Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 30 
Uchwała Nr IX/65/2019
Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olszanica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

Załączniki:

Uchwała Nr IX/65/2019 Typ pliku: pdf 475.75 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-10 14:58
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-10 14:58
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-10 14:58
Uchwała Nr IX/64/2019
Zmiana uchwały budżetowej Gminy Olszanica na rok 2019 Nr IX/64/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Załączniki:

Uchwała Nr IX/64/2019 Typ pliku: pdf 572.72 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-10 14:52
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-10 14:51
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-10 14:52
Uchwała Nr VIII/63/2019
Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 16 lipca 2019 roku w spawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 118 położonej w Olszanicy.

Załączniki:

Uchwała Nr VIII/63/2019 Typ pliku: pdf 666.81 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-23 13:24
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 13:24
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 13:24
Uchwała Nr VIII/62/2019
Uchwała Nr VIII/62/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. Rady Gminy w Olszanicy w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica.

Załączniki:

Uchwała nr VIII/62/2019 Typ pliku: pdf 7.68 MB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-23 13:21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 13:21
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 13:22
Uchwała Nr VIII/61/2019
Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Olszanica na rok 2019 Nr VIII/61/2019 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 16 lipca 2019 r.

Załączniki:

Uchwała nr VIII/61/2019 Typ pliku: pdf 1.11 MB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-23 13:19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 13:19
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 13:19
Uchwała NR VII/60/2019
Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 100/21 położonej w Zwierzyniu.

Załączniki:

Uchwała nr VII/60/2019 Typ pliku: pdf 734.94 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-23 13:17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 13:17
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 13:17
Uchwała Nr VII/59/2019
Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe.

Załączniki:

Uchwała nr VII/59/2019 Typ pliku: pdf 341.49 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-23 13:15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 13:15
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 13:16
Uchwała Nr VII/58/2019
Uchwała Nr VII/58/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. rady Gminy w Olszanicy w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica.

Załączniki:

Uchwała nr VII/58/2019 Typ pliku: pdf 7.47 MB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-23 12:59
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:59
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 13:06
Uchwała Nr VII/57/2019
Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Olszanica na rok 2019 Nr VII/57/2019 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 21 czerwca 2019 r.

Załączniki:

Uchwała nr VII/57/2019 Typ pliku: pdf 3.34 MB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-23 12:57
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:57
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:58
Uchwała Nr VII/56/2019
Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok.

Załączniki:

Uchwała nr VII/56/2019 Typ pliku: pdf 248.81 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-23 12:55
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:55
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:55
Uchwała Nr VII/55/2019
Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Olszanica.

Załączniki:

Uchwała nr VII/55/2019 Typ pliku: pdf 240.04 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-23 12:53
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:54
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:54
Uchwała Nr VII/54/2019
Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszanicy za 2018 r.

Załączniki:

Uchwała VII/54/2019 Typ pliku: pdf 179.88 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-23 12:51
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:51
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:52
Uchwała Nr VII/53/2019
Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.

Załączniki:

Uchwała nr VII/53/2019 Typ pliku: pdf 144.41 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-23 12:49
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:49
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:50
Uchwała Nr VI/52/2019
Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.

Załączniki:

Uchwała nr VI/52/2019 Typ pliku: pdf 260.18 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-23 12:48
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:48
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:48
Uchwała Nr VI/51/2019
Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Olszanica.

Załączniki:

Uchwała nr VI/51/2019 Typ pliku: pdf 209.77 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-23 12:47
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:47
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:47
Uchwała Nr VI/50/2019
Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Olszanica.

Załączniki:

Uchwała nr VI/50/2019 Typ pliku: pdf 210.78 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-23 12:43
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:44
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:44
Uchwała Nr VI/49/2019
Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nabycia działki gruntowej.

Załączniki:

Uchwała nr VI/49/2019 Typ pliku: pdf 221.14 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-23 12:42
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:42
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:42
Uchwała Nr VI/48/2019
Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Załączniki:

Uchwała nr VI/48/2019 Typ pliku: pdf 211.86 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-23 12:41
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:41
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:41
Uchwała Nr VI/47/2019
Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Załączniki:

Uchwała nr VI/47/2019 Typ pliku: pdf 206.74 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-23 12:37
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:37
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:40
Uchwała Nr VI/46/2019
Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 34/1 położonej w Zwierzyniu.

Załączniki:

Uchwała nr VI/46/2019 Typ pliku: pdf 712.60 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-23 12:36
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:36
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:36
Uchwała Nr VI/45/2019
Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały własnej Nr IV/31/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wyskokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olszanicę.

Załączniki:

Uchwała nr VI/45/2019 Typ pliku: pdf 247.25 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-23 12:34
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:34
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:34
Uchwała Nr VI/43/2019
Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy.

Załączniki:

Uchwała nr VI/43/2019 Typ pliku: pdf 292.73 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-23 12:33
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:33
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:33
Uchwała Nr V/42/2019
Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Olszanica na rok 2019 rok.

Załączniki:

Uchwała nr V/42/2019 Typ pliku: pdf 1.62 MB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-23 12:32
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:32
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:32
Uchwała Nr V/41/2019
Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Olszanica na 2019 rok.

Załączniki:

Uchwała nr V/41/2019 Typ pliku: pdf 2.42 MB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-23 12:18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:18
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:19
Uchwała Nr V/40/2019
Uchwała Nr V/40/2019 z dnia 21 luty 2019 r. Rady Gminy w Olszanicy w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica.

Załączniki:

Uchwała nr V/40/2019 Typ pliku: pdf 7.44 MB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-23 12:16
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:16
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:17
Uchwała Nr V/39/2019
Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Olszanica na rok 2019 Nr V/39/2019 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 21 lutego 2019 r.

Załączniki:

Uchwała nr V/39/2019 Typ pliku: pdf 2.58 MB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-23 12:13
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:13
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 12:14
Uchwała Nr VI/43/2019
Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy.

Załączniki:

Uchwała nr VI/43/2019 Typ pliku: pdf 292.73 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-23 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 13:31
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-23 13:32
Uchwała nr VI/44/2019
Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie projektu zmiany uchwały Nr XXVI/200/2017 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju  szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe.

Załączniki:

Uchwała nr VI/44/2019 Typ pliku: txt 629.80 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-06-11 11:58
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-11 11:57
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-11 11:58
Uchwała NrIV/38/2019
Uchwała NrIV/38/2019 Rada Gminy z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy, nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie gminy Olszanica.

Załączniki:

Uchwała NrIV/38/2019 Typ pliku: pdf 256.44 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-02-11 15:27
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-11 15:27
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-11 15:28
Nr IV/37/2019
Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Olszanica na 2019 rok Nr IV/37/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

Załączniki:

Nr IV/37/2019 Typ pliku: pdf 559.03 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-02-11 15:26
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-11 15:26
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-11 15:27