XML
Nabór uzupełniający na rachmistrza spisowego
                                                                  Olszanica, dnia 28.06.2021 r.

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.
Pan mgr inż. Krzysztof Zapała - Gminny Komisarz Spisowy w Olszanicy ogłasza kolejny uzupełniający otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
Termin składania ofert: od 28 czerwca do 2 lipca 2021 roku.
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2021-06-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-28 14:58
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-28 14:59