XML
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
RRG.6840.4.2022                                                           Olszanica, dn: 28.02.2023 r.
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
  1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 28 lutego 2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
  2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, oznaczona ewidencyjnie nr 1081/1 o pow. 0,1127 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS1E/00035198/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
  3. Do przetargu dopuszczono 1 osobę/przedsiębiorstwa, która spełniła warunki określone w  ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
  4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu - brak.
  5. Cena wywoławcza nieruchomości: 61.676,50 zł. zw. z VAT.
  6. Cena osiągnięta w przetargu: 62.296,5zł zw. z VAT.
  7. Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako nabywca nieruchomości: Pan Zbigniew Gawęcki.

                                                                               Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-02-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-02-28 09:18
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-02-28 09:19