olszanica
 

Autor:
Data: 2013-01-31 15:04:40
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2013-01-31 15:05:17

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica z dn. 31.01.2013r.

 

Ogłoszenie
Wójt Gminy Olszanica
ogłasza
 
publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Olszanica.
Przedmiot przetargu
1.Drewno tartaczne sosna w ilości 144,37 m3znajduje się na składzie przejściowym w miejscowości Orelec.
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 215 zł. / dwieście piętnaście złotych brutto/
3.Wysokość wadium wynosi – 3.000 zł /trzy tysiące złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3z zaokrągleniem do pełnych złotych – 6 zł
/sześc złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 08 lutego 2013 r. o godz. 9:30w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
        Wadium przepada jeżeli:
-         żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
-         osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .
 
Olszanica, 31 stycznia 2013 r.
                                                                      
 
                                                                 Wójt Gminy Olszanica
 
 
 

Autor:
Data: 2013-01-31 14:54:21
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2013-01-31 15:04:32

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica

Ogłoszenie
Wójt Gminy Olszanica
ogłasza


publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Olszanica.
Przedmiot przetargu
1.Drewno tartaczne sosna w ilości 122,37 m3 znajduje się na składzie przejściowym w miejscowości .
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 235 zł. / dwieście trzydzieści pięć złotych brutto/
3.Wysokość wadium wynosi – 2.900 zł /dwa tysiące dziewięćset złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem do pełnych złotych – 7 zł
/ siedem złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 27 grudnia 2012 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
Wadium przepada jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .

Olszanica, 18 grudzień 2012 r.

Wójt Gminy Olszanica
 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OgłoszeniePlik PDF 109.55 Kb
Autor:
Data: 2012-12-18 12:45:52
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2012-12-18 12:47:03

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica

Ogłoszenie
Wójt Gminy Olszanica
ogłasza

 

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Olszanica.
Przedmiot przetargu
1.Drewno tartaczne sosna w ilości 123,08 m3 znajduje się na składzie przejściowym w miejscowości .
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 235 zł. / dwieście trzydzieści pięć złotych brutto/
3.Wysokość wadium wynosi – 2.900 zł /dwa tysiące dziewięćset złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem do pełnych złotych – 7 zł
/ siedem złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2012 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
Wadium przepada jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .

Olszanica, 8 listopad 2012 r.

Wójt Gminy Olszanica

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OgłoszeniePlik PDF 109.82 Kb
Autor:
Data: 2012-11-08 10:12:39
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2012-11-08 10:13:48
Modyfikował(a): Tomasz Lasyk
Data: 2012-11-08 10:14:05

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica

Ogłoszenie
Wójt Gminy Olszanica


ogłasza
publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Olszanica.
Przedmiot przetargu
1.Drewno tartaczne buk w ilości 178,14 m3 znajduje się na składzie przejściowym w miejscowości Paszowa.
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 187 zł. /sto osiemdziesiąt siedem złotych brutto/
3.Wysokość wadium wynosi – 3.300 zł /trzy tysiące trzysta złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem do pełnych złotych – 6,00 zł /siedem złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2012 r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej najpóźniej do godziny 1050, 24 kwietnia 2012 r .
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
Wadium przepada jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .

Olszanica, 17 kwietnia 2012 r.

Wójt Gminy Olszanica

 

 

 

 


Autor:
Data: 2012-04-17 10:58:40
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2012-04-17 10:59:25

Rejestr zmian

Wójt Gminy Ogłasza

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Olszanica.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. PrzetargPlik DOC 25.00 Kb
Autor:
Data: 2011-08-16 15:04:06
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2011-08-16 15:06:00

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica

Wójt Gminy Olszanica
ogłasza

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Olszanica.
Przedmiot przetargu
1.Drewno tartaczne jodła w ilości 186,68 m3 znajduje się na składzie przejściowym w miejscowości Stefkowa.
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 262 zł. /dwieście sześćdziesiąt dwa złote brutto/
3.Wysokość wadium wynosi – 5.000 zł /pięć tysięcy złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem do pełnych złotych – 8,00 zł /osiem złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2011 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej  przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
 Wadium przepada jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej
www.bip.olszanica.pl .

