Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Polityka Cookies
[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
  
21-07-2018, Sobota, 21:10


Jesteś tutaj :: Zamówienia publiczne :: Wyniki przetargów
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 118327R dz. nr ewid. 67 w miejscowości Orelec w km 0+100 - 0+445”.


Autor: Aleksandra Stelmach - Klajne
Data: 2018-07-19 11:22:57
Udostępnił: Aleksandra Stelmach - Klajne
Data: 2018-07-19 11:24:37

Rejestr zmian

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.:„Przebudowa drogi gminnej Nr 118327R dz. nr ewid. 67 w miejscowości Orelec w km 0+100 - 0+445”


Autor: Aleksandra Stelmach - Klajne
Data: 2018-07-18 10:50:10
Udostępnił: Aleksandra Stelmach - Klajne
Data: 2018-07-18 10:54:07

Rejestr zmian

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn: „„Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pn. Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastr. towarzysz. oraz obiektami technicz. dla aglomeracji Uherce M."


Autor: Aleksandra Stelmach - Klajne
Data: 2018-07-16 14:04:03
Udostępnił: Aleksandra Stelmach - Klajne
Data: 2018-07-16 14:08:10

Rejestr zmian

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i częściowym unieważnieniu postępowania na zadani pn:

RRG.271.1.3.2018                                                               Olszanica, 11.07.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I CZĘŚCIOWYM UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Olszanica.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 738.63 Kb
2. Informacja o unieważnieniu postępowaniaPlik PDF 323.62 Kb
Autor: Aleksandra Stelmach - Klajne
Data: 2018-07-11 11:46:48
Udostępnił: Aleksandra Stelmach - Klajne
Data: 2018-07-11 11:53:59
Modyfikował(a): Aleksandra Stelmach - Klajne
Data: 2018-07-11 12:04:55

Rejestr zmian

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn: „Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Olszanica”


Autor: Aleksandra Stelmach - Klajne
Data: 2018-07-09 12:56:57
Udostępnił: Aleksandra Stelmach - Klajne
Data: 2018-07-09 13:04:18

Rejestr zmian

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Remont posadzek w starej części budynku Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych”


Autor: Aleksandra Stelmach - Klajne
Data: 2018-06-27 12:28:11
Udostępnił: Aleksandra Stelmach - Klajne
Data: 2018-06-27 12:31:25
Modyfikował(a): Aleksandra Stelmach - Klajne
Data: 2018-06-27 12:31:44

Rejestr zmian

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. „Remont posadzek w starej części budynku Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych”


Autor: Justyna Hutek
Data: 2018-06-20 11:19:16
Udostępnił: Justyna Hutek
Data: 2018-06-20 11:22:03
Modyfikował(a): Justyna Hutek
Data: 2018-06-20 11:22:34

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku ogłoszonego postępowania na koordynację projektu pn. „Nowe szanse – lepsza przyszłość”


Autor: Justyna Hutek
Data: 2018-06-11 14:56:06
Udostępnił: Justyna Hutek
Data: 2018-06-11 14:56:43
Modyfikował(a): Justyna Hutek
Data: 2018-06-11 15:02:07

Rejestr zmian

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: ,,„Przebudowa drogi dz. nr ewid. 56 w miejscowości Rudenka w km 0+000 - 0+640"


Autor: Justyna Hutek
Data: 2018-05-30 09:04:45
Udostępnił: Justyna Hutek
Data: 2018-05-30 09:09:18
Modyfikował(a): Justyna Hutek
Data: 2018-05-30 09:10:35

Rejestr zmian

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn: „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 56 w miejscowości Rudenka w km 0+000 - 0+640"


Autor: Justyna Hutek
Data: 2018-05-24 10:56:28
Udostępnił: Justyna Hutek
Data: 2018-05-24 11:04:13

Rejestr zmian

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Olszanica”

RRG.270.16.II.2017                                                             Olszanica 29.12.2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia
o wartości poniżej 30 000 euro pn:

„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy OLSZANICA”


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zawiadomienie o wyniku postępowaniaPlik DOC 68.50 Kb
Autor:
Data: 2017-12-29 12:27:39
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-12-29 12:30:11
Modyfikował(a): Tomasz Lasyk
Data: 2017-12-29 12:44:54

Rejestr zmian

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Olszanica oraz jednostek organizacyjnych gminy Olszanica na lata 2018 – 2022

                                                                                                           Olszanica 2017-12-01

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zamawiający na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu w terminie do dnia 29 listopada 2017 roku do godz. 9:00 została złożona jedna oferta na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Olszanica oraz jednostek organizacyjnych gminy Olszanica na lata 2018 – 2022.

Ofertę złożył:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedziba w Sanoku przy ul. Mickiewicza 7, Oddział   w Lesku

Cena oferty::

Przedmiot zamówienia

 

Wartość punktów

Wartość oferowanej usługi bankowej wyrażona w % i   zł.

Cena – 60 pkt

a) otwarcie rachunku bankowego

 1 pkt

0

b)prowadzenie rachunku bankowego

15 pkt

0

c)przelew elektroniczny z i na rachunek  bankowy w ramach banku

                   5 pkt

0

d)przelew elektroniczny z i na rachunek bankowy w innym banku

                   5 pkt

0

e)przelew elektroniczny pomiędzy rachunkiem gminy a rachunkami jednostek organizacyjnych gminy i przelew pomiędzy rachunkami jednostek gminy

5 pkt

0

f)przelew elektroniczny na rachunki w innych bankach w celu założenia lokat terminowych

5 pkt

0

g)prowizja od operacji gotówkowych – wpłat własnych oraz obcych

10 pkt

0

h)prowizja od operacji gotówkowych - wypłat

 10 pkt

0

i)prowizja od operacji gotówkowych – świadczenia i zasiłki

10 pkt

0

j)opłata za podłączenie do  i korzystanie z elektronicznego systemu zdalnej obsługi rachunków bankowych

                   2 pkt

0

k) abonament miesięczny za  korzystanie z elektronicznego systemu zdalnej obsługi rachunków bankowych

                   3 pkt

120 zł m-cznie za jeden system zdalnej obsługi

l) prowizja za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym :

- odnawialnego 

- krótkoterminowego 

 

                    1 pkt

2 pkt

 

0,25 %

0,25%

m)opłata za wydanie karty lub innego wyposażenia elektronicznego do składania oświadczeń woli w imieniu klienta

 3 pkt

0

n)opłata za odblokowanie uzytko0wnika elektronicznego systemu realizacji zleceń

 3 pkt

0

o)opłata za wydanie na piśmie potwierdzenia operacji wpłaty na rachunki lub operacji wypłaty rachunków jednostek gminy

3 pkt

0

p)wysokość oprocentowania kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym/kwota kredytu do 2.000 000 zł

 2 pkt

Wibor 1M z ostatniego dnia m-ca plus 1,2%

Na 31.10.2017 1,66% +1,2%=2,86 %

r)wysokość oprocentowania kredytu na pokrycie deficytu w ciągu roku do 2.000.000 zł

15 pkt

Wibor 1M z ostatniego dnia m-ca plus 1,2%

Na 31.10.2017 1,66% +1,2%=2,86 %

Wysokość oprocentowania – 40 pkt

 

 

a)wysokość oprocentowania środków na rachunku podstawowym

50 pkt

WIBID 1M z ostatniego dnia m-ca minus 0,7 %

Na 31.10.2017 1,46% -0,7%=0,76 %

b)wysokość oprocentowania środków na rachunku pomocniczym

30 pkt

WIBID 1M z ostatniego dnia m-ca minus 0,7 %

Na 31.10.2017 1,46% -0,7%=0,76 %

c)wysokość oprocentowania lokaty jednodniowej ( nocnej) w wysokości do 500 000 zł

10 pkt

WIBID O/N *stawka 0,60

np. stawka z dnia 8.11.2017 = 1,33 *0,6 = 0,798%

d)wysokość oprocentowania lokaty jednodniowej (nocnej ) w wysokości powyżej 500 000 zł

10 pkt

WIBID O/N *stawka 0,65

Np. stawka 8.11.2017 =1,33 % *0,65 = 0,8645

 

Łączna punktacja – 100 pkt

Złożona oferta zostaje uznana za najkorzystniejszą i zostaje wybrana. Wykonawca uzyskał 100 pkt w kryterium „cena” i „oprocentowanie”.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron , jednak nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub 10 dni od przesłania zawiadomienia w inny sposób.

 

                                                                                                                 Wójt Gminy Olszanica

                                                                                                                   Krzysztof Zapała


Autor:
Data: 2017-12-01 10:25:59
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-12-01 10:29:15
Modyfikował(a): Tomasz Lasyk
Data: 2017-12-01 13:00:27

Rejestr zmian

Informacja z otwarcia ofert na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Olszanica oraz jednostek organizacyjnych gminy Olszanica na lata 2018 – 2022

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579) przekazuje informację , o których mowa w art. 86 ust 3 i4 ustawy PzP.

Otwarcie ofert: na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Olszanica oraz jednostek organizacyjnych gminy Olszanica na lata 2018 – 2022 odbyło się w dniu 29 listopada 2017 roku o godz. 9:15

Oferty złożyli:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedziba w Sanoku przy ul. Mickiewicza 7, Oddział   w Lesku

Cena oferty::

Przedmiot zamówienia

 

Wartość punktów

Wartość oferowanej usługi bankowej wyrażona w % i   zł.

