Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 3 ... 33 
Uchwała Nr XXI/150/2020
Uchwała Nr XXI/150/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 695/4, położonej w Uhercach Mineralnych.

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/150/2020 Typ pliku: pdf 268.71 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-07 16:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 16:02
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 16:03
Uchwała Nr XXI/149/2020
Uchwała Nr XXI/149/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finasowej Gminy Olszanica.

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/149/2020 Typ pliku: pdf 6.41 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-07 15:59
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 16:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 16:01
Uchwała Nr XXI/ 148/2020
Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Olszanica na rok 2020 Nr XXI/ 148/2020 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 30 czerwca 2020 r.

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/ 148/2020 Typ pliku: pdf 4.02 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-07 15:57
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 15:59
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 16:00
Uchwała Nr XXI/147/2020
Uchwała Nr XXI/147/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki zo.o - Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Giny Olszanica (PRI) z siedzibą w Olszanicy.

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/147/2020 Typ pliku: pdf 227.09 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-07 15:56
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 15:58
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 15:58
Uchwała Nr XXI/146/2020
Uchwała Nr XXI/146/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leskiemu na realizację zadania publicznego.

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/146/2020 Typ pliku: pdf 216.75 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-07 15:55
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 15:57
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 15:57
Uchwała Nr XXI/145/2020
Uchwała Nr XXI/145/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/145/2020 Typ pliku: pdf 338.66 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-07 15:54
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 15:55
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 15:56
Uchwała Nr XXI/144/2020
Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/144/2020 Typ pliku: pdf 258.47 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-07 14:47
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 14:49
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 14:50
Uchwała Nr XXI/143/2020
Uchwała Nr XXI/143/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Olszanica.

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/143/2020 Typ pliku: pdf 247.22 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-07 14:43
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 14:45
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 14:47
Uchwała Nr XXI/142/2020
Uchwała Nr XXI/142/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszanicy za 2019 r.

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/142/2020 Typ pliku: pdf 184.32 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-07 14:40
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 14:42
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 14:43
Uchwała Nr XXI/141/2020
Uchwała Nr XXI/141/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wojtowi wotum zaufania.

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/141/2020 Typ pliku: pdf 147.40 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-07 14:18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 14:20
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 14:21
Uchwała Nr XX/139/2020
Uchwała Nr XX/139/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Olszanica w miejscowości Paszowa.

Załączniki:

Uchwała Nr XX/139/2020 Typ pliku: pdf 897.73 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-07 14:14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 14:16
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 14:18
Uchwała Nr XX/140/2020
Uchwała Nr XX/140/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki zo.o - Przedsiębiorstwo Rozwoju  Infrastruktury Giny Olszanica (PRI) z siedzibą w Olszanicy.

Załączniki:

Uchwała Nr XX/140/2020 Typ pliku: pdf 232.83 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-07 14:09
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 14:12
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 14:13
Uchwała Nr XX/138/2020
Uchwała Nr XX/138/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Olszanica.

Załączniki:

Uchwała Nr XX/138/2020 Typ pliku: pdf 11.72 MB
Uchwała Nr XX/138/2020 Typ pliku: pdf 16.79 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-07 13:58
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 14:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 14:02
Uchwała Nr XX/137/2020
Uchwała Nr XX/137/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie nabycia działki gruntowej.

Załączniki:

Uchwała Nr XX/137/2020 Typ pliku: pdf 207.63 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-07 13:56
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 13:59
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 13:59
Uchwała Nr XX/136/2020
Uchwała Nr XX/136/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie nabycia działki gruntowej.

Załączniki:

Uchwała Nr XX/136/2020 Typ pliku: pdf 213.93 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-07 13:53
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 13:55
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 13:56
Uchwała Nr XX/135/2020
Uchwała Nr XX/135/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie nabycia działki gruntowej.

Załączniki:

Uchwała Nr XX/135/2020 Typ pliku: pdf 216.08 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-07 13:49
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 13:52
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 13:53
Uchwała Nr XX/134/2020
Uchwała Nr XX/134/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie nabycia działki gruntowej.

Załączniki:

Uchwała Nr XX/134/2020 Typ pliku: pdf 218.60 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-07 13:47
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 13:49
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 13:49
Uchwała Nr XX/133/2020
Uchwała Nr XX/133/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie nabycia działki gruntowej.

Załączniki:

Uchwała Nr XX/133/2020 Typ pliku: pdf 218.28 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-07 13:45
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 13:47
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 13:47
Uchwała Nr XX/131/2020
Uchwała Nr XX/131/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 6 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Rudenka.

Załączniki:

Uchwała Nr XX/131/2020 Typ pliku: pdf 306.46 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-07 13:39
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 13:41
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 13:42
Uchwała Nr XX/132/2020
Uchwała Nr XX/132/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie nabycia działki gruntowej.

Załączniki:

Uchwała Nr XX/132/2020 Typ pliku: pdf 216.20 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-07 13:35
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 13:44
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 13:45
Uchwała Nr XX/130/2020
Uchwała Nr XX/130/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na Terenie Gminy Olszanica na 2020 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XX/130/2020 Typ pliku: pdf 1.64 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-07 13:28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 13:31
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 13:32
Uchwała Nr XX/129/2020
Uchwała Nr XX/129/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Olszanica na 2020 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XX/129/2020 Typ pliku: pdf 2.26 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-07 13:25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 13:27
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 13:28
Uchwała Nr XX/128/2020
Uchwała Nr XX/128/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatkow i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Olszanica instrumentem płatniczym.

Załączniki:

Uchwała Nr XX/128/2020 Typ pliku: pdf 206.25 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-07 13:14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 13:24
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 13:25
Uchwała Nr XX/127/2020
Uchwała Nr XX/127/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica.

Załączniki:

Uchwała Nr XX/127/2020 Typ pliku: pdf 5.53 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-07 13:11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 13:13
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 13:14
Uchwała Nr XXI/142/2020
Uchwała Nr XXI/142/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszanicy za 2019 r.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-07 13:11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 14:22
Uchwała Nr XX/126/2020
Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Olszanica na rok 2020  Nr XX/126/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 79 kwietnia 2020 r.

Załączniki:

Uchwała Nr XX/126/2020 Typ pliku: pdf 2.82 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-07 13:07
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 13:09
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 13:11
Uchwała Nr XX/131/2020
Uchwała Nr XX/131/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 6 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Rudenka.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-07 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 13:37
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 13:38
Nr XIX/125/2020
Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Olszanica na rok 2020 Nr XIX/125/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 7 luty 2020 r.  

Załączniki:

Nr XIX/125/2020 Typ pliku: pdf 399.75 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-04-27 13:11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-04-27 13:11
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-04-27 13:11
Nr XIX/124/2020
Uchwała Nr XIX/124/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania ,, Zielone Bieszczady" w Orelcu.

Załączniki:

Nr XIX/124/2020 Typ pliku: pdf 164.22 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-04-27 13:09
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-04-27 13:09
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-04-27 13:10
Nr XVIII/122/2020
Uchwała Nr XVIII/122/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVII/113/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XIV/93/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 21 listopada 2019 r. zmianiająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.

Załączniki:

Nr XVIII/122/2020 Typ pliku: pdf 688.89 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-04-27 13:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-04-27 13:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-04-27 13:01
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2022-01-17
data dodania: 2022-01-10
data dodania: 2022-01-05
data dodania: 2021-12-31
data dodania: 2021-12-31
data dodania: 2021-12-31
data dodania: 2021-12-23
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 19 stycznia 2022r. 18:47:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.