Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 7 

 RRG.6840.18.2018                                                       Olszanica, dn.: 4.12.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

1.Przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 4.12.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości położonej w Orelcu, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka Nr  360/5  o pow. 0,0597 ha, ujawnionej w księdze wieczystej
Nr KS1E/00038639/0.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 2.985,00 zł.

6.   Cena osiągnięta w przetargu : 3.015,00 zł., zw. z Vat.

7.Nabywcami nieruchomości został: Pan Tomasz Dobrowolski.

 

                                   WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-12-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-04 15:41
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-12-03
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-03 08:12

O G Ł O S Z E N I E
 

WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza

publiczne przetargi nieograniczone

na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych:

- m. Rudenka, dz. nr ew.: 8, 9, 12, 14, 16, 210, 188/2, 188/4, 188/5, 188/7, 188/8

 
Przetargi odbędą się w dniu 21.12.2018 r. ( piątek) od godz. 9:00  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

 

Warunki przetargu:

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:

1/ wpłacą wadium do kasy Urzędu Gminy w Olszanicy w gotówce lub na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 18.12.2018 r. (wtorek). Za datę wpływu, uważa się dzień,
w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.

       Przetargi mogą być odwołane zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018.121, ze zm.).

Olszanica, dnia 20.11.2018 r.

                                             WÓJT GMINY OLSZAINCA

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-20 09:16
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-20 09:17
RRG.6840.8.2018                                 Olszanica, dn.: 14.11.2018 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 14.11.2018 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 27/9 o pow. 0,1300 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – dwie.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 32.510,00 zł., zw. z VAT.
6. Cena osiągnięta w przetargu : 32.840,00 zł., zw. z VAT.
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Tomasz Gorczyca.
 
 
                                                      WÓJT GMINY OLSZANICA
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-14 15:49
RRG.6840.12.2018                        Olszanica, dn.: 14.11.2018 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 14.11.2018 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/6 o pow. 0,1297 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 32.880,00 zł., plus 23% VAT.
6. Cena osiągnięta w przetargu : 40.848,30 zł., w tym 23% VAT.
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Jarosław Smorczewski.
 
 
 
                                                       WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-14 15:59
 
RRG.6840.9.2018                                Olszanica, dn.: 14.11.2018 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 14.11.2018 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/2 o pow. 0,1068 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 26.760,00 zł., plus 23% VAT.
6. Cena osiągnięta w przetargu : 33.246,90 zł., w tym 23% VAT.
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Jarosław Smorczewski.
 
 
 
                                                  WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-14 15:52
RRG.6840.13.2018                                     Olszanica, dn.: 14.11.2018 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 14.11.2018 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/7 o pow. 0,1299 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  brak.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 32.488,00 zł., plus 23% VAT.
6.Nabywcą nieruchomości został/a*:  przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.  
 
 
                                                         WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-14 16:01

RRG.6840.6.2018                                   Olszanica, dn.: 14.11.2018 r.

 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 14.11.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 4/2 o pow. 0,2040 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00027405/1.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 50,870,00 zł. + 23 % VAT.

6.   Cena osiągnięta w przetargu : 63.197,40 zł., w ty., 23 % VAT.

7.Nabywcąi nieruchomości został: Pan Henryk Głuszko.

 

                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-14 15:45
RRG.6840.11.2018                                 Olszanica, dn.: 14.11.2018 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 14.11.2018 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/4 o pow. 0,1197 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 29.440,00 zł., plus 23% VAT.
6. Cena osiągnięta w przetargu : 36.580,20 zł., w tym 23% VAT.
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Jarosław Smorczewski.
 
 
 
                                               WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-14 15:57
RRG.6840.10.2018                                   Olszanica, dn.: 14.11.2018 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 14.11.2018 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/3 o pow. 0,1165 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości28.645,00 zł., plus 23% VAT.
6. Cena osiągnięta w przetargu : 35.590,05 zł., w tym 23% VAT.
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Jarosław Smorczewski.
 