Cena – 60 pkt

a) otwarcie rachunku bankowego

 1 pkt

0

b)prowadzenie rachunku bankowego

15 pkt

0

c)przelew elektroniczny z i na rachunek  bankowy w ramach banku

                   5 pkt

0

d)przelew elektroniczny z i na rachunek bankowy w innym banku

                   5 pkt

0

e)przelew elektroniczny pomiędzy rachunkiem gminy a rachunkami jednostek organizacyjnych gminy i przelew pomiędzy rachunkami jednostek gminy

5 pkt

0

f)przelew elektroniczny na rachunki w innych bankach w celu założenia lokat terminowych

5 pkt

0

g)prowizja od operacji gotówkowych – wpłat własnych oraz obcych

10 pkt

0

h)prowizja od operacji gotówkowych - wypłat

 10 pkt

0

i)prowizja od operacji gotówkowych – świadczenia i zasiłki

10 pkt

0

j)opłata za podłączenie do  i korzystanie z elektronicznego systemu zdalnej obsługi rachunków bankowych

                   2 pkt

0

k) abonament miesięczny za  korzystanie z elektronicznego systemu zdalnej obsługi rachunków bankowych

                   3 pkt

120 zł m-cznie za jeden system zdalnej obsługi

l) prowizja za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym :

- odnawialnego 

- krótkoterminowego 

 

                    1 pkt

2 pkt

 

0,25 %

0,25%

m)opłata za wydanie karty lub innego wyposażenia elektronicznego do składania oświadczeń woli w imieniu klienta

 3 pkt

0

n)opłata za odblokowanie uzytko0wnika elektronicznego systemu realizacji zleceń

 3 pkt

0

o)opłata za wydanie na piśmie potwierdzenia operacji wpłaty na rachunki lub operacji wypłaty rachunków jednostek gminy

3 pkt

0

p)wysokość oprocentowania kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym/kwota kredytu do 2.000 000 zł

 2 pkt

Wibor 1M z ostatniego dnia m-ca plus 1,2%

Na 31.10.2017 1,66% +1,2%=2,86 %

r)wysokość oprocentowania kredytu na pokrycie deficytu w ciągu roku do 2.000.000 zł

15 pkt

Wibor 1M z ostatniego dnia m-ca plus 1,2%

Na 31.10.2017 1,66% +1,2%=2,86 %

Wysokość oprocentowania

 

 

a)wysokość oprocentowania środków na rachunku podstawowym

50 pkt

WIBID 1M z ostatniego dnia m-ca minus 0,7 %

Na 31.10.2017 1,46% -0,7%=0,76 %

b)wysokość oprocentowania środków na rachunku pomocniczym

30 pkt

WIBID 1M z ostatniego dnia m-ca minus 0,7 %

Na 31.10.2017 1,46% -0,7%=0,76 %

c)wysokość oprocentowania lokaty jednodniowej ( nocnej) w wysokości do 500 000 zł

10 pkt

WIBID O/N *stawka 0,60

np. stawka z dnia 8.11.2017 = 1,33 *0,6 = 0,798%

d)wysokość oprocentowania lokaty jednodniowej (nocnej ) w wysokości powyżej 500 000 zł

10 pkt

WIBID O/N *stawka 0,65

Np. stawka 8.11.2017 =1,33 % *0,65 = 0,8645

 

Termin wykonania od 1.01.2018 do 31.12.2022 rok

Okres gwarancji – nie dotyczy

Warunki płatności – nie dotyczy

 

                                                                                                                             Wójt Gminy Olszanica

                                                                                                                             Krzysztof Zapała


Autor:
Data: 2017-11-29 13:29:16
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-11-29 13:31:44
Modyfikował(a): Tomasz Lasyk
Data: 2017-11-29 13:32:45

Rejestr zmian

Informacja o wyborze oferty w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie zadanie pn:

   RRG.270.15.II.2017                                                                                                                                                                                        Olszanica 2017-11-06

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

                Dotyczy: postępowania w celu udzielenia zamówienia w wyniku rozeznania cenowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zadanie: „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 411 w miejscowości Uherce Mineralne w km 0+000 – 0+360”.

 

W dniu 27.10.2017r. przeprowadzono rozeznanie cenowe w celu udzielenia zamówienia pn: „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 411 w miejscowości Uherce Mineralne w km 0+000 – 0+360” poprzez rozesłanie formularza zapytania cenowego do n/w wykonawców:

    1) Firma Usługowo-Handlowa Budowlano-Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

    2) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o. Aleje Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok

    3)  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRANSPRZĘT Czesław Grządziel, Zabłotce 51 38-500 Sanok

Zapytanie ofertowe również zostało umieszczone na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W terminie do dnia  06.11.2017 do godz. 10:00  przedstawiono poniższe oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Okres gwarancji

 

1

 

 

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas

Zawadka 50, 38-711 Ropienka

93 258,00

114 707,34

60 miesięcy

 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrana została oferta która odpowiada warunkom zapytania ofertowego i nie przekracza kwoty która Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

Oferta Nr 1

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas

Zawadka 50, 38-711 Ropienka

 

                                                                                                                                                                             mgr inż. Krzysztof Zapała

                                               Wójt Gminy Olszanica


Autor:
Data: 2017-11-07 12:32:18
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-11-07 12:35:11
Modyfikował(a): Tomasz Lasyk
Data: 2017-11-07 12:35:44

Rejestr zmian

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i uniewaznieniu postępowania w części na zadanie:

RRG.271.10.2017

Olszanica 06.10.2017r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI

                Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanica w okresie zimowym 2017/2018” (RRG.271.10.2017).

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje, dotyczące wyniku oceny ofert złożonych ww. postępowaniu.

Kryterium wyboru ofert była cena - 60 pkt, termin płatności faktur – 40 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zadanie nr 1 – Miejscowość Olszanica – drogi

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Wiesław Kąkol Wańkowa 44, 38-711 Ropienka

kwota: 280 zł/km

 

Zadanie nr 2 - Miejscowość Olszanica- chodniki

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Wiesław Kąkol Wańkowa 44, 38-711 Ropienka

kwota: 230 zł/km

 

Zadanie nr 3 – Miejscowość Orelec – drogi

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA Leon Dobrowolski, Orelec 44, 38-623 Uherce Mineralne

kwota: 185 zł/km

 

Zadanie nr 4 – Miejscowość Paszowa – drogi

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Paweł Rapacz Gospodarstwo Rolne Usługi Ciągnikiem Rolniczym Paszowa 50, 38-711 Ropienka kwota: 190 zł/km

 

Zadanie nr 5 - Miejscowość Rudenka – drogi

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

F.H.U. „DOBROX” Dobrowolski Jerzy 38-623 Uherce Mineralne 140A

kwota: 190 zł/km

 

Zadanie nr 6 - Miejscowość Zwierzyń – drogi

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

F.H.U. „DOBROX” Dobrowolski Jerzy 38-623 Uherce Mineralne 140A

kwota: 190 zł/km

 

Zadanie nr 8 - Miejscowość Stefkowa - chodnik

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Wiesław Kąkol Wańkowa 44, 38-711 Ropienka

kwota: 230 zł/km

 

Zadanie nr 9 - Miejscowość Wańkowa – drogi

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Usługi Leśne – Godnicz Danuta Wańkowa 43A, 38-711 Ropienka

kwota: 200 zł/km

 

Zadanie nr 10 - Miejscowość Uherce Mineralne – drogi 

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

F.H.U. „DOBROX” Dobrowolski Jerzy 38-623 Uherce Mineralne 140A

kwota: 140 zł/km

 

Zadanie nr 11 - Miejscowość Uherce Mineralne – chodniki

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

F.H.U. „DOBROX” Dobrowolski Jerzy 38-623 Uherce Mineralne 140A

kwota: 200 zł/km

 

Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęło 5 ważnych oferty. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów.

 

Oferty które wpłynęły w wyniku postepowania:

 

Nr oferty

Nazwa podmiotu

Cena brutto za 1 km

60 pkt

Termin płatności faktur 40 pkt

Razem

1.

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA Leon Dobrowolski, Orelec 44, 38-623 Uherce Mineralne

Zadanie nr 3 - 185 zł/km

60 pkt  

30 dni – 40 pkt

Zadanie nr 3

60+40 =100 pkt

2.

Wiesław Kąkol, Wańkowa 44, 38-711 Ropienka

Zadanie nr 1 – 280 zł/km

60 pkt

 

Zadanie nr 2 – 230 zł/km

60 pkt

 

Zadanie nr 4 – 230 zł/km

49,8 pkt

 

Zadanie nr 8 – 230 zł/km

60 pkt

 

Zadanie nr 9 – 215 zł/km    55,8 pkt

30 dni – 40 pkt

Zadanie nr 1

60+40 =100 pkt

 

Zadanie nr 2

60+40 =100 pkt

 

Zadanie nr 4

49,8+40 =89,8 pkt

 

Zadanie nr 8

60+40 =100 pkt

 

Zadanie nr 9

55,8+40 =95,8 pkt

3.

Paweł Rapacz Gospodarstwo Rolne Usługi Ciągnikiem Rolniczym Paszowa 50, 38-711 Ropienka

Zadanie nr 4 – 190 zł/km

60 pkt

30 dni – 40 pkt

Zadanie nr 4

60+40 =100 pkt

4.

F.H.U. „DOBROX” Dobrowolski Jerzy 38-623 Uherce Mineralne 140A

Zadanie nr 5 – 190 zł/km

60 pkt

 

Zadanie nr 6 – 190 zł/km

60 pkt

 

Zadanie nr 10 – 140 zł/km

60 pkt

 

Zadanie nr 11 – 200 zł/km

60 pkt

30 dni – 40 pkt

Zadanie nr 5

60+40 =100 pkt

 

Zadanie nr 6

60+40 =100 pkt

 

Zadanie nr 10

60+40 =100 pkt

 

Zadanie nr 11

60+40 =100 pkt

5.

Usługi Leśne – Godnicz Danuta Wańkowa 43A, 38-711 Ropienka

Zadanie nr 9 – 200 zł/km

60 pkt    

30 dni – 40 pkt

Zadanie nr 9

60+40 =100 pkt

 

 

Unieważnienie postępowania w części

 

Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) unieważnia postępowanie w części:

Zadanie nr 7 - Miejscowość Stefkowa – drogi,

ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu oraz żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

 

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu na zrealizowanie zamówienia w części: Zadanie nr 7 – Miejscowość Stefkowa – drogi nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na uwadze należy uznać iż zachodzi przesłanka unieważnienia postepowania na w/w podstawie prawnej.

