Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 33 
Uchwała Nr XVIII/180/2020
Uchwała Nr XVIII/180/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Gminy na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lesku.

Załączniki:

Uchwała Nr XVIII/180/2020 Typ pliku: pdf 173.46 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:54
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:56
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:56
Uchwała Nr XVIII/179/2020
Uchwała Nr XVIII/179/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na prawie użytkowania wieczystego odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej.

Załączniki:

Uchwała Nr XVIII/179/2020 Typ pliku: pdf 771.21 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:52
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:53
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:54
Uchwała Nr XVIII/178/2020
Uchwała Nr XVIII/178/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji.

Załączniki:

Uchwała Nr XVIII/178/2020 Typ pliku: pdf 909.83 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:49
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:50
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:51
Uchwała Nr XVIII/177/2020
Uchwała Nr XVIII/177/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki zo.o - Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica (PRI) z siedzibą w Olszanicy.

Załączniki:

Uchwała Nr XVIII/177/2020 Typ pliku: pdf 231.84 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:45
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:47
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:48
Uchwała Nr XXIII/176/2020
Uchwała Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIII/176/2020 Typ pliku: pdf 721.86 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:43
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:44
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:45
Uchwała Nr XXIII/175/2020
Uchwała Nr XXIII/175/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIII/175/2020 Typ pliku: pdf 315.65 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:40
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:42
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:43
Uchwała Nr XXIII/174/2020
Uchwała Nr XXIII/174/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIII/174/2020 Typ pliku: pdf 341.60 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:35
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:37
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:38
Uchwała Nr XXIII/173/2020
Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Olszanica na rok 2020 Nr XXIII/173/2020 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 12 października 2020 r.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIII/173/2020 Typ pliku: pdf 5.22 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:31
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:33
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:33
Uchwała Nr XXIII/172/2020
Uchwała Nr XXIII/172/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 października 2020 r. w sprawie: udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIII/172/2020 Typ pliku: pdf 337.64 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:30
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:30
Uchwała Nr XXII/171/2020
Uchwała Nr XXII/171/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/171/2020 Typ pliku: pdf 6.83 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:26
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:28
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:29
Uchwała Nr XXII/170/2020
Uchwała Nr XXII/170/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie na prawie użytkowania wieczystego nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/170/2020 Typ pliku: pdf 950.59 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:27
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:27
Uchwała Nr XXII/169/2020
Uchwała Nr XXII/169/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie  wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Olszanica od Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności położonych na niej obiektów budowlanych oraz obciążenie nieruchomości służebnościami przesyłowymi.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/169/2020 Typ pliku: pdf 480.01 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:24
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:25
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:26
Uchwała Nr XXII/168/2020
Uchwała Nr XXII/168/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Olszanica od Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności położonych na niej obiektów budowlanych oraz obciążenie nieruchomości służebnościami przesyłowymi.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/168/2020 Typ pliku: pdf 506.80 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:24
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:25
Uchwała Nr XXII/167/2020
Uchwała Nr XXII/167/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzezc Gminy Olszanica nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Wańkowa.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/167/2020 Typ pliku: pdf 278.60 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:23
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:23
Uchwała Nr XXII/166/2020
Uchwała Nr XXII/166/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds.. Inwentaryzacji mienia gminnego podlegającego komunalizacji.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/166/2020 Typ pliku: pdf 334.48 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:22
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:22
Uchwała Nr XXII/165/2020
Uchwała Nr XXII/165/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/165/2020 Typ pliku: pdf 266.10 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:20
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:21
Uchwała Nr XXII/164/2020
Uchwała Nr XXII/164/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Olszanica do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/164/2020 Typ pliku: pdf 3.26 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:19
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:19
Uchwała Nr XXII/163/2020
Uchwała Nr XXII/163/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/163/2020 Typ pliku: pdf 202.89 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:17
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:17
Uchwała Nr XXII/162/2020
Uchwała Nr XXII/162/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/162/2020 Typ pliku: pdf 1.23 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:16
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:16
Uchwała Nr XXII/161/2020
Uchwała Nr XXII/161/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Olszanica.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/161/2020 Typ pliku: pdf 1.68 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:14
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:14
Uchwała Nr XXII/160/2020
Uchwała Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olszanica na rok szkolny 2020/2021 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/160/2020 Typ pliku: pdf 214.88 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:13
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:13
Uchwała Nr XXII/159/2020
Uchwała Nr XXII/159/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/159/2020 Typ pliku: pdf 2.12 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:09
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:11
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:12
Uchwała Nr XXII/158/2020
Uchwała Nr XXII/158/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/158/2020 Typ pliku: pdf 558.11 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:10
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:10
Uchwała Nr XXII/157/2020
Uchwała Nr XXII/157/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/157/2020 Typ pliku: pdf 1.35 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:07
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:08
Uchwała Nr XXII/156/2020
Uchwała Nr XXII/156/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia ,, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanica."

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/156/2020 Typ pliku: pdf 2.97 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:06
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:07
Uchwała Nr XXII/155/2020
Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Olszanica na rok 2020 Nr XXII/155/2020 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 6 sierpnia 2020 r.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/155/2020 Typ pliku: pdf 2.21 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 14:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:02
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:02
Uchwała Nr XXI/154/2020
Uchwała Nr XXI/154/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych.

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/154/2020 Typ pliku: pdf 243.73 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 13:58
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:00
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:01
Uchwała Nr XXI/153/2020
Uchwała Nr XXI/153/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/153/2020 Typ pliku: pdf 268.02 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 13:57
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 13:59
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 14:00
Uchwała Nr XXI/152/2020
Uchwała Nr XXI/152/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie podjęcia uchwały Rady Gminy Olszanica w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/152/2020 Typ pliku: pdf 710.91 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-08 13:56
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 13:58
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-08 13:58
Uchwała Nr XXI/151/2020
Uchwała Nr XXI/151/2020 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenia lokalnej ,, tarczy antykryzysowej") na wszystkich obywateli Gminy.

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/151/2020 Typ pliku: pdf 1.00 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-07 16:02
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 16:04
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-07 16:04
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2021-12-01
data dodania: 2021-11-30
data dodania: 2021-11-22
data dodania: 2021-11-08
data dodania: 2021-11-08
data dodania: 2021-11-02
data dodania: 2021-10-22
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 02 grudnia 2021r. 10:54:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.