 
                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-14 15:54
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-14 15:54
RRG.6840.14.2018                         Olszanica, dn.: 14.11.2018 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 14.11.2018 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/9 o pow. 0,2673 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  brak.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 50.885,00 zł., plus 23% VAT.
6.Nabywcą nieruchomości został/a*:  przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.  
 
 
                                                    WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-14 16:03
RRG.6840.18.2018                                                                                                                                                                                         Olszanica, 30.10.2018 r.

WÓJT GMINY OLSZANICA

ogłasza przetarg ustny  ograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Orelcu, opisanej w księdze wieczystej nr KS1E/00038639/0 i oznaczonej nr działki gruntu 360/5 o powierzchni 0,0597 ha obręb Orelec.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 9:00  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

Wysokość Wadium – 300,00 zł
Termin wniesienia Wadium do dnia 30 listopada 2018 r.

 
Treść niniejszego ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica.
 

Olszanica, 30.10.2018 r.

                                                                   Wójt Gminy Olszanica

 
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-10-30
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-10-30 09:10
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-10-30 09:12

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
II publiczne przetargi nieograniczone

 
na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości:

 
- Zwierzyń, dz. nr ew.: 4/2, 27/9, 154/2, 154/3, 154/4, 154/6, 154/7, 154/9 .


Przetargi odbędą się w dniu  14 listopada 2018 r.  ( środa)  od godz. 9:15  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018.121, ze zm.).

                                     

                                     Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-10-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-10-10 08:02
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-10-10 08:07
WÓJT GMINY OLSZANICA           Olszanica, dn.: 8.08.2018 r.
zn.: RRG.6845.9.2018
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 8.08.2018 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 1376 o pow. 0,2000 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035198/5;
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 72,00 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 82,00 zł.
7.Nabywcą nieruchomości została: Pani Krystyna Ligocka.
 
 WÓJT GMINY OLSZANICA
 
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-08-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-08 09:37
WÓJT GMINY OLSZANICA               Olszanica, dn.: 8.08.2018 r.
zn.: RRG.6845.10.2018
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 8.08.2018 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 2/2 o pow. 0,3000 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4;
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 108,00 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 118,00 zł.
7.Nabywcą nieruchomości została: Pani Agata Nowak.
 
 WÓJT GMINY OLSZANICA
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-08-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-08 09:31
WÓJT GMINY OLSZANICA                  Olszanica, dn.: 31.07.2018 r.
zn.: RRG.6845.8.2018
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 31.07.2018 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 1438 o pow. 0,3278 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035198/5;
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 118,00 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 128,00 zł.
7.Nabywcą nieruchomości została: Pani Grażyna Orłowska
 
 
                                               WÓJT GMINY OLSZANICA
 
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-31
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-07-31 09:10

                                                                                                                                                                                                                                 Olszanica, dnia 23.07.2018 r.

                                                   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY  OLSZANICA  PRZEZNACZONYCH  DO ODDANIA W UŻYCZENIE

        Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarcze nieruchomościami (tj. Dz.U. 2018.121, z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

Przeznacza się do użyczenia niżej podaną nieruchomość:

 Lp.

Obręb

Położenie nieruchomości

Nr działki

Pow.  w m2

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości
 i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Czas trwania umowy

Wysokość opłat z tytułu użyczenia

   Cel użyczenia

 

 1.

 

0002

 

Orelec

 

60/2

 

3 m2

 

KS1E/00020684/1

Brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z umową

Umowa użyczenia na okres do
5 marca 2020 r.

Bezpłatne użyczenie

 Działalność statutowa Lokalnej grupy Działania „Zielone Bieszczady”
i Bieszczadzkiej Szkoły Aktywności Społecznej

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 poprzez zamieszczenie

na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy w Olszanicy oraz w sołectwie Orelec, oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.olszanica.pl

Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w gazecie codziennej „NOWINY”.

