Wiadomości http://bip.olszanica.pl Informacja Thu, 07 Jun 2018 13:47:53 +0200 http://bip.olszanica.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 ... Informacja dotycząca RODO Mon, 28 May 2018 14:05:30 +0200 http://bip.olszanica.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 Informacja dotycząca RODO   Inspektor ochrony danych osobowych: mgr Grzegorz Faluszczak e-mail: gfx-consulting@wp.pl tel: 606 762 223... Informacja Thu, 24 May 2018 10:28:47 +0200 http://bip.olszanica.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220   Informacja dotycząca zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Informuję, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Decyzją RZ.RET.070.3.22.2018AS z dnia 30 kwietnia 2018...... Zarządzenie Nr 264/2018 Wójta Gminy Olszanica z dnia 15 stycznia 2018 r. Wed, 17 Jan 2018 12:37:23 +0100 http://bip.olszanica.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220  Zarządzenie Nr 264/2018 Wójta Gminy Olszanica z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach...... pismo Starosty Powiatowego w Lesku, w sprawie przyznawania pomocy na scalania gruntów w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 Tue, 05 Dec 2017 08:19:06 +0100 http://bip.olszanica.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 ...