 

                                                                                                                             Wójt Gminy Olszanica

mgr inż. Krzysztof Zapała

 

Sprawę prowadzi:

Krystyna Myszka


Autor:
Data: 2017-10-06 08:21:10
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-10-06 08:24:32
Modyfikował(a): Tomasz Lasyk
Data: 2017-10-06 08:37:26

Rejestr zmian

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: „Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanica w okresie zimowym 2017/2018”


Autor:
Data: 2017-10-03 12:15:02
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-10-03 12:20:37
Modyfikował(a): Tomasz Lasyk
Data: 2017-10-03 12:21:01

Rejestr zmian

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Przebudowa ciągu dróg dz. nr ewid. 215, 214, 222, 239 w miejscowości Olszanica w km 0+340 - 0+554”


Autor:
Data: 2017-08-18 08:49:25
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-08-18 09:00:24

Rejestr zmian

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: „Przebudowa ciągu dróg dz. nr ewid. 215, 214, 222, 239 w miejscowości Olszanica w km 0+340 - 0+554”


Autor:
Data: 2017-08-17 13:10:01
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-08-17 13:13:00

Rejestr zmian

Informacja o wyborze najkorzyst. oferty na zadanie:„Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespołach Szkół Publicznych wraz z niezbędnymi obiektami infrastruktury technicznej w tym budowa oświetlenia, drenażu i ogrodzenia na działkach o nr ewid. 414 w m. Uherce Mineralne i nr ewid. 1164 w m. Olszanica


Autor:
Data: 2017-08-16 12:55:20
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-08-16 12:58:45
Modyfikował(a): Tomasz Lasyk
Data: 2017-08-16 13:00:13

Rejestr zmian

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespołach Szkół Publicznych wraz z niezbędnymi obiektami infrastruktury technicznej w tym budowa oświetlenia, drenażu i ogrodzenia na działkach o nr ewid. 414 w m. Uherce Mineralne i nr ewid. 1164 w m. Olszanica”


Autor:
Data: 2017-08-07 11:29:20
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-08-07 11:33:00
Modyfikował(a): Tomasz Lasyk
Data: 2017-08-07 11:37:14

Rejestr zmian

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: "Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Olszanica - etap II"


Autor:
Data: 2017-07-31 12:07:00
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-31 12:13:28

Rejestr zmian

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: "Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Olszanica - etap II"


Autor:
Data: 2017-07-28 12:19:01
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-28 12:25:27

Rejestr zmian

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyna zadanie: „Przebudowa dróg do pól na terenie gminy Olszanica”

      RRG.271.6.2017                                                                                     Olszanica 2017-07-25

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

                Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa dróg do pól na terenie gminy Olszanica” (RRG.271.6.2017).

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje, dotyczące wyniku oceny ofert złożonych ww. postępowaniu.

 

Kryterium wyboru ofert była cena - 60 pkt, długość okresu gwarancji jakości – 40 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi do pól  m. Paszowa  o nr ewid. dz. 392/2 w km 0+000 – 0+235

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

kwota: 95 858,82 zł brutto

 

Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi do pól w m. Uherce Mineralne o nr ewid. dz. 973/10 w km 0+050 – 0+183

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA Leon Dobrowolski Orelec 44, 38-623 Uherce Mineralne

kwota: 21 142,62 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęły 3 ważne oferty. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów.

 

Oferty które wpłynęły w wyniku postepowania:

 

Nr oferty

Nazwa podmiotu

Cena brutto z oferty

60 pkt

Długość okresu gwarancji jakości     40 pkt

Razem

1.

Firma Usługowo-Handlowa Budowlano-Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

Zadanie nr 1 –

95 858,82 zł – 60 pkt     Zadanie nr 2 –

34 008,52 zł – 37,3 pkt

60 miesięcy – 40 pkt

Zadanie nr 1 – 60+40=100 pkt

 

Zadanie nr 2 – 37,3+40=77,3 pkt

2.

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA Leon Dobrowolski Orelec 44, 38-623 Uherce Mineralne

Zadanie nr 2 –

21 142,62 zł – 60 pkt 

60 miesięcy – 40 pkt

Zadanie nr 2 –

 60+40 =100 pkt

3.

Arkadiusz Musiałek Usługi Transportowo-Budowlane Bandrów 103A, 38-700 Ustrzyki Dolne

Zadanie nr 1 –

 105 880,86 zł - 54,32 pkt

    Zadanie nr 2 –

 24 900,86 zł - 50,94 pkt

40 miesięcy – 26,67 pkt

Zadanie nr 1 – 54,32+26,67=80,99 pkt

 

Zadanie nr 2 – 50,94+26,67=77,61 pkt

 

 

                                                                                                                             Wójt Gminy Olszanica

mgr inż. Krzysztof Zapała

 

 

Sprawę prowadzi:

Krystyna Myszka


Autor:
Data: 2017-07-25 14:36:50
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-25 14:38:47
Modyfikował(a): Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-25 14:39:15

Rejestr zmian

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Uhercach Mineralnych”


Autor:
Data: 2017-07-25 14:21:15
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-25 14:32:59

Rejestr zmian

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: „Przebudowa dróg do pól na terenie gminy Olszanica”.


Autor:
Data: 2017-07-21 11:49:58
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-21 11:51:42

Rejestr zmian

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: „Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Uhercach Mineralnych”


Autor:
Data: 2017-07-20 12:53:31
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-20 12:56:31

Rejestr zmian

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy”. (RRG.271.4.2017).

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje, dotyczące wyniku oceny ofert złożonych ww. postępowaniu.

 

Kryterium wyboru ofert była cena - 60 pkt, długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia – 40 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

- za najkorzystniejszą uznano ofertę:

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE inż. Jakub Kiełbasa, 38-722 Olszanica

 

Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęły 2 ważne oferty. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

 1. Oferty które wpłynęły w wyniku postepowania:

 

Nr oferty

Nazwa podmiotu

Cena brutto z oferty 60 pkt

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia 40 pkt

Razem

1.

BORSTAR USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE JERZY BORGOSZ 38-600 Lesko ul. Kaczkowskiego 5

172 115,62 zł – 41,83 pkt

60 miesięcy – 40 pkt

41,83+40 = 81,83 pkt

2.

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE  inż. Jakub Kiełbasa 38-722 Olszanica

120 000,65 zł – 60 pkt

60 miesięcy – 40 pkt

60+40= 100 pkt

 

 1. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

 

 1. Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.

 

                                                                                                                                                                           Wójt Gminy Olszanica

 

 

Sprawę prowadzi:

Krystyna Myszka

 


Autor:
Data: 2017-07-12 13:15:21
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-12 13:19:37

Rejestr zmian

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Olszanica

RRG.271.2.2017                                                                                                                                                                                                             Olszanica, 2017-07-11

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

                Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Olszanica (RRG.271.2.2017).

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje, dotyczące wyniku oceny ofert złożonych ww. postępowaniu.

 

Kryterium wyboru ofert była cena - 60 pkt, długość okresu gwarancji jakości – 40 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi w m. Uherce Mineralne o nr ewid. dz. 609 i 640 w km 0+000 – 0+052

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

kwota: 13 623,48 zł brutto

 

Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi w m. Uherce Mineralne o nr ewid. dz. 212 w km 0+000 – 0+043

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

kwota: 18 637,08 zł brutto

 

Zadanie nr 3 - Przebudowa drogi w m. Uherce Mineralne o nr ewid. 661 w km 0+000 – 0+083

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

kwota: 22 054,52 zł brutto

 

Zadanie nr 4 -  Przebudowa drogi w m. Uherce Mineralne o nr ewid. 931 w km 0+000 – 0+071

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

kwota: 31 062,42 zł brutto

 

Zadanie nr 5– Przebudowa drogi w m. Uherce Mineralne o nr ewid. dz. 488 w km 0+000 – 0+059

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

kwota: 18 258,61 zł brutto

 

Zadanie nr 6 – Przebudowa drogi w m. Uherce Mineralne o nr ewid. dz. 434 i 427/4  w km 0+000 – 0+081

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

kwota: 24 790,16 zł brutto

 

Zadanie nr 7 - Przebudowa dróg w m. Rudenka   o nr ewid. 122/3 i 123/2 w km 0+083 – 0+139 i o nr ewid. 57/9 w km 0+000 – 0+092

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o. 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

kwota: 42 826,14 zł brutto

 

Zadanie nr 8 - Przebudowa drogi w m. Stefkowa o nr ewid. dz. 397 w km 0+000 – 0+063

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o. 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

kwota: 18 877,55 zł brutto

 

Zadanie nr 10 – Przebudowa dróg w m. Olszanica o nr ewid. 143 i 172 w km 0+000 – 0+103 i nr ewid. 138 w km 0+000-0+101

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o. 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

kwota: 55 044,22 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęły 2 ważne oferty. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów.

 

 1. Oferty które wpłynęły w wyniku postepowania:

 

Nr oferty

Nazwa podmiotu

Cena brutto z oferty

60 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40 pkt

Razem

1.

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

Zadanie nr 1 –

13 623,48 zł – 60 pkt

 

Zadanie nr 2 –

18 637,08 zł – 60 pkt

 

Zadanie nr 3 –

 22 054,52 zł – 60 pkt

 

Zadanie nr 4 –

 31 062,42 zł – 60 pkt

 

Zadanie nr 5 –

18 258,61 zł – 60 pkt

 

Zadanie nr 6 –

 24 790,16 zł – 60 pkt

60 miesięcy

 – 40 pkt

Zadanie nr 1

 60+40=100 pkt

 

Zadanie nr 2

 60+40=100 pkt

 

Zadanie nr 3  

60+40=100 pkt

 

Zadanie nr 4  

60+40=100 pkt

 

Zadanie nr 5  

60+40=100 pkt

 

Zadanie nr 6  

60+40=100 pkt

 

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o.                                 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

Zadanie nr 1 –

 13 911,30 zł – 58,76 pkt

 

Zadanie nr 2 –

 19 040,40 zł – 58,73 pkt

 

Zadanie nr 3 –

 22 311,28 zł – 59,31 pkt

 

Zadanie nr 4 –

 32 542,11 zł – 57,27 pkt

 

Zadanie nr 5 –

 19 383,45 zł – 56,52 pkt

 

Zadanie nr 6 –

 25 637,53 zł – 58,02 pkt

 

Zadanie nr 7 –

 42 826,14 zł – 60 pkt

 

Zadanie nr 8 –

 18 877,55 zł – 60 pkt

 

Zadanie nr 10 –

 55 044,22 zł – 60 pkt 

60 miesięcy

 – 40 pkt

 

Zadanie nr 1

58,76+40 = 98,76 pkt

 

Zadanie nr 2

58,73+40 = 98,73 pkt

 

Zadanie nr 3

59,31+40 = 99,31 pkt

 

Zadanie nr 4

57,27+40 = 97,27 pkt

 

Zadanie nr 5

56,52+40 = 96,52 pkt

 

Zadanie nr 6

58,02+40 = 98,02 pkt

 

Zadanie nr 7

60+40 = 100 pkt

 

Zadanie nr 8

60+40 = 100 pkt

 

Zadanie nr 10

60+40 = 100 pkt

 

 

 

 1. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

 

 1. Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.

 

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Olszanica

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Krystyna Myszka


Autor:
Data: 2017-07-11 14:29:18
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-11 14:34:35
Modyfikował(a): Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-11 14:36:13

Rejestr zmian

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Olszanica od 1 września 2017 roku do 22 czerwca 2018r w ramach kursów linii regularnych


Autor:
Data: 2017-07-11 13:07:16
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-11 13:10:32

Rejestr zmian

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy

RRG.271.4.2017                                                                                                Olszanica, 2017-07-11

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

                Szanowni Państwo Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Olszanica przekazuje informacje, dotyczące otwarcia ofert na zadanie: „Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy”.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 120 000,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

 

Informacje dotyczące ofert złożonych w terminie:

Nr oferty

Nazwa podmiotu

Cena brutto z oferty

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia

1.

