XML
Ogłoszenie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do ogłoszonego przetargu nieograniczonego


Ogłoszenie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zadanie pn „
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych w ramach projektu pn. Rozbudowa , dobudowa i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą „.

 

Działając na podstawie art. 38 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.199) zmieniam treść SIWZ w zakresie:

- VII. Termin wykonania zamówienia – 30 października 2009 roku.
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-09-18
Publikujący -