Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
30

Uchwała Nr XXIV/183/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.- w sprawie terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-15 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-01-15 07:53
30

Uchwała Nr XXIV/184/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. - w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-15 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-01-15 08:01
30

Uchwała Nr XXIV/186/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanic ana 2013 rok.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-15 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-01-15 08:02
30

Uchwała Nr XXIV/181/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodraowanie odpadami komunalnymi.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-15 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-01-15 07:49
30

Uchwała Nr XLII/273/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. - Uchwalenie Statutu Sołectwa Stefkowa.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-14 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-01-14 13:10
30

Uchwała Nr XLII/275/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. - Uchwalenie Statutu Sołectwa Wańkowa.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-14 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-01-14 13:15
30

Uchwała Nr XLII/276/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. - Uchwalenie Statutu Sołectwa Zwierzyń.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-14 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-01-14 13:17
30

Uchwała Nr XIII/63/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. - Określenie wysokości stawe podatku od środków transportu.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-14 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-01-14 13:35
30

Uchwała Nr XIII/63/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. - Określenie wysokości stawe podatku od środków transportu.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-14 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-01-14 13:35
30

Uchwała Nr XIII/65/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. -Wzór deklaracji na podatek rolny oraz wzór informacji na podatek rolny.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-14 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-01-14 13:38
30

Uchwała Nr XIII/66/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.- Wzór deklaracji na podatek leśny oraz wzór informacji na podatek leśny.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-14 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-01-14 13:41
30

Uchwała Nr XIII/67/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. - w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-14 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-01-14 13:43
30

Uchwała Nr XIV/75/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. - w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji na podatek od nieruchomości.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-14 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-01-14 13:47
30

Uchwała Nr XIV/74/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-14 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-01-14 13:45
30

Uchwała Nr XV/99/2012 z dnia 15 marca 2012 r. - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanica.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-14 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-01-14 13:49
30

Uchwała Nr XXII/135/2012 z dnia 30 pażdziernika 2012 r. - w sprawie podziału Gminy Olszanica na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-14 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-01-14 13:56
30

Uchwała Nr XXII/143/2012 z dnia 30 pażdziernika 2012 r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-14 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-01-14 14:08
30

Uchwała Nr XXII/147/2012 z dnia 30 pażdziernika 2012 r. - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-14 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-01-14 14:48
30

Uchwała Nr XXII/151/2012 z dnia 30 października 2012 r. - w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-14 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-01-14 14:50
30

Uchwała Nr XXIV/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. - w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek takiej opłaty oraz stawki za pojemnik.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-14 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-01-14 15:24
30

Uchwała Nr XXIV/174/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanica.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-14 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-01-14 15:18
30

Uchwała Nr XXIV/175/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. - w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-14 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-01-14 15:21
30

Uchwała Nr XXIV/179/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. - w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-14 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-01-14 15:26
30

Uchwała Nr XLII/269/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. - Uchwalenie Statutu Sołectwa Olszanica.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-14 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-01-14 12:55
30

Uchwała Nr XLII/272/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. - Uchwalenie Statutu Sołectwa Rudenka.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-14 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-01-14 13:07
30

Uchwała Nr XLII/270/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. - Uchwalenie Statutu Sołectwa Orelec.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-14 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-01-14 13:00
30

Uchwała Nr XLII/274/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. - Uchwalenie Statutu Sołectwa Uherce Mineralne.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-14 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-01-14 13:12
30

Uchwała Nr XLII/271/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. - Uchwalenie Statutu Sołectwa Paszowa.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-14 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-01-14 13:05
30

Uchwała Nr XI/72/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. - określenie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Olszanica.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2007-12-04 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-01-14 12:53
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2018-06-07
data dodania: 2018-05-28
data dodania: 2018-05-24
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-11-21
data dodania: 2018-11-21
data dodania: 2018-11-21
data dodania: 2018-11-21
data dodania: 2018-11-21
data dodania: 2018-11-21
data dodania: 2018-11-21
data dodania: 2018-11-21
data dodania: 2018-11-21
data dodania: 2018-11-21
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2018-12-10
data dodania: 2018-12-05
data dodania: 2018-12-04
data dodania: 2018-12-03
data dodania: 2018-12-03
data dodania: 2018-11-19
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 13 grudnia 2018r. 08:17:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.