Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 ... 21 22 23 ... 43 
1

Uchwała Nr XXIV/181/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości Skarbu Państwa

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 15:25
1

Uchwała Nr XXIV/179/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 15:21
1

Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ryczałtów dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 13:53
1

Uchwała Nr XXIV/178/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 15:17
1

Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Olszanica na rok 2016 Nr XXIV/177/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 grudnia 2016 r.

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 15:14
1

Uchwała Budżetowa Gminy Olszanica na rok 2017 Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 grudnia 2016 r.

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 15:05
1

Uchwała Nr XX/141/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie określenia górnych składek opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 13:33
180

Uchwała Nr XXIV/180/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie nie wygasania niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2016 rok

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 15:24
1

Uchwała Nr XXIV/183/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo- księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy Olszanica

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 15:27
1

Uchwała Nr XXII/163/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej  opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 14:07
1

Uchwała Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/136/2016 Rady Gminy z dnia 7 lipca 2017 r.w sprawie nabycia działki gruntowej

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 14:01
1

Uchwała Nr XXI/156/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nabycia działki gruntowej

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 14:00
1

Uchwała Nr XXIII/174/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę NR IX//57/2007 Rady Gminy Olszanica z dnia 14 września 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 14:24
1

Uchwała Nr XXIII/172/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie  ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 14:21
1

Uchwała Nr XX/142/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścieleci nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 13:34
1

Uchwała Nr XX/139/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospdarowanie odpadami komunalnymi

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 13:30
1

Uchwała Nr XXIII/175/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 14:25
1

Uchwała Nr XXIII/171/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 14:20
1

Uchwała Nr XXIII/173/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olszanica na lata 2016-2024

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 14:22
1

Uchwała Nr XXIII/170/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Olszanica do podpisania umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Olszanica a Gminą Zakarpacką Wielkie Berezne

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 14:15
1

Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Olszanica na rok 2016 Nr XXI/145/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 27 października 2016 r.

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 13:37
1

Uchwała Nr XX/143/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie skorzystania z przysługującego Gminie Olszanica prawa pierwokupu

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 13:36
1

Uchwała Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyłonienia członka do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym  Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku jako przedstawiciela Gminy Olszanica

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 13:54
1

Uchwała Nr XX/140/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia inkasetów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 13:32
1

Uchwała Nr XXI/155/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 13:59
1

Uchwała Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 14:11
1

Uchwała Nr XX/138/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 13:26
1

Uchwała Nr XX/137/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanica.

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 13:25
1

Uchwała Nr XXII/162/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszanica na lata 2017-2022 r.

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 14:06
1

Uchwała Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Gminy na członka  Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lesku

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-26 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-06-26 14:14
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2023-04-21
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
data dodania: 2024-02-19
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-02-21
data dodania: 2024-02-20
data dodania: 2024-02-20
data dodania: 2024-02-20
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 22 lutego 2024r. 08:53:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.