 Informacje w powyższej sprawie  można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Olszanica pokój Nr 27  ( tel. 13  461 70 45).

Olszanica, 23.07.2018 r.                                                                                                                                                                                                                       Wójt Gminy Olszanica   

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-23
Publikujący -

RRG.6840.14.2018                                          Olszanica, dn.: 19.07.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

                                       1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 19.07.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/9 o pow. 0,2673 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 50.885,00 zł. + 23% VAT.

6.Nabywcami nieruchomości zostali:  przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.  

                                       WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-19
Publikujący -

RRG.6840.13.2018                                       Olszanica, dn.: 19.07.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 19.07.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/7 o pow. 0,1299 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 32.488,00 zł. + 23% VAT.

6.Nabywcami nieruchomości zostali:  przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.  

 

                                     WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-19
Publikujący -

RRG.6840.12.2018                                          Olszanica, dn.: 19.07.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 19.07.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/6 o pow. 0,1297 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 32.880,00 zł. + 23% VAT.

6.Nabywcami nieruchomości zostali:  przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.  

 

                                              WÓJT GMINY OLSZANICA

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-19
Publikujący -

RRG.6840.11.2018                                       Olszanica, dn.: 19.07.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 19.07.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/4 o pow. 0,1197 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 29.440,00 zł. + 23% VAT.

6.Nabywcami nieruchomości zostali:  przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.  

                                                            WÓJT GMINY OLSZANICA

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-19
Publikujący -

RRG.6840.10.2018                                           Olszanica, dn.: 19.07.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 19.07.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/3 o pow. 0,1165 ha,  dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 28.645,00 zł. + 23% VAT.

6.Nabywcami nieruchomości zostali:  przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.  

            WÓJT GMINY OLSZANICA

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-19
Publikujący -

RRG.6840.9.2018                                                                   Olszanica, dn.: 19.07.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 19.07.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/2 o pow. 0,1068 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 26.760,00 zł. + 23% VAT.

6.Nabywcami nieruchomości zostali:  przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.  

              WÓJT GMINY OLSZANICA

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-19
Publikujący -

RRG.6840.8.2018                                                                   Olszanica, dn.: 19.07.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 19.07.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 27/9 o pow. 0,1300 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 32.510,00 zł. + 23% VAT.

6.Nabywcami nieruchomości zostali:  przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.  

 

                                       WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-19
Publikujący -

RRG.6840.6.2018                             Olszanica, dn.: 19.07.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 19.07.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 4/2 o pow. 0,2040 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 50,870,00 zł. + 23% VAT.

6.Nabywcami nieruchomości zostali:  przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.  

                                             WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-19
Publikujący -

RRG.6840.7.2018                                   Olszanica, dn.: 19.07.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 19.07.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 20/3 o pow. 0,1071 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – dwie.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 33.013,20 zł.

6.   Cena osiągnięta w przetargu : 33.353,20 zł.

7.Nabywcami nieruchomości zostali: Pani Sabina Pietrek i Pan Bartłomiej Giefert.

 

                 WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-19
Publikujący -

RRG.6840.15.2018                                                 Olszanica, dn.: 17.07.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 17.07.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Olszanica oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 919/24 o pow. 0,1151 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00037444/9;

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak oferentów.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 63.321,63 zł.

6.Cena osiągnięta w przetargu : -

7.Nabywcą nieruchomości został(a): -

                                                               WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-17
Publikujący -

RRG.6840.16.2018                                                           Olszanica, dn.: 17.07.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 17.07.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Olszanica oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 919/25 o pow. 0,1371 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00037444/9;

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 73.176,39 zł.

6.Cena osiągnięta w przetargu : 73.914,39 zł.

7.Nabywcą nieruchomości została: Firma Handlowo – Usługowa  Gerard Dybuś.

