Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-16
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-16 11:29
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-16 11:30
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-10-17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-10-17 14:44

Załączniki:

Projekt Uchwały Plik pdf 3.15 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-10-01
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-10-01 11:47
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-10-01 11:48
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Konkurs ogólny.Tytuł projektu: „Bieszczad-ski - rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Olszanica”

I. PODSTAWA PRAWNA 
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U.2016.217) spółka komunalna Gminy Olszanica, funkcjonującą pod nazwą Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Sp. z o.o., działającą jako partner wiodący projektu (lider), ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - Konkurs ogólny. 
Nabór partnera jest prowadzony w celu ubiegania się o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym w dniu 29 maja 2018 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, nr konkursu: RPPK.06.03.00-IZ-00-18-001/18. 

Informacja na temat konkursu oraz Regulamin Konkursu dostępne na stronie:http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1910-6-3-rewitalizacja-przestrzeni-regionalnej-nabor-nr-rppk-06-03-00-iz-00-18-001-18-konkurs-ogolny 

Czytaj więcej.....

 
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłKrystian Hryców - Informatyk2018-08-14
Publikujący Bartosz Knap - Administrator BIP 2018-08-14 19:37
Modyfikacja Bartosz Knap - Administrator BIP 2018-08-25 10:27

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2017.

Załączniki:

Sprawozdanie Plik pdf 1.91 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-01
Publikujący -

Ogłoszenie o II przetargu publicznym na sprzedaż samochodu specjalistycznego pożarniczego marki STAR 200.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-04-11
Publikujący -

Ogłoszenie o II przetargu publicznym na sprzedaż  samochodu specjalistycznego pożarniczego marki AUTOSAN S.A.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o II przetargu AUTOSAN Plik doc 85.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-04-11
Publikujący -

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu specjalistycznego marki STAR 200.

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik doc 91.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-03-27
Publikujący -

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu specjalistycznego marki JELCZ.

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik doc 89.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-03-27
Publikujący -

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu specjalistycznego marki AUTOSAN S.A.

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik doc 85.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-03-27
Publikujący -

Wójt Gminy Olszanica

Ogłasza I przetarg ofertowy nieograniczony na

„Sprzedaż do rozbiórki wiaty w miejscowości Uherce Mineralne na dz. nr ewid. 427/1 gmina Olszanica wraz z uporządkowaniem terenu”

Załączniki:

Dokumentacja fotograficzna Plik pdf 880.35 KB
Ogłoszenie Plik pdf 236.74 KB
Projekt rozbiórki Plik pdf 198.15 KB
Plan sytuacyjny Plik pdf 302.05 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-11-29
Publikujący -

Załączniki:

Formularz do konsultacji Plik pdf 420.85 KB
Projekt uchwały Plik pdf 682.76 KB
Protokół Plik pdf 296.87 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-10-05
Publikujący -

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ MASZYNY ROLNICZEJ – MŁOCARNIA MSC-7B. 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 182.22 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-09-12
Publikujący -

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ MASZYNY ROLNICZEJ –SIEWNIK POZNANIAK.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 181.62 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-09-12
Publikujący -

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego specjalistycznego - pożarniczego OSP Paszowa FS Lublin Żuk A 156B  o nr rej. RLSC307.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 185.75 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-07-24
Publikujący -

Ogłoszenie o II przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego specjalistycznego - pożarniczego OSP Rudenka FS Lublin Żuk A 06B o nr rej. RLSC785.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 185.77 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-07-21
Publikujący -

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego specjalistycznego - pożarniczego OSP Paszowa FS Lublin Żuk A 156B  o nr rej. RLSC307.

 

Załączniki:

Przetarg - OSP Paszowa Plik pdf 1.57 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-06-16
Publikujący -

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego specjalistycznego - pożarniczego OSP Rudenka FS Lublin Żuk A 06B o nr rej. RLSC785.

Załączniki:

Przetarg - OSP Rudenka Plik pdf 1.56 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-06-16
Publikujący -

Wójt Gminy Olszanica
38-722 Olszanica 81

Odwołuje

pierwszy przetarg nieograniczony ofertowy  na sprzedaż ruchomości ( stodoła) stanowiąca własność gminy Olszanica położonej w m. Zwierzyń na działce o nr ewid. 34/5.
Składanie  ofert miało się odbyć w dniu 22.05.2017 roku .
Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej Urzędu.


Olszanica dnia 9.05.2017 roku

       Wójt  Gminy Olszanica
       Krzysztof Zapała

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-05-09
Publikujący -

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ MASZYNY ROLNICZEJ –SIEWNIK DO NAWOZÓW.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 29.61 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-04-28
Publikujący -

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ MASZYNY ROLNICZEJ –SIEWNIK POZNANIAK.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 28.83 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-04-28
Publikujący -

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ MASZYNY ROLNICZEJ – MŁOCARNIA MSC-7B. 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 29.60 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-04-28
Publikujący -

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ MASZYNY ROLNICZEJ –BECZKA ASENIZACYJNA GMINY OLSZANICA.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 29.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-04-28
Publikujący -