Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 35 
Uchwała Nr LV/426/2023
Uchwała Nr LV/426/2023 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica

Załączniki:

Uchwała Nr LV/426/2023 Typ pliku: pdf 1,022.86 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-23 11:16
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-23 11:15
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-23 11:16
Uchwała Nr LIII/411/2023
Uchwała Nr LIII/411/2023 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 stycznia 2023 r. sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Olszanica

Załączniki:

Uchwała Nr LIII/411/2023 Typ pliku: pdf 141.04 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-19 14:35
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-19 14:34
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-19 14:35
Uchwała
Uchwała Nr XLV/355/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dla pedagogow, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów edagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach (...)

Załączniki:

Uchwała Typ pliku: pdf 61.38 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-14 13:02
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-14 13:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-14 13:02
Zmiana uchwały nr LX/456/2023
Zmiana Uchwały budżetowej Gminy Olszanica na rok 2023 Nr LX/456/2023 Rady Gminy Olszanica z dnia 26 pażdziernik 2023 r.
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2023-10-27 12:13
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-10-27 12:13
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-11-08 12:15
Uchwała Nr LX/455/2023
Uchwała nr lX/455/2023 zz dnia 26 października 2023 r. Rady Gminy Olszanica w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica

Załączniki:

Uchwała nr LX_455_2023 Typ pliku: pdf 1.04 MB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2023-10-27 12:11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-10-27 12:11
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-11-08 12:13
Uchwała Nr XLIX/382/2022
 Uchwała Nr XLIX/382/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023".

Załączniki:

Uchwała Nr XLIX/382/2022 Typ pliku: pdf 525.34 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-26 11:58
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 12:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 12:01
Uchwała Nr XLV/354/2022
Uchwała Nr XLV/354/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olszanica na rok szkolny 2022/2023 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej.

Załączniki:

Uchwała Nr XLV/354/2022 Typ pliku: pdf 35.74 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-26 10:26
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 10:28
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 10:29
Uchwała Nr XLII/345/2022
Uchwała Nr XLII/345/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zaciągania zaobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok zakresie podejmowania wydatków dotyczących świadczenia usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego

Załączniki:

Uchwała Nr XLII/345/2022 Typ pliku: pdf 61.79 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-20 11:40
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-20 11:42
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-20 11:42
Uchwała Nr XLII/343/2022
Uchwała Nr XLII/343/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Olszanica do zaciągniecia zaobowiązania finansowego na 2023 rok na zadanie pn. "Przebudowa Drogi Powiatowej nr.2293R Olszanica - Ropienka - Wojtkówka w Km 0+011.00-0+236,50 oraz w km 0+269,50-0+504,00 w m. Olszanica" Przekraczającego kwotę ustaloną w budżecie Gminy na 2022 rok

Załączniki:

Uchwała Nr XLII/343/2022 Typ pliku: pdf 46.77 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-20 11:06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-20 11:08
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-20 11:08
Uchwała Nr XL/326/2022
Uchwała Nr XL/326/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zakresu pomocy rzeczowej i finansowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

Załączniki:

Uchwała Nr XL/326/2022 Typ pliku: pdf 40.68 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-16 12:20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-16 12:23
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-16 12:23
Uchwała Nr XXXV/289/2021
Uchwała Nr XXXV/289/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Olszanica

Załączniki:

Uchwała Nr XXXV/289/2021 Typ pliku: pdf 968.91 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-05-09 13:54
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-05-09 13:56
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-05-09 13:57
Uchwała Nr XXXIV/287/2021
Uchwała Nr XXXIV/287/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-08 14:51
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-08 14:51
Uchwała Nr XXXIII/281/2021
Uchwała Nr XXXIII/281/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Olszanica

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIII/281/2021 Typ pliku: pdf 424.88 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-07 13:37
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-07 13:37
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-07 13:37
Uchwała Nr XXVI/226/2021
Uchwała Nr XXVI/226/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych "0" oraz do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanica

Załączniki:

Uchwała Nr XXVI/226/2021 Typ pliku: pdf 568.41 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-10-24 14:11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-10-24 14:12
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-10-24 14:12
Uchwała Nr XXVI/225/2021
Uchwała Nr XXVI/225/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gmine Olszanica i powiat Leski  porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr. 2293R w miejscowości Olszanica"

Załączniki:

Uchwała Nr XXVI/225/2021 Typ pliku: pdf 872.11 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-10-21 14:09
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-10-21 14:10
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-10-21 14:10
Uchwała Nr XXVI/224/2021
Uchwała Nr XXVI/224/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Olszanica na 2021 r.

