Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
II publiczne przetargi nieograniczone

 
na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości:

 
- Zwierzyń, dz. nr ew.: 4/2, 27/9, 154/2, 154/3, 154/4, 154/6, 154/7, 154/9 .


Przetargi odbędą się w dniu  14 listopada 2018 r.  ( środa)  od godz. 9:15  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018.121, ze zm.).

                                     

                                     Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-10-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-10-10 08:02
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-10-10 08:07
WÓJT GMINY OLSZANICA           Olszanica, dn.: 8.08.2018 r.
zn.: RRG.6845.9.2018
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 8.08.2018 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 1376 o pow. 0,2000 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035198/5;
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 72,00 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 82,00 zł.
7.Nabywcą nieruchomości została: Pani Krystyna Ligocka.
 
 WÓJT GMINY OLSZANICA
 
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-08-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-08 09:37
WÓJT GMINY OLSZANICA               Olszanica, dn.: 8.08.2018 r.
zn.: RRG.6845.10.2018
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 8.08.2018 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 2/2 o pow. 0,3000 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4;
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 108,00 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 118,00 zł.
7.Nabywcą nieruchomości została: Pani Agata Nowak.
 
 WÓJT GMINY OLSZANICA
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-08-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-08 09:31
WÓJT GMINY OLSZANICA                  Olszanica, dn.: 31.07.2018 r.
zn.: RRG.6845.8.2018
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 31.07.2018 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 1438 o pow. 0,3278 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035198/5;
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 118,00 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 128,00 zł.
7.Nabywcą nieruchomości została: Pani Grażyna Orłowska
 
 
                                               WÓJT GMINY OLSZANICA
 
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-31
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-07-31 09:10

                                                                                                                                                                                                                                 Olszanica, dnia 23.07.2018 r.

                                                   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY  OLSZANICA  PRZEZNACZONYCH  DO ODDANIA W UŻYCZENIE

        Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarcze nieruchomościami (tj. Dz.U. 2018.121, z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

Przeznacza się do użyczenia niżej podaną nieruchomość:

 Lp.

Obręb

Położenie nieruchomości

Nr działki

Pow.  w m2

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości
 i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Czas trwania umowy

Wysokość opłat z tytułu użyczenia

   Cel użyczenia

 

 1.

 

0002

 

Orelec

 

60/2

 

3 m2

 

KS1E/00020684/1

Brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z umową

Umowa użyczenia na okres do
5 marca 2020 r.

Bezpłatne użyczenie

 Działalność statutowa Lokalnej grupy Działania „Zielone Bieszczady”
i Bieszczadzkiej Szkoły Aktywności Społecznej

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 poprzez zamieszczenie

na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy w Olszanicy oraz w sołectwie Orelec, oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.olszanica.pl

Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w gazecie codziennej „NOWINY”.

 Informacje w powyższej sprawie  można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Olszanica pokój Nr 27  ( tel. 13  461 70 45).

Olszanica, 23.07.2018 r.                                                                                                                                                                                                                       Wójt Gminy Olszanica   

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-23
Publikujący -

RRG.6840.14.2018                                          Olszanica, dn.: 19.07.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

                                       1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 19.07.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/9 o pow. 0,2673 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 50.885,00 zł. + 23% VAT.

6.Nabywcami nieruchomości zostali:  przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.  

                                       WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-19
Publikujący -

RRG.6840.13.2018                                       Olszanica, dn.: 19.07.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 19.07.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/7 o pow. 0,1299 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 32.488,00 zł. + 23% VAT.

6.Nabywcami nieruchomości zostali:  przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.  

 

                                     WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-19
Publikujący -

RRG.6840.12.2018                                          Olszanica, dn.: 19.07.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 19.07.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/6 o pow. 0,1297 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 32.880,00 zł. + 23% VAT.

6.Nabywcami nieruchomości zostali:  przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.  

 

                                              WÓJT GMINY OLSZANICA

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-19
Publikujący -

RRG.6840.11.2018                                       Olszanica, dn.: 19.07.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 19.07.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/4 o pow. 0,1197 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 29.440,00 zł. + 23% VAT.