BORSTAR USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE JERZY BORGOSZ 38-600 Lesko ul. Kaczkowskiego 5

172 115,62 zł

60 miesięcy

2.

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE inż. Jakub Kiełbasa 38-722 Olszanica

120 000,65 zł

60 miesięcy

 

Zgodnie z SIWZ termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności są jednakowe dla wszystkich wykonawców tj.:

- termin wykonania zamówienia: 31.10.2017r.

- warunki płatności: 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentów.

                                              

                                                                                                                                                                Wójt Gminy Olszanica

 

Sprawę prowadzi:

Krystyna Myszka


Autor:
Data: 2017-07-11 10:56:48
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-11 11:03:14
Modyfikował(a): Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-11 11:06:28

Rejestr zmian

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Przebudowa dróg lokalnych na terenie gminy Olszanica


Autor:
Data: 2017-07-10 12:00:10
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-10 12:04:22

Rejestr zmian

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Olszanica

    

  RRG.271.2.2017                                                                                     Olszanica 2017-07-06

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

                Szanowni Państwo Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) gmina Olszanica przekazuje informacje, dotyczące otwarcia ofert na zadanie: Przebudowa dróg lokalnych na terenie gminy Olszanica.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zadanie nr 1 – 14 000 brutto (słownie: czternaście tysięcy złotych)

Zadanie nr 2 – 20 000 brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Zadanie nr 3 – 20 000 brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Zadanie nr 4 – 25 000 brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Zadanie nr 5 – 20 000 brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Zadanie nr 6 – 25 000 brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Zadanie nr 7 – 45 000 brutto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)

Zadanie nr 8 – 15 000 brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

Zadanie nr 9 – 38 502 brutto (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset dwa złote)

Zadanie nr 10 – 44 000 brutto (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych)

Zadanie nr 11 – 49 087,82 brutto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych 82/100).

 

Informacje dotyczące ofert złożonych w terminie:

Nr oferty

Nazwa podmiotu

Cena brutto z oferty

Długość okresu gwarancji jakości

1.

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

Zadanie nr 1 - 13 623,48 zł   Zadanie nr 2 - 18 637,08 zł   Zadanie nr 3 - 22 054,52 zł   Zadanie nr 4 - 31 062,42 zł    Zadanie nr 5 - 18 258,61 zł     Zadanie nr 6 - 24 790,16 zł   Zadanie nr 9 - 84 959,18 zł

60 miesięcy

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o.                                 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

Zadanie nr 1 - 13 911,30 zł   Zadanie nr 2 - 19 040,40 zł  Zadanie nr 3 - 22 311,28 zł   Zadanie nr 4 - 32 542,11 zł   Zadanie nr 5 - 19 383,45 zł   Zadanie nr 6 - 25 637,53 zł     Zadanie nr 7 - 42 826,14 zł     Zadanie nr 8 - 18 877,55 zł  Zadanie nr 9 - 86 811,56 zł  Zadanie nr 10 - 55 044,22 zł   Zadanie nr 11 - 106 764,00 zł

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności są jednakowe dla wszystkich wykonawców tj.:

- termin wykonania zamówienia: 30.09.2017r.

- warunki płatności: 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentów.

 

Wójt Gminy Olszanica


Autor:
Data: 2017-07-06 13:14:53
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-06 13:22:51
Modyfikował(a): Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-06 13:34:09

Rejestr zmian

Informacja z otwarcia ofert


Autor:
Data: 2017-06-28 15:18:30
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-06-28 15:23:55

Rejestr zmian

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania "Zakup biletów mieszięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Olszanica od 1 września 2017 roku do 22 czerwca 2018 roku".


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. InformacjaPlik PDF 500.82 Kb
Autor:
Data: 2017-06-06 13:37:11
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-06-06 13:39:24

Rejestr zmian

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania : RRG.271.15.2016  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Olszanica. Organizacja, wyposażenie oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz odbiór i transport odpadów z PSZOK Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych na terenie Gminy Olszanica”

Na podstawie art.92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015.2164 ze zm.) informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Kryterium wyboru ofert była cena – 60 pkt , Odległość PSZOK od granic administracyjnych Gminy Olszanica – 20 pkt., Odległość bazy magazynowo – transportowej od granicy Gminy Olszanica- 20 pkt

Wybór najkorzystniejszej oferty :

        - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę:

P.H.U. Transprzęt Czesław Grządziel 38-500 Sanok Zabłotce 51 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. InformacjaPlik PDF 518.06 Kb
Autor:
Data: 2017-01-03 13:58:14
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-01-03 13:58:13

Rejestr zmian

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Olszanica. Organizacja, wyposażenie oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz odbiór i transport odpadów z PSZOK Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Olszanica”, oznaczonego nr RRG.271.15.2016.


Autor:
Data: 2016-12-31 08:56:16
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2016-12-31 08:57:54

Rejestr zmian

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Olszanica. Organizacja, wyposażenie oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz odbiór i transport odpadów z PSZOK Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Olszanica”, oznaczonego nr RRG.271.15.2016.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. InformacjaPlik PDF 344.14 Kb
Autor:
Data: 2016-12-27 14:36:46
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2016-12-27 14:42:14

Rejestr zmian

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

   RRG. 271.14.2016                                                                 Olszanica 2016-12-01

 

                                   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. postępowania : RRG.271.14.2016 Przebudowa ciągu dróg , nr ewid. dz.1128 i 1133 w m. Olszanica w km 0+000 – 0+176   

Na podstawie art.92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015.2164 ze zm.) informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Kryterium wyboru ofert była cena – 60 pkt ,  gwarancja – 40 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty :

        - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę:

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa  Henryk Biłas 38-711 Ropienka, Zawadka 50  

 

Uzasadnienie wyboru :

     Wpłynęły 2 ważne  oferty, nieprzekraczające kwoty jaką zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zamówienia. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

    

 1. Oferty które wpłynęły w wyniku postępowania

Nr oferty

Firma, nazwa oraz adres

Cena brutto

60 pkt

Gwarancja

40 pkt

Razem 100 pkt

1.

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa  Henryk Biłas , 38-711 Ropienka, Zawadka 50,

79 855,14

60 m-cy /

60+40= 100

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

83 191,10

60 m-cy /

57,59 +40= 97,59

 

 1. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem :

        W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

 1. Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem

       W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert

   4) Informacja o terminie , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia  

       publicznego może być zawarta:

      Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta  zgodnie z  art. 94 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wójt Gminy Olszanica


Autor:
Data: 2016-12-01 10:48:46
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2016-12-01 10:49:38

Rejestr zmian

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

    RRG. 271.14.2016                                   Olszanica 2016-11-25  

 

                                                         INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) gmina Olszanica  przekazuje informacje, dotyczące otwarcia ofert na zadanie: Przebudowa ciągu dróg , nr ewid. 1128 i 1133 w m. Olszanica w km 0+000 -0+176  

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 62 500,00  zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset )

 

LP

Nazwa podmiotu

Kwota z oferty

Gwarancja

1.

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas , 38-711 Ropienka, Zawadka 50

79 855,14

60 miesięcy

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o , 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

83 191,10

Gwarancja 60 m-cy

 

Sprawę prowadzi:

Krystyna Myszka


Autor:
Data: 2016-11-25 11:32:14
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2016-11-25 11:33:33

Rejestr zmian

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   RRG. 271.12.2016                                                   Olszanica 2016-11-24 

 

                                   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. postępowania : RRG.271.12 Przebudowa ciągu dróg , nr ewid. 341,384 w m Wańkowa w km 0+000 – 0+288  

Na podstawie art.92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015.2164 ze zm.) informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Kryterium wyboru ofert była cena – 60 pkt ,  gwarancja – 40 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty :

   - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę:

Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

 

Uzasadnienie wyboru :

     Wpłynęły 2 ważne  oferty, nieprzekraczające kwoty jaką zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zamówienia. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów.

    

 1. Oferty które wpłynęły w wyniku postępowania

Nr oferty

Firma, nazwa oraz adres

Cena brutto

60 pkt

Gwarancja

40 pkt

Razem 100 pkt

1.

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa  Henryk Biłas , 38-711 Ropienka, Zawadka 50,

82821,31

60 m-cy / 40 pkt

55,58+40=95,58

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

76728,38

60 m-cy / 40 pkt

60+40=100

 

 1. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem :

        W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

 1. Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem

       W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert

   4) Informacja o terminie , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia  

       publicznego może być zawarta:

      Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta  zgodnie z  art. 94 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sprawę prowadzi:

Krystyna Myszka


Autor:
Data: 2016-11-24 14:41:26
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2016-11-24 14:42:47

Rejestr zmian

Informacja z otwarcia ofert


Autor:
Data: 2016-11-18 12:54:00
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2016-11-18 12:54:30

Rejestr zmian

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   RRG. 271.11.2016                                                                         Olszanica 2016-11-04 

 

                                   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. postępowania : RRG.271.11 Przebudowa drogi w m. Uherce Mineralne i utwardzenia placów w m. Stefkowa i Rudenka  

Na podstawie art.92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015.2164 ze zm.) informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi w m. Uherce Mineralne i utwardzenia placów w m. Stefkowa i Rudenka  

Kryterium wyboru ofert była cena – 60 pkt ,  gwarancja – 40 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty :

Zadanie nr 1 – przebudowa drogi nr ewid. 420/1 w m. Uherce Mineralne

 - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę:

Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje wojska Polskiego 74

 

Zadanie nr 2 – Utwardzenie placu nr ewid. dz. 57/10 w m. Rudenka

      Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa  Henryk Biłas , 38-711      

      Ropienka, Zawadka 50,

 

Zadanie nr 3 – Przebudowa drogi nr ewid. dz 415/1 i utwardzenie placu na dz. nr ewid. 416/1 w m. Stefkowa

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

 

Uzasadnienie wyboru :

     Wpłynęły 3 ważne  oferty, nieprzekraczające kwoty jaką zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zamówienia. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów.

    

 1. Oferty które wpłynęły w wyniku postępowania

Nr oferty

Firma, nazwa oraz adres

Cena brutto

60 pkt

Gwarancja

40 pkt

Razem 100 pkt

1

„Transprzęt” Czesław Grządziel, 38-500 Sanok, Zabłotce 51

Zadanie nr 1 –

25 030,01

 

Zadanie nr 2 – 59 477,24

 

Zadanie nr 3 – 72 509,94

 

/ 60 pkt

60 m-cy/40 pkt

Zadanie nr 1 – 55,26+40 = 95,26

 

Zadanie nr 2 59,35+40 = 99,35

 

Zadanie nr 3 59,18+40 = 99,18

2.