                                                         WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-17
Publikujący -

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; -  księga wieczysta Nr KS1E/00038639/0, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka Nr  ew.: 360/5,  położona  w Orelcu;

2) powierzchnia nieruchomości;  - 0.0597 ha;

3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest na obrzeżach wsi, w strefie peryferyjnej gminy. Działka należy do bardzo mało atrakcyjnych z uwagi na otoczenie i położenie.
W otoczeniu znajduje się zabudowa zagrodowa oraz użytki rolne. Teren działki leży w zagłębieniu terenu. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Uzbrojenie działki jest niepełne – na działce oraz w terenach bliskich (energia elektryczna, wodociąg prywatny). Na działce jest również napowietrzna linia energetyczna przebiegająca niekorzystnie po przekątnej działki oraz wodociąg.

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy;

5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;

6) cena nieruchomości: wynosi 2.985,00 zł. (słownie: dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100 ), zw. z  podatku VAT;

7),8),9) i 10) – nie dotyczy,

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej , nieruchomość nie stanowi samodzielnej działki budowlanej, dlatego też przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego. Przetarg ogranicza się do użytkowników wieczystych lub właścicieli nieruchomości przyległych, tj. dz. nr ew.: 357, 354/1, 361, 360/2.

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.121, z późn. zm. ) – do dnia 27.08.2018 r. włącznie.

Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Orelec, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XLIII/303/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Olszanica, dnia 16.07.2018 r. 

                                         Wójt Gminy  Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-16
Publikujący -

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; -  księga wieczysta Nr KS1E/00038639/0, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka Nr  ew.: 360/4,  położona  w Orelcu;

2) powierzchnia nieruchomości;  - 0.0444 ha;

3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest na obrzeżach wsi, w strefie peryferyjnej gminy. Działka należy do bardzo mało atrakcyjnych z uwagi na otoczenie i położenie.
W otoczeniu znajduje się zabudowa zagrodowa oraz użytki rolne. Teren działki leży na zboczu. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Uzbrojenie działki jest niepełne – na działce oraz w terenach bliskich (energia elektryczna, wodociąg prywatny). Na działce jest również napowietrzna linia energetyczna przebiegająca niekorzystnie po przekątnej działki oraz wodociąg. Na gruncie znajduje się studnia z kręgów betonowych, z której korzystają Państwo Mamrowicz.

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy;

5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;

6) cena nieruchomości: wynosi 3.016,00 zł. (słownie: trzy tysiące szesnaście złotych 00/100 ), zw. z  podatku VAT;

7),8),9) i 10) – nie dotyczy,

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych tj. działek nr ew.: 360/1, 360/2 stanowiących współwłasność Państwa Haliny i Zbigniewa Mamrowicz.

Informuję, że w/w działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, gdyż jako samodzielna nie nadaje się do sprzedaży. Usytuowanie jakiejkolwiek zabudowy na ww. działce  jest niemożliwe, z uwagi na jej wymiary oraz brak dostępu do drogi publicznej. Ponadto, na nieruchomości znajduje się studnia, z której korzystają od lat wyłącznie Państwo Mamrowicz.

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.121, z późn. zm. ) – do dnia 27.08.2018 r. włącznie.

Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Orelec, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XLIII/302/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Olszanica, dnia 16.07.2018 r. 

                                          Wójt Gminy  Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-16
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
sprzed.dz. 20)1i20)2 Zwierzyń.doc Plik doc 36.50 KB
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2018-06-07
data dodania: 2018-05-28
data dodania: 2018-05-24
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-11-21
data dodania: 2018-11-21
data dodania: 2018-11-21
data dodania: 2018-11-21
data dodania: 2018-11-21
data dodania: 2018-11-21
data dodania: 2018-11-21
data dodania: 2018-11-21
data dodania: 2018-11-21
data dodania: 2018-11-21
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2018-12-10
data dodania: 2018-12-05
data dodania: 2018-12-04
data dodania: 2018-12-03
data dodania: 2018-12-03
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 17 grudnia 2018r. 18:16:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.