XML
Zapytanie ofertowe
 
RRG.271.2.30.2020                                                     Olszanica dn. 17.11.2020 r.                                                                                   
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
  W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843) oraz regulaminu udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych podległych Gminie Olszanica zapraszamy do złożenia oferty cenowej na „Dostawa i montaż pracowni komputerowej – terminalowej na 24 stanowiska uczniowskie plus stanowisko dla nauczyciela”.


Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-11-17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-11-17 11:43
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-11-30 13:14