Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Polityka Cookies
[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
  
22-01-2018, Poniedziałek, 13:04


Jesteś tutaj :: Organizacja Urzędu :: Zastępca Wójta pełniący również obowiązki Sekretarza Gminy
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Zastępca Wójta pełniący również obowiązki Sekretarza GminyZastępca Wójta pełniący również obowiązki Sekretarza Gminy

- mgr Robert Petka

Zastępca Wójta wykonuje zadania powierzone przez Wójta, a w szczególności:
1. Prowadzi określone sprawy w imieniu Wójta.
2. Odpowiada za prawidłową gospodarkę mieniem komunalnym.
3. Współpracuje z jednostkami pomocniczymi Rady Gminy (sołectwami) poprzez:
a) branie udziału w zebraniach wiejskich,
b) uzgadnianie z sołtysem sposobu wykonania uchwały sołectwa.
4. W imieniu Wójta bierze udział w posiedzeniach komisji Rady pod nieobecność Wójta.
5. Odpowiada za sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej.
6. Odpowiada za sprawy oświaty i wychowania w Gminie.

Sekretarz Gminy ( obowiązki sekretarza pełni zastępca wójta) wykonuje zadania powierzone przez Wójta,
a w szczególności:
1. Organizuje sprawne funkcjonowanie Urzędu poprzez:
a) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów prawa,
b) nadzór nad jakością i terminowością załatwiania pism, listów, wniosków i skarg wpływających
do Urzędu,
c) realizację dostępu do informacji publicznej,
d) zapewnienie zgodności projektów wydawanych decyzji, zarządzeń i uchwał Rady oraz działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
e) przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw.
2. Współpracuje z Radą Gminy i jej komisjami. Sekretarz odpowiada za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji oraz realizację spraw wynikłych podczas posiedzenia Rady Gminy. Przygotowuje projekty odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłaszane pisemnie do Wójta.
3. Zapewnia przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy.
4. Rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami, jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi
na tle realizacji zadań Gminy.
5. Na wniosek kierownika referatu przedkłada Wójtowi sprawy wyróżnień i kar dot. pracowników Urzędu Gminy i kierowników podległych jednostek organizacyjnych.
6. Nadzoruje przestrzeganie zasad ustalonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu.
7. Odpowiada za obieg dokumentów i przepływ informacji pomiędzy pracownikami Urzędu oraz prawidłowe funkcjonowanie obsługi kancelaryjnej Urzędu. Nadzoruje przebieg spraw załatwianych w Urzędzie
i jednostkach organizacyjnych podległych Radzie.
8. Czuwa nad terminowym załatwieniem wniosków i interpelacji radnych.
9. Prowadzi centralny rejestr skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu.
10. Przyjmuje oświadczenia o ostatniej woli spadkodawców i spisuje je w protokołach.
11. Przygotowuje materiały na posiedzenia kierownictwa Urzędu Gminy.
12. Prowadzi rejestr zarządzeń Wójta Gminy.
13. Nadzoruje przekazywanie zgłoszeń osób pełniących funkcje publiczne do Rejestru Korzyści.
14. Odpowiada za funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej.
15. Organizuje okresowe narady z sołtysami.
16. Bierze udział w zebraniach wiejskich.
17. Odpowiada za organizację szkoleń, narad i posiedzeń kierownictwa Urzędu Gminy.
18. Koordynuje sprawy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów i referendów.
19. Prowadzi rejestr zewnętrznych kontroli.
21. Nadzoruje proces przygotowania projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta oraz określa sposób i tryb ich
wykonania.


Autor: Jacek Hryców
Data: 2009-03-25 13:43:27
Udostępnił: Jacek Hryców
Data: 2009-03-25 13:44:18
Modyfikował(a): Jacek Hryców
Data: 2009-03-25 13:44:37

Rejestr zmian

Oglądano 3870 razy


Urząd Gminy Olszanica
Olszanica 81
38-722 Olszanica
tel. 013 461 70-45
email: gmina@olszanica.pl