XML
Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w Urzędzie Gminy Olszanica.


ZARZĄDZENIE Nr 187/2009
Wójta Gminy Olszanica
z dnia 17. 04. 2009r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w Urzędzie Gminy Olszanica oraz powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1


Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w Urzędzie Gminy Olszanica. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze określa Regulamin Naboru stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia wójta Gminy Olszanica nr 23/2007 z dnia 5 kwietnia 2007r.

§ 3


W celu przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
Robert Petka – przewodniczący
Alicja Gruza – członek
Maria Straszkiewicz - sekretarz

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze Plik doc 54.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-04-21
Publikujący -