XML
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dn.: 14.09.2023 r.
zn.: RRG.6845.8.2023
 
INFORMACJA
O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 14 września 2023 r. o godz. 9:30    w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
 
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego były: nieruchomości rolne niezabudowane stanowiące własność Gminy Olszanica, położone na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, oznaczone ewidencyjnie nr:
1268 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0,1111 ha,
1269 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0,6238 ha,
ujawnione w księdze wieczystej Nr KS1E/00035198/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
 
3.  Do przetargu dopuszczono dwie osoby/przedsiębiorstwa*, które spełniły warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.    
Do przetargu nie dopuszczono 0 osobę/osób.

4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 264,56 zł.
5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 274,56 zł. (zw. z podatku VAT).
6.  Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca
     nieruchomości: Pan Eugeniusz Wojtowicz i Pan Adam Wojtowicz.
 
                                                                                  
                                                 WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2023-09-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-09-14 11:39