XML
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i wyposażenia do realizacji projektu pn. "Bieszczadzkie Przedszkole Marzeń" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-07-13
Publikujący -