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa  Henryk Biłas , 38-711 Ropienka, Zawadka 50,

Zadanie nr 1 – 26 026,80

 

Zadanie nr 2 – 58 842,71

 

Zadanie nr 3 74 065,68

60 m-cy / 40 pkt

Zadanie nr 1 – 53,14+40 = 93,14

 

Zadanie nr 2 60+40=100

 

Zadanie nr 3 57,94+40= 97,94

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

Zadanie nr 1 – 23 052,66

 

Zadanie nr 2 – 59 536,13

 

Zadanie nr 3 – 71 528,67

60 m-cy / 40 pkt

Zadanie nr 1 60+40=100

 

Zadanie nr 2 59,30 +40 = 99,30

 

Zadanie nr 3 60+40 = 100

 

 1. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem :

        W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

 1. Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem

       W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert

   4) Informacja o terminie , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia  

       publicznego może być zawarta:

      Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta  zgodnie z  art. 94 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

                                                                           Wójt Gminy Olszanica

 


Autor:
Data: 2016-11-04 12:21:59
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2016-11-04 12:23:30

Rejestr zmian

Informacja z otwarcia ofert

    RRG. 271.11.2016                                                     Olszanica 2016-10-27   

 

                                                         INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) gmina Olszanica  przekazuje informacje, dotyczące otwarcia ofert na zadanie: Przebudowa drogi w m. Uherce Mineralne i utwardzenie placów w m. Stefkowa i Rudenka.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 156 000,00  zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)

LP

Nazwa podmiotu

Kwota z oferty

Gwarancja

1

Transprzęt Czesław Grządziel

38-500 Sanok

Zabłotce 51

Zadanie nr 1 – 25 030,01

Zadanie nr 2 – 59 477,24

Zadanie nr 3 – 72 509,94

Gwarancja 60 m-cy

2

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas, 38-711 Ropienka , Zawadka 50

Zadanie nr 1 – 26 026,80

Gwarancja 60 m-cy

Zadanie nr 2 – 58 842,71

Zadanie nr 3 – 74 065,68

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o , 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

Zadanie nr 1 – 23 052,66

Gwarancja 60 m-cy

Zadanie nr 2 – 59 536,13

Zadanie nr 3 71 528,67

Wójt Gminy Olszanica


Autor:
Data: 2016-10-27 17:21:31
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2016-10-27 17:22:45

Rejestr zmian

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Olszanica w sezonie 2016/2017”.

 

            Gmina Olszanica działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2016  Nr 2164 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia , iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę :

Zadanie nr 1 - Olszanica drogi : Kąkol Wiesław Gospodarstwo Rolne, Wankowa 44 A, 38-711 Ropienka   - 170 zł/  km brutto. Termin płatności  30 dni

 

Zadanie nr 2 – Olszanica – chodniki – Kąkol Wiesław Gospodarstwo Rolne, Wankowa 44 A, 38-711 Ropienka - 170 zł /km brutto .Termin płatności  30 dni

 

Zadanie nr 4 : Paszowa drogi – Kąkol Wiesław , Wańkowa 44, 38-711 Ropienka  - 200 zł /km Termin płatności  30 dni

Zadanie nr 5 – Rudenka – Firma Handlowo Usługowa Dobrox Jerzy Dobrowolski , 38-623 Uherce Mineralne 140 A – 170 zł/ km .Termin płatności  30 dni

Zadanie nr 6 – Zwierzyń – Firma Handlowo Usługowa Dobrox Jerzy Dobrowolski , 38-623 Uherce Mineralne 140 A – 170 zł/km. Termin płatności  30 dni

Zadanie nr 7 – Stefkowa drogi - Kąkol Wiesław Gospodarstwo Rolne, Wankowa 44 A, 38-711 Ropienka - 170 zł /km brutto . Termin płatności  30 dni

Zadanie nr 8 – Stefkowa – chodniki - Kąkol Wiesław Gospodarstwo Rolne, Wankowa 44 A, 38-711 Ropienka  - 170 zł /km brutto. Termin płatności  30 dni

Zadanie nr 9 – Wańkowa – drogi – Usługi Leśne Danuta Godnicz, Wańkowa 43 a, 38-711 Ropienka    - 140 zł /km. Termin płatności  30 dni

 

Zadanie nr 10 – Uherce Mineralne – drogi -  Firma Handlowo Usługowa Dobrox Jerzy Dobrowolski , 38-623 Uherce Mineralne 140 A – 118 zł/ km. Termin płatności  30 dni

Zadanie nr 11 – Uherce Mineralne – chodniki - Firma Handlowo Usługowa Dobrox Jerzy Dobrowolski , 38-623 Uherce Mineralne 140 A – 148 zł/ km. Termin płatności  30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Oferty odpowiadają wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów.

Streszczenie oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu:

W wyniku postępowania oferty złożyli:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczna punktów wg kryterium cena

1

Usługi Leśne Danuta Godnicz, 38-711 Ropienka, Wańkowa 43 A 

 

 

Zadanie nr 9 –  60+40 =100 pkt

2

Kąkol Wiesław , Gospodarstwo Rolne , Wańkowa 44 a, 38-711 Ropienka

Zadanie nr 1 -  60+40 = 100

Zadanie nr 2 – 60+40 = 100

Zadanie nr 4 – 60+40 = 100

Zadanie nr 7 - 60+40 = 100

Zadanie nr 8 – 60+40 = 100

Zadanie nr 9 – 42+40 = 82

 

3.

Firma Handlowo Usługowa Dobrox , Jerzy Dobrowolski, 38-623 Uherce Mineralne 140 A

Zadanie nr 10 – 60+40 = 100

Zadanie nr 11 – 60+40 = 100

Zadanie nr 5 – 60+40 = 100

Zadanie nr 6 – 60+40 = 100

 

Nie wykluczono ofert

Nie odrzucono ofert

Umowy z wybranymi wykonawcami  w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2  ustawy Pzp zostaną zawarte po upływie terminu 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze ofert najkorzystniejszych.


Autor:
Data: 2016-10-25 15:09:48
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2016-10-25 15:12:18

Rejestr zmian

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

                                                         INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) przekazuje informacje, dotycząca otwarcia ofert na zadanie: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2016/2017 .

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 60 000,00  zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)

 

LP

Nazwa podmiotu

Kwota z oferty

Termin płatności

 

1

Usługi Leśne Godnicz Danuta Wańkowa 43 A

Miejscowość Wańkowa –drogi 140,00 zł/m-g brutto

30 dni

 

2

Wiesław Kąkol Wańkowa 44

Miejscowość Olszanica – drogi 170,00 zł/m-g brutto

30 dni

 

Miejscowość Olszanica – chodniki 170,00 zł/m-g brutto

Miejscowość Stefkowa – drogi 170,00 zł/m-g brutto

Miejscowość Stefkowa – chodniki 170,00 zł/m-g brutto

Miejscowość Paszowa – drogi 200,00 zł/m-g brutto

Miejscowość Wańkowa – drogi 200,00 zł/m-g brutto

3

Firma Handlowo – Usługowa „DOBROX” Jerzy DobrowolskiUherce Mineralne 140 A

Miejscowość Rudenka – drogi 170,00 zł/m-g brutto

30 dni

 

Miejscowość Zwierzyń – drogi 170,00 zł/m-g brutto

Miejscowość Uherce Mineralne – drogi 118,00 zł/m-g brutto

Miejscowość Uherce Mineralne – chodniki 148,00 zł/m-g brutto

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja z otwarcia ofertPlik DOC 303.00 Kb
Autor:
Data: 2016-10-19 13:17:49
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2016-10-19 13:18:14

Rejestr zmian

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   RRG. 271.9.2016                                                                         Olszanica 2016-09-26    

 

                                   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. postępowania : RRG.271.9.2012

Na podstawie art.92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015.2164 ze zm.) informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej Nr 118307 dz. nr ewid. 1230/1 w miejscowości Olszanica w km 0+165 – 0+335  

Kryterium wyboru ofert była cena – 60 pkt , doświadczenie kierownika robót drogowych – 20 pkt, gwarancja – 20 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty

- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę  nr 1  złożoną przez:

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa  Henryk Biłas , 38-711 Ropienka, Zawadka 50,

Uzasadnienie wyboru :

     Wpłynęła 1 ważna oferta, nieprzekraczająca kwoty jaką zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zamówienia. Oferta na kwotę  50 054,54 zł       

    

 1. Oferty które wpłynęły w wyniku postępowania

Nr oferty

Firma, nazwa oraz adres

Cena brutto

60 pkt

Doświadczenie kierownika robót drogowych

20 pkt

Gwarancja

20 pkt

Razem 100 pkt

1

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa  Henryk Biłas , 38-711 Ropienka, Zawadka 50,

50 054,54

/ 60 pkt

5 robót\ 20 pkt

60 m-cy/20 pkt

100 pkt

 

 1. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem :

        W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

 1. Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem

       W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert

   5) Informacja o terminie , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia  

       publicznego może być zawarta:

      Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta  zgodnie z     

            art. 94 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

                                                                                     Wójt Gminy Olszanica

 


Autor:
Data: 2016-09-26 10:29:11
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2016-09-26 10:30:10

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania


Autor:
Data: 2016-08-11 09:10:55
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2016-08-11 09:11:12

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania


Autor:
Data: 2016-07-27 12:59:53
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2016-07-27 13:00:23

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania


Autor:
Data: 2016-06-22 08:49:58
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2016-06-22 08:50:25

Rejestr zmian

AWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

    RRG. 271. 4.2016                                                 Olszanica 2016-06-14

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania :

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja i przebudowa drogi gminnej do pól o nr ewid.dz.361 w m. Paszowa na dł. 460 m ” . Nr sprawy RRG.271.4.2016

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 1. Gmina Olszanica działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
 2. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Budowlane Henryk Biłas , Zawadka 50, 38-711 Ropienka
 3. Uzasadnienie  wyboru:

Oferta odpowiada  wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów  w kryterium oceny ofert ( cena + gwarancja)

Wyniki streszczenia oceny i porównania  ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota + gwarancja

Ocena

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Transprzęt” Czesław Grządziel , 38-500 Sanok, Zabłotce 51

47 818,59 – 36 miesięcy

89,22 +3 = 92,22

2.

Firma Usługowo Handlowo Budowlana Henryk Biłas, 38-711 Ropienka, Zawadka 50

44 913,45 – 60 miesięcy

95 +5 = 100

3.