6.Nabywcami nieruchomości zostali:  przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.  

                                                            WÓJT GMINY OLSZANICA

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-19
Publikujący -

RRG.6840.10.2018                                           Olszanica, dn.: 19.07.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 19.07.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/3 o pow. 0,1165 ha,  dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 28.645,00 zł. + 23% VAT.

6.Nabywcami nieruchomości zostali:  przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.  

            WÓJT GMINY OLSZANICA

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-19
Publikujący -

RRG.6840.9.2018                                                                   Olszanica, dn.: 19.07.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 19.07.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/2 o pow. 0,1068 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 26.760,00 zł. + 23% VAT.

6.Nabywcami nieruchomości zostali:  przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.  

              WÓJT GMINY OLSZANICA

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-19
Publikujący -

RRG.6840.8.2018                                                                   Olszanica, dn.: 19.07.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 19.07.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 27/9 o pow. 0,1300 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 32.510,00 zł. + 23% VAT.

6.Nabywcami nieruchomości zostali:  przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.  

 

                                       WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-19
Publikujący -

RRG.6840.6.2018                             Olszanica, dn.: 19.07.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 19.07.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 4/2 o pow. 0,2040 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 50,870,00 zł. + 23% VAT.

6.Nabywcami nieruchomości zostali:  przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.  

                                             WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-19
Publikujący -

RRG.6840.7.2018                                   Olszanica, dn.: 19.07.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 19.07.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 20/3 o pow. 0,1071 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – dwie.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 33.013,20 zł.

6.   Cena osiągnięta w przetargu : 33.353,20 zł.

7.Nabywcami nieruchomości zostali: Pani Sabina Pietrek i Pan Bartłomiej Giefert.

 

                 WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-19
Publikujący -

RRG.6840.15.2018                                                 Olszanica, dn.: 17.07.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 17.07.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Olszanica oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 919/24 o pow. 0,1151 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00037444/9;

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak oferentów.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 63.321,63 zł.

6.Cena osiągnięta w przetargu : -

7.Nabywcą nieruchomości został(a): -

                                                               WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-17
Publikujący -

RRG.6840.16.2018                                                           Olszanica, dn.: 17.07.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 17.07.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Olszanica oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 919/25 o pow. 0,1371 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00037444/9;

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 73.176,39 zł.

6.Cena osiągnięta w przetargu : 73.914,39 zł.

7.Nabywcą nieruchomości została: Firma Handlowo – Usługowa  Gerard Dybuś.

                                                         WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-17
Publikujący -

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; -  księga wieczysta Nr KS1E/00038639/0, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka Nr  ew.: 360/5,  położona  w Orelcu;

2) powierzchnia nieruchomości;  - 0.0597 ha;

3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest na obrzeżach wsi, w strefie peryferyjnej gminy. Działka należy do bardzo mało atrakcyjnych z uwagi na otoczenie i położenie.
W otoczeniu znajduje się zabudowa zagrodowa oraz użytki rolne. Teren działki leży w zagłębieniu terenu. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Uzbrojenie działki jest niepełne – na działce oraz w terenach bliskich (energia elektryczna, wodociąg prywatny). Na działce jest również napowietrzna linia energetyczna przebiegająca niekorzystnie po przekątnej działki oraz wodociąg.

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy;

5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;

6) cena nieruchomości: wynosi 2.985,00 zł. (słownie: dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100 ), zw. z  podatku VAT;

7),8),9) i 10) – nie dotyczy,

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej , nieruchomość nie stanowi samodzielnej działki budowlanej, dlatego też przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego. Przetarg ogranicza się do użytkowników wieczystych lub właścicieli nieruchomości przyległych, tj. dz. nr ew.: 357, 354/1, 361, 360/2.

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.121, z późn. zm. ) – do dnia 27.08.2018 r. włącznie.

Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Orelec, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XLIII/303/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Olszanica, dnia 16.07.2018 r. 

