XML
Ogłoszenie o przetargu pisemnym na oddanie w użytkowanie wieczyste
O G Ł O S Z E N I E
 

WÓJT GMINY OLSZANICA OGŁASZA
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA OKRES 99 LAT
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA
 
 
oznaczonej ewidencyjnie nr: 212/1 o pow. 0,2712 ha, położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
Ofertę należy złożyć do dnia 14 marca 2023 roku do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Olszanicy.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olszanicy pok. nr 1 w Sali Narad w dniu 17 marca 2023 r. o godz. 10.15.
 
Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pok. nr 27, w godz. 730 – 1530, oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.
 
Olszanica, dnia 08.02.2023 r.
                                                           
                                                                           Zastępca Wójta Gminy Olszanica

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
212(1- Ogłoszenie o przetargu . Plik doc 429.17 KB
Oferta Plik doc 15.56 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-02-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-02-08 09:41
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-02-08 09:48