Dariusz Popiel, 38 -503 Mrzygłód, Tyrawa Solna 27

49 998,17 – 0 miesięcy

85.33 =85,33

4.

Usługi Sprzętem Specjalistycznym DRAHAR Rafał Drahusz, Stefkowa 74, 38-722 Olszanica

54 891,64 – 24 miesiące  

77.73+2 = 79,73

5.

Zakład Budowlano Drogowy Bieszczady sp. z o.o, ul. 29 Listopada 35, 38-700 Ustrzyki Dolne

56 204,26 – 0 miesięcy

75,91 = 75,91

6.

Firma

Produkcyjno Handlowo Usługowa Leon Dobrowolski, Orelec 44, 38-623 Uherce Mineralne

51 510,94 – 48 miesięcy

82,83 +4 = 86,83

II Oferty wykluczone – nie wykluczono

 1. Oferty odrzucone – nie odrzucono
 1. Podpisanie umowy:

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust.2 pkt 3 Pzp.

 

                                                                        WÓJT GMINY OLSZANICA

 

 


Autor:
Data: 2016-06-14 08:58:49
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2016-06-14 08:59:35

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania :

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Olszanica w m. Olszanica, Paszowa Zwierzyń” . Nr sprawy RRG.271.5.2016

Wybór najkorzystniejszej oferty:

I.                   Gmina Olszanica działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

Zadanie nr 1. Przebudowa dróg gminnych w m. Olszanica o nr ewid. dz. 577 i 556 – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Transprzęt” Czesław Grządziel, 38-500 Sanok, Zabłotce 51

Zadanie nr 2 – Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 23 w m. Paszowa – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

Zadanie nr 3 – Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 138/32 i 138/36 w m. Zwierzyń – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych  sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

II.                Uzasadnienie  wyboru:

Oferty odpowiadają  wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów  w kryterium oceny ofert ( cena + gwarancja)

Wyniki streszczenia oceny i porównania  ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota + gwarancja

Ocena

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Transprzęt” Czesław Grządziel , 38-500 Sanok, Zabłotce 51

Zadanie nr 1 – 51 410,30 – 36 miesięcy

Zadanie nr 2 – 14 859,38 – 36 miesięcy

Zadanie nr 3 – 29 977,18 – 36 miesięcy

 1. 95+3 = 98
 2. 95+3 = 98
 3. 94,04 +3 =97,04

2.

Firma Usługowo Handlowo Budowlana Henryk Biłas, 38-711 Ropienka, Zawadka 50

Zadanie nr 1 – 61 968,51 –  60 miesięcy

Zadanie nr 2 – 18 382,35 – 60 miesięcy

Zadanie nr 3 – 33 521,19 – 36 miesięcy

 1. 78,81+5 = 83,81
 2. 76,79+5= 81,79
 3. 84,1+5 = 89,1

3.

Firma Transport Handel Usługi „Drogmax” Andrzej Zawiślan , 38-505 Bukowsko 325

Zadanie nr 1 – 64 046,84 – 60 miesięcy

Zadanie nr 2 – 18 322,63

- 60 miesięcy

Zadanie nr 3 – 35 596,35 – 60 miesięcy

 1. 76,25+5 = 81,25
 2. 77,04 +5 = 82,04
 3. 79,19+5=84,19

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego

Zadanie nr 1 57 535,53 – 60 miesięcy

Zadanie nr 2 – 15 049,05 – 60 miesięcy

Zadanie nr 3 – 29 676,21 – 60 miesięcy

 1. 84,88 +5 = 89,88
 2. 93,80+5 = 98,80
 3. 95+5 = 100

II Oferty wykluczone – nie wykluczono

III.             Oferty odrzucone – nie odrzucono

IV.             Podpisanie umowy:

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust.2 pkt 3 Pzp. 


Autor:
Data: 2016-06-13 14:53:21
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2016-06-13 14:55:08

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

    RRG. 271. 3.2016                                                         Olszanica 2016-05-18

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 118317 w miejscowości Uherce Mineralne w km 0+000 – 0+140” . Nr sprawy RRG.271.3.2016

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 1. Gmina Olszanica działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74  

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów  w kryterium oceny ofert ( cena)

Wyniki streszczenia oceny i porównania  ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Ocena

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego

50 685,84

100

II Oferty wykluczone – nie wykluczono

III. Oferty odrzucone – nie odrzucono

IV. Podpisanie umowy:

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust.2 pkt 1a Pzp.

 

WÓJT GMINY OLSZANICA

 


Autor:
Data: 2016-05-18 14:49:01
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2016-05-18 14:50:17

Rejestr zmian

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania o zamówienie publiczne pn:” Usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w Gminie Olszanica w roku 2016”

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania o zamówienie publiczne pn:” Usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w Gminie Olszanica
w roku 2016”

 

Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015. 2164) Gmina Olszanica unieważnia postępowanie pn:  Usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w Gminie Olszanica w roku 2016” z uwagi na to, że cena z najniższą ceną przewyższa kwotę , która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający przeznaczył  na sfinansowanie zamówienia 110 000 zł. Oferta z najniższą ceną wynosi 129 600 zł.

 

WÓJT GMINY OLSZANICA

Olszanica 25 kwiecień 2016 rok


Autor:
Data: 2016-04-25 14:56:31
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2016-04-25 14:58:29

Rejestr zmian

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania o zamówienie publiczne pn.: „Usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w Gminie Olszanica w roku 2016”

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania o zamówienie publiczne pn.: „Usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w Gminie Olszanica
w roku 2016”

 

Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015. 2164) Gmina Olszanica unieważnia postępowanie pn.:  „Usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w Gminie Olszanica w roku 2016” z uwagi na nie złożenie żadnej oferty w prowadzonym postępowaniu.

 

Olszanica 14 kwiecień 2016 rok


Autor:
Data: 2016-04-14 12:52:07
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2016-04-14 12:52:53

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Autor:
Data: 2016-02-09 15:13:41
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2016-02-09 15:14:31

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania i odrzuceniu ofert - Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Olszanica Nr sprawy RRG.271.7.2015

 

    RRG. 271. 7.2015                                                            Olszanica 2015-10-29

 

 

 Zawiadomienie o wyniku postępowania  i odrzuceniu ofert

  

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Olszanica  Nr sprawy RRG.271.7.2015

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 1. Gmina Olszanica działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą oferty:

 

Zadanie nr 1  - Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1098/1 w m. Olszanica w km 0+045 – 0+235 „ -  Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas, 38-711 Ropienka , Zawadka 50 za kwotę brutto 60 718,95 zł z terminem wykonania 25 dni od daty podpisania umowy.

 Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi  nr ewid. dz. 51 w km 0+000 –m 0+060 w m. Wańkowa  - Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas, 38-711 Ropienka , Zawadka 50 za kwotę  brutto 8 523,90 zł z terminem wykonania 25 dni od daty podpisania umowy

Zadanie nr 3 -  Przebudowa drogi nr ewid. dz 122/3 w m .Rudenka w km 0+000 – 0+065

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38 – 500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74 za kwotę brutto 8 474,70 zł z terminem wykonania 20 dni od daty podpisania umowy

Zadanie nr 4  - Remont  cząstkowy drogi gminnej nr ewid. dz. 268 w m. Orelec  - - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38 – 500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74 za kwotę brutto 9 225,00 zł z terminem wykonania 20 dni od daty podpisania umowy

 1. Uzasadnienie wyboru:

Oferty odpowiadają  wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów  w kryterium oceny ofert ( cena + termin wykonania)

Wyniki streszczenia oceny i porównania  ofert w przedmiotowym postępowaniu:

 

Zadanie nr 1 – Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1098/1 w m. Olszanica w km 0+045 – 0+235 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Termin wykonania

Punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

62 939,10

20 dni

91,64+5 = 96,64

2

Firma Usługowo Handlowo Budowlano Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka

60 718,95

25 dni

95+4 = 99

 

Zadanie nr 2 – Przebudowa drogi  nr ewid. dz. 51 w km 0+000 –m 0+060 w m. Wańkowa  

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Termin wykonania

Punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

8 907,66

20 dni

90,9+5=95,90

2.

Firma Usługowo Handlowo Budowlano Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka

8 523,90

25 dni

95+4=99,00

 

Zadanie nr 3 – Przebudowa drogi nr ewid. dz 122/3 w m .Rudenka w km 0+000 – 0+065

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Termin wykonania

Punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

8 474,70

20 dni

95+5=100

2.

Firma Usługowo Handlowo Budowlano Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka

9 434,10

25 dni

85,33+4 = 89,33

 

Zadanie nr 4 – Remont drogi do pól nr ewid. dz 318 i 312 w m. Uherce Mineralne

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Termin wykonania

Punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

9 225,00

20 dni

95+5=100

2.

Firma Usługowo Handlowo Budowlano Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka

14 760,00

25 dni

59,37+4=63,37

 

III .Oferty wykluczone – nie wykluczono

     Oferty odrzucone –  nie odrzucono ofert

 

    Podpisanie umowy:

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust.3 a   Pzp.

 

     WÓJT GMINY OLSZANICA

 


Autor:
Data: 2015-10-30 10:21:50
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2015-10-30 10:23:07

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania i odrzuceniu ofert

 RRG. 271. 4.2015                                          Olszanica 2015-07- 22

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania  i odrzuceniu ofert

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Olszanica  Nr sprawy RRG.271.4.2015

Wybór najkorzystniejszej oferty:

I.                   Gmina Olszanica działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą oferty:

 

Zadanie nr 1  - Przebudowa drogi o nr ewid. 223 w m. Wańkowa – Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka – kwota brutto 10 266,81 zł.

 

Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi o nr ewid. 339/2 i 205/7 w m. Rudenka - Firma Usługowo Handlowo Budowlano Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka – kwota brutto 18 900,18 zł

 

Zadanie nr 3 -  Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 106 w m. Olszanica - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74 – kwota brutto  22 437,66 zł

 

Zadanie nr 4  - Remont drogi do pól nr ewid. dz 318 i 312 w m. Uherce Mineralne – Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Leon Dobrowolski , 38-623 Uherce Mineralne , Orelec 44 – kwota brutto 39 224,70 zł

 

 

Zadanie nr 5 – Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 104/2 i 252 w m. Paszowa - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74 – kwota brutto 21 463,68 zł

 

 

Zadanie nr 6 – Remont dróg o nr ewid. 413/25, 413/19,413/15, 413/6 413/12 w m. Uherce Mineralne  - Techart sp z o.o Piwoda 150, 37 – 522 Wiązownica  - kwota brutto 20 733,56 zł

 

 

II.                Uzasadnienie wyboru:

Oferty odpowiadają  wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów  w kryterium oceny ofert ( cena + termin wykonania)

 

Wyniki streszczenia oceny i porównania  ofert w przedmiotowym postępowaniu:

 

Zadanie nr 1 – Przebudowa drogi nr ewid. 223 w m. Wańkowa

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Termin wykonania

Punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

10 439,01

30 dni

93,43+5=98,43

2.

