XML
Zapytanie ofertowe
RRG.271.2.27.2020                                                              Olszanica,28.10.2020 r.

Zapytanie ofertowe
 
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2019.1843) oraz regulaminu udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro
w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych podległych Gminie Olszanica zapraszamy do złożenia oferty cenowej na „Dostawa i montaż pracowni komputerowej – terminalowej na 24 stanowiska uczniowskie plus stanowisko dla nauczyciela”.
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-10-28
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-10-28 11:55
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-11-13 09:05