XML
Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę_ Zwierzyń, dz. 100)21
WÓJT GMINY OLSZANICA                                Olszanica, dn.: 10.05.2024 r.
Sygn. akt.: RRG.6845.1.2024.JM
 

O G Ł O S Z E N I E
O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZWIERZYNIU - NA OKRES DO 3 LAT .
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 10 maja 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie  Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, sala nr 1 - parter.

2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była:
część niezabudowanej nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Olszanica, położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Zwierzyń, oznaczonej ewidencyjnie nr 100/21 o powierzchni przeznaczonej do dzierżawy 8.1120 ha, ujawnionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00020601/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
 
3. Liczba osób/ przedsiębiorstw* dopuszczonych do przetargu: do przetargu dopuszczono 5 osób/przedsiębiorstwa*, które spełniły warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
 
4. Liczba osób/przedsiębiorstw* niedopuszczonych do przetargu – brak.

5. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 2.920,32 zł., zw. z podatku VAT.

6. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 10.000,00 zł., zw. z podatku VAT.

7. Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca nieruchomości: Bartłomiej Wojtanowski.
 
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 7 dni.

 
WÓJT GMINY OLSZANICA
                       
mgr inż. Krzysztof Zapała

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2024-05-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-05-10 10:58