Techart sp z o.o Piwoda 150, 37 – 522 Wiązownica

12 087,33

30 dni

80,69+5 = 85,69

3.

Firma Usługowo Handlowo Budowlano Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka

10 266,81

40 dni

95 + 3,75 =98,75

 

 

Zadanie nr 2 – Przebudowa drogi o nr ewid. 339/2 i 205/7 w m. Rudenka

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Termin wykonania

Punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

19 189,23

30 dni

93,56+5=98,56

2.

Techart sp z o.o Piwoda 150, 37 – 522 Wiązownica

21 869,15

30 dni

82.10+5=87,10

3.

Firma Usługowo Handlowo Budowlano Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka

18 900,18

40 dni

95+3,75 = 98,75

 

 

Zadanie nr 3 – Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 106 w m. Olszanica

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Termin wykonania

Punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

22 437,66

30 dni

95+5=100

2.

Techart sp z o.o Piwoda 150, 37 – 522 Wiązownica

25 037,88

30 dni

85,13+5=88,13

3.

Firma Usługowo Handlowo Budowlano Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka

24 267,90

40 dni

87,83+3,75=91,58

 

Zadanie nr 4 – Remont drogi do pól nr ewid. dz 318 i 312 w m. Uherce Mineralne

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Termin wykonania

Punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

40 171,80

30 dni

92,93+3,3= 96,23

2.

Techart sp z o.o Piwoda 150, 37 – 522 Wiązownica

51 315,60

30 dni

72,61+3,3= 75,91

3.

Firma Usługowo Handlowo Budowlano Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka

40 848,30

40 dni

91,22+2,5 = 93,72

4.

F.H.U.Wiktoria Gruszka Piotr, 38-600 Lesko, ul. Unii Brzeskiej 56

29 951,73

29 dni

Odrzucono ofertę na podstawie art.90.3 ustawy Pzp

6.

F.P.H.U Leon Dobrowolski , 38-623 Uherce Mineralne , Orelec 44

39 224,70

20 dni

95+5=100

 

Zadanie nr 5 – Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 104/2 i 252 w m. Paszowa

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Termin wykonania

Punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

21 463,68

30 dni

95+5=100

2.

Techart sp z o.o Piwoda 150, 37 – 522 Wiązownica

22 491,07

30 dni

90,66+5=95,66

3.

Firma Usługowo Handlowo Budowlano Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka

23 578,48

40 dni

86,47+3,75=90,22

 

Zadanie nr 6 – Remont dróg o nr ewid. 413/25, 413/19,413/15, 413/6 413/12 w m. Uherce Mineralne

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Termin wykonania

Punktacja

1.

Techart sp z o.o Piwoda 150, 37 – 522 Wiązownica

20 733,56

      30 dni

95+5=100

2.

Firma Usługowo Handlowo Budowlano Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka

23 037,28

40 dni

85,50 +3,75 = 89,25

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

22 338,06

30 dni

88,17+5= 93.17

 

II .Oferty wykluczone – nie wykluczono

     Oferty odrzucone  zawiadamiam, że w przetargu nieograniczonym została odrzucona oferta FHU „Wiktoria” Gruszka Piotr , 38-600 Lesko ul. Unii Brzeskiej 56

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 90 ust.3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Obowiązek wszczynania procedury na podstawie art. 90 ust.1 Pzp występuje w każdym przypadku gdy zamawiający ustali, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności zawartych w tym artykule. Próg 30% stanowi jedynie przykładowy limit wartości, który może być odpowiednio obniżony przez zamawiającego  w zależności od okoliczności dotyczących przedmiotu zamówienia. Również w sytuacji gdy cena oferty jest  niższa  o 10% od wartości średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert w okolicznościach związanych z konkretnym zamówieniem zamawiający ma prawo powziąć wątpliwości co do możliwości wykonania  przedmiotu zamówienia za zaoferowana cen

W toku oceny ofert zamawiający powziął wątpliwości  związane z ceną oferty zaproponowaną przez w/w firmę w oparciu o arytmetyczne kryterium dla którego punktem odniesienia jest średnia arytmetyczna  cen wszystkich złożonych ofert która wynosi 40 302,42, co wskazuje że cena oferty jest niższa o 25.7% od tej średniej.

Ponadto podczas otwarcia ofert podano jaką kwotą dysponuje zamawiający w celu wykonania tego zamówienia która wynikała z otrzymanego dofinansowania która wynosi 28 000,00 oraz udziału  własnego który musi wynieść co najmniej 20 % . Stąd kwota 35 000,00 jaką zamawiający  podał przy otwarciu ofert. Natomiast kosztorys inwestorski wynosi 51 878,07 zł. Zamawiający nie musi odrzucać ofert i może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej  jeżeli  zwiększy kwotę przeznaczoną na zrealizowanie zamówienia. W związku z tym oferta odrzucona od kosztorysu inwestorskiego jest niższa o 43 %. Taki procent dał Zamawiającemu zgodnie z orzecznictwem Sądów Okręgowych w tym zakresie  podstawę do przyjęcia , że oferta mogła zostać przez wykonawcę nienależycie skalkulowana lub zaniżona poniżej kosztów wytworzenia tego zamówienia.

Zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Zamawiający zwrócił uwagę, że zaproponowana cena nie gwarantuje należytego wykonania zamówienia. Wyjaśnienie miało dotyczyć zastosowanych materiałów , cen usług oraz uzasadnienie kosztów pracy. Wyjaśnienie powinno odnosić się nie tylko do ceny za przedmiot zamówienia ale także do cen rynkowych oraz obiektywnych czynników mających wpływ na cenę i powinny być jak najbardziej szczegółowe aby rozproszyć wątpliwości zamawiającego. Wykonawca może bądź za pomocą dowolnych środków dowodowych  wzmacniać swoją argumentację lub też poprzestać na wyjaśnieniach co czyni jednak wyłącznie na własne ryzyko.

W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie.

W ocenie Zamawiającego Wykonawca nie przedstawił w nich wymaganych informacji na temat sposobu uwzględnienia elementów kalkulacyjnych mających wpływ na wartość zaproponowanej przez niego ceny, w szczególności w odniesieniu do kosztotwórczych elementów zamówienia w sposób wyczerpujący i szczegółowy.

Złożone wyjaśnienie pozornie stanowią wyjaśnienie ceny oferty. Nie przedstawiono kalkulacji ceny zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego co uniemożliwiło pozytywną weryfikację wyjaśnienia. W tej sytuacji zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 90 ust.3.

III.               Podpisanie umowy:

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust.1 pkt 2  Pzp.

 


Autor:
Data: 2015-07-24 09:01:40
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2015-07-24 09:06:46

Rejestr zmian

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 89 w m. Uherce Mineralne w km 0+000 – 0+274 Nr sprawy 271.5.2015

    RRG. 271. 5.2015                                                                 Olszanica 2015-07-23

 

 

Informacja o wyniku postępowania :

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 89 w m. Uherce Mineralne w km 0+000 – 0+274 Nr sprawy 271.5.2015

Wybór najkorzystniejszej oferty:

I.                   Gmina Olszanica działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów  w kryterium oceny ofert ( cena +gwarancja)

Wyniki streszczenia oceny i porównania  ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Ocena:

Oferta najniższa

Oferta badana   x 95 i 5

Uwagi

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp z o.o , 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

 

94 810,86

95+5=100

 

Wykluczeni wykonawcy:

Nie wykluczono wykonawców

Oferty odrzucone;

Nie odrzucono ofert wykonawców

II.                Podpisanie umowy:

Jednocześnie mając na uwadze art. 92 ust.1 pkt 4 w związku z art.94 ust.2 pkt 3 ustawy pzp zawiadamiam, że umowa w sprawie niniejszego zamówienia może być zawarta bez dochowania terminów wynikających z art.94 ust.1 ustawy pzp.

 


Autor:
Data: 2015-07-23 14:47:15
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2015-07-23 14:47:35

Rejestr zmian

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Olszanicy Nr sprawy RRG.271.3.2015

 

 

 
 
 

 

 

 

 


       GMINA OLSZANICA

Urząd Gminy w Olszanicy

38-722 Olszanica 81,

tel. /0 - 13/ 461 70 45

fax./0 - 13/ 461 73 73

www. olszanica.pl

e-mail: gmina@olszanica.pl

 

 

         Certyficate HU10/4954

    RRG. 271. 3.2015                                                                  Olszanica 2015-07-13

 

  

Zawiadomienie o wyniku postępowania :

  

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Olszanicy Nr sprawy RRG.271.3.2015

Wybór najkorzystniejszej oferty:

I.                   Gmina Olszanica działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: „NIGRA” Agata Węgrzyn – Borek , Ustrobna 313,

38-406 Odrzykoń.

II.                Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów  w kryterium oceny ofert ( cena + termin wykonania)

Wyniki streszczenia oceny i porównania  ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Termin wykonania

Punktacja

1.

Tech Bud Tomasz Katorosz , Jaskółki 96, 63 – 440 Raszków

86 320,71

do 21.08.2015 roku

63,59+4 = 67,59

2.

Usługi Ogólnobudowlane Jakub Kiełbasa , 38-722 Olszanica 25

102 265,66

15.08.2015 roku

53,67 + 5 = 58,67

3.

NIGRA Agata Węgrzyn, Ustrobna 313, 38-406 Odrzykoń

57 784,43

15.08.2015 rok

95+5=100

II .Oferty wykluczone – nie wykluczono

Oferty odrzucone – nie odrzucono

III.         Podpisanie umowy:

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust.2 pkt 3 a Pzp

 

WÓJT GMINY OLSZANICA

 


Autor:
Data: 2015-07-13 12:00:00
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2015-07-13 12:01:23

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania :

 


Autor:
Data: 2015-04-15 09:09:09
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2015-04-15 09:09:40

Rejestr zmian

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wyznaczenie tras rowerowych oraz zakup namiotu plenerowego w gminie Olszanica. Nr sprawy RRG.271.2.2015

 

 
 
 

 

 

 

 


       GMINA OLSZANICA

Urząd Gminy w Olszanicy

38-722 Olszanica 81,

tel. /0 - 13/ 461 70 45

fax./0 - 13/ 461 73 73

www. olszanica.pl

e-mail: gmina@olszanica.pl

 

 

         Certyficate HU10/4954

    RRG. 271. 2.2015                                                                   Olszanica 2015-03-09

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania :

  

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wyznaczenie tras rowerowych oraz zakup namiotu plenerowego w gminie Olszanica. Nr sprawy RRG.271.2.2015

Wybór najkorzystniejszej oferty:

I.                    Gmina Olszanica działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę  w zakresie zadania  nr 2 – Prohanbud Bis sp. z o.o,

 38-623 Uherce Mineralne 301   

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów  w kryterium oceny ofert ( cena+ gwarancja ).

