XML
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego

Informacja
o wyniku naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń
rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszanicy
38 – 722 Olszanica 81


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w GOPS Olszanica wybrano następującą osobę:

ANNA DUDYŃSKA, zam. Wańkowa

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Spośród kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, Pani Anna Dudyńska wykazała największą wiedzę z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy kodeks postępowania administracyjnego. Ponadto zna i obsługuje programy komputerowe AMAZIS i NEMEZIS., a także posiada doświadczenie przy realizacji zadań wynikających z w/wymienionych ustaw, gdyż odbyła 6 –cio miesięczny staż w komórce organizacyjnej do spraw świadczeń rodzinnych.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy
Barbara Darasz

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-09-20
Publikujący -