Wiadomości http://bip.olszanica.pl Informacja Starostwa Powiatowego w Lesku Fri, 25 Jan 2019 00:00:00 +0100 http://bip.olszanica.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 Informacja Starostwa Powiatowego w Lesku o nieodpłatnej pomocy prawnej. ... Wykaz decyzji dot. nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią_27.12.2018r. Thu, 27 Dec 2018 00:00:00 +0100 http://bip.olszanica.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 Wykaz decyzji wydanych na podstawie art. 50 i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2018.1945, ze zm.), dotyczący nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, o którym mowa...... Informacja Thu, 07 Jun 2018 13:47:53 +0200 http://bip.olszanica.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 ... Informacja dotycząca RODO Mon, 28 May 2018 14:05:30 +0200 http://bip.olszanica.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 Informacja dotycząca RODO   Inspektor ochrony danych osobowych: mgr Grzegorz Faluszczak e-mail: gfx-consulting@wp.pl tel: 606 762 223... Informacja Thu, 24 May 2018 10:28:47 +0200 http://bip.olszanica.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220   Informacja dotycząca zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Informuję, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Decyzją RZ.RET.070.3.22.2018AS z dnia 30 kwietnia 2018......