Wyniki streszczenia oceny i porównania  ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Ocena

1.

Usługi Ogólnobudowlane inż. Jakub Kiełbasa, 38-722 Olszanica   

Zadanie nr 2 11 070,00

Zadanie nr 2

Cena – 63,33

Gwarancja – 5

Razem – 68,33

 

2.

Prohanbud Bis sp. z o.o, 38-623 Uherce Mineralne 301

Zadanie nr 2 – 7 380,00

Zadanie nr 2

Cena – 95

Gwarancja – 3

Razem : 98,0

3.

COMtel /MCMultimedia  Damian Chorążak , 38-500 Sanok, ul. Podgórze 2/11

Zadanie nr 2 –

9 840,00

Zadanie nr 2

Cena – 71,25

Gwarancja 3

Razem – 74,25

4.

MP TENT ul. Strzelecka 19, 59-814 Pobiedna

Zadanie nr 2 – 4 600,00

Wykonawca wykluczony na podstawie  art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy pz.p

 

II .Oferty wykluczone:  MP Tent ul. Strzelecka 19,59-814 Pobiedna

Podstawa prawna : Art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  

Uzasadnienie faktyczne:

Oferent złożył ofertę bez wymaganych dokumentów zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu w pkt III.4.1 oraz w SIWZ potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu tj. aktualne zaświadczenie właściwego  naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłaceniem podatku  lub zaświadczenie przewidziane prawem o odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności ,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające , że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

W dniu 5.03.2015 roku emailem,   a następnie pocztą w/w oferent został wezwany pisemnie do uzupełnienia dokumentów wymienionych powyżej,  z terminem dostarczenia zamawiającemu do dnia 9 marca 2015 roku do godz. 12:00. Oferent emailem odpowiedział, że brak możliwości  dostarczenia tych dokumentów jak również do dnia wyznaczonego przez Zamawiającego nie dostarczył dokumentów. W związku  z tym na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 wyklucza się wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie zadania nr 2.

 

Oferty  odrzucone – ofertę wykluczoną uważa się za odrzuconą. Innych ofert nie odrzucono

II.                 Podpisanie umowy:

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust.1 pkt 2 Pzp tj. nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia.

 


Autor:
Data: 2015-03-09 12:17:02
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2015-03-09 12:17:28

Rejestr zmian

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wyznaczenie tras rowerowych oraz zakup namiotu plenerowego w gminie Olszanica. Nr sprawy RRG.271.2.2015

 

 
 
 

 

 

 

 


       GMINA OLSZANICA

Urząd Gminy w Olszanicy

38-722 Olszanica 81,

tel. /0 - 13/ 461 70 45

fax./0 - 13/ 461 73 73

www. olszanica.pl

e-mail: gmina@olszanica.pl

 

 

         Certyficate HU10/4954

    RRG. 271. 2.2015                                                                   Olszanica 2015-03-09

 

II zawiadomienie o wyniku postępowania :

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wyznaczenie tras rowerowych oraz zakup namiotu plenerowego w gminie Olszanica. Nr sprawy RRG.271.2.2015

Wybór najkorzystniejszej oferty:

I.                    Gmina Olszanica działając na podstawie art.94  ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę   spośród  pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny . Zadanie nr 1 -  Comtel/MCMultimedia Damian Chorążak , 38-500 Sanok, ul. Podgórze 2/11   

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów  w kryterium oceny ofert ( cena + gwarancja ) jako druga w kolejności po  badaniu i ocenie ofert. Pierwszy wykonawca odmówił podpisania umowy.

Wyniki streszczenia oceny i porównania  ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Ocena i uwagi

1.

Usługi Ogólnobudowlane,  inż. Jakub Kiełbasa, 38-722 Olszanica   

Zadanie nr 1 67 943,91

 

Zadanie nr 1

– cena – 95

- gwarancja 5

Razem 100

Wykonawca złożył oświadczenie woli o odmowie podpisania umowy.

 

2.

Prohanbud Bis sp. z o.o, 38-623 Uherce Mineralne 301

Zadanie nr 1 – 98 305,30

 

Zadanie nr 1

 – cena – 65,65

Gwarancja – 3

Razem – 68,65

 

3.

COMtel /MCMultimedia  Damian Chorążak , 38-500 Sanok, ul. Podgórze 2/11

Zadanie nr 1 – 83 232,66

 

Zadanie nr 1 – cena – 77,54

Gwarancja – 3

Razem – 80,54

 

II .Oferty wykluczone – nie wykluczono

     Oferty odrzucone – nie odrzucono

III.  Podpisanie umowy:

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust.1 pkt 3 a  Pzp. (Dz. U. z 2013 .984 z późn. zm). Proszę o przyjazd do dnia  10 marca 2015 do godz. 15:30 roku do siedziby Urzędu Gminy w Olszanicy  celem podpisania umowy.

 


Autor:
Data: 2015-03-09 12:15:48
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2015-03-09 12:16:31

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania :

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja 53.86 Kb
Autor:
Data: 2015-03-06 13:28:37
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2015-03-06 13:29:15

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania :

 


Autor:
Data: 2015-02-10 15:15:57
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2015-02-10 15:17:47

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania :

    RRG. 271. 13.2014.2015                                                                   Olszanica 2015-01-16

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania :

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont pomieszczeń z wymianą stropu w budynku świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych. Nr sprawy RG.271.13.2014.2015

Wybór najkorzystniejszej oferty:

I.                   Gmina Olszanica działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: Robert Koncewicz FHU”Rob- Bud” Ustianowa Górna 13, 38-700 Ustrzyki Dolne    

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów  w kryterium oceny ofert ( cena + termin gwarancji)

Wyniki streszczenia oceny i porównania  ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

ocena

Ocena

1.

Usługi Ogólnobudowlane inż. Jakub Kiełbasa, 38-722 Olszanica

Cena -  124 972,81

Termin gwarancji – 60 m-cy

79,30

5,0

----------------------

84,30

2.

Robert Koncewicz FHU”Rob- Bud” Ustianowa Górna 13, 38-700 Ustrzyki Dolne

Cena – 104 325,88

Termin gwarancji – 36 m-cy

95,0

3,0

98,00

3.

Usługi Ogólnobudowlane „Budmal” Jan Kocan , 38-500 Sanok, ul. Bema 5

Cena – 143 713,74

 Termin gwarancji – 60 m-cy

 

69,22

5,0

74,22

4.

P.P.H.U. „Saturn” sp. z o.o, 38-500 Sanok, ul. Zamkowa 3

Cena – 145 706,64

Termin gwarancji – 36 m-cy

68,01

3,0

71,01

5.

Zakład Robót Ogólnobudowlanych Wiesław Dziedzicki, ul. Żeromskiego 4, 38-600 Lesko

Cena – 121 803,23

Termin gwarancji – 36 m-cy

81,36

3,0

84,36

6.

Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomet” Zenon Dytko, 36-221 Blizne 218 B

Cena – 179 846,74

Termin gwarancji – 36  m-cy

55,10

3,0

58,10

7.

Ecoresbud sp. z o.o, 38-200 Jasło , ul. Piłsudskiego 23

Cena -144 548,91

Termin gwarancji – 60 m-cy

68,56

5,0

73,56

 

II .Oferty wykluczone – nie wykluczono

Oferty odrzucone – nie odrzucono

 

 

II.                Podpisanie umowy:

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust.2 pkt 3a Pzp

 

                                          WÓJT GMINY OLSZANICA

 

 

 


Autor:
Data: 2015-01-20 10:38:32
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2015-01-20 10:39:13

Rejestr zmian

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na : Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Olszanica do wysokości 200 000 ,00 zł ( dwieście tysięcy złotych)
Numer ogłoszenia: 251211 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych informuję, że postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej  niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 pzp na Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Olszanica do wysokości 200 000 ,00 zł ( dwieście tysięcy złotych)


Numer ogłoszenia: 251211 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014
unieważniam postępowanie

 Uzasadnienie

Zamawiający unieważnia postępowanie , jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W tym przypadku nie wpłynęła żadna oferta.

Data publikacji 30.12.2014 roku

 

WÓJT GMINY OLSZANICA


Autor:
Data: 2015-01-08 09:14:32
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2015-01-08 09:15:00

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania :

 


Autor:
Data: 2014-12-23 07:47:06
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2014-12-23 07:47:47

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania :

    

RRG. 271. 10.2014                                                   Olszanica 2014-11-24

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania :

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 118322 w miejscowości Zwierzyń w km 1+066 – 1+667” . Nr sprawy RRG.271.10.2014

Wybór najkorzystniejszej oferty:

I.                   Gmina Olszanica działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74  

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów  w kryterium oceny ofert ( cena + termin gwarancji)

Wyniki streszczenia oceny i porównania  ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

ocena

Ocena

1.

Tech – Project , Koniaczów 70, 37-500 Jarosław

Cena - 155 321,82

Termin gwarancji – 36 m-cy

80,36

5,0

----------------------

85,66

2.

Firma Usługowo Budowlano Transportowa Henryk Biłas,

 38-711 Ropienka, Zawadka 51

Cena - 133 383,66

Termin gwarancji – 36 m-cy

93,26

5,0

98,26

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego

Cena - 131 400,90

 Termin gwarancji – 36 m-cy

 

95

5,0

100,00

 

II .Oferty wykluczone – nie wykluczono

Oferty odrzucone – nie odrzucono

 

 

II.                Podpisanie umowy:

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust.2 pkt 3a Pzp


Autor:
Data: 2014-11-25 13:02:37
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2014-11-25 13:07:25

Rejestr zmian

Informacja o wyborze oferty

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. InformacjaPlik DOC 296.00 Kb
Autor:
Data: 2014-11-10 08:01:11
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2014-11-10 08:02:12

Rejestr zmian

Informacja o wyborze oferty

 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Olszanica w sezonie 2014/2015 ”.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. InformacjaPlik DOC 299.50 Kb
Autor:
Data: 2014-10-21 14:52:15
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2014-10-21 14:52:46

Rejestr zmian

Informacja o wyniku postępowania