Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkęStanowisko ds. leśnictwa i rolnictwa

kontakt:
tel.
013 461 70-45
     013 461 70-46
fax.013 461 73-73


1. Prowadzenie gospodarki leśnej w mieniu gminy zgodnie z opracowanym planem
urządzania lasu.
2. Bieżąca kontrola lasu, usuwanie posuszu, złamów i wywrotów.
3. Planowanie i wykonywanie zalesień, pielęgnacji upraw oraz ich ochrona.planowanie i wykonywanie cięć
sanitarnych.
4. Planowanie gatunków do zalesień.
5. Przygotowywanie powierzchni do zalesień.
6. Organizacja prac przy hodowli, ochronie, pozyskaniu i zrywce drewna.
7. Prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką leśną.
8. Przyjmowanie wniosków na wycięcie drzew i sprawdzanie w terenie zasadności tych wniosków.
9. Opracowanie decyzji na wycięcie drzew i sprawdzanie w terenie zgodności wykonania
z wydaną decyzją na wycięcie drzew.
10. Naliczanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów.
11. Organizowanie pozysku drewna, przetargów na sprzedaż drewna i realizacja sprzedaży.
12. Opracowywanie wniosków o uznaniu za park wiejski terenów na których znajduje
się starodrzew.
13. Przygotowywanie opinii na żądanie organu zezwalającej na przekształcenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
14. Opracowywanie dla Wójta, Rady Gminy oraz komisji działających przy Radzie
dokumentów dotyczących gospodarki leśnej.
15. Przygotowywanie opinii dotyczących rocznych planów łowieckich.
16. Współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, nadleśniczymi
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w sprawach związanych
z zagospodarowaniem obwodów łowieckich w szczególności w zakresie ochrony
hodowli zwierzyny.
17. Przyjmowanie od zarządów obwodów łowieckich oraz właścicieli, posiadaczy
i zarządców gruntów zgłoszenia o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt dziko żyjących, które mogą być przenoszone na ludzi lub zwierzęta gospodarskie.
18. Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszenia o podejrzeniu o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną, a w przypadku wałęsania się psa chorego lub podejrzanego
o wściekliznę, podjęcie starań mających na celu jego schwytanie lub zabicie, a w razie niemożliwości dokonania tego - powiadomienie sąsiednich gmin i najbliższego komisariatu policji.
19. Naliczanie kosztów stosowania środków ochronnych i nadzoru na obszarze gminy
w związku ze zwalczaniem zaraźliwej choroby zwierząt.
20. Podawanie do wiadomości osób zainteresowanych lub do wiadomości publicznej
o zarządzanych przez państwowego lekarza weterynarii tymczasowych środkach
w celu umiejscowienia choroby i dopilnowania ich wykonania.
21. Opracowywanie opinii w sprawach uprawiania niektórych roślin uprawnych lub ich
odmian oraz w sprawach umieszczania uli z pszczołami na gruntach rolnych położonych w pobliżu chronionych upraw.
22. Wydawanie wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego opinii w sprawach:
a) tworzenia i znoszenia rejonów zamkniętego wytwarzania kwalifikowanego materiału siewnego odmian ziemniaka,
b) ustalania podmiotów gospodarczych organizujących na zasadzie wyłączności
wytwarzanie ziemniaka i skup ziemniaka w rejonie gminy.
23. Opracowywanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów
rolnych wraz z określeniem obowiązków związanych z wyłączeniem.
24. Przygotowywanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.
25. Opracowywanie nakazów w drodze decyzji właścicielowi gruntów wykonanie
w określonym terminie odpowiednich zabiegów w razie występowania z jego winy
degradacji gruntów, w tym również nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie
roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.
26. Wykonywanie zadań w zakresie ustawy „o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej”.
27. Przekazywanie zawiadomień o występowaniu lub podejrzeniu występowania organizmu szkodliwego podlegającemu zwalczaniu.
28. Podejmowanie działań z zakresu ustawy „o ochronie zwierząt”.
29. Przygotowywanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną.
30. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
31. Prowadzenie spraw z zakresu uprawy maku i konopi.
32. Współdziałanie z komórką zarządzania kryzysowego w realizacji zadań z zakresu klęsk żywiołowych
w rolnictwie.
33. Prowadzenie dokumentacji stanu przyrody.
34. Prowadzenie ewidencji pomników przyrody , parków , rezerwatów przyrody.
35. Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie ochrony przyrody.

 

Podmiot publikującyAleksandra Dul-Romanek
WytworzyłAleksandra Dul-Romanek - Inspektor2009-03-25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-20 14:00
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-06-06
data dodania: 2024-06-05
data dodania: 2024-06-04
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 18 czerwca 2024r. 00:58:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.