Olszanica, 9 czerwca 2011 r.
                                                                     

                                                                 Wójt Gminy Olszanica
 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OgłoszeniePlik PDF 109.59 Kb
Autor:
Data: 2011-06-09 11:06:29
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2011-06-09 11:11:09
Modyfikował(a): Tomasz Lasyk
Data: 2011-06-09 11:13:19

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica

Ogłoszenie
Wójt Gminy Olszanica

ogłasza
publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Olszanica.
Przedmiot przetargu
1.Drewno tartaczne jodła w ilości 128,57 m3 znajduje się na składzie przejściowym w miejscowości Stefkowa.
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 258 zł. /dwieście pięćdziesiąt osiem złotych brutto/
3.Wysokość wadium wynosi – 3.300 zł /trzy tysiące trzysta złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem do pełnych złotych – 8,00 zł /osiem złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2011 r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
Wadium przepada jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .

Olszanica, 12 kwietnia 2011 r.
 

Wójt Gminy Olszanica
 


Autor:
Data: 2011-04-12 14:15:53
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2011-04-12 14:16:26

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica

Ogłoszenie
Wójt Gminy Olszanica

ogłasza
publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Olszanica.
Przedmiot przetargu
1.Drewno tartaczne jodła w ilości 181,67 m3 znajduje się na składzie przejściowym w miejscowości Stefkowa.
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 258 zł. /dwieście pięćdziesiąt osiem złotych brutto/
3.Wysokość wadium wynosi – 4.800 zł /cztery tysiące osiemset złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem do pełnych złotych – 8,00 zł /osiem złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2011 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
Wadium przepada jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .

Olszanica, 12 kwietnia 2011 r.
 

Wójt Gminy Olszanica
 


Autor:
Data: 2011-04-12 14:15:10
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2011-04-12 14:15:47

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica

Ogłoszenie
Wójt Gminy Olszanica

ogłasza
publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Olszanica.
Przedmiot przetargu
1.Drewno tartaczne jodła w ilości 218,12 m3 znajduje się na składzie przejściowym w miejscowości Stefkowa.
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 258 zł. /dwieście pięćdziesiąt osiem złotych brutto/
3.Wysokość wadium wynosi – 5.600 zł /pięć tysięcy sześćset złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem do pełnych złotych – 8,00 zł /osiem złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2011 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
Wadium przepada jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .

Olszanica, 12 kwietnia 2011 r.
 

Wójt Gminy Olszanica
 


Autor:
Data: 2011-04-12 14:14:22
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2011-04-12 14:15:07

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica

Ogłoszenie
Wójt Gminy Olszanica
ogłasza

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Olszanica.
Przedmiot przetargu
1.Drewno tartaczne jodła w ilości 235,28 m3 znajduje się na składzie przejściowym w miejscowości Stefkowa.
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 258 zł. /dwieście pięćdziesiąt osiem złotych brutto/
3.Wysokość wadium wynosi – 6.100 zł /sześć tysięcy sto złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem do pełnych złotych – 8,00 zł /osiem złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2011 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
Wadium przepada jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .

Olszanica, 31 marca 2011 r.
 

Wójt Gminy Olszanica
 


Autor:
Data: 2011-03-31 13:29:50
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2011-03-31 13:30:35

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica

Ogłoszenie
Wójt Gminy Olszanica
ogłasza

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Olszanica.
Przedmiot przetargu
1.Drewno tartaczne jodła w ilości 209,69 m3 znajduje się na składzie przejściowym w miejscowości Stefkowa.
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 258 zł. /dwieście pięćdziesiąt osiem złotych brutto/
3.Wysokość wadium wynosi – 5.400 zł /pięć tysięcy czterysta złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem do pełnych złotych – 8,00 zł /osiem złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2011 r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
Wadium przepada jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .

Olszanica, 31 marca 2011 r.
 

Wójt Gminy Olszanica
 


Autor:
Data: 2011-03-31 13:28:36
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2011-03-31 13:29:29

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica

Ogłoszenie
Wójt Gminy Olszanica
ogłasza

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Olszanica.
Przedmiot przetargu
1.Drewno tartaczne jodła w ilości 216,25 m3 znajduje się na składzie przejściowym w miejscowości Stefkowa.
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 258 zł. /dwieście pięćdziesiąt osiem złotych brutto/
3.Wysokość wadium wynosi – 5.600 zł /pięć tysięcy sześćset złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem do pełnych złotych – 8,00 zł /osiem złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2011 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
Wadium przepada jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .

Olszanica, 31 marca 2011 r.
 

Wójt Gminy Olszanica
 


Autor:
Data: 2011-03-31 13:27:08
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2011-03-31 13:28:22
Modyfikował(a): Tomasz Lasyk
Data: 2011-03-31 13:29:43

Rejestr zmian

Zasady pozyskania kosztem nabywcy gałęzi opałowych i odpadów zrębowych w lasach mienia komunalnego Gminy Olszanica


Zasady pozyskania kosztem nabywcy
gałęzi opałowych i odpadów zrębowych
w lasach mienia komunalnego Gminy Olszanica


Pozyskanie kosztem nabywcy gałęzi opałowych i odpadów zrębowych zasadniczo może odbywać się jedynie na zrębach po zakończeniu ścinki i zrywki.

