Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn. "Budowa oraz przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne i Olszanica"

ZMIANY:
2021-03-15 15:10:07: Dodano plik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - w części 2.pdf
2021-03-12 15:06:16: Dodano plik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - w części 1.pdf
Więcej >>>
2021-02-08 13:46:20: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2021-01-29 10:36:27: Dodano plik SIWZ - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 29.01.2021r..docx
2021-01-29 10:35:46: Dodano plik Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach z dnia 29.01.2021r..pdf
2021-01-29 10:35:12: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.01.2021r..docx
2021-01-27 15:13:43: Dodano plik SIWZ - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 27.01.2021r..docx
2021-01-27 15:13:08: Dodano plik Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 27.01.2021r..pdf
2021-01-27 15:07:24: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.01.2021r..docx
2021-01-22 13:04:40: Dodano plik SIWZ - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 22.01.2021r..docx
2021-01-22 13:03:40: Dodano plik Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach oraz zmianie SIWZ z dnia 22.01.2021 .pdf
2021-01-22 13:01:13: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.01.2021.docx
2021-01-19 13:47:33: Dodano plik SIWZ - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 19.01.2021r..docx
2021-01-19 13:46:26: Dodano plik Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 19.01.2021r..pdf
2021-01-19 13:45:51: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.01.2021r..docx
2021-01-08 15:12:37: Dodano plik Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy - wersja ujednolicona po mdyfikacji z dnia 08.01.2021r..docx
2021-01-08 15:08:10: Dodano plik SIWZ - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 08.01.2021r..docx
2021-01-08 15:07:42: Dodano plik Informacja dotycząca modyfikacji SIWZ oraz zmiany terminu składania ofert z dnia 08.01.2021r.pdf
2021-01-08 15:06:57: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.01.2021r..docx

RRG.271.1.9.2020                                  Olszanica, 31.12.2020r.

UWAGA: zmiana terminu składania ofert 
 
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

"Budowa oraz przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne i Olszanica"


Data składania ofert:
2021-02-08 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-02-08 10:00:00
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłHutek Justyna 2020-12-31 11:54:00
PublikującyJustyna Hutek 2020-12-31 11:54:00
Modyfikował(a) Justyna Hutek 2021-03-15 15:10:07
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 35.53 KbPlik doc
2. SIWZ 222.68 KbPlik doc
3. Zal. Nr 1.1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (w zakresie części 1 zamówienia) 142.17 KbPlik doc
4. Zal. Nr 1.2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (w zakresie części 2 zamówienia) 142.30 KbPlik doc
5. Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy 210.41 KbPlik doc
6. Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego 160.07 KbPlik doc
7. Zal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia 141.87 KbPlik doc
8. Zal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu 141.32 KbPlik doc
9. Zal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, ze wykonawca nie nalezy lub nalezy do grupy kapitałowej 141.25 KbPlik doc
10. Zal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych 145.59 KbPlik doc
11. Zal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob 144.05 KbPlik doc
12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.01.2021r. 14.61 KbPlik doc
13. Informacja dotycząca modyfikacji SIWZ oraz zmiany terminu składania ofert z dnia 08.01.2021r 3.76 MBPlik pdf
14. SIWZ - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 08.01.2021r. 250.95 KbPlik doc
15. Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy - wersja ujednolicona po mdyfikacji z dnia 08.01.2021r. 210.42 KbPlik doc
16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.01.2021r. 12.89 KbPlik doc
17. Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 19.01.2021r. 2.18 MBPlik pdf
18. SIWZ - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 19.01.2021r. 222.87 KbPlik doc
19. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.01.2021 12.85 KbPlik doc
20. Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach oraz zmianie SIWZ z dnia 22.01.2021 .pdf 34.42 MBPlik pdf
21. SIWZ - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 22.01.2021r. 222.95 KbPlik doc
22. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.01.2021r. 12.93 KbPlik doc
23. Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 27.01.2021r. 2.01 MBPlik pdf
24. SIWZ - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 27.01.2021r. 221.83 KbPlik doc
25. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.01.2021r. 15.21 KbPlik doc
26. Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach z dnia 29.01.2021r. 6.30 MBPlik pdf
27. SIWZ - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 29.01.2021r. 223.20 KbPlik doc
28. Informacja z otwarcia ofert 3.81 MBPlik pdf
29. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 1 1.05 MBPlik pdf
30. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 2 3.79 MBPlik pdf

Rejestr zmian