Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Polityka Cookies
[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
  
23-05-2018, Środa, 07:26


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Olszanica

RRG.271.2.2017                                                                                                                                                                                                             Olszanica, 2017-07-11

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

                Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Olszanica (RRG.271.2.2017).

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje, dotyczące wyniku oceny ofert złożonych ww. postępowaniu.

 

Kryterium wyboru ofert była cena - 60 pkt, długość okresu gwarancji jakości – 40 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi w m. Uherce Mineralne o nr ewid. dz. 609 i 640 w km 0+000 – 0+052

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

kwota: 13 623,48 zł brutto

 

Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi w m. Uherce Mineralne o nr ewid. dz. 212 w km 0+000 – 0+043

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

kwota: 18 637,08 zł brutto

 

Zadanie nr 3 - Przebudowa drogi w m. Uherce Mineralne o nr ewid. 661 w km 0+000 – 0+083

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

kwota: 22 054,52 zł brutto

 

Zadanie nr 4 -  Przebudowa drogi w m. Uherce Mineralne o nr ewid. 931 w km 0+000 – 0+071

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

kwota: 31 062,42 zł brutto

 

Zadanie nr 5– Przebudowa drogi w m. Uherce Mineralne o nr ewid. dz. 488 w km 0+000 – 0+059

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

kwota: 18 258,61 zł brutto

 

Zadanie nr 6 – Przebudowa drogi w m. Uherce Mineralne o nr ewid. dz. 434 i 427/4  w km 0+000 – 0+081

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

kwota: 24 790,16 zł brutto

 

Zadanie nr 7 - Przebudowa dróg w m. Rudenka   o nr ewid. 122/3 i 123/2 w km 0+083 – 0+139 i o nr ewid. 57/9 w km 0+000 – 0+092

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o. 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

kwota: 42 826,14 zł brutto

 

Zadanie nr 8 - Przebudowa drogi w m. Stefkowa o nr ewid. dz. 397 w km 0+000 – 0+063

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o. 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

kwota: 18 877,55 zł brutto

 

Zadanie nr 10 – Przebudowa dróg w m. Olszanica o nr ewid. 143 i 172 w km 0+000 – 0+103 i nr ewid. 138 w km 0+000-0+101

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o. 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

kwota: 55 044,22 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęły 2 ważne oferty. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów.

 

  1. Oferty które wpłynęły w wyniku postepowania:

 

Nr oferty

Nazwa podmiotu

Cena brutto z oferty

60 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40 pkt

Razem

1.

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

Zadanie nr 1 –

13 623,48 zł – 60 pkt

 

Zadanie nr 2 –

18 637,08 zł – 60 pkt

 

Zadanie nr 3 –

 22 054,52 zł – 60 pkt

 

Zadanie nr 4 –

 31 062,42 zł – 60 pkt

 

Zadanie nr 5 –

18 258,61 zł – 60 pkt

 

Zadanie nr 6 –

 24 790,16 zł – 60 pkt

60 miesięcy

 – 40 pkt

Zadanie nr 1

 60+40=100 pkt

 

Zadanie nr 2

 60+40=100 pkt

 

Zadanie nr 3  

60+40=100 pkt

 

Zadanie nr 4  

60+40=100 pkt

 

Zadanie nr 5  

60+40=100 pkt

 

Zadanie nr 6  

60+40=100 pkt

 

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o.                                 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

Zadanie nr 1 –

 13 911,30 zł – 58,76 pkt

 

Zadanie nr 2 –

 19 040,40 zł – 58,73 pkt

 

Zadanie nr 3 –

 22 311,28 zł – 59,31 pkt

 

Zadanie nr 4 –

 32 542,11 zł – 57,27 pkt

 

Zadanie nr 5 –

 19 383,45 zł – 56,52 pkt

 

Zadanie nr 6 –

 25 637,53 zł – 58,02 pkt

 

Zadanie nr 7 –

 42 826,14 zł – 60 pkt

 

Zadanie nr 8 –

 18 877,55 zł – 60 pkt

 

Zadanie nr 10 –

 55 044,22 zł – 60 pkt 

60 miesięcy

 – 40 pkt

 

Zadanie nr 1

58,76+40 = 98,76 pkt

 

Zadanie nr 2

58,73+40 = 98,73 pkt

 

Zadanie nr 3

59,31+40 = 99,31 pkt

 

Zadanie nr 4

57,27+40 = 97,27 pkt

 

Zadanie nr 5

56,52+40 = 96,52 pkt

 

Zadanie nr 6

58,02+40 = 98,02 pkt

 

Zadanie nr 7

60+40 = 100 pkt

 

Zadanie nr 8

60+40 = 100 pkt

 

Zadanie nr 10

60+40 = 100 pkt

 

 

 

  1. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

 

  1. Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.

 

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Olszanica

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Krystyna Myszka


Autor:
Data: 2017-07-11 14:29:18
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-11 14:34:35
Modyfikował(a): Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-11 14:36:13

Rejestr zmian


Urząd Gminy Olszanica
Olszanica 81
38-722 Olszanica
tel. 013 461 70-45
email: gmina@olszanica.pl