XML
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO


Olszanica, dnia 01-04-2010

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGOW związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
„ Dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć plastycznych dla przedszkolaków w Gminie Olszanica w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr projektu WND-POKL.09.01.01-18-223/09 Tytuł projektu: Ekoprzedszkola.”, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuje się, że w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty . Wzwiązku z powyższym przedmiotowy przetarg unieważniono.
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-04-01
Publikujący -