                                         Wójt Gminy  Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-16
Publikujący -

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; -  księga wieczysta Nr KS1E/00038639/0, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka Nr  ew.: 360/4,  położona  w Orelcu;

2) powierzchnia nieruchomości;  - 0.0444 ha;

3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest na obrzeżach wsi, w strefie peryferyjnej gminy. Działka należy do bardzo mało atrakcyjnych z uwagi na otoczenie i położenie.
W otoczeniu znajduje się zabudowa zagrodowa oraz użytki rolne. Teren działki leży na zboczu. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Uzbrojenie działki jest niepełne – na działce oraz w terenach bliskich (energia elektryczna, wodociąg prywatny). Na działce jest również napowietrzna linia energetyczna przebiegająca niekorzystnie po przekątnej działki oraz wodociąg. Na gruncie znajduje się studnia z kręgów betonowych, z której korzystają Państwo Mamrowicz.

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy;

5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;

6) cena nieruchomości: wynosi 3.016,00 zł. (słownie: trzy tysiące szesnaście złotych 00/100 ), zw. z  podatku VAT;

7),8),9) i 10) – nie dotyczy,

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych tj. działek nr ew.: 360/1, 360/2 stanowiących współwłasność Państwa Haliny i Zbigniewa Mamrowicz.

Informuję, że w/w działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, gdyż jako samodzielna nie nadaje się do sprzedaży. Usytuowanie jakiejkolwiek zabudowy na ww. działce  jest niemożliwe, z uwagi na jej wymiary oraz brak dostępu do drogi publicznej. Ponadto, na nieruchomości znajduje się studnia, z której korzystają od lat wyłącznie Państwo Mamrowicz.

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.121, z późn. zm. ) – do dnia 27.08.2018 r. włącznie.

Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Orelec, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XLIII/302/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Olszanica, dnia 16.07.2018 r. 

                                          Wójt Gminy  Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-16
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E
 

WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza

publiczny przetarg nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych:

- w m. Olszanica, dz. nr ew.:  1376,

- m. Rudenka, cz. dz. 2/2.

 

Przetargi odbędą  się w dniu 8.08.2018 r. (środa)  od godz. 900 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

 

Warunki przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:

1/ wpłacą wadium do kasy Urzędu Gminy w Olszanicy w gotówce lub na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 3.08.2018 r. (piątek). Za datę wpływu, uważa się dzień,
w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.


Olszanica, dnia 5.07.2018 r.

                                                                 Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-05
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E
 

WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza

publiczny przetarg nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej:

- w m. Olszanica, dz. nr ew.:  1438

 

Przetarg odbędzie się w dniu 31.07.2018 r. ( wtorek ) o godz. 9:00
w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

 

Warunki przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:

1/ wpłacą wadium do kasy Urzędu Gminy w Olszanicy w gotówce lub na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 27.07.2018 r. (piątek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.

          Niniejsze ogłoszenie wywiesza się dnia 27.06.2018 r. na  tablicy  ogłoszeń  UG  Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Zwierzyń, Rudenka, Olszanica,  oraz informację o wywieszeniu ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.


Olszanica, dnia 27.06.2018 r.

                                                                 Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Ogł. dz. 1438 Olszanica Plik doc 15.40 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-27
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczne przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości:

- Zwierzyń, dz. nr ew.: 4/2, 20/3, 27/9, 154/2, 154/3, 154/4, 154/6, 154/7, 154/9

 

Przetargi odbędą się w dniu  19 lipca 2018 r.  ( czwartek)  od godz. 9:00  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018.121, ze zm.).

                                     

                                     Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-14
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczne przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości:

- Olszanica, dz. nr ew.: 919/24, 919/25

 

Przetargi odbędą się w dniu  17 lipca 2018 r.  ( wtorek )  od godz. 9:00  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018.121, ze zm.).

                                     

                                     Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-14
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                   Olszanica, dn.: 8.05.2018 r.

zn.: RRG.6845.6.2018

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 8.05.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka (część) nr ew.: 661 o pow. 1.1375 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035198/5.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 409,50 zł. 