Miejsce pozyskania należy uprzednio uzgodnić z leśnikiem gminnym. Pozyskane gałęzie i odpady zrębowe powinny być ułożone w wymiarowe stosy a chrust pozostały po wyróbce w niewymiarowe kupy.

Zgłoszenie zakończenia pozyskania powinno nastąpić najpóźniej w piątek poprzedniego tygodnia.

Odbiórka pozyskanego w ten sposób drewna odbywać się będzie w każdy wtorek po uprzednim zgłoszeniu zakończenia pozyskania.

Wydatek drewna prowadzony będzie w czwartek każdego tygodnia w obecności leśnika gminnego lub sołtysa wsi.

Osoby pozyskujące drewno winny bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących przy pozyskaniu drewna.

Kategorycznie zabrania się wykonywania pozyskania przez pojedyncze osoby.

Pozyskanie może odbywać się przez minimum dwie osoby jednocześnie pozostające ze sobą w kontakcie wzrokowym.

Osoby pozyskujące drewno biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za ewentualne nieszczęśliwe wypadki mogące zaistnieć przy wykonywaniu prac.

Nie stosowanie się do wyżej opisanych zasad traktowane będzie jako naruszenie stanu posiadania mienia komunalnego Gminy Olszanica.


Wójt Gminy Olszanica


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zasady pozyskania kosztem nabywcy gałęzi opałowych i odpadów zrębowych w lasach mienia komunalnego Gminy OlszanicaPlik DOC 26.00 Kb
Autor:
Data: 2010-07-21 09:33:11
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2010-07-21 09:35:32

Rejestr zmian

Wójt Gminy Olszanica ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Olszanica.

Ogłoszenie Wójt Gminy Olszanica

ogłasza
publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego jodła będącego własnością Gminy Olszanica.
Przedmiot przetargu
1.Drewno tartaczne jodła w ilości 170,00 m3znajduje się na składzie przejściowym w miejscowości Olszanica.
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 204 zł. /dwieście cztery złote brutto/
3.Wysokość wadium wynosi – 3.500 zł /trzy tysiące pięćset złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3z zaokrągleniem do pełnych złotych – 6 zł   /sześć złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2010 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
        Wadium przepada jeżeli:
-          żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
-          osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .
 
Olszanica, 15 lipca 2010 r.
Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie Wójta Gminy OlszanicaPlik DOC 24.50 Kb
Autor:
Data: 2010-07-15 14:08:23
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2010-07-15 14:12:56

Rejestr zmian

Wójt Gminy Olszanica ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Olszanica.


Ogłoszenie
Wójt Gminy Olszanica
ogłasza


publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Olszanica.
Przedmiot przetargu
1.Drewno tartaczne jodła w ilości 115,60 m3 znajduje się na składzie przejściowym w miejscowości Olszanica.
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 225 zł. /dwieście dwadzieścia pięć złotych brutto/
3.Wysokość wadium wynosi – 2.600 zł /dwa tysiące sześćset złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem do pełnych złotych – 7 zł /siedem złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2010 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
Wadium przepada jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .

Olszanica, 2 czerwca 2010 r.
Wójt Gminy Olszanica

 

 

 

 


Autor: Krystian Hryców
Data: 2010-06-02 17:00:23
Udostępnił: Krystian Hryców
Data: 2010-06-02 17:02:46
Modyfikował(a): Krystian Hryców
Data: 2010-06-02 17:03:11

Rejestr zmian

Wójt Gminy Olszanica ogłasza - publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Olszanica.


Wójt Gminy Olszanica ogłasza

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
drewna tartacznego będącego własnością Gminy Olszanica.


Przedmiot przetargu
1.Drewno tartaczne jodła w ilości 503,13 m3 znajduje się na składzie przejściowym
w miejscowości Olszanica.
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 220zł. /dwieście dwadzieścia złotych brutto/
3.Wysokość wadium wynosi – 11.000 zł /jedenaście tysięcy złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3
z zaokrągleniem
do pełnych złotych – 7 zł /siedem złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2009 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
Wadium przepada jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym
w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .

