XML
Numer ogłoszenia: 147526 - 2010; data zamieszczenia: 27.05.2010


Numer ogłoszenia: 147526 - 2010;
data zamieszczenia: 27.05.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 77852 - 2010 data 19.03.2010 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Olszanica, 81, 38-722 Olszanica, woj. podkarpackie, tel. 0-13 461-76-10,
fax. 0-13 461-73-73.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.1.
· W ogłoszeniu jest: 18-03-2010.
· W ogłoszeniu powinno być: 26-05-2010.
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-05-28
Publikujący -