6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : przetarg nie dał rezultatu,
z powodu braku oferentów.

                                                                                  WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-05-08
Publikujący -

 WÓJT GMINY OLSZANICA                                 Olszanica, dn.: 8.05.2018 r.

zn.: RRG.6845.4.2018

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 8.05.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanicy, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 1376 (część) o pow. 0,7600 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035198/5.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 270,00 zł. 

6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : przetarg nie dał rezultatu,
z powodu braku oferentów.

                                                               WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-05-08
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                                Olszanica, dn.: 8.05.2018 r.

zn.: RRG.6845.5.2018

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 8.05.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanicy, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka (część) nr ew.: 635 o pow. 1.1400 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035198/5.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 410,40 zł. 

6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : przetarg nie dał rezultatu,
z powodu braku oferentów.

                                                                                  WÓJT GMINY OLSZANICA

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-05-08
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                                  Olszanica, dn.: 8.05.2018 r.

zn.: RRG.6845.3.2018

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 8.05.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanicy, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 288 o pow. 0,5076 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035198/5.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 182,74 zł. 

6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 188,22 zł.

7.Nabywcą nieruchomości została: Pani Maria Sokół.

                                                                                  WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-05-08
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                          Olszanica, dn.: 8.05.2018 r.

zn.: RRG.6845.2.2018

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 8.05.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 194 o pow. 1.5020 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 540,72 zł. 

6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 560,72 zł.

7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Mariusz Sędzimir.

                                                             WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-05-08
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                              Olszanica, dn.: 8.05.2018 r.

zn.: RRG.6845.1.2018

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 8.05.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Zwierzyniu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 113/4 o pow. 0,4900 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00027405/1.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 176,40 zł. 

6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 186,40 zł.

7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Andrzej Bochnak.

 

                                                            WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-05-08
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E
 

WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza

publiczny przetarg nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położoych w:

- m. Zwierzyń, dz. nr ew.:  113/4;

- m.Rudenka, dz. nr ew.:  194;

- m. Olszanica, dz. nr ew.:  288, cz. 1376, cz. 661, cz. 635.

 

Przetargi odbędą się w dniu 8 maja 2018 r. (wtorek) od godz. 900   w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze

 

Warunki przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:

1/ wpłacą wadium do kasy Urzędu Gminy w Olszanicy w gotówce lub na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 4.5.2018 r. (piątek). Za datę wpływu, uważa się dzień,
w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.

          Niniejsze ogłoszenie wywiesza się dnia 6.04.2018 r. na  tablicy  ogłoszeń  UG  Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Zwierzyń, Rudenka, Olszanica,  oraz informację o wywieszeniu ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.


Olszanica, dnia 6.04.2018 r.

                                                                 Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-04-06
Publikujący -
WÓJT GMINY OLSZANICA
znak: RRG.6840.3.2018                                Olszanica, dn.: 3.04.2018 r.


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 3.04.2018 r..
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Uherce Mineralne,
 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ew.: 427/3, dla której prowadzona jest
 księga wieczysta nr: KS1E/00020687/2.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 16.134,00 zł., zw. z podatku VAT.
6. Cena osiągnięta w przetargu : 16.304,00 zł., zw. z podatku VAT.
7.Nabywcą nieruchomości został(-a): Pani Justyna Jolanta Miłowska – Krawiec.

WÓJT  GMINY  OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-04-03
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
sprzed.dz. 20)1i20)2 Zwierzyń.doc Plik doc 36.50 KB
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2018-06-07
data dodania: 2018-05-28
data dodania: 2018-05-24
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-08-30
data dodania: 2018-08-30
data dodania: 2018-08-30
data dodania: 2018-08-30
data dodania: 2018-08-30
data dodania: 2018-08-30
data dodania: 2018-08-30
data dodania: 2018-08-30
data dodania: 2018-08-30
data dodania: 2018-08-30
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2018-10-10
data dodania: 2018-10-03
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 17 października 2018r. 18:21:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.