XML
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
RRG.6841.4.2022                                                    Olszanica, dn.: 17.01.2023 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU Z PIERWSZEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO W SPRAWIE ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA, W MIEJSCOWOŚCI WAŃKOWA
 
  1. Przetarg odbył się w dniu 17 stycznia 2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy   Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter, sala nr 1.
  2. Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego była: nieruchomość gruntowa położona na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, oznaczona ewidencyjnie nr: 495/2 o pow.0,2668 ha,  uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
  3. Liczba złożonych ofert: 0.
  4. Liczba ofert dopuszczonych do części niejawnej przetagu:0.
  5. Liczba ofert niedopuszczonych do części niejawnej przetargu: 0.
  6. Cena wywoławcza nieruchomości: 110. 400,00 zł (netto)
  7. Wynik przetargu: negatywny.
  8. Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako nabywca nieruchomości: Przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku ofert.
 
                                                                                  
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-01-17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-01-17 11:36