Załączniki:

Uchwała Nr XXVI/224/2021 Typ pliku: pdf 2.59 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-10-21 14:08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-10-21 14:08
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-10-21 14:09
Uchwała Nr XXVI/223/2021
Uchwała Nr XXVI/223/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie nabycia działki gruntowej.

Załączniki:

Uchwała Nr XXVI/223/2021 Typ pliku: pdf 205.58 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-09-26 14:52
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-09-26 14:53
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-09-26 14:54
Uchwała Nr XXVI/222/2021
Uchwała Nr XXVI/222/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie nabycia działki gruntowej

Załączniki:

Uchwała Nr XXVI/222/2021 Typ pliku: pdf 200.82 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-08-24 15:13
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-24 15:14
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-24 15:21
Uchwała Nr XXVI/221/2021
Uchwała Nr XXVI/221/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości

Załączniki:

Uchwała Nr XXVI/221/2021 Typ pliku: pdf 210.78 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-08-24 15:12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-24 15:13
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-24 15:14
Uchwała Nr XXVI/220/2021
Uchwała Nr XXVI/220/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wyrażanie zgody na podzierżawę w trybie przetargowym gruntów stanowiących własność Gminy Olszanica

Załączniki:

Uchwała Nr XXVI/220/2021 Typ pliku: pdf 252.84 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-08-24 15:11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-24 15:12
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-24 15:13
Uchwała Nr XXVI/219/2021
Uchwała Nr XXVI/219/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Wańkowa

Załączniki:

Uchwała Nr XXVI/219/2021 Typ pliku: pdf 226.11 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-08-24 15:10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-24 15:11
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-24 15:12
Uchwała Nr XXVI/217/2021
Uchwała Nr XXVI/217/2021 Rady Gminy Olszania z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmian w uchwale nr. XLVI/321/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położych w miejscowości Wańkowa

Załączniki:

Uchwała Nr XXVI/217/2021 Typ pliku: pdf 227.05 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-08-24 15:08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-24 15:09
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-24 15:10
Uchwała Nr XXVI/216/2021
Uchwała Nr XXVI/216/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych

Załączniki:

Uchwała Nr XXVI/216/2021 Typ pliku: pdf 217.05 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-08-24 15:07
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-24 15:08
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-24 15:09
Uchwała Nr XXVI/215/2021
Uchwała Nr XXVI/215/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

Załączniki:

Uchwała Nr XXVI/215/2021 Typ pliku: pdf 241.88 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-08-24 15:06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-24 15:07
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-24 15:08
Uchwała Nr XXVI/213/2021
Uchwała Nr XXVI/213/2021 Rady Gminy Olszanicy z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" Orelec

Załączniki:

Uchwała Nr XXVI/213/2021 Typ pliku: pdf 158.96 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-08-24 15:04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-24 15:05
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-24 15:06
Uchwała Nr XXV/211/2021
Uchwała Nr XXV/211/2021 Rady Gminy Olszanicy z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Olszanica na rok 2021
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-08-24 15:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-24 15:02
Uchwała Nr XXV/210/2020
Uchwała Nr XXV/210/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gmine Olszanica i powiat Leski porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: "przebudowa drogi powiatowej nr. 2293R w miejscowości Olszanica"

Załączniki:

Uchwała Nr XXV/210/2020 Typ pliku: pdf 864.41 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-08-24 14:59
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-24 15:00
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-24 15:01
Uchwała Nr XXV/209/2020
Uchwała Nr XXV/209/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Uherce Mineralne

Załączniki:

Uchwała Nr XXV/209/2020 Typ pliku: pdf 3.25 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-08-24 14:58
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-24 14:59
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-24 15:00
Uchwała Nr XXV/208/202
Uchwała Nr XXV/208/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmieniejąca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakrasie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospadorowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:

Uchwała Nr XXV/208/202 Typ pliku: pdf 351.20 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-08-24 14:57
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-24 14:58
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-24 14:58
Uchwała Nr XXV/207/2020
Uchwała Nr XXV/207/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przezstrzennego Gminy Olszanica oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w Gminie Olszanica

Załączniki:

Uchwała Nr XXV/207/2020 Typ pliku: pdf 29.28 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-08-24 14:55
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-24 14:57
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-24 14:57
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2023-04-21
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2024-02-23
data dodania: 2024-02-23
data dodania: 2024-02-23
data dodania: 2024-02-23
data dodania: 2024-02-23
data dodania: 2024-02-23
data dodania: 2024-02-23
data dodania: 2024-02-23
data dodania: 2024-02-23
data dodania: 2024-02-23
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-02-23
data dodania: 2024-02-22
data dodania: 2024-02-21
data dodania: 2024-02-20
data dodania: 2024-02-20
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 24 lutego 2024r. 20:22:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.