Olszanica, 30 grudnia 2009r.
Wójt Gminy Olszanica

 

 

 

 


Autor: Krystian Hryców
Data: 2009-12-30 09:02:42
Udostępnił: Krystian Hryców
Data: 2009-12-30 09:05:55

Rejestr zmian

Wójt Gminy Olszanica - ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna
Wójt Gminy Olszanica
- ogłasza

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna
tartacznego będącego własnością Gminy Olszanica.


Przedmiot przetargu:
1.Drewno tartaczne jodła w ilości 503,13 m3 znajduje się na składzie przejściowym
w miejscowości Olszanica.
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 232zł. /dwieście trzydzieści dwa złote brutto/
3.Wysokość wadium wynosi – 11.700 zł /jedenaście tysięcy siedemset złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem
do pełnych złotych – 7 zł /siedem złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2009 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet
ceny nabycia drewna.
Wadium przepada jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad
cenę wywoławczą,
- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym
w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .

Olszanica, 11 grudnia 2009 r.
Wójt Gminy Olszanica

 

 

 

 


Autor: Krystian Hryców
Data: 2009-12-10 17:59:31
Udostępnił: Krystian Hryców
Data: 2009-12-10 18:02:22

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójt Gminy Olszanica - publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Olszanica.


Wójt Gminy Olszanica
ogłasza


publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego
będącego własnością Gminy Olszanica.


Przedmiot przetargu


1.Drewno tartaczne jodła w ilości 455,76 m3 znajduje się na składzie przejściowym
w miejscowości Olszanica.

2.Cena wywoławcza za 1m3 – 215 zł. /dwieście piętnaście złotych brutto/

3.Wysokość wadium wynosi – 9.800 zł /dziewięć tysięcy osiemset złotych/.

4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem
do pełnych złotych – 6 zł /sześć złotych/.

5.Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2009 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
Wadium przepada jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym
w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie

7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz
na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .


Olszanica, 27 października 2009r.
Wójt Gminy Olszanica

 

 

 

 


Autor: Krystian Hryców
Data: 2009-10-27 15:21:13
Udostępnił: Krystian Hryców
Data: 2009-10-27 15:25:23
Modyfikował(a): Krystian Hryców
Data: 2009-10-27 15:25:49

Rejestr zmian


ARCHIWUM >>>

Lp. Tytuł treści Udostępnił Data dodania do archiwum
1.
Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego .
2016-08-28 14:08:00
2.
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Olszanica
2016-08-11 15:18:00
3.
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Olszanica
2016-06-02 10:02:00
4.
Ogłoszenie Wójt Gminy Olszanica
2014-09-22 13:04:00
5.
Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica
2014-05-31 08:57:00
6.
Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanicaz dnia 23-09-2013 r.
2013-10-04 10:06:00
7.
Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica z dnia 12-08-2013 r.
2013-09-12 08:42:00
8.
Ogłoszenie Wójt Gminy Olszanica z dn. 08-08-2013 r.
2013-08-25 14:27:00
9.
Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica z dnia 17-07-2013 r.
2013-07-31 09:41:00
10.
Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica z dnia 27.12.2012r.
2013-01-31 13:23:00
11.
Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica
2012-04-08 11:50:00
12.
Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica z dnia 21-03-2011r.
2011-03-31 09:09:00
13.
Ogłoszenia Wójta Gminy Olszanica z dnia 02-03-2011r. na sprzedaż drewna tartacznego
2011-03-11 10:31:00
14.
Ogłoszenia Wójta Gminy Olszanica
2011-03-03 10:04:00
15.
Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica z dnia 8 luty 2011r.
2011-02-21 14:16:00
16.
Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica
2011-02-14 12:37:00
17.
Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica na sprzedaż drewnatartacznego
2011-02-01 09:53:00
18.
Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica na sprzedaż drewna tartacznego z dnia 23-11-2010r.
2010-12-14 14:53:00
19.
Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica na sprzedaż drewna
2010-11-22 09:59:00
20.
Przetarg na sprzedaż drewna
2010-11-05 08:20:00
21.
Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica
Tomasz Lasyk 2012-11-08 10:11:57
22.
Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica
Tomasz Lasyk 2012-11-08 10:11:51
23.
Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica
Tomasz Lasyk 2012-11-08 10:11:47
24.
Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanicy o przetargu nieograniczonym
Tomasz Lasyk 2012-11-08 10:11:42
25.
Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanicy o przetargu nieograniczonym
Tomasz Lasyk 2012-11-08 10:11:33
26.
Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica
Tomasz Lasyk 2012-04-03 11:16:30
Oglądano 7594 razy


Urząd Gminy Olszanica
Olszanica 81
38-722 Olszanica
tel. 013 461 70-45
email: gmina@olszanica.pl